10 Ramasjang - AN-TV

an.tv.dk

10 Ramasjang - AN-TV

Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening · Nr. 33 · 16. årgang · Marts 2010

10 Ramasjang

på optagelse i Aalborg

4

Jeg vil

gerne klage!

8 Ulrik Haagerup

En god tv-dag for mig

15

19

Vælg temapakker

fra pakke 1

De stolte skibe

kommer igen

Oplevelser, inspiratiOn Og underhOldning i hverdagen


2

AN-TV magasinet

Jagten på Røde Oktober

Made

Barton Fink

Forbandelsen: The Grudge

Født den 4. juli

Paranoid

GLÆD DIG TIL FORÅRET HVOR DU

KAN SE MASSER AF TEMPO FYLDTE

ACTIONFILM PÅ SHOWTIME

Hamburger Hill, Paranoid: © Lionsgate. The Hunt For Red October: TM & Copyright © 2003 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.

Appleseed, The Grudge: © Future, Made: SandrewMetronome, Dark Angel: © MGM. Barton Fink , Born on the Fourth of July: © Universal.

Hamburger Hill

NONSTOP ACTION

nonstop.tv

Appleseed


e fortsætter med at skrue

priserne i vejret: Den ene tvprogramleverandør

efter den

anden melder ud med nye priskrav

– uden at det mærkbart eller iøjnefaldende

begrundes med kvalitetsforbedringer.

Antenneforeningerne opfattes

som malkemaskiner, der er uudtømmelige.

Vi oplever det som et voldsomt pres.

Kanaludbyderne spiller på, at seerne

har favoritkanaler, som de nødigt

slipper. Sportskanalerne – ikke mindst

dem med fodboldtransmissioner – er

provokerende eksempler, hvor priskravene

forklares med de voldsomt

opskruede krav fra klubbernes organisationer.

Seerne bidrager med mange

hundrede mio. kr. for at få adgang til

ligakampe og landsholdets bedrifter.

Udviklingen er uholdbar. Ikke mindst

fordi sportskanalernes prisudvikling

synes at have afsmittende virkning på

underholdnings-, kultur- og nyhedskanalerne.

Ud fra devisen: Går den, så

går den.

Derfor er det vigtigt, at AN-TV overvejer

om – og hvordan – vi kan reagere

for at bremse prisskruen. Gerne og

helst sammen med andre antenneforeninger

for at øge den vægt, som vi

kan tale med.

Jeg har nævnt ’fodboldpriserne’ som

eksempel på et område, hvor der

er brug for en bremseeffekt. Men

Udgiver

AN-TV

Postboks 335,

9100 Aalborg

bestyrelsen@an-tv.dk

Prisskruen må bremses

også de offentlige afgifter, som vi

belastes med, må vi gå op imod. En

mærkbar omkostning er de lovpligtige

Copy Dan-afgifter. De opkræves

og fordeles til udøvende kunstnere

i Danmark, hvilket i sig selv er fair

nok. Men så må alle, der deltager i

festen, betale samme entrépris – og

det er ikke tilfældet. For AN-TV udgør

Copy Dan-betalingen omkring 400 kr.

årligt pr. medlem. Der betales særskilt

Copy Dan-afgifter for alt, der vedrører

programforhold i et antenneanlæg, for

brug af ’start forfra’ i Zaptorboksen og

for kanaler i grundudbuddet – også for

digitale kanaler, der indgår ukrypteret.

Hertil kommer Copy Dan-opkrævning

for DR-kanalerne (samt TV2) til trods

for at samme afgift i forvejen er betalt

via den lovbundne medielicens. Her er

der altså ikke blot tale om en dobbeltbetaling.

Det er forhold, der ligger

uden for al rimelighed.

Tilbage som uopdyrket afgiftsområde

er vel egentlig kun badeværelset, hvor

vi kan fløjte og synge uden at svare

Copy Dan af vores bedrifter dér. Indtil

videre, bør jeg nok sige.

Det groteske i hele Copy Dan-systemets

jagtrettigheder afspejles tillige i,

at det alene er antenneforeningerne,

der er afgiftsbelagt. Luftbårne signaler

er fritaget. Den forskelsbehandling er i

sig selv en urimelighed.

En oversigt udarbejdet af AN-TVs revisor

viser prisudviklingen for den store

programpakke (pakke 3) gennem de

seneste 10 år: Abonnementet er holdt

stort set uændret – fra 355 til 359 kr.,

Ansvarshavende

Peer Steen Hansen,

AN-TV

Tekst

Par No 1 A/S

AN-TV

Stofa

mens Copy Dan og Koda er steget fra

189 til 394 kr. og programafgiften fra

830 til 3.200 kr. AN-TV opkræver

3.948 kr., hvoraf 3.200 kr. altså går

direkte videre til programleverandørerne

og 400 kr. til Copy Dan og Koda.

Restbeløbet – 348 kr. – anvendes til

abonnement, vedligeholdelse og udbygning

af anlægget, teknisk support,

service, administration, løn og administrative

omkostninger. Tallene taler for

sig selv – og understreger behovet at

få bremset prisskruen.

Det er en todelt skrue vi er oppe

imod. Vi må gøre det klart for programleverandørerne

at grænsen for

hvad tv-kanalerne kan jobbes op i, er

mere end nået. I stedet for en udvikling

risikerer de en afvikling. Samtidig

er det nødvendigt, at leverandørerne i

langt højere grad medvirker til pakketering,

der øger den enkelte seers

frivalgsmuligheder.

I det andet element, som har strammet

prisskruen, indgår udviklingen

af de lovpligtige afgifter med så stor

en vægt, at de nu for alvor tynger i

vores budgetter. Her er der brug for en

dialog med de politiske beslutningstagere,

der har ansvar for at antenneforeningerne

via Copy Dan-kravene rent

faktisk særbeskattes. Den dialog vil

AN-TV meget gerne være med i.

Venlig hilsen

Ole Davidsen

Formand for AN-TV

AN-TV tager forbehold for trykfejl og anden force majeure.

Fotos

Nordjyske (side 8), Bjarne

Bergius Hermansen/DR (side

9), Agnete Schlichtkrull/DR

(side 10) m.fl.

AN-TV magasinet

Produktion

Par No 1 A/S

Tryk

Stibo Grafisk A/S

Oplag

65.000 eks.

3


4 AN-TV magasinet

Jeg vil gerne

klage!

Både DR og TV2 har en programchef for etik og

klagesager – eller som det hedder i daglig tale:

’brugernes redaktør’.

et er de to store tv-stationers

programchefer for etik

og klagesager, der behandler

de klager, som brugerne kommer

med. Desuden kan de på eget

initiativ behandle tilfælde, hvor de

mener, at TV2 eller DR er på kant

med hvad der kan forventes af en

public service-kanal.

Hos TV2 er programchefen en uafhængig

instans ansat af bestyrelsen.

Det er hans primære opgave er at

overvåge behandlingen af henvendelser

TV2s brugere, uanset om det

drejer sig om tv-programmer eller

andre af TV2s kommunikationskanaler.

Målet er enkelt: At sikre en høj

programetik og journalistisk standard

i den samlede programvirksomhed.

Klager over programmer bliver fortsat

behandlet i den relevante afdeling

og af TV2s jurister og direktion.

Dog kommer programchefen ind i billedet,

når der er tale om væsentlige

brud på journalistisk og programpolitisk

etik.

TV2s brugere kan henvende sig

direkte til programchefen med

anmodning om, at han tager sager

op til vurdering. Vil man klage eller

kritisere, er det lettest at bruge

formularen på TV2s hjemmeside

http://sr.tv2.dk/?bottom. Hvis man er

blevet direkte eller indirekte omtalt i

et af TV2s medier og er utilfreds med

dette, kan man sende en klage til

TV2s administrerende direktør pr.

brev, telefax eller e-mail.

