Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

93

KAPITEL 3 – PARFORHOLDET I MEDIERNE

bare et skønmaleri. Du skal ikke komme og fortælle mig, at det rent faktisk er korrekt. Det er

simpelthen ikke korrekt. (F: 534-541)

Selvom Flemming tager afstand til artiklen, er der tale om en ganske omfattende refleksions-

proces, hvor medierne i dette tilfælde danner kontrast til og grundlag for Flemmings formule-

ring af sin virkelighed. Johansson (2005) formulerer, hvorledes mennesker tvinges til refleksi-

on i forhold til strømmen af nye perspektiver og forholdemåder i dagliglivet, som det sker i

eksempelvis medierne, også når det sker, som vi ser hos Flemming:

”De, som vælger at ignorere informationerne, som gør modstand mod informationssamfundets

påvirkninger, står imidlertid ikke uden for denne refleksivitet. De bliver hele tiden tvunget til at

forsvare og formulere deres modstand i relation til den eksisterende kundskab.”

(Johansson 2005: 5)

Vi tolker desuden Flemmings frustrerede udsagn som en reaktion på et pres, som skabes ved, at

denne type idealer fremstilles i medierne. Samtidig er det et udtryk for, hvilket billede, Flem-

ming oplever, der bliver fremstillet i medierne.

David fortæller direkte om en oplevelse af at blive presset, når han læser problemorienterede

artikler om sin dagligdag, eksempelvis når han læser en artikel (jf. Tarp 2006), hvor det pro-

blematiseres, at sexproblemer ofte løses efter midnat:

DAVID: Jeg synes også, at udover man kan lære af det, så synes jeg også det er et pres. Det er

lidt som de unge piger i Alt for Damerne, hvor man snakker om, at piger har problemer med at

de har ingen bryster, eller hvad de nu ellers løber rundt med. Og gerne vil se ud som dem på 17

år i reklamerne. Og det kan jeg da heller ikke se mig fri for. Jeg bliver da også sådan. Uha, at lø-

se sexproblemer over midnat, så tænker jeg straks, at det har jeg da engang prøvet. Endda op til

flere gange, og gud, hvor er det dog dårligt. Frem for at fokusere på sovsen og kartoflerne, som

det i bund og grund drejer sig om. (FG: 563-569)

Hele citatet er på trods af medieidealet. David undskylder næsten, at han er lykkelig i familien.

I interviewet uddyber David sin opfattelse af presset fra medierne, og hvordan han håndterer

det. I det store hele har han lyst til at leve op til mediebilledet om mænd og parforhold, han vil

gerne se godt ud og være den store elsker. Alligevel ender han med en realistisk vurdering af

situationen og sig selv, idet han fortæller, at det, der er sværest, er at nå at få købt ind i Netto

og få hverdagen til at hænge sammen:

More magazines by this user
Similar magazines