Klik her - Emerson Process Management

www2.emersonprocess.com

Klik her - Emerson Process Management

2

GØR VEDLIGEHOLDELSEN MERE EFFEKTIV

gennem avanceret instrumentdiagnostik. Se hvad Micro Motion kan gøre for dig!

Er det tid til kalibrering af din flowmåler?

Trænger din coriolis-flowmåler til at blive omkalibreret?

Her er et eksempel på, hvordan avanceret

diagnostik kan hjælpe dig med at finde ud af, om

flowmåleren skal fjernes fra processen, eller om

det kan vente.

En coriolis-flowmåler består af et eller to rør, hvor

igennem der passere væsker eller gas. En elektrisk

drivspole tilfører oscillerende kraft til rørene, så de

begynder at svinge med deres resonansfrekvens.

Når der passerer væske eller gas gennem rørene,

bliver de vredet på grund af corioliskraften. Vridningen

af rørene er direkte proportional med

masseflowet og registreres som en faseforskydning.

Ved at måle faseforskydningen kan man

beregne masseflowet. Coriolismåleren kan også

måle massefylde, fordi frekvensen er proportional

med væskens massefylde. Frekvensen måles, og

massefylden kan beregnes.

Coriolis-flowmåleren måler masseflow. Anvendelse

af coriolismålere giver sikre og enkle installa-

Magnetspole

“Pick-off coil”

RTD

Splitter

Drivspole Flowrør

Magnetspole

“Pick-off coil”

Indkapsling

Splitter

tioner med få installationskrav som f.eks. krav om

lige rørstrækninger før og efter måleren og uden

begrænsninger, hvad angår flowprofiler. Masseflowet

påvirkes heller ikke af temperatur- eller

trykændringer i mediet. Dette gælder både væsker

og gasser. Hvis der er behov for høj målenøjagtighed,

vælger man normalt også coriolis-masseflowmålere.

Hvis tykkelsen på flowmålerens rør ændres på

grund af korrosion, erosion eller belægning,

ændres stivheden i rørene. Ændret rørstivhed kan

også opstå, hvis rørenes materiale har forandret

sig, eller hvis rørene er blevet deformeret. Afhængigt

af forholdene i processen kan noget af dette

ske i en coriolismåler. Hvis det sker, og rørenes

stivhed har ændret sig, så gælder instrumentets

grundkalibrering for masseflow og massefylde

ikke længere. Kontrollen (verificering) af kalibreringen

er ofte tidskrævende, og det kan forstyrre

processen. Verificering og kalibrering er ofte en

bekostelig affære, men det skal gøres jævnligt for

at sikre processens kvalitet.

Hvis der ikke er noget flow, er der heller ingen corioliseffekt, og

sinuskurverne er i fase.

Når der er flow gennem flowrørene måles der en

corioliseffekt, der får rørene til at vride sig i forhold til

hinanden. Sinuskurvernes faseforskydning måles og betegnes

“Delta-T”, som er direkte proportional med masseflowet.

Inget flöde

LPO (inlet) Pickoff (inlet)

Figur 1. Coriolissensor – opbygning Figur 2. Coriolis-måleprincippet - kraften påvirker rørene

VÆRD AT VIDE - Om SmartMeterVerification

Corioliskraft

RPO (outlet) Pickoff (outlet)

= Corioliskraft

More magazines by this user
Similar magazines