Hos DR har programchefer

eksisteret siden 2004

og også her er der tale

om en ankeinstans når det

gælder klager over brud på

DRs programetik. Det er de

relevante programredaktioner,

der er første klageled,

mens programchefen ser på

væsentlige sager.

Man kan klage over DR

på www.dr.dk/OmDR/

Kontakt_DR/Kontaktformular/20061106112043.htm

eller

sende et brev til DR Byen.

DRs programetik er de kerneværdier,

som medarbejderne hver dag skal

bestræbe sig på at leve op til:

Troværdighed – DR skal lægge afgørende

vægt på grundig research

og hæderlighed

Uafhængighed – DR må aldrig lade

sig styre af økonomiske eller politiske

særinteresser

Alsidighed – DR skal være fair

over for alle parter, holdninger og

synspunkter

Mangfoldighed – programvirksomheden

skal henvende sig til de

mange og de få gennem en mangfoldighed

i emner og synsvinkler

Kvalitet – DR skal løbende arbejde

for at højne det kvalitetsmæssige,

etiske og kreative niveau.


Sponsorat skal sikre

AN-TV større synlighed

Man kan spørge sig selv hvad det skal gøre godt for, at en

antenneforening sponsorerer en lokal håndboldklub – uanset

hvor god klubben er.

Der er dog absolut fornuft bag at

AN-TV ved årets begyndelse indgik

en aftale med damehåndboldklubben

Aalborg DH om at antenneforeningen

træder ind i kredsen af sponsorer –

nærmere betegnet som såkaldt profilpartner

for en periode på foreløbig

ét år.

Disponeringen skal ses i lyset af

antenneforeningens behov for at

profilere sig tydeligere – dels over for

potentielle medlemmer, dels over for

de omkring 50.000 husstande, der

allerede er medlem af AN-TV. Der florerer

nemlig – selv blandt medlemmer,

der har været med i AN-TV gennem en

længere årrække – en udbredt misforståelse

om, at man er medlem af

Stofa.

Ofte ses det i ejendomsmæglerannoncer

og i privates annoncering på

for eksempel internettet, at en bolig

er ”medlem af Stofa”. Men det er der

altså ikke noget der hedder. Stofa er

en kommerciel virksomhed, mens AN-

TV er en medlemsstyret forening – og

det er den forening, man i givet fald er

medlem af. Ikke Stofa, der til gengæld

er AN-TVs tekniske samarbejdspartner.

I forbindelse med tegningen af sponsoratet

er det aftalt, at AN-TV vil optræde

med det blå/hvide logo på Aalborg DHs

spillertøj, ligesom antenneforeningen

vil blive eksponeret på andre områder

med relation til Aalborg DH.

AN-TV magasinet

- Vi er utroligt glade for, at en lokal

forening vælger at benytte damehåndbolden

og Aalborg DH som eksponeringsplatform

både lokalt og på tv,

sagde klubbens direktør, Jan Hansen,

i forbindelse med præsentationen af

samarbejdet mellem AN-TV og Aalborg

DH.

Som et led i samarbejdet får Aalborg

DH senere på året sit eget tv-program

AN-TVs kanal Aalborg+.

Læs meget mere om Aalborg DH på

www.aalborgdh.dk.

5


6 AN-TV magasinet

Nyhed! Rally-VM eksklusivt på TV 2 SPORT!

Følg Sébastien Loeb, Petter Solberg og den tidligere Formel 1-verdensmester Kimi Räikkönen i

kampen om VM-titlen eksklusivt på TV 2 SPORT.

Der er også noget for dig på

daNMaRKS SPORTSKaNal

På Danmarks sportskanal får seerne det bedste og bredeste udvalg af

danske og internationale sportsbegivenheder, og der er noget for en hver

smag – fra fodbold, håndbold og basketball til badminton, tennis, golf og

meget mere. Med over 6.000 timers sport om året, heraf mere end 2.500

timer live, er TV 2 SPORT ikke til at komme udenom, hvis du elsker sport.

Se mere på tv2sport.dk. Velkommen i klubben.

Se med fra 12. febRuaR

Danmarks sportskanal

Foto: Getty Images / Sportsagency


AN-TV Online

Årets altoverskyggende sportsbegivenhed på tv bliver uden

tvivl VM i fodbold i Sydafrika. Arrangementet ville kunne

trække et stort publikum i sig selv, men interessen er steget

til uanede højder – nu hvor Danmark har kvalificeret sig.

I denne udgave af AN-TV Online ser vi på tre hjemmesider, der på hver deres måde sætter

fokus på fodboldens færd over den sydafrikanske grønsvær i perioden 11. juni til 11. juli.

www.sa2010.gov.za

De sydafrikanske VM-værter har naturligvis

deres egen hjemmeside, der – ud over de

informationer, der har relation til de deltagende

lande – blandt andet fortæller historien

om landets vej til at blive VM-vært.

Desuden kan man studere oplysninger om

forhold af interesse for turister i Sydafrika,

ligesom der er mange informationer at

hente om de byer, der lægger stadioner til

de mange kampe.

AN-TV magasinet

www.fifa.com

FIFA er det internationale fodboldforbund og således organisationen

bag verdensmesterskabet i fodbold – uanset hvor det bliver holdt. På

FIFAs hjemmeside er der et væld af informationer om selve arrangementet

i Sydafrika, blandt andet i form af fyldig baggrundsinformation

om de deltagende hold. Desuden kan man blandt andet læse om de

enkelte stadioner og se videoindslag om landenes forventninger til deres

deltagelse. I en særlig sektion på hjemmesiden kan man dykke ned

i historiebøgerne er således tilbringe mange dejlige timer sammen med

de danske helte fra Mexico 1986 eller hvad der nu har præference.

www.dbu.dk

I kraft af den danske deltagelse

er der også god

mening i at besøge Dansk

Boldspil Unions hjemmeside.

Den handler i sagens

natur om meget andet

end landsholdets deltagelse

ved VM – og meget

andet end landsholdet.

Der er for eksempel masser

af viden at hente om

dansk klubfoldbold – hvis man nu midt i sommervarmen ikke kan få

fodbold nok. I relation til landsholdets færden er der selvfølgelig nyttig

information om det aktuelle VM, men faktisk er den mest spændende

del af hjemmesiden tilgængelig på adressen www.landsholdet100.dk.

Her kan man blandt andet læse om de rød/hvide lige fra det internationale

gennembrud ved EM 1984 til EM-guldet i 1992 – og mange

andre tidspunkter i det danske landsholds mere end 100-årige historie.

Eksempelvis er der interviews med store landsholdsspillere som Harald

Nielsen, Ebbe Sand, John Sivebæk, Lars Olsen, Ulrik le Fevre og Nicklas

Bendtner.

7


8 AN-TV magasinet

En god tv-dag er,

når vi formår

at betræde nye og

konstruktive

veje til gavn for

danskerne

AN-TV Magasinet går bag om et velkendt

tv-menneske med rod i Nordjylland: Ulrik

Haagerup fra DR TV.

n god tv-dag for mig er, hvis

vi i TV-avisen ikke blot afdækker

et væsentligt emne, der

har betydning for alle danskere. Men

at vi også inspirerer til en løsning ved

at se rundt i landet eller resten af

verden efter nogen, der har et bud

på en løsning. Nyhedsjournalistik

er alt for præget af golde konflikter,

tomme dramaer, postulerende skurke

og selviscenesættende ofre. Der er

brug for et opgør med tabloidpressens

monopol på nyhedskriterierne,

og det er en god dag, når TV-avisen

formår at betræde nye og konstruktive

veje til gavn for danskerne.

