international - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

international - Bruun Rasmussen

international

FØLGENDE DAGE SÆLGES

tirsdag 29. nov. kl. 13 våben - separat katalog 750 1 - 215

kl. 17 bøger - katalog 751 3000 - 3242

onsdag 30. nov. kl. 13 sølv, inkl. georg jensen

porcelæn, fajance og glas

torsdag 1. dec. kl. 13 smykker og armbåndsure

fredag 2. dec. kl. 13 smykker

kl. 16 mønter - katalog 752 4000 - 4402

mandag 5. dec. kl. 17 udsøgte danske malerier ........... 1001 - 1118

tirsdag 6. dec. kl. 13 russiske malerier m.m. ............. 1119 - 1350

onsdag 7. dec. kl. 13 ældre malerier m.m. ................. 1351 - 1584

torsdag 8. dec. kl. 13 malerier, tegninger og grafik ..... 1585 - 1761

kl. 17 udsøgte møbler,

nordsjællandsk privatsamling

fredag 9. dec. kl. 13 møbler, ure og bronzer

mandag 12. dec. kl. 13 møbler og bronzer

kl. 17 vin - katalog 753

tirsdag 13. dec. kl. 13 orientalsk kunstindustri

kl. 14 tæpper

der bydes og faktureres i danske kroner

vurderingerne i euro kan ses på www.bruun-rasmussen.dk

se omregningstabel side: 346

afbildet på katalogets omslag: katalognr. 1010

købskonditioner findes bagest i kataloget


malerier

tegninger & grafik

INTERNATIONAL AUKTION 750

tirsdag den 29. november til tirsdag den 13. december 2005

EFTERSYN

torsdag 24. november kl. 10 - 17

fredag 25. november kl. 10 - 17

lørdag 26. november kl. 11 - 16

søndag 27. november kl. 11 - 16

mandag 28. november kl. 10 - 17

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Bredgade 33 · DK-1260 København K

Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


international

DAYS OF SALE

tuesday 29th nov. 1 pm weapons - separate catalogue 750 1 - 215

5 pm books - catalogue 751 3000 - 3242

wednesday 30th nov. 1 pm silver, incl. georg jensen

ceramics and glass

thursday 1st dec. 1 pm jewellery and watches

friday 2nd dec. 1 pm jewellery

4 pm coins - catalogue 752 4000 - 4402

monday 5th dec. 5 pm selected danish paintings ...... 1001 - 1118

tuesday 6th dec. 1 pm russian paintings etc. ............ 1119 - 1350

wednesday 7th dec. 1 pm old master paintings etc. ....... 1351 - 1584

thursday 8th dec. 1 pm paintings, drawings and prints 1585 - 1761

5 pm selected furniture,

from a private danish collection

friday 9th dec. 1 pm furniture, clocks and bronzes

monday 12th dec. 1 pm furniture and bronzes

5 pm wines - catalogue 753

tuesday 13th dec. 1 pm oriental art

2 pm carpets

bids and invoicing are made in DKK

estimates in euro can be seen at www.bruun-rasmussen.dk

see exchange table page: 346

reproduced on the cover of this catalogue: lot 1010

VAT regulations and conditions of sale are available at the back of the catalogue


paintings

drawings & prints

INTERNATIONAL AUCTION 750

tuesday the 29th november to tuesday the 13th december 2005

PREVIEW

thursday 24th november 10 am - 5 pm

friday 25th november 10 am - 5 pm

saturday 26th november 11 am - 4 pm

sunday 27th november 11 am - 4 pm

monday 28th november 10 am - 5 pm

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Bredgade 33 · DK-1260 Copenhagen K

Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


Birte Stokholm

3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

Jeannette Trefzer

3343 6975

j.trefzer@bruun-rasmussen.dk

Bettina Sinnet

3343 6977

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk

Signe Rosenvinge Thürmer

3343 6983

s.r.thurmer@bruun-rasmussen.dk


udsøgte danske

malerier

MANDAG DEN 5. DECEMBER KL. 17

katalognr. 1001 - 1118


1001

Karel van Mander (III), f. Delft 1609, d. København 1670

Peder Schumacher, greve af Griffenfeld 1635-1699. Portrættet er et af

de sidste malerier Karel van Mander udførte, og det kan dateres til

1669. 130 x 70.

Omtalt og afbildet: "Danske slotte og herregårde", 1943, bd. II. s. 319.

Proveniens: En dansk herregård.

Peder Schumacher voksede op i en vinhandlerslægt og var noget af et vidunderbarn.

Som 12-årig blev han student. Han studerede klassiske sprog og en tid også

teologi. Studerede to år i Leiden, senere tre år i Oxford, hvor han stiftede bekendtskab

med Statsretten. 1660 var Schumacher i Paris, hvor han lærte fransk. Efter

hjemkomsten til Danmark 1662 kom han i kontakt med Frederik III og blev en

slags rejsesekretær. Griffenfeld var med ved udarbejdelsen af Kongeloven og blev i

1668 udnævnt til kancelliråd, siden oversekretær og assessor i Statskollegiet og

Højesteret. Efter Frederik IIIs død lykkedes det ham at fortsætte hos Christian V.

I 1670erne var han meget aktiv ved udarbejdelsen af love og forordninger.

Han lagde sig ud med adelen og Kongen og blev anklaget for at have medvirket

til statsfjendtlig virksomhed. Sine sidste år tilbragte han på fæstningen Munkholm

i Trondhjemfjorden.

Abraham Wuchters har ligeledes portrætteret Peder Schumacher, greve af Griffenfeld.

Dette ovale portræt tilhører Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg,

og er bl.a. gengivet i "Ny dansk kunsthistorie", bd. II, 1993 s.172.

Afbildet 300.000

€ 40.000

8 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1001

9


1002

1002

Georg Emil Libert, f. København 1820, d. sst. 1908

Udsigt mod København. Sign. Emil Libert. 32 x 46.

Afbildet 100.000

€ 13.000

10 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1003

1003

Christen Købke, f. København 1810, d. sst. 1848

"En Brøndvippe. Til højre et Hus". 1835. 31 x 28.

Mario Krohns fortegnelse over Christen Købkes malerier nr. 202.

Udstillet: Kunstforeningen, "Christen Købke", 1912 nr. 213.

Afbildet og omtalt: Kataloget til udstillingen "Christen Købke 1810-1848", Statens

Museum for Kunst, 1996 nr. 202, afb. s. 381. Maleriet var ikke udstillet.

Proveniens: Medaljør F. C. Krohn. Museumsdirektør Pietro Krohn. Kunsthistorikeren Mario

Krohn. Maleren Janus la Cour.

Museumsdirektør Karl Madsen, dennes dødsboauktion, Winkel & Magnussen 237, 1938

nr. 41, her købt af nuværende ejers bedstefar.

Hans Edvard Nørregård-Nielsen omtaler maleriet som værende malt direkte på stedet, og

brøndvippen skulle være placeret ved Alsted præstegård ved Varde.

Afbildet 500.000

€ 67.000

11


1004

1004

Jens Juel, f. Balslev på Fyn 1745, d. København 1802

Portræt af en ung pige, antagelig Marie Henriette Duntzfelt (1774-1843), datter af

kongelig agent, storhandelsmand Frédéric de Coninck, Dronninggård. Oval. 61 x 49.

Jens Juel malede Marie Henriette første gang i 1785. En yndig ung pige med store udtryksfulde

øjne, som på nærværende maleri, som 13-årig stående ved en balustrade med en lyserød rose i

hånden. (Ellen Poulsens fortegnelse over Jens Juels malerier nr. 326, afb. bd. II s. 213). Anden

gang Jens Juel malede hende var i 1791, året hvor hun blev gift med kongelig agent, storkøbmand

Christian Wilhelm Duntzfelt, der også portrætteredes. (Ellen Poulsens fortegnelse over Jens

Juels malerier nr. 573 og 574, afb. bd. II s. 370). Nærværende maleri må, pigens alder taget i betragtning,

være udført mellem 1785 og 1791. Det interessante er, at påklædningen er den samme

som på portrættet fra 1791. Ansigtstræk og frisure er dog noget anderledes, så hun ser mere voksen

og markeret ud.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

12 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


1005

Jens Juel, f. Balslev på Fyn 1745, d. København 1802

"Portræt af Bolette Marie Lindencrone, f. Harboe

(1750-1800) i blå kjole". Sign. Juel pinx.

1787. Oval. 70 x 55. Louis XVI-ramme.

Ellen Poulsens fortegnelse over Jens Juels malerier nr.

414, afb. bd. II s. 254.

Udstillet: Kunstforeningen 1828 nr. 41.

Omtalt: Danmarks Adels Aarbog 1924, s. 471.

Kunst i Privateje II, 1945, s. 356.

Bredo Grandjean, "Marienborg", 1977, afb. s. 31.

Proveniens: Familien Hegermann-Lindencrone til

1952. Brdr. Berg, herefter i privateje.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1005

Bolette blev gift med kammerherre, godsejer J. F. Lindencrone

som Jens Juel ligeledes portrætterede i 1787. Parret

blev "skilt", da antikvitetshandlerne brødrene Berg købte

det. Kammerherren tilhører i dag Davids Samling.

