Klik her - Emerson Process Management

www2.emersonprocess.com

Klik her - Emerson Process Management

4

væsken eller gassen er i bevægelse eller står stille.

Meter Verification kan udføres uden at afmontere

instrumentet. Selv flowsignalet er aktivt gennem

hele kontrollen, således at processen slet ikke forstyrres.

Hvis der har været en forstyrrelse af processen,

og flowmåleren skal kontrolleres på grund af en

eventuel instrumentfejl, kan en In-Line Meter Verification

afgøre dette inden for 2 minutter. In-Line

Meter Verification oplyser, om måleren følger den

faktiske kalibrering. Hvis den gør det, kan vedligeholdelsespersonalet

koncentrere sig om anden

fejlfinding i processen og på andre instrumenter i

stedet for at bruge kostbar vedligeholdelsestid på

at finde ud af, om flowmåleren fungerer eller ej.

Kun hvis rørenes stivhed har ændret sig væsentligt,

er yderligere fejlfinding på måleren nødvendig.

Denne stivhedsændring kan være knyttet til en

procesændring, hvilket også skal undersøges.

Efter at disse spørgsmål er blevet undersøgt,

kan måleren kalibreres og sættes i drift med en

ny signatur for igen at kunne registrere senere

ændringer i rørenes stivhed.

SMART In-line Meter Verification

Med opgradering til SMART Meter Verification kan

denne proces aktiveres per automatik. Kontrollen

kan indstilles til at aktivere sig selv automatisk med

intervaller fra 1 til 1000 timer. Kontrollen udføres,

uden at måleren afbryder flowsignalet til styresystemet.

Hvis denne kontrol finder en stivhedsændring

i rørene, afgiver instrumentet en alarm. Man

kan også aktivere Meter Verification manuelt ved

akut behov.

Ved hjælp af digitale kommunikationsprotokoller

såsom HART, Foundation Fieldbus, Modbus eller

WirelessHART kan Smart Meter Verification fjernaktiveres

fra f.eks. et kontrolrum. Teknikeren

behøver ikke at gå ud i processen for at tilslutte

udstyr eller aktivere det lokale instrumentdisplay.

Smart Meter Verification kan aktiveres fra alle

styre- og vedligeholdelsessystemer, der under-

støtter EDDL (Electronic Device Description Language,

www.eddl.org), hvilket alle førende systemer

gør. EDDL-graffikken, som er udarbejdet

af flowmålerens producent, viser med tekst og

grafiske billeder operatøren, hvordan kontrollen

skrider frem. På grund af den enkle og informationsrige

billedhåndtering behøves der ikke

specialuddannelse for at håndtere SMART Meter

Verification. Hvis resultatet er “Ikke godkendt”

skal teknikeren kontrollere processen og eventuelt

genkalibrere måleren eller udskifte den, hvis den

er beskadiget. Hvis resultatet er “Godkendt”, kan

man vente med omkalibrering. Kontrollen er betydeligt

hurtigere at håndtere end en omkalibrering.

Herved undgås unødvendige kalibreringer

med betydelige omkostningsbesparelser til følge.

Man behøver således kun at kalibrere målere, der

virkelig har brug for det.

Når man ved, at coriolismålerens rør er uden strukturelle

forandringer, og løbende overvåger dette,

kan man forlænge tidsintervallerne mellem såvel

processtop til vedligeholdelse som kalibrering,

hvilket øger tilgængeligheden. Med denne In-Linekontrol

kan man identificere problemerne, før der

opstår negative konsekvenser for processen. Kalibrering

på det rigtige tidspunkt øger kvaliteten,

og man undgår kostbart dobbeltarbejde og kassationer.

Selve anlæggets produktivitet forbedres

også, når man altid benytter korrekt kalibrerede

flowmålere.

Micro Motion Diagnostik 2: Registrering

og håndtering af 2-faset flow

Alle flowteknikker har begrænsninger, og de fleste

har meget svært ved at fungere tilfredsstillende

ved 2-faset flow. Væskens dynamiske egenskaber

ved 2-faset flow er ekstremt komplekse, og det

gælder stadig, at de generelt set ikke er veldefinerede

i dynamiske modeller. Derfor kan det

ikke overraske, at flowmåling af et sådant uforudsigeligt

flow er en stor udfordring for flowmålere

uanset typen, og det gælder også coriolismålere.

Luft i væsken kan skyldes begyndende utætheder i

en pumpe eller ventil med efterfølgende indsugn-

VÄRT ATT VETA - Om SmartMeterVerification

More magazines by this user
Similar magazines