Som seer er en god tv-dag for mig

en fredag, hvor TV-avisen har både

en konstruktiv nyhed, en selvstændig

historie, et indblik i verden og et

begavet glimt i øjet. Og så må DR1

gerne sende en rigtig god film, hele

familien kan spise slik til derhjemme.

Og den må helst slutte inden, vi sender

det nye moderniserede Deadline

kl. 22.30.


Ulrik Haagerup. Født 1963, Danmarks Journalisthøjskole

1986. Samme år undersøgende journalist

på Jyllands-Posten. Cavlingprisen 1990. Stanford

Business School (USA) 1991-92. Atter på Jyllands-

Posten – de seneste år som chefredaktør. 2002-07

chefredaktør for Nordjyske Medier, derefter hos

DR – i dag som direktør for DR Nyheder.

Fra min tv-barndom husker jeg især

Ingrid og Lillebror. Jeg elskede den

dukke, og blev skuffet, da jeg blev så

voksen, at jeg måtte erkende, at han

ikke var levende. Min tidligste erindring

fra tv var, da min far og mor tog mig

op af sengen, for at jeg skulle se Neil

Armstrong træde One Giant leap for

Mankind i månestøvet i juni 1969. Jeg

var egentlig mest overrasket over, at der

overhovedet var noget i fjernsynet, for

min mor havde bildt mig ind, at DR slet

ikke sendte i sommerferien.

Jeg ville ønske, at det var mig, der

havde lavet HardTalk på BBC. Det er

verdens bedste interviewprogram –

skarpt, præcist, begavet, flabet, uforudsigeligt

og altid fair og med den respektløshed,

der kommer af at vide, at

man spørger på offentlighedens vegne,

og derfor har krav på en ordentlig forklaring.

Og samtidig med en ydmyghed,

der kommer af bevidstheden om, hvor

magtfuld journalistik kan være, når den

bestrides af ordentlige udøvere af det,

jeg vil kalde demokratiets vigtigste fag.

Her er de fordele,

som kun AN-TVs

medlemmer får

I fællesskab med den tekniske samarbejdspartner

Stofa giver AN-TV medlemmerne

endnu flere muligheder. Læs her – og hør

mere på Forbrugermessen Forår 2010.

Hovedlinjerne i den fordelsaftale, som AN-TV har

indgået med Stofa, er:

• To HD-tilbud i pakke 1, så medlemmer, der ser

digital-tv, får adgang til det skarpest mulige billede

• Adgang til gratis internetopkobling i basisudgaven

med hastighed på 256/256 kbit, hvilket er fuldt

tilstrækkeligt til mails – og har man brug for en

højere bredbåndshastighed, vil man få fratrukket

værdien af basistilbuddet i abonnementet

• Mulighed for gratis oprettelse af telefoni via internettet,

hvor der kun skal betales for forbrug

• Fortsat tilbud om gratis Zaptor for alle med pakke

3-abonnement – og for fremtiden med adgang til

TV2s arkiv, Sputnik Light samt Start forfra og DR0,

der er DRs arkiv med udsendelser fra den foregående

uge

• Halv kortafgift for de medlemmer, der stadig skal

brugekort til premiumpakker og digitale tilvalg.

AN-TV vil være at træffe på messen i Aalborg Kongres

& Kultur Center. Her er medlemmerne og andre

interesserede meget velkomne til at komme og høre

nærmere om fordelsaftalen – og om AN-TVs tilbud i

det hele taget.

AN-TV, der deler

stand med Stofa,

findes på stand

122a.

AN-TV magasinet

9


10 AN-TV magasinet

Det fedeste børne-tv

bliver sendt fra Aalborg

DRs nye børnekanal Ramasjang sender direkte fra Hovedbiblioteket

i Aalborg – og lokale børn må meget gerne være med.

Alle hverdage kl. 17 til 17.30 blænder

DRs nye børnekanal Ramasjang op

for sin direkte udsendelse Ramasjang

Live, der går i luften fra Hovedbiblioteket

i Aalborg. Og hver gang er der

masser af gode oplevelser ikke kun på

tv-skærmen, men også for de mange

børn, der kommer for at være livepublikum.

I sagens natur var interessen for at

være med størst den første tid, der

blev sendt fra det nordjyske, men der

er stadig mange, der gerne vil være

med. Dog ikke flere end det sagtens

kan betale sig at lægge vejen forbi biblioteket

hvis man har lyst til at opleve

Ramasjang Live.

Ramasjang Live, der i hovedsagen

henvender sig til børn mellem syv og

10 år, slår dørene op en times tid før

den direkte udsendelses start. Her

fortæller produktionsleder om dagens

udsendelse – og måske bliver nogle af

de fremmødte børn valgt ud til at være

med i quizzer eller konkurrencer. Lige

efter udsendelsen bliver der optaget

spots til næste program og publikum

er velkommen til at blive og få en

snak med Ramasjang Live-værterne.

Og kommer man om fredagen, er der

mulighed for at møde en kendt gæst,

der skal i studiet.

Ramasjang-kanalen er bygget op som

et land med egen nationalsang, eget

flag og indbyggere, der tæller blandt

andre Bamse, Gepetto, Nørderne og

Bruno til Icarly og Jackie Chan. Landet

er DRs eget børneunivers, der involverer

seerne i udsendelserne. Eller som

Signe Lindkvist, kanalredaktør på DR

Ramasjang, udtrykker det:

- Vi vil tage børnene alvorligt, involvere

dem og give dem medindflydelse i så

høj udstrækning som muligt. Samtidig

skal DR Ramasjang være den kanal,

forældre trygt tør sende deres børn

alene ind på værelset for at se – uden

at skulle være nervøse for, om de ser

noget, der er for uhyggeligt.

DR Ramasjang følger børnenes hverdag,

weekender, ferier og højtider og

den sender mandag-torsdag og søndag

kl. 6-20.30 samt fredag og lørdag

kl. 6-21.