Johan Frederik Lindencrone ejede Lindencrones Palæ på

hjørnet af Sankt Annæ Plads og Bredgade. Efter at have

solgt Gjorslev, savnede han og Bolette Marie og de tre

døtre naturen. Derfor købte familien et landsted ved Frederiksdal.

"Dette fortryllende Sted har jeg opkaldt efter

min allerbedste ven: dets navn er nu Marienborg". Citat

fra Bredo L. Grandjean, "Marienborg", s. 30.

Afbildet 200.000-300.000

€ 27.000-40.000

13


1006

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Riddersalen i Christian VIIs palæ på Amalienborg.

Sign. Paul Fischer 1905. 64 x 75.

Proveniens: Cigarfabrikant O. Wulff.

Afbildet 50.000

€ 6.700

1007

C. W. Eckersberg, f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

"Hertug Adolf, som afslaar Tilbudet af den danske

Krone og anbefaler sin Søstersøn, Grev Christian

af Oldenborg, til samme. Udført Skitse til

et af de store Billeder malede til Trongemakket

paa Christiansborg Slot". 1819. 46 x 39. Empireramme.

1006

Emil Hannovers fortegnelse over C. W. Eckersbergs

malerier nr. 240, omtalt s. 145.

Udstillet: Kunstforeningen, "Udstillingen af C. W.

Eckersbergs malerier", 1895 nr. 127, tilhørende kammerjunkerinde

Barnekow.

Den Barnekowske Samling 1921 nr. 92.

Statens Museum for Kunst, "Mellem guder og helte.

Historiemaleriet i Rom, Paris og København 1770-

1820", 1990 nr. 122.

Proveniens: Winkel & Magnussen auktion 62, 1928

nr. 87, afb. s. 9.

Eckersberg skriver følgende i et brevkoncept fra den 24.

3. 1819: "I Følge den Høye Comission for Christiansborg

Slots Opførelse gunstige Skrivelse af 4. Decbr.

1818 tager jeg mig den underdanige Frihed at indsen-

14 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


de tvende Skizer til de af Hans Majestæt mig allernaadigst

til Udførelse overdragne Malerier til Tronsalen i

Christiansborg Slot. Den ene Skize forestiller Hertug

Adolf som afslaar Tilbudet af den danske Krone, men

anbefaler sin Søstersøn Grev Christian af Oldenborg til

samme. Den anden Kong Christian den førstes Hyldning...".

Maleriet er en udført skitse til et af de fire malerier, Eckersberg

malede til Christiansborg Slot i kraft af, at han

var landets første historiemaler. De tre andre emner

var: 1.) Senatorerne, som tilbyder hertug Adolf den

danske krone i Roskilde 2.) De tre stænder, som aflægger

ed til Fr. III. 3.) Fr. III lader Peder Schumacher ud-

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1007

arbejde Kongeloven. Udsmykningen af det andet Christiansborg

blev en stor udfordring for Eckersberg. Kongen

bestilte udsmykningen, og slotsbygningskommissionen

med slotsarkitekt C. F. Hansen i spidsen stod

for det kunstneriske. Der var til den store opgave knyttet

en særlig historisk rådgiver, der loyalt skulle varetage

den enevældige konges interesser. Opgaven blev

overdraget til landets officielle historieskriver Ove Malling.

Det væsentligste for ham var at sørge for, at Eckersberg

gjorde fremstillingerne så historisk korrekte som

overhovedet muligt. Derfor blev flest mulige historiske

kilder inddraget. Afbildet 300.000

€ 40.000

15


1008

Vilhelm Petersen, f. København 1812, d. sst. 1880

Strandvejen med den gamle Tipperup Mølle

ved Espergærde. 1837. Sign. V. P. 22 x 34.

Mona Christensens og Jan Fayes fortegnelse over Vilhelm

Petersens malerier nr. 42.

Udstillet: Marienlyst, "Vilhelm Petersen - en glemt

guldaldermaler", 1990 nr. 42.

Proveniens: Generalkonsul Johan Hansens samling

nr. 1466, dennes auktion, del II, Winkel & Magnussen

123, 1932 nr. 139.

Afbildet 100.000

€ 13.000

1008

1009

Johan Thomas Lundbye

f. Kalundborg 1818, d. Bedsted 1848

"Møllebakken Kallundborg". Sign. monogram

47. 44 x 38. Empireramme.

Karl Madsens fortegnelse over Johan Thomas Lundbyes

malerier nr. 229, afb. s. 254, omtalt s. 256.

Udstillet: København, "Raadhusudstillingen af dansk

Kunst til 1890", 1901 nr. 1192a. Kunstforeningen, "Malerier

af Johan Thomas Lundbye (1818-1848)", 1931 nr. 99.

Proveniens: Amtmand Orla Lehmann, fru Louise Puggaard,

læge Immanuel Fenger, præsident for Sø- og Handelsretten

L. N. Hvidt.

16 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


Under sit udenlandsophold længtes Lundbye ustandselig

hjem, 1847 var han glad og lykkelig vendt hjem

til sit "kjære Danmark", og han blev ikke skuffet over

at gense sit fædreland. Han var ivrig efter at komme i

gang med at male igen, og drog straks til Vognserup,

der gjorde ham "hjertensglad og fuldkommen lykkelig",

og derfra videre til Kalundborg for at besøge sin mor,

der passede familiens gamle. Til P. C. Skovgaard skrev

han: "Her var det ikke meget, hvad jeg fik arbeidet,

dog havde Vængerne ved Fjorden og især Møllebakken

beskæftiget mig en hel Deel, fra det sidste Sted har jeg

endog tænkt at udføre et Billed, om ikke noget meget

stort, saa dog et rart lille venligt Parti med 4 Møller,

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1009

der levende kunde minde om et uforglemmeligt lille

Møllemaleri i Roma af Brueghel. - Ingen ængste sig for

mig, jeg har ingen Skade taget på Stemningen."

For yderligere oplysninger se Karl Madsen, "Johan

Thomas Lundbye", 1949 s. 252 ff. Samt udstillingskataloget

fra Thorvaldsens Museum: "... at male det

kjære Danmark", 1994 s. 133. Nævnes kan endvidere

udstillingen på Statens Museum for Kunst "I lyset af

Holland" (2001) med tilhørende katalog, der satte fokus

på de hollandske mestre fra 1600-tallet og deres betydning

som inspirationskilde for de danske guldaldermalere.

Afbildet 600.000

€ 80.000

17


1010

Johann Salomon Wahl, f. Chemnitz 1689, d. København 1765

Prinsesse Charlotte Amalie (1706-1782). 237 x 158.

Charlotte Amalie var en meget populær prinsesse, der var kendt for sit venlige

sind og sin godgørenhed. Hun var ugift datter af Frederik IV og dronning Louise.

Hendes bror var Christian VI. Han skænkede hende Gyldenlund Slot, som hun

ombyggede og omdøbte til Charlottenlund Slot. Her tilbragte hun somrene.

Hendes smykker udgør en væsentlig del af kronjuvelerne på Rosenborg.

Proveniens: Schloss Marienburg, Hannover.

Nærværende maleri samt katalognr. 1011 kom via prinsesse Thyras giftermål i

1878 med Ernst August ind i den tyske Cumberland-slægt.

Prinsesse Thyras svigerfar var konge af Hannover og lod slottet Marienburg opføre.

Fra 1722 til 1749 var Wahl det danske hofs foretrukne portrætmaler. Han kom i

kontakt med hoffet gennem maleren Hendrik Krock, som han portrætterede i

Hamborg i 1721, og han var så heldig at komme til Danmark i en periode, hvor

hoffet havde brug for en dygtig portrætmaler, der kunne tilfredstillede enevældens

behov for store pompøse portrætter. En af hans styrker var, at han var meget alsidig

og kunne male alt fra miniatureportrætter til helfigursportrætter i naturlig

størrelse eller derover, dernæst var han meget produktiv. Karakteristisk for hans

portrætter er gerne, at de er meget farve- og kontrastrige med skarp glanslys og

mørke skygger, hvilket var helt i barokkens ånd. Han var særdeles dygtig til at

male tekstiler og klædedragter, og hans modeller udstråler altid en særlig elegance

og værdighed.

Gengivet på katalogets omslag.

Afbildet 300.000-400.000

€ 40.000-54.000

1011

Johann Salomon Wahl, f. Chemnitz 1689, d. København 1765

Prinsesse Louise (1726-1756), Christian VIs datter gift 1749 med hertug

Ernst Friedrich lll. Karl af Sachsen-Hildburghausen. 237 x 158.

Proveniens: Schloss Marienburg, Hannover.

Nærværende maleri samt katalognr. 1010 kom via prinsesse Thyras giftermål i

1878 med Ernst August ind i den tyske Cumberland-slægt.

Prinsesse Thyras svigerfar var konge af Hannover og lod slottet Marienburg opføre.

Statens Museum for Kunst ejer en mindre udgave af nærværende maleri med målene

135 x 109. Inventarnummer KMS 1616.

