Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

91

KAPITEL 3 – PARFORHOLDET I MEDIERNE

hvor de fik mulighed for at se hinanden an under pressede omstændigheder, som en Anja og BS

på tur 13 :

FLEMMING: Vi lavede sådan en Anja og BS på tur. Vi tog simpelthen til Norge. Og så gik vi ca.

ti dage i to områder i Norge ude i bjergene. Det var primært min ide, for at vi sådan kunne prøve

at se, hvordan vi reagerede, når vi var sultne og trætte og lidt pressede. Det er sådan set den bed-

ste måde at lære folk at kende på. Så får man skrællet alle de her overflødige, civiliserede lag af,

som der er, og der fandt vi ret hurtigt ud af, at vi fungerede ret godt sammen, også under pres,

og når vi var våde og sådan nogle ting. (F: 30-35)

Flemming er i kraft af sit arbejde som projektchef i en bank bekendt med team-building kurser,

hvor personalegrupper gennem pressede situationer og udfordringer lærer at samarbejde. Set ud

fra et parforholdsperspektiv er det interessant, hvordan han indledningsvis anvender netop den-

ne model til at afprøve forholdet til sin kæreste for at finde ud af, om de vil passe sammen som

par. En tilgang man ellers vil forvente at finde i erhvervslivet. Undervejs i fokusgruppen opstår

en dialog mellem Flemming og Hans (FG: 184-204), hvor de omtaler en tv-udsendelse med en

mand, der styrer sin familie på en ugentlig projektbasis, og hvor far og mor jævnligt synkroni-

serer kalendere ved morgenbordet for at få dagene til at passe. Paradoksalt nok ser Flemming

mandens håndtering af familiens hverdag som en: ”… form for fascisme.” (FG: 195), selvom

programmet viser en livsstil og familieform, der på mange måder afspejler Flemmings egen.

Flemming fortæller efterfølgende, at han har været gennem et forløb hos en erhvervspsykolog

med henblik på at planlægge sin karriere (FG: 1209-1211), et eksempel på den refleksivt orga-

niserede livsplanlægning, der er et kendetegn ved den refleksive modernitet ifølge Giddens

(1996: 14).

Overordnet ser vi, at måden, hvorpå medierne inddrages, og hvilken relevans de har for infor-

manten, afspejler de personlige erfaringer og det sociale tilhørsforhold, informanten har. Erik

fortæller, at han har foræret sin kæreste Hanne Hostrups Kærestebilleder, efter han selv har

læst den i forbindelse med sin uddannelse til psykoterapeut (E: 179-180). Eksemplificeret ved

dette synes vi at se en opbygning af en fælles forståelsesreference mellem parrene, der bygger

på et medieprodukt, på samme måde som i Flemming og Frejas tilfælde. Vi ser også, at den

refleksive modernitet afspejler sig i selve interviewsituationen. De to udtryk, Flemming anven-

13 Tv-programserien Anja og BS på afveje, hvor en jægersoldat tager kendt dansker på overlevelsestur. Sendt før-

ste gang 2001 på TV2.

More magazines by this user
Similar magazines