gælder fra 6. april 2010

Pakke 1

pr. md. 79,-

PROgRAm KANAl mHz

DR 1 7 189,25

DR 2 8 196,25

24 NORDJYSKE 9 203,25

aalborg+ (lokal-tv) 10 210,25

TV2 11 217,25

Info-kanalen 12 224,25

DR Ramasjang S11 231,25

TV 3 S12 238,25

DR k S32 291,25

KUN DigiTAl

9 analoge

27 digitale

FOLKETINGSKANALEN Digital

DR HD Digital

DR UPDATE Digital

NRK 1 Digital

SVT 1 Digital

Kanal Nord Digital

ARD Digital

NKR 2 Digital

3sat Digital

RAI Uno Digital

TV 5 Digital

tve Digital

N 3 Digital

SVT 2 Digital

TV 4 Digital

ZDF Digital

National Geographic wild HD Digital

DR synstolkning Digital

Pakke 2

pr. md. 199,-

PROgRAm KANAl mHz

DR 1 7 189,25

DR 2 8 196,25

24 NORDJYSKE 9 203,25

aalborg+ (lokal-tv) 10 210,25

TV2 11 217,25

Info-kanalen 12 224,25

DR Ramasjang S11 231,25

TV 3 S12 238,25

DR k S32 291,25

N 3 24 495,25

ZDF 27 519,25

TV 4 28 527,25

3+ 29 535,25

TV2 zulu 30 543,25

TV2 charlie 31 551,25

CNBC / Nat. Geographic 32 559,25

Showtime 33 567,25

KUN DigiTAl

17 analoge

32 digitale

FOLKETINGSKANALEN Digital

DR HD Digital

DR UPDATE Digital

NRK 1 Digital

SVT 1 Digital

Kanal Nord Digital

ARD Digital

NRK 2 Digital

3sat Digital

RAI Uno Digital

TV 5 Digital

tve Digital

SVT 2 Digital

National Geographic wild HD Digital

DR synstolkning Digital

Pakke 3

pr. md. 329,-

PROgRAm KANAl mHz

DR 1 7 189,25

DR 2 8 196,25

24 NORDJYSKE 9 203,25

aalborg+ (lokal-tv) 10 210,25

TV2 11 217,25

Info-kanalen 12 224,25

DR Ramasjang S11 231,25

TV 3 S12 238,25

DR k S32 291,25

N 3 24 495,25

ZDF 27 519,25

TV 4 28 527,25

3+ 29 535,25

TV2 zulu 30 543,25

TV2 charlie 31 551,25

CNBC / Nat. Geographic 32 559,25

Showtime 33 567,25

TV2 sport 37 599,25

TV 2 Norge 38 607,25

Discovery Channel 39 615,25

SVT 2 40 623,25

Nickelodeon kl. 06-18 41 631,25

Viasat Nature kl. 18-21 41 631,25

Viasat Crime kl. 21-24 41 631,25

Viasat Playboy kl. 24-04 41 631,25

EUROSPORT Dansk 42 639,25

CNN 43 647,25

BBC Entertainment 44 655,25

BBC World News Prøvekanal 45 663,25

Kanal 4 46 671,25

VH1 47 679,25

ARD 48 687,25

MTV 49 695,25

6’eren 51 711,25

Mezzo 52 719,25

Viasat Explorer 53 727,25

Animal Planet 54 735,25

The God Channel 55 743,25

DanToto 55 743,25

Viasat Golf 56 751,25

Kanal 5 57 759,25

3 PULS 58 767,25

Viasat History 59 775,25

TV2 News 60 783,25

TCM kl. 18-06 61 791,25

Cartoon Network kl. 06-18 61 791,25

Disney Channel 62 799,25

Travel Channel 63 807,25

KUN DigiTAl

48 analoge

61 digitale

FOLKETINGSKANALEN Digital

DR HD Digital

DR UPDATE Digital

NRK 1 Digital

SVT 1 Digital

Kanal Nord Digital

NRK 2 Digital

3sat Digital

RAI Uno Digital

TV 5 Digital

tve Digital

National Geographic wild HD Digital

DR synstolkning Digital

Pakke 1 +

to temapakker

TV- pakker

Endnu bedre signal til alle

I denne tid bliver det enkelte AN-TVmedlem

forbundet endnu tættere til

hovedstationen på Grønlandstorv i

Aalborg.

AN-TVs net er bundet sammen af

cirka 600 km fiber, men i takt med,

at der graves flere kabler ned og aktiveres

flere fibre i allerede nedgravede

kabler, bliver afstanden mellem

det enkelte medlem og hovedstationen

på Grønlandstorv reduceret

betydeligt. Når ombygningen af

nettet er afsluttet, er der således

højst 300 m mellem et givent AN-

TV-medlem og fibernettet.

Der vil formentlig være medlemmer,

der ønsker sig fiberforbindelse helt

ind i hjemmet. Det vil med tiden

også kunne lade sig gøre, men her

og nu går AN-TV og den tekniske

samarbejdspartner Stofa efter at

give det størst mulige antal medlemmer

den optimale ydelse.

Pakke 4*

pr. md. 359,-

PROgRAm

KUN DigiTAl

48 analoge

77 digitale

Pakke 4 rummer alle programmer

i pakke 3 samt:

dk 4 Digital

EUROSPORT 2 Digital

Motors TV Digital

ESPN America Digital

Yacht & Sail Digital

Cartoon Network Digital

Discovery World Digital

Discovery Science Digital

Discovery Travel & Living Digital

Playhouse Disney Digital

Disney XD Digital

Fashion TV Digital

BBC World News Digital

EuroNews Digital

Silver Digital

Star! Digital

pr. md. 329,-


12 AN-TV magasinet

Tekniske problemer?

Er der noget galt med tv-signalet,

skyldes det ofte din installation.

For at spare dig for omkostninger

ved eventuelt teknikerbesøg giver

AN-TVs tekniske samarbejdspartner

Stofa disse gode råd:

1. Før kablet direkte fra stikdåsen i

væggen til tv’et, altså uden om

video eller set top boks. Skift

eventuelt kablet ud.

2. Stadig problemer? Så kontakt naboerne

og hør om de oplever det

samme.

AN-TV Service

3. Stadig problemer? Så ring til kundeservice

på tlf. 88 30 30 30.

Kan problemet klares pr. telefon eller

er årsagen noget i systemet, er

det naturligvis uden omkostninger

for dig. Men skal der en tekniker på

besøg eller skyldes fejlen din installation,

skal du betale for hjælpen.

Du er altid velkommen på telefon

88 30 30 30 – og i butikken på

Vesterbro 70 i Aalborg. Og du kan

kontakte os via www.stofa.dk.

zaptor uden kort

Den velkendte Zaptorboks bliver fremover også solgt uden kort.

Det betyder, at alle AN-TV-medlemmer bliver sikret digital-tv et

godt stykke ind i fremtiden.

Det er en del af fordelsaftalen, at alle

medlemmer skal have nem adgang til

frit digital-tv – uanset deres fjernsyn.

Derfor har Stofa arbejdet på at finde

en billig tuner/boks, der blot skal

tilsluttes tv’et.

Stofa har af hensyn til AN-TVs medlemmer

lagt størst vægt på at finde

den bedst fremtidssikrede løsning –

også selv om prisen bliver lidt højere

end forventet. En tæt dialog med flere

antenneforeninger har gjort beslutningen

nem at træffe.

Boksens pris er 849 kr. Den nuværende

interaktive version af boksen

sælges nu til samme pris, da der er

tale om det samme stykke hardware.

Medlemmerne kan altså til enhver tid

op- eller nedgradere Zaptorboksen:

• Med kort: Som hidtil – interaktivt tv,

start forfra, filmleje, tilkøb af individuelletv-pakker

etc.

• Uden kort: Digitaltuner af høj kvalitet,

flotte billeder, High Definition mv.

Fortryder du dit valg, behøver du

blot købe et kort, sætte StofaNet til

boksen, og straks har du en fuldt

funktionsdygtig Zaptor med interaktive

tjenester. Og omvendt er investeringen

ikke spildt, hvis du vælger at opsige dit

Zaptorabonnement.

Åbningstider

Telefon Butik

Man-tor 0800-1730 1000-1730

Fre 0800-1900 1000-1900

Lør 1000-1400 1000-1500

Servicevagt

Indtil kl. 24.00 på tlf. 88 13 18 18.

Stærke træk ved Zaptorboksen fra

Motorola:

• Softwarebaseret, så der løbende

kan ske udbygning og ændring af

funktionerne

• Understøtter MPEG 4 og HD, hvilket

ingen lavprisbokse pt. gør

• Leveres med et HDMI-kabel for at

sikre det bedste udbytte af de digitale

signaler

• Strømforbrug lever op til de gældende

grænser

• Indbygget kortlæser.


zaptor giver dig mulighed for at sammensætte

dine tv-kanaler, så de passer bedst til dine interesser

– naturligvis alle i digital kvalitet. Aktuelt

har du adgang til disse pakker;

Canal+ Film

Denne pakke giver dig de største

Hollywood-succeser blandet med

kvalitetsfilm fra Europa og resten af

verden, længe før de kommer på andre

tv-kanaler.

Pris: 179 kr. pr. md.

Kanaler: CANAL+ Action, CANAL+

Comedy, CANAL+ Drama, CANAL+ Film

HD, CANAL+ First og CANAL+ Hits.

Canal+ Sport

Hvis du ikke lige har mulighed for at

være på stadion selv, så kan denne

pakke bringe dig tæt på alle de store og

betydningsfulde sportsbegivenheder.

Kanalerne har direkte og eksklusive live

kampe fra blandt andet Premier League,

NHL og Serie A. Derudover er der

sportsmagasiner om både fodbold, golf,

tennis, motorsport og boksning.

