Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

9

INDHOLDSFORTEGNELSE

”Sådan fungerer mit forhold i hvert fald ikke.” ........................................................... 143

”Vi skal ikke have PREP og DAMP.” ......................................................................... 145

PARFORHOLDET DIAGNOSTICERET ........................................................................................ 146

Scientia matrimonii .......................................................................................................... 147

En neurotisering af det sociale samspil ........................................................................... 152

Et statsligt anliggende...................................................................................................... 154

KOMPLEKSITETEN VED DEN REFLEKSIVE MODERNITET ......................................................... 156

Overrefleksion .................................................................................................................. 158

Kærlighed og omstillingsduelighed.................................................................................. 160

INTERDISKURSIVITET OG KONSUMPTION ............................................................................... 162

KAPITEL 6 – UNDERSØGELSENS STATUS OG UDSAGNSKRAFT......................... 165

EVALUERING AF UNDERSØGELSEN ........................................................................................ 165

Validitet ............................................................................................................................ 165

Tematisering................................................................................................................. 165

Design........................................................................................................................... 166

Interview....................................................................................................................... 166

Transskribering............................................................................................................. 168

Analyse......................................................................................................................... 168

Validering..................................................................................................................... 168

Rapportering................................................................................................................. 169

Validitet af artikelvalg og mediesøgninger .................................................................. 169

Reliabilitet ........................................................................................................................ 170

Generaliserbarhed ........................................................................................................... 170

Perspektivering................................................................................................................. 172

KAPITEL 7 - KONKLUSION.............................................................................................. 174

INDIVIDUALISERING SOM EN NY FORM FOR SOCIALITET ........................................................ 174

En ny mandlig identitet .................................................................................................... 176

Refleksion erstatter tradition............................................................................................ 178

Refleksiv frihed................................................................................................................. 179

MEDIERNES ROLLE I REFLEKSIONSPROCESSEN ...................................................................... 179

Parforholdet på recept ..................................................................................................... 180

More magazines by this user
Similar magazines