For oplysninger om Bernhard Keils virke se katalognr. 1010.

Afbildet side 20 300.000-400.000

€ 40.000-54.000

1012

Carl Gustav Pilo, f. Runtuna 1711, d. Stockholm 1793, dennes atelier/or studio of

Portræt af Frederik V i rustning med elefantordenens blå bånd og Dronning

Louise i gul brokadekjole og hermelinskåbe prydet med brystsmykke

og l'union parfaiteordenen. Hver 73 x 62. Rammer med hjørneornamentik

i form af kæmninger, rocailler og blomster. (2).

Afbildet side 21 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

18 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1010

19


1011

20 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


1012

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1012

21


1013

1013

Thorald Læssøe, f. Frederikshavn 1816, d. København 1878

"Campagnen med Albanerbjergene i Baggrunden". I forgrunden en

hyrde trækkende med sin æselkærre på en bjergvej. Sign. Thorald Læssøe

Roma 1847. 100 x 138.

Udstillet: Charlottenborg 1849 nr. 137.

Proveniens: Liselund Slot.

Afbildet 150.000-175.000

€ 20.000-23.000

1014

Louis Gurlitt, f. Altona 1812, d. Naundorf 1897

Udsigt mod Alhambra. Sign. LGurlitt (sammenskrevet). 85 x 135.

1867-1868 foretog Gurlitt en længere rejse. Fra Le Havre sejlede han til Lissabon,

rejste rundt i Portugal, fortsatte over Sevilla, Cadiz, Gibraltar, Malaga,

Alhambra og videre til Madrid og Paris før rejsen gik hjem til Gouda.

Afbildet 250.000-300.000

€ 34.000-40.000

22 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

23

1014


1015

C. W. Eckersberg, f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

"Det lykkelige møde". Parti fra Nyhavn med en ung ærbar pige, der får

en opmuntrende bemærkning fra en sømand. 1849. 64 x 48.

Emil Hannovers fortegnelse over C. W. Eckersbergs malerier nr. 601.

Omtalt og afbildet: Kasper Monrad og Peter Michael Hornung, "C. W. Eckersberg

- dansk malerkunsts fader", 2005.

Udstillet: Charlottenborg 1849 nr. 2. Kunstforeningen, "Udstillingen af C. W.

Eckersbergs malerier", 1895 nr. 331, tilhørende grosserer R. Henriques.

Proveniens: Eckersbergs dødsboauktion 1854 nr. 55. ABR auktion 323, 1974 nr.

284, afb. s. 17.

Eckersberg skriver i sin dagbog 18. okt. 1847: "Optegnet et maleri". 18. okt.

1847: "Begyndt at anlægge et lidet maleri". 23. dec. 1847: "Arbejdet på, blevet

næsten færdig med et lidet maleri, en halv beskjænket matros, måneskin med noget

af Charlottenborg i baggrunden".

Måneskin og særligt fuldmånen har til alle tider såvel fascineret som skræmt

mennesket og budt på en kunstnerisk udfordring for malere i århundreder. Allerede

i 1600-tallet skabte de hollandske kunstnere måneskinsbilleder, der på trods af

deres dystre fremtræden afslørede forbløffende detaljer. Særligt 1800-tallets romantikere

som Caspar David Friedrich og I. C. Dahl brugte månen og måneskinnet

som effektfuld billedvirkning, der både kunne drage og forurolige beskueren. I

Danmark malede Jens Juel, C. A. Lorentzen og Fabritius de Tengnagel også månelyset

på romantisk vis. C. W. Eckersbergs indfaldsvinkel til emnet er derimod en

ganske anden. Eckersberg er optaget af at skildre den månebeskinnede fysiske virkelighed

korrekt med de lys- og skyggevirkninger dette frembringer. Her handler det

ikke om at fremelske særlige følelser og stemninger, men om at løse det konkrete

konstruktionsproblem ved fremstilling af mennesker og omgivelser i den sparsomme

nattebelysning, en opgave Eckersberg løser til fulde i nærværende morsomme

motiv fra Nyhavn.

Afbildet 500.000-600.000

€ 67.000-80.000

24 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1015

25


1016

1016

Hans Jørgen Hammer, f. København 1815, d. Rom 1882

"Vagtstuen i Kiel". Vagtmandskabet kaldet til Gevær. 1856. 49 x 62.

Udstillet: Charlottenborg 1857 nr. 49.

Proveniens: Kong Frederik VII.

Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

1017

26 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


1017

Kristian Zahrtmann, f. Rønne 1843, d. København 1917

"Andagt. Domkirken i Siena".

"Til venstre et Par store Piller, imellem hvilke en

Del Mænd og Kvinder knælende, sete fra venstre.

Noget bag disse knæler paa det tavlede

Marmorgulv et par unge Piger ligeledes sete i

Profil fra venstre Side og bag dem sidde nogle

Kvinder på en Bænk. Yderst tilvenstre for sig selv

ved en af Pillerne, knæler en Bondekone, set fra

Ryggen. Fra Loftet hænger ned en Lysekrone

med sølvbeskinnede Ampler".

Sign. monogram 1897. 62 x 81.

H. Chr. Christensens fortegnelse over Kristian Zahrtmanns

malerier nr. 473, hvor målene dog er oplyst som

43 x 63.

På blændrammen tysk og italiensk udstillingsetiket.

Afbildet 60.000

€ 8.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1018

1018

Wilhelm Marstrand

f. København 1810, d. sst. 1873

"Færgescene paa Canale Grande i Venedig, i

Baggrunden Kirken St. Maria della Salute. Aften".

Sign. W. M. 1854. 53 x 63.

Udstillet: Charlottenborg, "Kunstforeningens Marstrandudstilling",

1898 nr. 326.

Proveniens: Grosserer P. W. Sølling. Har siden været i

den samme families eje fra 1930erne. Skitsen til nærværende

maleri er afbildet og omtalt i Karl Madsen,

"Wilhelm Marstrand", 1905 s. 204-205, hvor han om

denne skriver: "Overordentlig dejlig er den letmalte, gyldentonede

Skitze til "Færgescene på Canale Grande"; i

den bløde Skumring glider Gondolen som et Aandesyn

forbi S. Maria della Salutes smukke Silhout og fylder

Luften med langsomt hendøende Sang og Klang".

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

27


1019

1019

I. L. Jensen, f. København 1800, d. sst. 1856

Opstilling med propelplante, blomstrende odontoglossum

og andre orkidéer. Sign. I. L. Jensen 1845. 66 x 53.

Afbildet 125.000-150.000

€ 17.000-20.000

28 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1020

29


1020

Bernhard Keil (Keilhau), f. Helsingør 1626, d. Rom 1687

Ung mand stående med en blomsterkrukke med lyserøde roser. 96 x 73.

Omtalt og afbildet: Collezione private bergamasche III, 1982, fig. 865.

A. Odescalchi, "Descritzione della Villa Visconti d'Aragona o De Ponte a Sesto

San Giovanni. Inventario fatto dopo la morte del proprietario Giovan Antonio

Parravicino, nel 1721-1722, in Affreschi a Sesto San Giovanni. Cicli decorativo

nelle ville del territorio, Cassa rurale ed artigiana di Sesto San Giovanni", 1988,

pp. 166-184.

Minna Heimburger, "Bernardo Keilhau detto Monsù Bernardo", Rom 1988,

p.184 nr. 65, ill.

Proveniens: Giovanni Antonio Parravicino, Sesto San Giovanni, 1721.

Italiensk privatsamling, Bergamo.

Bernhard Keil også kaldet Bernardo Keilhau og Monsù Bernardo, kært barn har

mange navne, var søn af en tysk maler, der arbejdede for Christian IVs hof. Keil

blev født i Helsingør og kom senere i lære hos hofmaleren Morten Steenwinckel.

1642 fortsatte han som lærling i Rembrandts værksted, hvor han blev i to år.

Rembrandts indflydelse er tydelig i de tidlige arbejder, men også den flamske barokstil

genfindes i hans malerier.

Som veletableret maler slog han sig ned i Bergamo i 1651. 1655 drog han videre

til Rom, hvor malere som Bernardo Strozzi, Domenico Fetti og Giovanni Battista

Langetti kom til at yde indflydelse på hans malestil.

Nærværende maleri er det første eksempel i Keils oeuvre, hvor brugen af blomster

benyttes i en komposition.

Minna Heimburger påpeger i ovennævnte monografi, at den unge mand, der

holder blomsterne, kunne være inspireret af et maleri af Ribera, der fremstiller en

allegori på "Lugtesansen". Nasjonalgalleriet i Oslo ejede på et tidspunkt en version

af Riberas maleri.

Afbildet side 29 700.000-800.000

€ 94.000-107.000

1021

Bernhard Keil (Keilhau), f. Helsingør 1626, d. Rom 1687

Allegori på "Vinter" eller "Ild". En eftertænksom dreng holder en rød

barselspotte i hånden. 96 x 72.

Omtalt og afbildet: M. Valsecchi, "Rare opera di Monsù Bernardo: Arte figurative

antica e moderna", III, nr. 5, 1955, p. 35.

