Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Flemmings holdning skal ses i lyset af, at han har været gift tidligere, men blev skilt efter at

hans ekskone fandt en anden. Ved spørgsmålene om troskab refererer informanterne oftest til

uudtalt enighed omkring troskab, men der er dog en flydende grænse omkring definitionen af

troskab og utroskab; en flirt er for eksempel ikke betegnet som utroskab, og kan for nogle af

informanterne næsten bekræfte og styrke forholdet (D: 621-628). De synes generelt at vide,

hvor de har deres partner, og beskriver en tryghed, der gradvist er opbygget gennem tillid og

kærlighed (B: 421-425, F: 655-657, I: 561-563 ). Anders’ udtalelser om hans partners eventuel-

le utroskab er dog jordfæstet og pragmatisk:

INTERVIEWER: Har hun været dig utro?

ANDERS: Nej. Jeg kan ikke se, hvor hun skulle have fundet tiden til det. (A: 459-460)

Christian er den eneste af informanterne, der fortæller os om utroskab, da han havde en elsker-

inde i en fase på nogle måneder, efter at de fik deres andet barn (C: 229-235).

Christian valgte ikke at fortælle sin kone om sin elskerinde. Vi er de første, han fortæller det

til, ud over en ven (C: 767). Han betegner det som en form for panikreaktion på den livssitua-

tion, han fandt sig selv i. Det har imidlertid haft varige konsekvenser i forhold til den tillid, der

bærer deres forhold, og har efterladt ham med en nagende samvittighed og et behov for at nor-

malisere og finde accept for sine handlinger (C: 709-714). Dog understreger han, at episoden

gjorde ham bevidst om værdien af det forhold og den familie, han havde, på trods af seksuelle

afsavn og hverdagsmæssige frustrationer. Det kan tolkes dels som en ny erkendelse og en styr-

kelse af forholdet på baggrund af erfaringerne med et tillidsbrud. Men vi tolker også denne

erklærede nye tilgang til forholdet som en mulig erkendelse af, at det synes uoverkommeligt

for Christian at gennemleve et smertefuldt brud med sin partner, og at han derfor finder det

mest frugtbart i stedet at anlægge et positivt syn på sit parforhold. Situationen understreger,

hvor skrøbelig tilliden er, men samtidig, at et forhold kan fortsætte, selvom den er brudt, om

end det har følelsesmæssige konsekvenser (C: 710-712).

Alle de øvrige informanter, vi spurgte, svarede afkræftende på, hvorvidt de havde været deres

nuværende partner utro. Det er et udsagn, som er validitetsmæssigt problematisk. Der er tale

om empirisk sensitiv forskning i forbindelse med så intime og i visse tilfælde tabubelagte om-

råder som sexliv og utroskab (Halkier 2006: 38). Vi stod efter interviewene med det indtryk, at

ikke alle informanterne fortalte alt, hvad der var relevant for os omkring deres sexliv samt især,

68

More magazines by this user
Similar magazines