Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

7

INDHOLDSFORTEGNELSE

Erhverv, fællesskab og tid .................................................................................................. 46

Hjemligt arbejde og ansvar................................................................................................ 48

Teamfamilien...................................................................................................................... 49

DEN SOCIALE FÆLLESSKABSDIMENSION.................................................................................. 50

Fælles venner, egne børn ................................................................................................... 51

Slægtsrelationer ................................................................................................................. 52

Den transformerede familie ............................................................................................... 54

Vennerne............................................................................................................................. 55

Refleksionsrelationer.......................................................................................................... 56

Spejling som en del af refleksionsrelationen...................................................................... 60

DEN KULTURELLE FÆLLESSKABSDIMENSION .......................................................................... 62

Fælles interesser ................................................................................................................ 62

Børns betydning for det kulturelle fællesskab i parforholdet............................................. 64

Det erotiske oplevelsesfællesskab ...................................................................................... 65

Troskab............................................................................................................................... 67

FÆLLESSKABETS BETYDNING – AFSLUTTENDE OPSUMMERING................................................ 70

KAPITEL 3 – PARFORHOLDET I MEDIERNE ............................................................... 73

TV-PROGRAMMER OM PARFORHOLD ....................................................................................... 73

Parforholdet i tv – en oversigt............................................................................................ 74

ARTIKLER OM PARFORHOLD I DAGSPRESSEN........................................................................... 77

Det socialt konstruerede parforhold .................................................................................. 79

INFORMANTERNES REFERENCER TIL MEDIER ........................................................................... 80

Informanternes mediereferencer........................................................................................ 81

Fra Dr. Phil til Hanne Hostrup.......................................................................................... 82

Opmærksomhed og relevans .............................................................................................. 86

Curling-forældre og ”Anja og BS på tur” ......................................................................... 89

”Det er bare et skønmaleri.” ............................................................................................. 92

MEDIERNES PROBLEMFOKUSEREDE VINKEL ............................................................................ 94

En videre analyse ............................................................................................................... 96

KAPITEL 4 – POSTTRADITIONELLE PARFORHOLD ................................................. 97

ANSVAR OG FORÆLDRESKAB .................................................................................................. 97

More magazines by this user
Similar magazines