Collezione private bergamasche II, 1981, fig. 397.

Minna Heimburger, "Bernardo Keilhau detto Monsù Bernardo", Rom 1988,

p.182 nr. 61.

Proveniens: Casa d'Arte, Milano, 1955.

Italiensk privatsamling.

Maleriet er en del af en betydningsfuld serie på 4 malerier, der illustrerer "De fire

årstider", malt kort efter ankomsten til Bergamo. Minna Heimburger omtaler i

ovennævnte monografi serien som "De fire elementer".

Keil har hentet sin inspiration hos den venetianske maler Domenico Fetti. Serien

på "De fire elementer" eller "De fire årstider" har uden tvivl været et bestillingsarbejde

til et af palæerne i Bergamo, måske ligefrem hos Bernhard Keils nabo, byens

borgmester.

For oplysninger om Bernhard Keils virke se katalognr. 1020.

Afbildet 600.000-700.000

€ 80.000-94.000

30 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1021

31


1022

1022

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

"Stranden ved Højen". To skibsvrag i strandkanten, Skagen. Sign. SK.

Højen 29. Aug. 82. 38 x 47.

H. Chr. Christensens fortegnelse over P. S. Krøyers malerier nr. 280.

Udstillet: Charlottenborg, "Maleren P. S. Krøyer", 1905 nr. 69.

Proveniens: Grosserer S. Espensen.

Afbildet 400.000-500.000

€ 54.000-67.000

1023

Vilhelm Kyhn, f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

"Fiskere fra Hornbek komme, under uroligt Veir, iland fra Sildefangst.

I Baggrunden sees Kullen". Sign. WKyhn (sammenskrevet) 1856. 108 x 143.

Udstillet: Charlottenborg 1856 nr. 70.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

1024

Vilhelm Kyhn, f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

"Parti fra Taarbæk Havn". Sign. monogram. 35 x 47.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

32 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1023

1024

33


1025

1026

1025

I. L. Jensen

f. København 1800, d. sst. 1856

Opstilling med snerler og kvædegrene

i et glas. Sign. I. L. Jensen

Napoli 1834. 36 x 28. Damborgramme

med etiket.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

1026

I. L. Jensen

f. København 1800, d. sst. 1856

Grene med hvide og røde nelliker.

Sign. I. L. Jensen. 15 x 21.

Malt på mahogni.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

34 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


1027

C. A. Jensen

f. Bredsted ved Husum 1792

d. København 1870

"Overførster på Vallø, Kammerherre

Ferdinand Baron Wedell-

Wedellsborg (1792-1862)" og

"Augusta Frederikke Christiane

Baronesse Wedell-Wedellsborg, f.

Komtesse Schack (1788-1841), gift

1812 med Ferdinand Baron Wedell-Wedellsborg".

Han med "Næsten sort, krøllet Haar,

kraftige, sorte Bryn, skægløs.

Mørkgraa Iris. Tilknappet, grøn

Frakke med to Rader grønne

Knapper. Sort Vest. Udfaldende

Flip, hvidt Halsbind med Sløjfe og

Kalvekrøs. Mørkgraa Baggrund,

lysgraa t. h.".

Hun med "Mørkblond Haar, skilt i

midten, med Bukler over Ørerne

og med tværliggende Fletninger

bagtil. Kraftige, sorte Bryn, vandblaa

Iris. I Ørerne Berlokker af en

Stenart i Guldmontering. Udringet,

graa Kjole med Bredt tunget,

hvid Blondekant f. o. Vide Ærmer

med Skulderklapper, kantede med

graa Baand. Paa Livet brede Plisseringer,

faldende skraat fra hver

Skulder mod Bæltets Midte. Varmt

mørkgraa Baggrund, t. h. et bredt

Lys, med en let Oliventone".

Han sign. Iensen pinxit (ca. 1824)

og hun sign. Iensen pinxit 1825.

Hver 24 x 19. Empirerammer. (2).

Sigurd Schultz' fortegnelse over C. A.

Jensens malerier nr. 68 og 80.

Proveniens: Premierløjtnant Kammerjunker

Chr. H. Teisen, København.

Afbildet 200.000

€ 27.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1027

1027

35


1028 - detalje

1028

I. C. Dahl, f. Bergen 1788, d. Dresden 1857

"Et Biergslot ved et Vandfald i en nordisk Egn. Egen Composition". Utydelig

signatur og datering. 170 x 246. Samtidig forgyldt empireramme.

Marie Lødrup Bangs fortegnelse over I. C. Dahls malerier nr. 97, afb. planche 47.

Udstillet: Charlottenborg 1817 nr. 12. Nasjonalgalleriet Oslo, "Johan Christian

Dahl 1788-1856 Jubileumsutstilling", 1988 nr. 16, omtalt i kataloget s. 97.

Omtalt: Andreas Aubert, "Johan Christian Dahl", Kristiania 1920, s. 34: "... et

Bjergslot ved et vandfald ... kjøpte hans ven kancelliråd, arkæolog og museumsmand

Christian Thomsen for 800 Rd." Leif Østby, "I. C. Dahls danske læreår",

Kunstmuseets Årskrift 1974, s. 3-42, afb. s. 31.

Proveniens: Efter Christian Thomsens død solgtes Dahls maleri på auktion den

13. marts 1866 (Thomsen ejede 8 malerier af Dahl). Statens Museum for Kunst

søgte at købe et billede, men de blev for dyre for museet. På auktionen efter Christian

Thomsen købtes nærværende maleri af grev Ahlefeldt, som ejede det til 1893,

derefter Karl Johanson til 1937. Winkel & Magnussen auktion 240, 1938 nr.

23, afb. frontispicen.

I ovennævnte artikel af Leif Østby, nævner forfatteren, at Dahl har været inspireret

af bl.a. Ruisdael, C. A. Lorentzen og Erik Pauelsen. Dahl kopierede Ruisdael,

og især malerens levende vandfald imponerede Dahl. I ovennævnte katalog til

"Johan Christian Dahl 1788-1857 Jubileumsutstilling" nævnes under nr. 16

nærværende maleri og Dahls egne bemærkninger til kompositionen: "Den er næsten

ferdig og gjør en mageløs Virkning, jeg er saa forlibt deri, at jeg selv kunde

faae i sinde at boe deri, paa denne uindtagelig Borg, som en lille Riddersmann".

Afbildet 1.200.000

€ 160.000

36 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

37

1028


1029

C. W. Eckersberg

f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

"En qvindelig Figur, som staar ved en Seng, reder sit Haar". 28,5 x 18,5.

Proveniens: C. W. Eckersbergs dødsboauktion, "Fortegnelse over en Samling Malerier,

Skizzer og Haandtegninger, tilhörende Boet efter afgangne Professor ved

Kunstacademiet C. W. Eckersberg, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand,

hvilke bortsælges ved offentlig Auction, der afholdes i Kunstforeningens Locale

Tirsdagen den 17de Januar 1854 og fölgende Dage, imod Betaling til Overretsprocurator

Winther, boende paa gl. Amagertorv Nr. 38, 2den Sal", nr. 106.

På bagsiden gammel etiket: "En kvindelig Figur, som staar ved en Seng, reder sit

Haar. Eckersbergs Fortegnelse over Modeller m.m. 1854 Catalog no. 106".

På blændrammen endvidere gammel etiket fra Winkel & Magnussen samt kat.

nr. 24.

Eckersberg er ofte blevet kaldt for både "den danske guldalders fader" og "den

danske malerkunsts fader". Sikkert er det i hvert fald, at han var faderen til anvendelsen

af kvindelige nøgenmodeller i dansk malerkunst. Da Eckersberg i 1820

blev udnævnt til professor ved akademiet, var det hverken tilladt eller velset at anvende

en nøgen kvinde som model for et maleri. Den franske kunstner Saly havde

forbudt dette, da han blev direktør for det nyåbnede danske kunstakademi i 1754.

Det var først i 1833, at Eckersberg begyndte at anvende kvindelige nøgenmodeller

i sin private undervisning og med de såkaldte "sommerøvelser" i 1839, at han

indledte en brug af kvindelige nøgenmodeller i sin formelle undervisning på akademiet.

Inden da havde Eckersberg dog selv beskæftiget sig med genren, bl.a. da

han var i Paris 1810-13. Dette lille modelstudie er formodentlig et tidligt værk.

Det både ligner og adskiller sig fra Eckersbergs mest berømte af slagsen: "Kvinde

foran et spejl" fra 1839 (Den Hirschsprungske Samling), hvor Eckersberg dog

med vellykket påpasselighed har gjort maleriet mere "stuerent" ved at tildække væsentlige

dele af kvindens krop med henholdsvis spejlets kant og et hvidt klæde. I

begge malerier er den unge kvinde dog ved at gøre sig i stand, så nøgenheden næsten

virker naturlig.

Afbildet 800.000

€ 107.000

38 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1029

39


1031

1030

1030 CD

Peder Mønsted

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Ådal med lyngklædte bakker,

børn, høns og får. Sign. P. Mønsted

1911. 120 x 80.

Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

1031 CD

Peder Mønsted

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Skovomkranset sø, sommer. Sign.