Pris: 209 kr. pr. md.

Kanaler: CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 2

og CANAL+ Sport Extra.

Canal+ Total

Er du til lidt af det hele, er denne pakke

det perfekte valg. Her får du både

storfilm, prisbelønnede tv-serier og

fantastiske sportsbegivenheder.

Pris: 229 kr. pr. md.

Kanaler: CANAL+ Action, CANAL+

Comedy, CANAL+ Drama, CANAL+ Film

HD, CANAL+ First, CANAL+ Hits, CANAL+

Sport, CANAL+ Sport 2 og CANAL+ Sport

Extra.

HD pakken

Med denne pakke får du de dybeste

og klareste billeder og den bedste lyd,

når kanalerne byder på ægte oplevelser

i HD-kvalitet. Glæd dig til næsten at

kunne lugte græsset på fodboldbanen

og til at føle, at du er med på

videnskabelige opdagelser i verden.

Pris: 79 kr. pr. md.

Kanaler: Discovery HD Showcase, DR

HD, MTVN HD, Silver HD, TV 2 Sport HD

og TV3+ HD.

Pink

Denne pakke rummer en bred vifte af

underholdningsprogrammer, nyheder,

musik og serier samt blandt andet

Adriatic Basketball fra GoodYear

League og uddrag fra de vigtigste

sportsbegivenheder i Serbien og

Montenegro, Bosnien og Hercegovina.

Pris: 169 kr. pr. md.

Kanaler: Pink Extra, Pink Plus og Radio Pink

mzone

Denne pakke indeholder det bedste

fra bil- og motorverdenen, sejlads,

teknologi og erotik. Desuden byder den

på en 24 timers nonstop filmkanal med

action, science fiction og thrillers plus

en 24 timers sportskanal med klassiske

sportshøjdepunkter.

Pris: 79 kr. pr. md.

Kanaler: TV2 Sport HD, Viasat Golf, TV3+

HD, Extreme Sports, Hustler TV, Motors,

The Poker Channel, ESPN America og BBC

Knowledge.

TV1000 uden Play

I denne pakke finder du alt fra de gamle

klassikere til de nyeste biografsucceser –

inden for blandt andet drama, romantik,

action, thrillers og erotik. Det hele uden

reklameafbrydelser.

Pris: 179 kr. pr. md.

Kanaler: TV1000, TV1000 Action, TV1000

Classic, TV1000 Drama, TV1000 Family,

TV1000 HD, TV1000 Nordic og TV1000

Plus One.

TV1000 med Play

Dette er pakken, der giver dig et

filmkartotek med over 200 topfilm,

som du kan se, når det passer dig – så

mange gange du har lyst. Du finder alt

fra romantik og komedie til action og

eventyr. Film uden reklameafbrydelser

med få klik på din fjernbetjening.

Pris: 199 kr. pr. md.

Kanaler: TV1000, TV1000 Action, TV1000 Classic,

TV1000 Drama, TV1000 Family, TV1000

HD, TV1000 Nordic og TV1000 Plus One.

Digitale

tv-pakker

TV2 Ekstra

Med denne pakke får du udgang til film i

super kvalitet og mulighed for at gense

udsendelser fra TV 2 Sputnik (primært

egenproduktioner fra TV2, TV2 Charlie,

TV2 Zulu og TV2 News).

Pris: 49 kr. pr. md.

Kanaler: TV 2 Ekstra

Viasat golf

Denne pakke er din adgang til berømte

turneringer som European Tour og

Ryder Cup live i knivskarp digital kvalitet.

Den reklamefri kanal giver dig desuden

historiske golfhøjdepunkter.

Pris: 49 kr. pr. md.

Kanaler: Viasat Golf

Bland Selv

Med denne pakke har du mulighed

for at sammensætte din egen tv-pakke

med op til 9 kanaler efter eget valg. Du

kan til enhver tid ændre din pakke via

din Zaptorboks eller Mine Sider på

www.stofa.dk.

Pris for lille Bland Selv med op til

fem kanaler: 69 kr. pr. md.

Pris for stor Bland Selv med op til 9

kanaler: 99 kr. pr. md.

Kanaler: Abu Dhabi, Aljazeera,

Animal Planet, Arte, ATV Avrupa,

BBC Entertainment, BBC Knowledge,

BBC World News, BH-TV1, Discovery

Science, Discovery Travel & Living,

Discovery World, Disney Channel,

Disney XD, DR HD, DR K, DR Ramasjang,

DR Update, Dubai TV, ESC/ESC1,

ESPN America, ESPN Classic, EuroD,

Euronews, Eurosport 2, Extreme Sports,

Fashion TV, Folketings-tv, Haber Turk TV,

HRT TV 1, Jaam-e-jam, Kanal 7

International, Mezzo, Motors,

MTV 2, MTV Dance, MTV Hits,

Nickelodeon, Playhouse Disney,

Poker Channel, Polonia, RAI UNO,

Roj Tv, RTL, Star TV, STV – Samanyolu TV,

TGRT, Travel Channel, TRT, TV 5 Monde

Europe, TVE Internacional, VH1 Classic

Europe, Viva, VOX, Yacht & Sail og

Zone Reality.


Tema-pakker

og radio

Sport

Temapakke 1 *

inkl. pakke 1 pr. md. 259,-

PROgRAm

Discovery Channel Digital

EUROSPORT Digital

EUROSPORT 2 Digital

Kanal 4 Digital

Kanal 5 Digital

TV2 charlie Digital

TV2 SPORT Digital

TV2 zulu Digital

TV 3 Digital

3+ Digital

3 PULS Digital

Viasat Golf Digital

Motors TV Digital

ESPN America Digital

Yacht & Sail Digital

dk4 Digital

6’eren Digital

PROgRAm

Familie

Temapakke 2*

inkl. pakke 1 pr. md. 259,-

Animal Planet Digital

Cartoon Network Digital

Discovery Channel Digital

Discovery World Digital

Discovery Science Digital

Discovery Travel & Living Digital

Disney Channel Digital

Playhouse Disney Digital

Disney XD Digital

Kanal 4 Digital

Kanal 5 Digital

Mezzo Digital

MTV Nordic Digital

Nickelodeon Digital

CNBC / National Geographic Digital

Showtime Digital

Travel Channel Digital

TV2 charlie Digital

TV2 zulu Digital

TV 3 Digital

3+ Digital

3 PULS Digital

VH1 Digital

Viasat Explorer Digital

Viasat History Digital

Viasat Nature kl. 18-21 Digital

Viasat Crime kl. 21-24 Digital

Viasat Playboy kl. 24-04 Digital

Fashion TV Digital

dk4 Digital

Nyheder og

underholdning

Temapakke 3*

inkl. pakke 1 pr. md. 259,-

PROgRAm

BBC World News Digital

CNN Digital

Discovery Channel Digital

EuroNews Digital

Kanal 4 Digital

Kanal 5 Digital

6’eren Digital

Mezzo Digital

CNBC / Nat. Geographic Digital

Travel Channel Digital

TV2 charlie Digital

TV2 News Digital

TV2 zulu Digital

TV 3 Digital

3+ Digital

Showtime Digital

Silver Digital

Star! Digital

dk4 Digital

Pakke 1 +

to temapakker

pr. md. 329,-

gælder fra 6. april 2010

zaptor kan også bruges uden kort

og net, så fungerer den som en

DVB-mPEg 4 tuner. Så har du mulighed

for at se digitale kanaler på

ældre fjernsyn.

