Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

INTERVIEWER: Og hvad kunne det være for nogle bøger?

89

KAPITEL 3 – PARFORHOLDET I MEDIERNE

BIRGER: Noget omkring Kierkegaard. Jeg er meget glad for at læse filosofi og historiske roma-

ner også. Nogle af de ting spiller også ind, det vil de nok gøre. (B: 518-523)

Desuden refererer han flere gange til et personligt portræt af cykelrytteren Rolf Sørensen og

den måde, hvorpå han udfolder sin individualitet (B: 304-330). Birger spejler sig selv og sin

oplevelse af at være en ener, der går imod strømmen, i beskrivelsen af Sørensens egenrådige

måde at opbygge sine træningsforløb på. Dette foregår som indirekte spejling, idet der ikke er

en dialog om betydningen af denne spejling mellem Birger og Rolf Sørensen (jf. Spejling som

en del af refleksionsrelationen i kapitel 2). Birger føler sig inspireret og styrket ved at kunne

bruge dette portræt i forhold til sine egne valg, som han oplever som banebrydende i hans om-

gangskreds (B: 84-88). Denne søgen efter selvrealisering er kendetegnede for den refleksive

modernitet (Dencik 2005a: 85) og vi kan stille spørgsmålstegn ved, om Birgers omgangskreds

på samme måde som han selv oplever ham som banebrydende.

Birger eksemplificerer en måde at inddrage medier, der ikke direkte omhandler parforholdet i

sine refleksioner. Vi har på denne baggrund, som beskrevet i Tv-programmer om parforhold,

valgt at skelne mellem to grupper af medier i forhold til denne undersøgelse: medier med eks-

plicit parforholdsrelevans og medier med implicit parforholdsrelevans. Som eksempel på me-

dier med eksplicit parforholdsrelevans kan nævnes udsendelser såsom Dr. Phil, hvor der ind-

drages cases fra parforholdet, eller radioudsendelser, hvor eksempelvis psykolog Hanne Ho-

strup udtaler sig om kærlighed og parforhold, men også fiktion som Nikolaj og Julie (jf. Bilag

5 og Tabel 4). Blandt medier med implicit parforholdsrelevans er en meget bred del af medie-

fladen, nyheder, dokumentarprogrammer, sport og et bredt spekter af fiktion. Pointen med at

foretage denne opdeling er, som eksemplet med Birger illustrerer, at udsendelser eller artikler,

som ikke direkte omhandler parforholdet eller familielivet, alligevel kan spille en væsentlig

rolle i informanternes refleksioner, fordi de berører aspekter, som har personlig betydning for

informanten.

Curling-forældre og ”Anja og BS på tur”

De ni mænd benytter sig af et væld af mediereferencer i deres ordvalg – primært til populære

tv-programmer, men også i tilfælde, hvor videnskabens populærbegreber finder vej ud til pri-

More magazines by this user
Similar magazines