P. Mønsted 1909 og betegnet på

bagsiden "Til Hr. og Fru Mønsted

fra Hr. og Fru S...". Vandfarve og

gouache.Lysmål 62 x 49.

Afbildet 75.000

€ 10.000

1032 CD

Peder Mønsted

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

En lille pige og nogle høns foran

et bondehus en solrig forårsdag i

Værløse. Sign. P. Mønsted 1915.

55 x 73.

Afbildet 130.000-150.000

€ 17.000-20.000

40 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1033

1033

P. C. Skovgaard, f. Ringsted 1817, d. København 1875

Sti ved Liselund. Sign. P. C. Skovgaard 8. Juli 1850. 34 x 52.

Udstillet: Kunstforeningen, "Udstilling af P. C. Skovgaards Arbejder i 100 Aaret for hans Fødsel", 1917 nr. 151.

Proveniens: Kunstnerens dødsboauktion 1875 nr. 37. Afbildet 75.000

€ 10.000

1032

41


1034

1034

Dansk maler, 19. årh.

Interiør fra en klunketidsstue, med læsende herre, i

spejlet anes en kunstner ved sit staffeli. 48 x 68.

1035

Det store maleri er et af Theodor Philipsens tidlige

billeder, "En drift okser i den romerske campagne"

fra 1878, og betragtes som hovedværket fra Philipsens

italiensrejse. Det er nærliggende, at maleriet

forestiller Philipsens egen stue omkring 1880

med Philipsen selv. Afbildet 80.000

€ 10.500

1035

Wilhelm Marstrand, f. København 1810, d. sst. 1873

Interiør med en pige, der lider af kærestesorg.

Sign. W. M. 1839. 30 x 25. Empireramme.

Udstillet: Statens Museum for Kunst, "I lyset af

Holland - Mesterværker fra hollandsk og dansk

guldalder" under temaet: "Som fuglen i bur",

2001 kat. nr. 67A, afb. s.119 fig. 18.

Proveniens: Grosserer Wiggo P. Heymans samling,

dennes auktion, ABR 39, 1953 nr. 46, afb.

s.19. Afbildet 20.000-30.000

€ 2.700-4.000

1036

Jørgen Sonne, f. Birkerød 1801, d. København 1890

En forbipassering af en deling gardehusarer.

Sign. J. Sonne 1883. 80 x 136. Ramme

prydet med egeløv.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

42 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

43

1036


1037

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Fiskere trækker en redningsbåd ud langs kysten.

Sign. M. A. 02. 55 x 71.

Fiskere ved eller i redningsbåde hører til Michael Anchers

mest populære motivtype, og et af de kendteste

eksempler er uden tvivl det store "Redningsflåden føres

gennem klitterne" fra 1883, der findes på Statens

Museum for Kunst i København. I denne senere

og mere moderne udgave af motivtypen, der her

sælges, arbejder Ancher med et lidt andet og mere

varmt spektrum af farveskalaen end i de tidligere

udgaver.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

1037

1038

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

"Skagen Nordstrand. En grøn Baad i Strandkanten.

To Fiskere sidde i Baaden, to læne sig

frem til dens Ræling. Paa langs i Baaden en Baadshage,

paa tvers to Aarer ud i Sandet". Sign.

S. Krøyer Skagen 91. 32 x 43. Malt på træ. Empireramme

med akantusblade. Rester af Damborg-etiket.

H. Chr. Christensens fortegnelse over P. S. Krøyers

malerier nr. 482.

Udstillet: Winkel & Magnussen april 1911 nr. 20,

afb. s. 7.

Winkel & Magnussen november 1911 nr. 32,

afb. s. 3.

44 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


Winkel & Magnussen i Odense juni 1914 nr. 101,

afb. s. 10.

Charlottenborg, "Mindeudstilling for P. S. Krøyer

1851-1951", 1951 nr. 165.

Proveniens: Formentlig købt af direktør Edvard Rée efter

1914. Auktion i Studenterforeningen 28. feb. 1925

nr. 64. Skibsmægler Hjalmar Bruhn. ABR auktion

71, 1956 nr. 128, afb. s. 85.

Billedet har været anvendt som hoved i en kalender fra

1957 for a/s Københavns mekaniske Net & Garn Fabrik,

trykt hos Egmont H. Petersen.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1038

Ovenstående maleri er et af mindst fem forarbejder til

maleriet nævnt som nr. 486 i H. Chr. Christensens fortegnelse

"En Gruppe Fiskere paa Skagens Nordstrand"

(124 x 226) fra 1891. Dette var udstillet på Den internationale

Kunstudstilling i München i 1892 og blev

købt af den bayerske stat til Pinakoteket i München.

Senere solgt på ABR auktion 393, 1979 nr. 264. En

anden studie fra 1892, forestillende højre halvdel af

maleriet, solgtes på ABR auktion 125, 1960 nr. 361,

afb. s. 69. Afbildet 800.000-1.000.000

€ 107.000-135.000

45


1040

1039

1039

Paul Fischer

f. København 1860, d. sst. 1934

Interiør med ung læsende pige.

Sign. Paul Fischer Mai

1902. 34 x 42.

Den portrætterede har stor lighed

med kunstnerens datter Harriet.

Afbildet 250.000-300.000

€ 34.000-40.000

1040 CD

Carl Holsøe

f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

"Læsende Dame". Kunstnerens

hustru læser avisen i et

hjørne af stuen. Sign. C. Holsøe.

65 x 58.

Udstillet: Charlottenborg Foraarsudstillingen

1933 nr. 142.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

46 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1041

1041

Peter Ilsted, f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

"Før Frokost". Motiv fra Capri. En ung pige sidder i en skyggefuld gårdhave

og læser. Der er dækket op til to personer med frugt og vin.

Sign. Peter Ilsted 1891. 53 x 38.

Udstillet: Charlottenborg 1892 nr. 238.

Afbildet 250.000-300.000

€ 34.000-40.000

47


1042

1042

Laurits Tuxen, f. København 1853, d. sst. 1927

Studie til "Ruth og Naomi". Sign. L. T. 08. 61 x 50.

Lise Svanholms fortegnelse over Laurits Tuxens malerier nr. 740.

På bagsiden af lærredet skitse af "Hades skiller de elskende".

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

1043

Laurits Tuxen, f. København 1853, d. sst. 1927

"Fiskerkone ved Stranden. Portel". 1888. 26 x 35. Malt på træ.

Udstillet: Charlottenborg, "Laurits Tuxen Mindeudstilling", 1929 nr. 98.

Proveniens: Professorinde Scharling. Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

1044

Viggo Pedersen, f. København 1854, d. Roskilde 1926

"Moderen ved Vuggen". En mor beundrer sit sovende barn. Sign. Viggo

Pedersen. 1910-12. 84 x 105.

På blændrammen udstillingsetiket. Afbildet 125.000-150.000

€ 17.000-20.000

48 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1043

1044

49


1046

1047

50 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1045

1045 CD

Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst. 1935

Hønsene plukkes. Sign. A. Ancher 1915. 48 x 63.

"Plukning af fjerkræ" er et motiv Anna Ancher har brugt flere

gange, første gang var med de "To gamle, der plukker måger",

1882. Afbildet 400.000

€ 5.400

1046

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

"Fiskerpige i Søndagstøjet". Sign. M. Ancher 1921. 62 x 59.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

1047

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

På markarbejde. Sign. M. A. 38 x 52.

Afbildet 30.000-50.000

€ 4.000-6.700

51


1048

1048

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Fiskere ved en båd i strandkanten, Skagen. Sign. M. A. 13 eller 14.

40 x 53.

Proveniens: Kunsthallen 1. februar 1941 nr. 2, afb. s. 15.

Afbildet 250.000

€ 34.000

52 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1049

1049

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

Aftenstemning på Skagen Strand. Månelys. Sign. S. K. 98. 31,5 x 42.

Skumringstiden, hvor himmel og hav synes at flyde over i hinanden i den

samme blå nuance, kaldes i nyere tid "L'heure bleu" - den blå time - og netop

denne tid på aftenen på Skagen Strand har givet inspiration til Krøyers

mest berømte og eftertragtede malerier. På nogle af disse stemningsfulde, blåtonede

malerier fra Krøyers hånd spadserer unge kvinder langs vandkanten

eller står og skuer ud i uendeligheden, i andre bader en flok glade børn. Her

har Krøyer valgt at lade den smukke natur i overgangen mellem den lyse dag

og den mørke nat tale for sig selv.

Afbildet 750.000

€ 100.000

53


1050

1051

1050

Michael Ancher

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

En fisker trækker vod ved Skagen.

Sign. M. A. 1909. 64 x 54.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

1051

Michael Ancher

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Fiskerne Andreas Carlsen, Ole

Malmer og Thomas Peter Larsen

får sig en fyraftensøl. Sign.

M. A. 14. 40 x 60.

Afbildet 200.000

€ 27.000

1052

Michael Ancher

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Fiskere og fiskerkoner på molen

i Skagen. Sign. M. A.

66 x 92.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

54 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


1053

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

"Vrag på Skagen Nordstrand. Dybe Hjulspor i

Sandet". Sign. S. K. 32 x 63.