Radiokanaler

indeholdt i alle pakker

PROgRAm mHz

SV 1 88,15

SV 2 89,10

Country Music 90,35

DR P2 Musik og Kultur 90,85

Norge 2 91,60

NDR 3 92,60

DR P1 93,85

DR P4 94,65

DR P3 95,10

DR Klassisk 96,40

The Voice Nordjylland 97,15

ANR 97,60

Radiosamvirke Aalborg 98,60

Voice of Scandinavia 99,40

BBC Worldservice 99,90

RTL Oldies 100,65

Radio Aura 101,35

Swiss Classic 102,00

Nova FM 102,50

Nibenitten 103,60

Norge 1 104,15

Swiss Jazz 105,15

France Inter 106,35

* Kræver kort eller

zaptor med kort.

Kortgebyr 187,50 pr. år.


AN-TV magasinet

mange ændringer i

AN-TVs tilbud til medlemmerne

AN-TV bestræber sig konstant på at levere det bedste og det

billigste produkt til medlemmerne. En gang imellem sker der i den

forbindelse fejl – og det er der selvfølgelig grund til at beklage.

– Vi gennemførte tidligere på året en

kanalomlægning, som skulle resultere

i et endnu bedre produkt til medlemmerne.

Desværre blev selve kanalomlægningen

overtrumfet af den nødvendige

information. Det er vi naturligvis

kede af, siger AN-TV-formand Ole

Davidsen.

AN-TV har aktuelt disse nyheder på

programmet:

AN-TV og Stofa har lokaliseret en

god, prisbillig digital boks uden kort.

Boksen har DVB-C/MPEG 4 og skal

blot tilsluttes strøm og antennekabel

– så kan ældre fjernsyn modtage

såvel analoge som digitale kanaler.

Frem til 6. april 2010 er prisen 399 kr.

(maksimalt to bokse pr. husstand til

kampagnepris), hvorefter den stiger

til 849 kr.

• Alle medlemmer af AN-TV, der er

fyldt 65 år, kan få gratis hjælp til at

indstille deres tv. Se oversigt over

godkendte tv-forhandlere på www.

an-tv.dk.

• Den analoge grundpakke 2 er tilført

yderligere tre analoge kanaler: ZDF,

N3 og den svenske TV4. De tre kanaler

var ikke valgt ud, men forsvandt i

forvirringen om kanalomlægningen.

• Den analoge pakke 3 har fået tilføjet

SV2, ARD og BBC World-News –

sidstnævnte på en prøvekanal.

– Der har i en periode i offentligheden

været stort fokus på hvad man

har kaldt ’markante prisstigninger’.

Her er det værd at huske på, at 6’eren

og Viasat PULS hidtil har været gratis

prøvekanaler. Nu er de begge valgt

ind i den faste programflade og det er

naturligvis ikke gratis. Det har også

påvirket prisen at TV3 er flyttet ned i

pakke 1. TV3 koster en krone om dagen

og det er hvad pakke 1 er steget med!

Der er også omkostninger forbundet

med, at det fra 6. april 2010 er muligt

at vælge temapakke direkte fra pakke

1 og ikke som i dag fra pakke 2, siger

Ole Davidsen, og fortsætter:

– Derudover er der nu tilbud til alle

medlemmer om IP telefoniabonnement,

to HD-kanaler i det digitale

grundudbud, ukodet digital-tv i grundpakkerne

og frit 264/64-internetforbrug

til alle, der ønsker det. Det hele

er indeholdt i pakkepriserne.

Mindre omlægning 6. april 2010

Ole Davidsen oplyser, at der 6. april

2010 følger en mindre omlægning af

kanalerne, idet Ramasjang, TV3, DR

Kultur og aalborg+ bliver flyttet. Den

omtalte hjælp til indstilling af tv tager

højde for det, idet omlægningen primo

april er forberedt. Desuden flyttes

yderligere cirka 10 digitale kanaler til

pakke 1, så den i fremtiden indeholder

27 kanaler. Det er værd at bemærke, at

der i forbindelse med mindre omlægning

ikke bliver fjernet kanaler.

– Omlægningen af kanaler har til

formål at fremtidssikre antenneanlægget.

Det går grundlæggende ud på at

få så meget kapacitet, at det bliver

muligt at efterkomme medlemmernes

mange ønsker. Der er endnu ikke

frit valg, men fra april i år kan man

nøjes med pakke 1 for at kunne vælge

temapakker. Det krævede før pakke 2.

Med udbygningen af anlægget bliver

der mulighed for, skridt for skridt, at

imødekomme flere og flere individuelle

ønsker, siger Ole Davidsen.

Bedst mulig placering

Kanalomlægningen handler også om

at få placeret kanalerne bedst muligt,

så frekvensområdet udnyttes optimalt.

Ole Davidsen forklarer:

– Det gør vi både af hensyn til både

analoge og digitale brugere. AN-TV

har jo valgt ikke at lukke ned for det

analoge signal og har fortsat over 40

analoge kanaler i brug. Allerede i dag

har vi et meget moderne antenneanlæg,

men vi fortsætter sammen med

Stofa modernisering og udbygning i

endnu to-tre år.

Omlægning af stor betydning

Kanalomlægning og udbygning af antenneanlægget

har afgørende betydning

for dets formåen. AN-TV får ved

udbygningen den nødvendige kapacitet

til at holde hånden under de mange

medlemmer, der fortsat har et gammelt

analogt billedrørs-tv – og samtidig

sikre et markant digitalt udbud.

– Den udvikling, at man kommer væk

fra at skulle betale for det hele, selv

om man godt kan nøjes med det

halve, er grundlæggende forklaringen

på at vi omlægger kanaler og udbygger

anlægget. Vi gør det bestemt ikke for

at genere nogen, men fordi vi ved, at

det både på den korte og den lange

bane er til fordel for medlemmerne,

siger Ole Davidsen:

Tager hensyn til analog sending

– Vi skal nok huske løftet om at tage

hensyn til analog sending. Men samtidig

vil vi fortsat satse på den digitale

front. Digitaliseringen er ikke et

modefænomen, men forudsætningen

for at antenneforeninger, leverandører

og programudbydere i et fornuftigt

samspil kan sikre det bedste, mest

tidssvarende og individuelle udbud.

Den dag AN-TV får rettighederne til

helt frit kanalvalg, er vi klar fra dag ét.

Frit kanalvalg vil nok i første omgang

være ’farligt’ for nogle kanaler. Især

de danske. På den anden side vil frit

kanalvalg måske give pakkevalget en

renæssance! Frit kanalvalg vil jo uundgåeligt

medføre markante prisstigninger

og måske betyde at fem til otte af

de efterspurgte kanaler vil koste det

samme som den store pakke gør i dag.

15


Hold pulsen oppe!

Underholdning er nøgleordet. God underholdning.

Med TV3 PULS får du eksklusive sportsbegivenheder, inspirerende livsstilsprogrammer,

fede film og pris belønnede serier. Kanalen for mænd og kvinder der

sætter pris på solidt indhold.

TV3 PULS kan nu ses af mere end 3 millioner danskere.

• Eksklusive sportsrettigheder

• FORMEL 1, Moto GP og UEFA Europa League

• Inspirerende livsstilsprogrammer

• Fede film

• Prisbelønnede serier

• En kanal for både mænd og kvinder.

• Kun 8,69 kr./md. pr. husstand

* I målgruppen 15-49 år i TV3 univers, i perioden september - oktober 2009.

Kilde: Gallup TV-meter.

Danmarks

7. mest sete

betalingskanal*


Ny bestyrelse

for de næste to år

Der er som resultat af valget til AN-TVs repræsentantskab

valgt ny bestyrelse for foreningen.

Bestyrelsen, der er AN-TVs daglige ledelse, består af otte personer.

De seks af dem er valgt blandt de personer, der af de flere

end 50.000 medlemmer er udpeget til repræsentantskabet –

de sidste to repræsenterer Aalborg Byråd.

Bestyrelse sidder i to år og består nu af:

I december 2009 valgte AN-TVs medlemmer foreningens øverste

myndighed, repræsentantskabet, der sidder de næste fire år.

