Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

99

KAPITEL 4 – POSTTRADITIONELLE PARFORHOLD

til to forskellige. (…) Altså, jeg har fuld tro på at Dorthe hun gør det rigtig godt med ungerne og

det synes jeg også at jeg kan mærke at hun har med mig. (D: 387-398)

Viala (2006: iv) konstaterer i sin undersøgelse af 10 par i overgangen fra par til førstegangs-

forældre under FAMOSTAT projektet, at begge forældre føler sig ligestillede og jævnbyrdige i

forhold til det kommende forældreskab. Denne jævnbyrdighed indebærer en forventning om, at

de begge vil være kompetente som forældre. Førstegangsforældrene i Vialas undersøgelse for-

venter desuden, at de begge vil have en tæt relation til barnet, og at de udviser gensidig tillid og

respekt for hinandens kompetencer som forældre. Davids udtalelse ovenfor illustrerer, hvordan

de ni mænd i vores undersøgelse på samme måde indtræder i denne nye form for parforholds-

relation, som er baseret på et fællesskab, hvor mændene oplever et stort ansvar i forbindelse

med forældreskabet.

Flemming beskriver denne oplevelse med at få børn som en brat opvågnen til virkelighedens

verden (FG: 278-284), hvilket ifølge familieforsker Dion Sommer (2003: 237) er et generelt

fænomen. Sommer konstaterer, at mænd oplever det at være far som noget meget positivt, men

at det også er en overvældende og besværlig opgave for relativt mange. Her skal gives afkald

på individuelle behov i en grad, der presser fædrene ud over deres personlige grænser og tvin-

ger dem til en klar prioritering af interesser:

BIRGER: Efter vi har fået en søn, på snart tre år, så er det klart at det er ham der bliver prioriteret

et langt stykke hen ad vejen. Vi har for eksempel et princip om, at vi vil have tre ugers ferie

sammen, ellers kunne vi have taget nogle uger forskudt. I de tre uger prøver vi at tænke som han

gerne vil også. Der kunne lige så godt være situationer, hvor han skal lære, at tingene foregår på

mors og fars præmisser. Vi er en familie på tre som der skal tages ligeligt hensyn til. Og det

kræver så også nogle fravalg ind imellem. (B: 51-56)

Livsfaseskiftet i forbindelse med forældreskabet sætter problematikken omkring individualitet

og fællesskab i spil (jf. Fornäs 1989: 10). Men vi hører mændene understrege, at forældreska-

bet er ualmindeligt betydningsfuldt for dem trods den individuelle frihed, der må opgives:

ERIK: Hvad det har betydet for mig? Min søn overskygger alt og sådan er det. Jeg ville aldrig

nogensinde gøre det om. Men det er helt klart at det er et andet parforhold end det vi havde før

vi fik børn. Jeg håber at vi kan komme tilbage igen. Jeg synes at vi arbejder på det i og med at

vi snakker om det og vi må planlægge sex. Det må jo bare være det. (E: 578-581)

More magazines by this user
Similar magazines