H. Chr. Christensens fortegnelse over P. S. Krøyers malerier

nr. 550.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1052

1053

Proveniens: Grosserer Max Lester, dennes dødsboauktion,

Winkel & Magnussen 26, 1924 nr. 52.

Der kendes et postkort med motiv fra Holger Drachmanns

hjem, hvor maleriet hænger på væggen.

Afbildet 400.000-500.000

€ 54.000-67.000

55


1054

1054

C. F. Sørensen, f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

"Vestkysten af Norge. En Nordlandsfarer paa Hjemveien". Øen Alden i

Baggrunden". Sign. C. Frederik Sørensen 1871. 92 x 130.

Udstillet: Charlottenborg 1872 nr. 235.

Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

1055

C. F. Sørensen, f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

"Kyst fra Norge". På skibets agterende står "Signe jeg heder-Gud mig

veileder". Sign. C. Frederik Sørensen 1872. 163 x 231.

Udstillet: Charlottenborg 1873 nr. 226.

Proveniens: Grevinde Vanda Danneskiold-Samsøe f. Zahrtmann.

Afbildet 250.000-300.000

€ 34.000-40.000

56 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

57

1055


1056

1056

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

Sommeraften, Skagen. Sign. S. K. Aug. 99 Skagen. 33 x 43.

Udstillet: Stiftelsen Modums Blaafarveværk, "Peder Severin Krøyer", 1992 nr.

72b. Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

1057 CD

Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst. 1935

Gadeparti med lille pige, Skagen. 1883. Sign. A. Ancher. 33 x 45.

Afbildet 100.000

€ 13.000

1058

L. A. Ring, f. Ring 1854, d. Roskilde 1933

En gammel bondegård ved Skærbæk, Slesvig. Sign. L. A. Ring 1903.

45 x 57.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

58 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1057

1058

59


1059

1059

David Monies, f. København 1812, d. Frederiksberg 1894

To søstre giver hunden en godbid. Antagelig kunstnerens døtre.

160 x 155.

På Charlottenborg udstilledes i 1865 som nr. 103 en portrætgruppe af

kunstnerens døtre.

Afbildet 150.000-175.000

€ 20.000-23.000

60 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


1060

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

"To Brødre. Portrætskizze til Drengeportræter af

Jørgen og Tyge Bendix. Hele Figurer".

Sign. S. K. 27.-28. Marts 99.

40 x 28. Malt på træ.

H. Chr. Christensens fortegnelse over P. S. Krøyers malerier

nr. 633, skitse til fortegnelsens nr. 634 med målene

75 x 50, dette udstillet på Charlottenborg i 1900.

Udstillet: Kunstforeningen, "P. S. Krøyer 1851-

1909", 1910 nr. 273.

Proveniens: P. S. Krøyers dødsboauktion 1910 nr.

173. Dir. Poul Mik-Meyer (1923). Kunsthandler Chr.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1060

Larsen. Købt af vekselerer Carl Otto Henriques i 1956

og har været i dennes families eje til i dag.

Tyge Bendix (1894-1962) der ses til venstre var en alsidig

kunstnerisk begavelse, som både dyrkede skuespillet,

musikken og malerkunsten. Han akkompagnerede

således sin 3-4 år ældre bror, hofopera-sangeren Jørgen

Bendix, ved koncerter i København og provinsen. Uddannede

sig endvidere på Kunstakademiet og rejste i

1913 til Italien sammen med onklen Johan Rohde.

Her malede han især landskaber fra Rom og Venedig,

men også portrætter.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

61


1061

1062

1061 CD

Anna Ancher

f. Skagen 1859, d. sst. 1935

Fisker og fiskerkone. Sign.

A. Ancher 1918. 80 x 63.

Afbildet 300.000

€ 40.000

1062 CD

H. A. Brendekilde

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Sommerdag med legende

småpiger ved Brendekilde

kirke. Sign. H. A. Brendekilde.

50 x 63.

Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

1063 CD

H. A. Brendekilde

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

"Smaapiger". En lille bondepige

med en killing beundrer

den "fine" piges dukke.

Sign. H. A. Brendekilde

1914. 66 x 76.

Udstillet: Charlottenborg

1915 nr. 88.

Afbildet 300.000

€ 40.000

1064 CD

H. A. Brendekilde

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Sommerdag med legende

småpiger foran et bondehus.

Sign. H. A. Brendekilde

1915. 53 x 69.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

62 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1063

1064

63


1065

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Udsigt til Hammershus. Sign. M. A. 07. 38 x 53. Afbildet 60.000

€ 8.000

1066

Laurits Tuxen, f. København 1853, d. sst. 1927

Badende en sommerdag ved Skagen. Sign. L. T. 37 x 59. Afbildet 75.000

€ 10.000

1066

1065

64 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


1067

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

Huse i måneskin. Antagelig Frankrig.

Sign. S. K. 99.

28 x 41.

Afbildet 175.000-200.000

€ 23.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1067

1068 CD

Sophus Vermehren, f. København 1866, d. Frederiksberg 1950

Sommerdag med antagelig malerens hustru Yelva Vermehren.

Sign. S. V. 1904. 33 x 50.

På bagsiden rester af udstillingsetiket fra 1914.

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

1068

65


1069

1069

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

"Hakon Børresen og fru Brodersen i Skagen Kirke".

Sign. S. K. 32 x 41. Malt på mahogni.

Hakon Børresen (1876-1954) var en markant personlighed i

dansk musikliv i det 20. årh.s første halvdel. Han opnåede stor

anerkendelse som komponist særligt inden for den dansk/norske

romantiske tradition som han, trods moderne strømninger, holdt

fast ved livet igennem. Børresen havde blandt andet en lejlighed i

København, men grundet sin fascination af naturen og i særdeleshed

havet, tilbragte han en stor del af sit liv i sit hus i Skagen.

På Skagen var han et musikalsk led i den berømte Krøyerske og

Ancherske kunstnerkreds. Afbildet 150.000

€ 20.000

1070

Bertha Wegmann

f. Schweiz 1847, d. København 1926

To veninder drikker te i kunstnerens

atelier. Sign. B. Wegmann 1885-1925.

133 x 189.

Udstillet: Handels- og Søfartsmuseet på

Kronborg, "Tid til te - blade til dansk kulturhistorie",

Helsingør 2005, afbildet på forsiden

af udstillingskataloget.

Afbildet 150.000-250.000

€ 20.000-34.000

66 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

67

1070


1071

1071

L. A. Ring, f. Ring 1854, d. Roskilde 1933

"Landskab med en Gangsti. Pompei". Sign. L. A. Ring 94. 43 x 40.

H. Chr. Christensens fortegnelse over L. A. Rings malerier nr. 314.

Proveniens: Maleren Søren Lund.

Afbildet 40.000

€ 5.400

1072

A. Andersen-Lundby, f. Lundby ved Aalborg 1840, d. München 1923

Fiskere og badende børn på en italiensk strand. Antagelig fra Napoli

eller Capri. Sign. A. Andersen-Lundby Firenze 1877. 81 x 124.

Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

1073

Martinus Rørbye, f. Drammen 1803, d. København 1848

"Parti i nærheden af Sorrento med udsigt til havet". Betegnet Sorent 1835.

32 x 46,5.

Thorvaldsens Museums fortegnelse over Martinus Rørbyes malerier nr. 111.

Proveniens: Martinus Rørbyes dødsboauktion, København 1848 nr. 40.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

68 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1072

1073

69


1075

1076

70 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1074

1074

Carl Locher, f. Flensborg 1851, d. Skagen 1915

Fiskere samler tang på hestekærrer. Sign. Carl Locher Hornbæk 85.

97 x 148.

Antagelig det på Charlottenborg i 1885 som nr. 255 udstillede maleri med titlen

"Fra Hornbæk Strand ved Lavvande. Efteraar".

Carl Locher var, ligesom de andre skagensmalere, optaget af at skildre naturen og

dagligdagens gøremål. Carl Lochers fascination af skibe og i særdelshed havet

gjorde, at han følte sig mere hjemme blandt fiskerne end hos sine kunstnerkolleger.

Billedet fra Hornbæk strand viser tydeligt den franske indflydelse fra årene 1875-

76 og 1878-79, hvor Carl Locher var på studieophold i Paris og modtog undervisning

hos Léon Bonnat, samt stiftede bekendtskab med ældre franske kunstnere

som G. Courbet og C. Corot. Tiden i Paris var et vendepunkt i Carl Lochers

kunstneriske karriere, hvor han lod den klassiske malemåde vige til fordel for de

løsere penselstrøg. Ikke kun Carl Locher, men også andre europæiske kunstnere i

tiden, følte sig tiltrukket af Middelhavslandenes helt specielle lys, som nærværende

maleri har fået et strejf af. Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

1075

Carl Locher, f. Flensborg 1851, d. Skagen 1915

Redningsbåden går ud. Sign. Carl Locher Hornbæk 84. 120 x 173.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

1076

Carl Locher, f. Flensborg 1851, d. Skagen 1915

Tangsamlere ved Hornbæk strand. Sign. Carl Locher 1882. 125 x 185.

Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

71


1077

1077 CD

N. F. Schiøttz-Jensen, f. Vordingborg 1855, d. København 1941

"Brændesamlere". To brændesamlere på en landevej hvor et ungt spadserende

par lige har passeret dem. Sign. N. F. Schiøttz-Jensen 1882.

84 x 124.

Udstillet: Charlottenborg 1883 nr. 197. Proveniens: Rosenfeldt og Brahesborg.

Den unge kavaler forestiller ifølge oplysninger et medlem af familien Oxholm.

Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

1078

Elisabeth Jerichau Baumann, f. Warszawa 1819, d. København 1881

En lykkelig genforening. Sign. E. I. 112 x 165.

Nordjyllands Kunstmuseum har også en strandingsscene af Elisabeth Jerichau

Baumann udført omkring 1865 og bygget over samme tema: Moderen genforenes

med sit barn efter at være reddet i land.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

1079

Elisabeth Jerichau Baumann, f. Warszawa 1819, d. København 1881

Skovsceneri med unge italienerinder og et lille barn. Sign. I. Baumann

1848. 100 x 131. Hjørnebobinetramme.

Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

72 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1078

1079

73


1080

1080

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Folkeliv ved Frihedsstøtten en regnvejrsdag.

Sign. Paul Fischer. 57 x 75.

Udstillet: Øregaard Museum, "Paul Fischer på Øregaard", 2003-2004, nr. 50.

Afbildet 250.000

€ 34.000

1081

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

En dame stiger ind i en drosche fra Hotel Cosmopolite ved Kongens

Nytorv. Sign. Paul Fischer. 52 x 68.

Afbildet 250.000-300.000

€ 34.000-40.000

1082

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Parti fra indgangen til Frederiksberg Have. En mor ser til sit barn i barnevognen,

vinter. Sign. Paul Fischer. 1908. 40 x 45.

Udstillet: Øregaard Museum, "Paul Fischer på Øregaard", 2003-2004, nr. 37.

Maleriet er brugt som motiv på et postkort udgivet af Verdensnaturfonden.

Afbildet 400.000-500.000

€ 54.000-67.000

74 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1081

1082

75


1083

1083

Kristian Zahrtmann, f. Rønne 1843, d. København 1917

"Blomsterbillede. Hele Baggrunden fuldt med røde og violette Blomster.

Foran disse en Gibsafstøbning af en Statuette, en ung nøgen staaende

Kvinde. Armene afbrudte". Sign. monogram 1915. 52 x 46.

H. Chr. Christensens fortegnelse over Kristian Zahrtmanns malerier nr. 741.

S. Danneskjold-Samsøes fortegnelse over Kristian Zahrtmanns malerier nr. 1147.

Proveniens: Direktør Edvard Rée, dennes dødsboauktion (sidste afdeling), 1918

nr. 129. Grosserer A. Christensen.

Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

76 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1084

1084

Elisabeth Jerichau Baumann, f. Warszawa 1819, d. København 1881

To unge italienerinder i farvestrålende karnevalsdragter.

Sign. E. Jerichau Baumann. 77 x 66.

Elisabeth Jerichau Baumann følte sig særligt knyttet til Italien. Allerede under sin

uddannelse i Düsseldorf drømte hun om at rejse sydpå. I 1845-46 blev drømmen

til virkelighed og i Rom mødte hun den danske billedhugger Jens Adolf Jerichau,

som hun giftede sig med i 1846. Parrets atelier i Rom blev i årene fremover flittigt

brugt af Elisabeth Jerichau Baumann, der på trods af et omfattende rejseliv altid

vendte tilbage til Italien. Med motivet af de festklædte italienerinder lægger Elisabeth

Jerichau Baumann sig tæt op af de lidt ældre Guldalder-kolleger og deres interesse

for det italienske folkeliv.

Afbildet 150.000

€ 20.000

77


1085

1085 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Udsigt fra Bellagio over Comosøen en forårsmorgen. Sign. P. Mønsted

Bellagio 1920. 64 x 86.

Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

1086 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Udsigt fra Torbole mod Gardasøen. Sign. P. Mønsted Torbole 1908.

70 x 100.

Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

1087 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Parti fra Riva ved Gardasøen, en mor med sine småpiger nyder forårssolen.

Sign. P. Mønsted Riva 1907. 36 x 52.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

78 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1086

1087

79


1088

1089

1088 CD

Carl Holsøe

f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Interiør med kunstnerens

hustru, der læser i en bog.

Sign. C. Holsøe. 33 x 34.

Malt på træ.

Afbildet 175.000-225.000

€ 23.000-30.000

1089

Peter Ilsted

f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

Parti fra Liselund med vildvin,

der vokser op af husmuren.

Sign. monogram 1917.

77 x 70.

Peter Ilsted lejede sig ind på Liselund

om sommeren i begyndelsen

af 1900-tallet.

Det idylliske landsted blev et yndet

motiv for Ilsted. Det vidner

flere malerier og kobberstik fra

stedet om.

Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

80 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1090

1090 CD

Carl Holsøe, f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Interiør med sollys gennem et vindue. Sign. C. Holsøe. 77 x 65.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

81


1091

1091

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Hos fiskekonerne på Gl. Strand. Sign. Paul Fischer. 76 x 100.

Afbildet 250.000-300.000

€ 34.000-40.000

1092

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Livlig handel hos fiskekonerne på Gl. Strand. Sign. Paul Fischer.

58 x 75.

Afbildet 250.000

€ 34.000

1093

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Aftenstemning med elegant par uden for Industricaféen efter teatertid.

Sign. monogram Nov. 1909. 49 x 58.

Industricaféen lå på hjørnet af Jernbanegade og Axeltorv.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

82 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1092

1093

83


1094

1095

1094 CD

Harald Slott-Møller

f. København 1864, d. sst. 1937

"Længsel". Interiør med Agnes

ved vinduet. Sign. Harald Slott-

Møller. 62 x 53.

Udstillet: Charlottenborg 1913 nr.

468.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

1095 CD

Carl Holsøe

f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Interiør med kunstnerens hustru

stående ved en kommode.

Sign. C. Holsøe. 50 x 40.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

84 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1096

Peter Ilsted

1096

f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

Interiør med kvinde i rød bluse siddende ved et spinet.

Sign. monogram 1910. 61 x 43.

Afbildet 300.000-400.000

€ 40.000-50.000

85


1098

1099

86 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1097

1097 CD

H. A. Brendekilde, f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

"Havemandens Blomster". En bedstemor og hendes barnebarn

ved et blomsterbed. Sign. H. A. Brendekilde. 67 x 77.

Udstillet: Charlottenborg 1915 nr. 89.

Afbildet 200.000-300.000

€ 27.000-40.000

1098 CD

H. A. Brendekilde, f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Blomstermark med kornblomster, valmuer og margueritter.

Sign. H. A. B. 49 x 70.

Afbildet 125.000-150.000

€ 17.000-20.000

1099 CD

H. A. Brendekilde, f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Bakket dansk sommerlandskab med valmuer og kornblomster.

Sign. H. A. Brendekilde. 41 x 59.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

87


1100 - detalje

88 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1100

1100

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Kongens Nytorv med "Musse" på indkøb. I baggrunden Charlottenborg

og Det kongelige Teater. Den unge pige med den flettede kurv er kunstnerens

anden kone Marta Vilhelmine med kælenavnet "Musse". 1911.

Sign. Paul Fischer. 58 x 79.

Udstillet: Øregaard Museum, Hellerup 1985.

Foreningen for Dansk Kunst, "Mit bedste Kunstværk", 1989.

Afbildet: Steffen Linvald, "Paul Fischer - københavnernes maler", 1984 s. 92.

Helge Carlsen, "Billedmageren Paul Fischer", 1991 s. 85.

Afbildet 650.000

€ 87.000

89


1101

1101

Erik Henningsen, f. København 1855, d. sst. 1930

Blæsevejr på Vor Frue Plads. Sign. monogram.

74 x 51.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

1102

Erik Henningsen, f. København 1855, d. sst. 1930

Amme med barnevogn og herre siddende på en

bænk. Sign. Erik Henningsen 1885. 52 x 67.

Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

1103

Wilhelm Marstrand, f. København 1810, d. sst. 1873

Studie til "Barselsstuen". Scene efter Ludvig Holbergs

komedie. 29 x 39.

Den endelige version af "Barselsstuen" fra 1844-45

findes på Statens Museum for Kunst, inventarnr. 506.

Proveniens: Ifølge oplysning skulle nærværende studie

have tilhørt bankkasserer Joh. Simmelkiær.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

90 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1102

1103

91


1104

1104 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Den gamle vandmølle. Sign. P. Mønsted Bro Mølle 1924. 41 x 63.

Afbildet 75.000

€ 10.000

1105 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

To unge mennesker i en robåd på Sæby Å. Sign. P. Mønsted 1913.

81 x 122.

Afbildet 200.000

€ 27.000

1106 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Skyggefuld park med palmer og blomster, Sydfrankrig.

Sign. P. Mønsted Menton 1907. 51 x 82.