Repræsentantskabet består aktuelt af 62 personer, der har bopæl i Aalborg kommune og

er medlem af AN-TV. Det sidste er dog ikke et krav for de repræsentanter, der er udpeget

af Aalborg Byråd. Medlemmerne fordeler sig på fire valggrupper:

Gruppe 1: To medlemmer

valgt at Aalborg Byråd: Helle

Frederiksen og Jacob K.

Svendsen

Gruppe 2: Almennyttige

bolig-selskaber/-foreninger

vælger kollektivt én person

pr. påbegyndt 750 medlemmer:

Bodil Therkildsen, Frede

Skrubbeltrang, Henrik Yde,

Ib Fruensgaard, John Hjelm,

John Rasmussen, Kenneth

Henrik Yde

(Valggruppe 2)

Jacob K. Svendsen

(Udpeget af byrådet) Erik Lundsgaard

(Valggruppe 3)

Alle medlemmer er velkomne til at kontakte AN-TV’s bestyrelse, hvilket kan ske ved at skrive til AN-TV, postboks 335, 9100 Aalborg.

Høfler, Lars Brøndberg, Lars

Thorup Nielsen, Leif Svendsen,

Leo Røjkjær, Mona S.

Svendsen, Ole Davidsen, Ole

Fischer, Palle Nielsen, Poul

Christiansen, Preben Uldahl

og Sigvart Sigvartsen

Gruppe 3: Andelsbolig-/

ejerforeninger og udlejningsejendomme

vælger kollektivt

én person pr. påbegyndt 750

medlemmer: Allan Johansen,

Birthe Reese Christensen

(Valggruppe 4)

Bent Sørensen, Birgith Pedersen,

Carl Arvin Christensen,

Carl Mørup, Chrenn Bjerg,

Christian Muhlig, Christian

Nissen, Erik Lundsgaard,

Erling Schmidt, Inger-Marie

Kjærager Nielsen, Jacob

Stisen, Jonas Thomsen, Jytte

Jakobsen, Kaj Mygind, Knud

Erik Jensen, Mads Nielsen,

Michael S. Davis, Peer Steen

Hansen, Per Wimmelmann,

Poul Bent Nielsen, Rene K.

AN-TV magasinet

Ole Davidsen, formand

(Valggruppe 2)

Per Neumann, næstformand

(Valggruppe 4)

Peer Steen Hansen

(Valggruppe 3)

Helle Frederiksen

(Udpeget af byrådet)

Her er dine repræsentanter i AN-TVs ledelse

17

Nielsen, Rie Becker Bonde,

Tobias Eilbart Brandt og Villy

Søndergaard

Gruppe 4: De øvrige medlemmer

vælger én person pr.

påbegyndt 750 medlemmer:

Anemarie Hedehus, Bendy

Duncker, Birthe Nielsen, Birthe

Reese Christensen,

Bo Ærenlund Nielsen, Carsten

Myrrhøj Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik Viholm, Jette

Ulf Nielsen, John Lauritzen,

Jørgen Hoffmeyer, Jørn Ove

Stenstrop, Kent Ramlow

Sørensen, Lars V. Jensen,

Leif Fuglsang, Per Neumann,

Peter Freiheit, Sonja Harder,

Thorbjørn Christensen og

Vagn Thomsen.


© Disney

18 AN-TV magasinet

Disney XD viser lm og serier fyldt med eventyr og

humor for drenge og piger fra 6 -14 år.

Disney XD synkroniseres og tekstes på dansk og

sender hver dag kl. 06-22.

Mød SvampeBob og Dora i påskeferien!

Mød dem i Aalborg Storcenter den 30. marts kl. 13-17

Se Se Nickelodeon Nickelodeon på på

kanalplads kanalplads 41 i AN-TV AN-TV

Disney Channel er kanalen for hele familien, som

viser et bredt udbud af Disneys lmklassikere blandet

med ny animation og nye serier.

Kanalen synkroniseres og tekstes på dansk og

sender hver dag kl. 06-22.

Kom Kom Kom og og og få få få taget taget taget et et et billede billede billede

sammen sammen med med SvampeBob SvampeBob og og

tegn tegn tegn med med med Dora Dora Dora for for for velgørenhed velgørenhed velgørenhed

tjek tjek tjek nick.dk nick.dk nick.dk

Playhouse Disney er tv-kanalen, der er tilpasset

de 2-5 årige.Se udvalgte programmer som f.eks.

Mickeys Klubhus og Handy Manny.

Kanalen synkroniseres på dansk og sender hver

dag kl. 06-19.


THE TALL SHIPS' RACES 2010

Aalborg

Nu kommer de stolte

skibe til Aalborg igen

Når sommeren for alvor er over os – nærmere betegnet i

dagene 21.-24. juli – er Aalborg for tredje gang værtshavn

for det store sejlskibsarrangement The Tall Ships Races,

der vil bringe skibe fra store del af verden hertil.

ålet med The Tall Ships

Races, der finder sted hver

sommer, er at give ikke

mindst unge mennesker mulighed

for at dyste til søs og i fællesskab og

venskabelig kappestrid at møde de

udfordringer, som sejladserne og de

tilknyttede begivenheder giver.

Både da Aalborg var vært i 1999 og i

2004 samledes flere end 3.000 besætningsmedlemmer

og omkring 1 mio.

gæster på byens kajarealer i de fire dage

arrangementet varede. Også denne

gang ventes et rekordstort publikum –

og allerede nu kan Aalborg glæde sig

over, at feltet af skibe bliver meget stort.

Skibene er meget forskellige – både

hvad angår alder, type, ejerforhold

og størrelse. De nyeste er glasfiberfartøjer

med måske kun en håndfuld

personer om bord, mens de ældste

er træskibe som Aalborgs Jens Krogh,

der har plads til 19 mand. De største

skibe har flere hundrede ombordværende

og optager mere end 100 meter

op langs kaj. Og nogle er privatejede,

mens andre er statsskibe eller ejet af

velgørende organisationer.

Skibene er inddelt i fire klasser, hvor

den fornemmeste (klasse A) rummer

de største blandt fartøjerne. Det er her

man finder tre danske skibe, nemlig

AN-TV magasinet

skoleskibene Danmark og Georg Stage

samt Aalborgs eget LOA. På nuværende

tidspunkt er der tilmeldt 23

klasse A-skibe, der foruden Danmark

repræsenterer nationer som Holland,

Indonesien, Norge, Oman, Polen, Rusland

og Tyskland.

I lighed med de foregående år vil de

fire dage i Aalborg byde på et omfattende

underholdningsprogram – dels

for de mange mennesker om bord på

de gæstende fartøjer, dels for publikum.

Endnu kendes detaljerne i programmet

ikke, men man kan løbende

følge med i udviklingen på hjemmesiden

www.tsr10.dk.

AN-TVs egen tv-kanal Aalborg+ vil

dække The Tall Ships’ Race i Aalborg

– både undervejs og når de mange

gæster atter har forladt Limfjordens

vande.

19


Mænd og Motor • Sport • Friday Fight Night

Sci-Fi Søndag • Film for mænd

Danmarks eneste

TV-kanal for mænd


Når børn serTV

Børn ser tv. Sådan er det – og sådan har det været i rigtig

mange år. Heldigvis tager de ikke skade af det. Eller gør de?

Sagkundskaben er uenig om hvorvidt

et stort tv-forbrug er skadeligt for

børn – ganske som man diskuterer

hvad der sker, når børn og unge

bruger mange timer om ugen foran

pc’en. Endnu kan ingen udstikke

klare retningslinjer, men der er heldigvis

en del gode råd, som forældre

til mindre børn kan støtte sig til.

