Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Ifølge Fornäs (1989: 10) betyder livsfaseskift ofte, at folk mere intensivt overvejer deres valg,

sætter spørgsmålstegn ved deres rutiner, reflekterer over deres normer og eventuelt ændrer de-

res praksisser. At få børn bliver for mændene ensbetydende med en ny tilværelse, hvor deres

refleksionsproces over livet bliver fremtvunget på ny:

FLEMMING: Jeg synes, at det her med planlægning, det er i vores forhold kommet, simpelthen

fordi der var et behov. Vi ramte virkeligheden (”Klask”, smækker hænderne sammen). Hold da

ferie, så var der et barn og så kom der et til og så var der to karrierer og så kom der lige tanker

om et hus. Det er simpelthen bare kommet væltende ind af døren. Vi erkendte egentlig først be-

hovet for at planlægge og få et fundament for vores liv, da det var sket. Det er sådan rent Kier-

kegaardsk, man lever livet forlæns, og forstår det baglæns (FG: 278-284).

Flemmings eksempel viser, hvordan det at få børn opleves som forbundet med kærlighed, men

også med fravalg, pligt og afkald på frihed (C: 119-120, D: 150-157). Ansvar er dermed et cen-

tralt forhold, der kendetegner voksenlivet og i særdeleshed forældreskabet; det påvirker følge-

lig samspillet i parforholdet.

Fokus på den fælles helhed

Vi konkluderer i kapitel 2, at vi kan iagttage et højt niveau af fællesskab mellem mand og kvin-

de i forbindelse med forældreskabet. Vi iagttager desuden, hvordan dette fællesskab er funderet

i to karakteristiske samspilsformer: et gensidigt samarbejde om at give rum til individuelle

behov og dermed få begge parters individuelle ønsker imødekommet (B: 229-243, H: 110-152,

I: 51-69), samtidig med, at der er et oprigtigt engagement og fokus på den fælles helhed (H: 54-

60, 162-176).

Balancen mellem det individuelle projekt og det fælles livsrum, som team-familien søger at

fremelske (Dencik 2005a: 96), får en yderligere dimension, når der kommer et barn. Forældre-

skabet er her et nyt element for parrene at være fælles om, og alle ni mænd udviser en selvføl-

gelighed omkring det fælles projekt, som børnene er:

DAVID: På en eller anden måde er det jo vores fælles projekt med de unger. Vi diskuterer det

faktisk en gang imellem, men ikke særlig tit. Vi er ret enige, bort set fra, at vi gør det ret for-

skelligt. På det område synes jeg faktisk at vi fungerer pisse godt sammen. Det er igen noget

med at give hinanden rum til at virke i. Hun kan sagtens mene noget fuldstændigt andet end mig

omkring børneopdragelse, men jeg er ret enig i, at hun mener det på en god måde og jeg synes

det er ret sundt at de både får et udspil fra mig og fra hende og de kan sgu sagtens forholde sig

98

More magazines by this user
Similar magazines