Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

79

KAPITEL 3 – PARFORHOLDET I MEDIERNE

Ved dette øjebliksbillede af den trykte presse får vi en ide om, hvilken type artikler informan-

terne har kunnet støde på i mødet med dagspressen. Følgende samlivsemner er repræsenteret i

listen:

- Parforholdsproblemer: En serie om utroskab i Jyllandsposten og en artikel om kommu-

nikationsproblemer i parforholdet.

- Singleliv: I relation til behandling af lykke og individualisme

- Familieliv: En artikel med fokus på skilsmisse, børn og kærlighed.

- Mediereferencer og -behandling: Behandling af kærlighedslivet i litteraturen med refe-

rence til Bridget Jones 10 . Derudover en artikel om kærlighed på internettet.

Søge- og sorteringskriterierne kan sammensættes på mange andre måder end dem, vi har valgt.

Ligeledes ville en dybere kvantitativ indholdsanalyse af dagspressen med relaterede områder

som eksempelvis reklame, musik, internet, tv/radio og selvhjælpslitteratur give et endnu mere

præcist billede af problemfeltets fremstilling i mediebilledet. Oversigten med tilhørende resu-

me (Bilag 6) formår dog illustrere noget af den mangfoldighed, hvorved samliv skildres; sam-

livsproblematikker og parforholdsskildringer er at finde over en bred kam i eksempelvis bog-,

serie- og filmomtaler, reportager, kronikker, livsstilsartikler med flere.

Det socialt konstruerede parforhold

Vi kan i ovenstående gennemgang af samlivsbehandlingen i medierne få et indblik i, hvorledes

mediefladen i høj grad tilbyder et bredt spekter af samlivsrelaterede udsendelser og artikler.

Der er tale om en massiv belysning af alle former for perspektiver på sit samliv; igennem fikti-

on og nyhedsartikler, i udsendelser, hvor eksperter på forskellig vis udtaler sig, men også i rea-

lity shows, hvor ’virkelige mennesker’ gennemlever let genkendelige problemstillinger.

Luhmanns (2000: 115) fokus på mediernes betydning for konstruktionen af virkelighed kan vi

dermed se, også gælder i konstruktionen af parforhold specifikt. Eksempelvis ser vi, hvorledes

dette finder sted i den danske tv-serie Nikolaj og Julie, hvor programbeskrivelsen tegner føl-

gende billede af kærligheden og de to menneskers liv:

”Da Nikolaj og Julie møder hinanden, ved de straks, at de har mødt den eneste ene. De forelsker

sig, kærligheden vokser, og så går det hurtigt - med bryllup, drømmehus, ønskebarn og det hele.

10 Bridget Jones, fiktionsfigur kendt fra filmen ’Bridget Jones’ dagbog’. Figuren er skabt af den engelske forfatter

Helen Fielding.

More magazines by this user
Similar magazines