Eksempelvis siger familievejleder Lola

Jensen, der blandt andet er kendt

fra Go’morgen Danmark på TV2, på

baggrund af sine 25 års arbejde som

familievejleder i børnefamilier:

- Det seksårige barn er ikke kompetent

til selv at afgøre om det skal se

mere tv eller ej. Derfor er forældrene

nødt til at sætte tid på – for eksem-

pel ved at stille æggeuret, så barnet

selv husker på, at der er en tidsbegrænsning.

Og så skal man inspirere

barnet til at lave noget andet end at

sidde og se tv eller spille computerspil.

Der skal være plads til legen, til

barndommen.

Udfordringen i forbindelse med børns

brug af tv er, at fjernsynet er et passivt

medie. Barnet modtager billeder

og lyd ukritisk – modsat blandt andet

leg og højtlæsning, der kræver at barnet

reflekterer over hvad det oplever.

Det er det forhold, der får mange til

at advare mod børns brug af tv. Og

dertil kommer jo så spørgsmålet om

hvad det er, børnene ser, når de ser.

Ofte ved forældrene det ikke – netop

fordi tv bliver brugt som en velkommen

passivisering af de små.

AN-TV magasinet

B.T. talte for nylig med eksperter i børn, medier, sundhed

og psykologi, hvorefter avisen opstillede nogle generelle

råd med hensyn til børns tv-forbrug. Dette er et uddrag

samlet specielt til AN-TV Magasinets læsere:

Små børn har ofte ingen gavn af tv. Børn under to år bør

slet ikke se tv og børn på to-tre år bør ikke se mere end en

halv time om dagen – og skal gerne have dage helt uden tv.

Børn på fire til seks år er ikke gamle nok til at vide, om det

de ser på tv er virkelighed eller fantasi. Derfor er det vigtigt,

at forældrene kigger med. Forbruget bør ikke overstige en

halv times børne-tv om dagen og for eksempel en tegnefilm

et par gange om ugen.

Først fra syvårsalderen kan barnet skelne fantasi fra virkelighed,

men det kan sagtens stadig blive bange for hvad det

ser. Indtil puberteten bør barnet ikke se mere end halvanden

times tv om dagen.

21


22 AN-TV magasinet

Se digitalt tv

med Zaptor

Nye muligheder

for medlemmer

af AN-TV

Nu giver Zaptor dig digitalt tv – uden kort

Med en ny udgave af Zaptor kan du se det stigende antal digitale tv-kanaler uden

at skulle investere i et kort. Det gælder uanset, om du har et tv med billedrør eller

en fl adskærm.

En Zaptor-boks uden kort fungerer ganske enkelt som en digital modtagerboks,

der oversætter de digitale signaler til dit tv og giver dig et let overblik over indhold

og kanaler.

Ønsker du at kunne starte forfra, spole eller pause i et direkte tv-program, kan du

supplere Zaptor-boksen med et kort og en internetforbindelse fra Stofa. Det giver

dig samtidig mulighed for at leje fi lm direkte fra sofaen og se udvalgte programmer

i arkiverne fra DR og TV2 – lige når det passer dig.

Ring til kundeservice på 88 30 30 30 og hør nærmere om dine muligheder for

at se digitalt tv med Zaptor.


Vind med AN-TV

1.-præmie

En Zaptorboks

med installation

udført af Stofa

Værdi 1.500 kr.

Præmierne fordeles ved lodtrækning blandt de rigtige besvarelser

af konkurrencen i dette nummer af AN-TV Magasinet.

7.- til

11.-præmie

To biografbilletter til

”Toy Story 3” med

cola og popcorn

Værdi 200 kr.

Svar rigtigt og deltag i konkurrencen

Svarer du rigtigt på disse tre spørgsmål deltager du i konkurrencen om dette nummers præmier:

1) Har både TV2 og DR en programchef for etik og klagesager?

2) Hvad er hjemmesideadressen til FIFA, det internationale fodboldforbund?

3) Kommer skoleskibene Danmark og Georg Stage til Aalborg til sommer?

Sådan deltager du

Udfyld kuponen og send den i en kuvert mærket ’Konkurrence’ til AN-TV, postboks 335, 9100 Aalborg, senest d. 6

april 2010.

Navn:

Adresse:

2.- til

6.-præmie

En ”Toy Story 3” skoletaske

med penalhus

og tegnebog

Værdi 365 kr.

AN-TV Magasinet byder foråret velkommen med en

konkurrence om spændende præmier – og med ikke

alt for svære spørgsmål, hvis man bare læser sit

magasin.

Postnr.: By:

Abonnementsnr. *):

* OBS: Abonnementsnummeret skal angives – du finder det på PBS-oversigt eller girokort.

AN-TV magasinet

12.- til

20.-præmie

To billetter til en AalborgDH-hjemmekamp

i Gigantium

Værdi 200 kr.

HUSK

du også kan

deltage via

www.an-tv.dk

Konkurrencen er udelukkende for medlemmer af AN-TV; medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen og ansatte hos AN-TV

eller Stofa kan ikke deltage. Vinderne får direkte besked. Ingen gevinster kan konverteres til kontanter.

Vinderne i nummer 32

45 x 2 billetter til ”Fra ende til anden” – Jomfru Ane Teatrets julecabaret: Anders Refstrup (Nørresundby), Anita Bille Olesen (Nørresundby), Anne Marie

Wulff (Aalborg SØ), Anni Lage (Aalborg SØ), Anton Jørgensen (Nørresundby), Arne Juulsgaard (Aalborg SV), Birgit Kristensen (Aalborg), Birte Jacobsen

(Aalborg), Bjarne Møller Pedersen (Aalborg), Bodil Bech (Nørresundby), Elgård Madsen (Aalborg SV), Ella Mahler (Nørresundby), Erik Christiansen

(Aalborg), Erik Jørgensen (Nørresundby), Erik Søndergaard Jeppesen (Aalborg), Flemming Jespersen (Vestbjerg), Grethe Orlowitz (Aalborg SØ), Hans Chr.

Brostøm (Aalborg), Henning Pedersen (Nørresundby), Henning Ørsnes Jensen (Storvorde), Henrik Hedelund (Nørresundby), Henrik Schou (Aalborg), Inger

Thomsen (Nørresundby), Ivan Leon Vangsted (Storvorde), Jens Peter Gam (Aalborg), Jytte Thestrup (Nørresundby), Jørgen Raasthøj (Nørresundby), Kaj

Villadsen (Aalborg), Karen Jacobsen (Aalborg), Kirk og Larsen (Aalborg), Knud Larsen (Vestbjerg), Kurt Verner Olsen (Aalborg), L. Christensen (Storvorde),

Laila Kristensen (Aalborg), Leif Kidmose (Aalborg), Lilli Nielsen (Nørresundby), Lise Brogaard (Aalborg), Niels Hellerup (Aalborg SØ), Ole Lerfors (Aalborg

SØ), Orla Trinhammer (Nørresundby), Poul Andersen (Nørresundby), Preben A. Jensen (Nørresundby), Robert Bonderup (Aalborg), Sussi Bang-Olsen

(Aalborg) og Søren Bo Svendsen (Vestbjerg).

Vinderne, der er udtrukket af revisionsvirksomheden Beierholm A/S, har modtaget deres præmier.

23


Tillykke Aalborg !

Nu får I et telefonabonnement

til 0 kr.

stofa.dk/fordel

Den nemme vej

til besparelser

I samarbejde med AN-TV åbner Stofa for en masse nye

fordele fra dit antennestik. Få fx et telefonabonnement til

0 kr. Du betaler kun for det, du taler, og kan beholde dit

gamle nummer. Billigt og nemt.

Bestil nu på 88 20 83 20 eller besøg stofa.dk/fordel

Gælder kun husstande hvor Stofa forsyner. Oprettelse: 199 kr. Min. pris i bindingsperioden (6 md.) er 199 kr.

More magazines by this user
Similar magazines