Proveniens: Direktør P. Thomsen, dennes dødsboauktion, ABR 18, 1951

nr. 14. ABR auktion 257, 1970 nr. 335, afb. s. 37.

Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

92 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1105

1106

93


1107

1107 CD

Harald Slott-Møller, f. København 1864, d. sst. 1937

Sommeraften ved Bangsbo. Agnes ser ud i sommernatten. Sign. Harald Slott-

Møller. 53 x 63. Afbildet 50.000

€ 6.700

1108

94 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


1108 CD

Carl Holsøe

f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Interiør med kunstnerens hustru, der læser

i en bog.

Sign. C. Holsöe.

35 x 41.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1109

1109

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Forårsdag ved Storkespringvandet, en

elegant dame med hvid ræv køber påskeliljer.

Sign. Paul Fischer 1916. 75 x 57.

Afbildet: Steffen Lindvald, "Paul Fischer -

københavnernes maler", 1984 s. 91.

Afbildet 1.300.000

€ 175.000

95


1110

1111

1112

1110 CD

Peder Mønsted

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Vinterskov med hestetrukken

kane på en sti. Sign. P. Mønsted

1925. 40 x 61.

Afbildet 40.000

€ 5.400

1111 CD

Peder Mønsted

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Sne i landsbyen med pige gående

på vej. Sign. P. Mønsted

Brøndbyøster 1921. 46 x 61.

Afbildet 50.000

€ 6.700

1112 CD

Peder Mønsted

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Slædekørsel gennem landsbyen

en solrig vinterdag. Sign. P.

Mønsted Brøndbyöster 1936.

35 x 50.

Afbildet 50.000

€ 6.700

1113

Thorvald Niss

f. Assens 1842, d. Frederiksberg 1905

En vinterdag med nøgne træer,

i baggrunden ses en herregård.

Sign. Thorvald Niss 1883.

162 x 220.

Afbildet 80.000-120.000

€ 10.500-16.000

1114

A. Andersen-Lundby

f. Lundby ved Aalborg 1840

d. München 1923

Solnedgang mellem skovens

træer, vinter. Sign. A. Andersen-Lundbÿ.

102 x 162.

Afbildet 150.000

€ 20.000

96 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1113

1114

97


1115

Edvard Petersen, f. København 1841, d. sst. 1911

"Fortrolig Meddelelse". En husassistent i samtale med en kone. Sign. monogram 1901. 79 x 84.

Udstillet: Charlottenborg 1901 nr. 340.

Foreningen for National Kunst, "Fortegnelse over Arbejder af Maleren, Professor Edvard Petersen", 1916 nr. 298.

Proveniens: Enkefrue Juliane Pahl.

Studie til maleri på Aalborg Museum. 85. Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

1116

1115

1116

Lorenz Frølich

f. København 1820, d. Hellerup 1908

Børn på en bro. Sign. ...lich.

22 x 32.

Proveniens: ABR auktion 41,

1953 nr. 49.

Afbildet 10.000-15.000

€ 1.350-2.000

98 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

1117

1117

Edvard Petersen, f. København 1841, d. sst. 1911

"Sommerdag udenfor hytten". Mor og pigerne sysler med håndarbejdet,

mens den ældste dreng spiser et æble. Sign. Edvard P. 1895. 88 x 65.

Udstillet: Charlottenborg 1895 nr. 265.

Afbildet 150.000

€ 20.000

99


1118

1118

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

"Amager Torv". To unge damer køber blomster. Sign. Paul Fischer 1918. 75 x 58.

Udstillet: C. W. Blomqvists Kunstutstilling, Kristiania nr. A 94 (uden år).

Afbildet 1.000.000

€ 135.000

100 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


INDEX

TILSKREVET/ASCRIBED TO · KOPI EFTER/COPY AFTER · STIL/STYLE OF

SKOLE/SCHOOL OF · VÆRKSTED/WORKSHOP OF

A

Acqua, dell' C. F. G. 1148

Aigens, Christian 1706

Aivasovski, I.-C. 1129, 1139

Aivasovski, I.-C., værksted 1143

Akersloot-Berg, Betzy Rezora 1141

Allen, F. 1271

Alott, Robert, tilskrevet 1167

Altamura, Jean 1132

Amerikansk/engelsk maler 1162

Ancher, Anna 1045, 1057, 1061

Ancher, Michael 1037, 1046, 1047

1048, 1050, 1051

1052, 1065, 1458

Andersen, C. C. 1692

Andersen, Cilius 1306, 1340

Andersen, Julius 1478

Andersen-Lundby, A. 1072, 1114, 1218

1222, 1223, 1230

1310, 1311, 1312

Anderson Hague, Joshua 1648

Anker, Herman Wedel 1622

Antonissen, Henricus Josephus 1415

Arnegger, Alwin 1182

Arnesen, Vilhelm 1280, 1475, 1476

1480, 1483, 1507, 1509

Aumont, Louis 1240

Austin, C. 1647

B

Bache, Otto 1236, 1456

Balen, Hendrik van, skole 1424

Balle, Otto P. 1248

Barbieri kaldet Il Guercino, stil 1737

Baumgartner Stoiloff, A. 1135

Beechey, William 1661

Behrendsen, August 1464

Bennet, Carl Stefan 1208

Benouville, Jean Achille 1678

Berardi, Fabio 1757

Berg, kaldet Akersloot-Berg, B. R. 1141

Berthelsen, Christian 1625

Bille, Carl 1482, 1497, 1511

Bille, Vilhelm 1510

Blache, Christian 1348, 1485

1487, 1503

Blanckens, Barens van 1386

Blomberg, Hugo van, ? 1130

Boesen, Johannes 1347

Bonheur, Rosa 1172

Bonnet, Rudolf 1169

Borgard, Martin, stil 1715

Boskin, Michael Vasilievitch 1138

Bouterwek, Friedrich 1630

Brasen, Hans 1319

Bredal, Niels 1180, 1202

Brendekilde, H. A. 1062, 1063, 1064

1097, 1098, 1099

1313, 1333, 1335, 1563

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

Breslau, Marie Louise Catherine 1552

Broge, Alfred 1292

Bronnikoff eller Bronnikov,

Feodor (Fjodor) Andrejewitsch 1128

Bruun, Johan Jacob 1417

Brüloff (eller Brioullov), A. P. 1127

Budtz-Møller, Carl 1188, 1189, 1580

Buntzen, H. 1468, 1628

1659, 1689

Burgaritski (Burgaritzky), J. J. 1146

Bærentzen, Emil, tilskrevet 1282

Baadsgaard, Alfrida 1529

Baagøe, Carl 1233

C

Caracci, A., stil el. kopi efter 1364

Carlo, C. 1691

Carlo, C., stil 1435

Carlsen, Carl 1275

Carmiencke, Hermann 1693

Caro, Baldassare de 1394

Carpentero, H. J. Gommarus 1453

Cavaiguae, L. 1665

Chappell, Reuben 1470

Chevalier, Adolf 1467

Chevalier, Ferdinand 1676

Chiari, G. Bartolomeo, kopi efter 1425

Chmielinski, W. T. 1119

Christensen, A. 1540, 1541

1542, 1543

Christensen, Godfred 1224

Christhansen, Olaf eller Olof 1500

Christiansen, Poul S. 1561

Cranach, Lucas, stil 1373

Crawford, Edmond Thornton 1518

Cubells y Ruiz, E. Martinez 1613

D

Dahl, Carl 1515

Dahl, I. C. 1028

Dalsgaard, Christen 1258

Damm, Johan Frederik 1447

Dansk guldaldermaler 1238, 1239

1653, 1679, 1701

Dansk maler 1034, 1246, 1489

1530, 1536, 1558

1605, 1656, 1687, 1710

1711, 1720, 1721, 1730

Dell’Acqua, C. Félix Georges 1148

Dengler, Theodor 1214

Deurs, Caroline van 1320

Drachmann, Holger 1504

Drobitsky, Eduard 1155

Drulin, Antoine 1250

Dubowskoi, N. Nikanorovich 1122

Dubufe, Edouard 1427

Duntze, Johannes 1516

Dupré, Jules, tilskrevet 1212

E

Ebbesen, H. P. 1597

Eckardt, Christian 1290

Eckersberg, C. W. 1007, 1015

1029, 1725

Ender, Eduard 1682

Engelsk maler 1253, 1387, 1426

Ericson, Johan 1646

Exner, Julius 1455, 1567, 1594, 1742

F

Fabre, Hélène 1187

Fauerholdt, Viggo 1192

Finck, Adèle von 1705

Fischer, August 1200, 1683

Fischer, Edmund 1173

Fischer, Paul 1006, 1039, 1080, 1081

1082, 1091, 1092, 1093

1100, 1109, 1118, 1237

1297, 1323, 1326, 1327

1568, 1726, 1728, 1729

Fischer-Cörlin, Ernst Albert 1452

Flamsk maler 1363, 1369

Forup, Carl 1296

Fosie, Johanna 1555

Foss, Harald 1211, 1528

Francia, F., kopi efter 1398

Francken den yngre, F., tilskrevet 1421

Fransk maler 1381, 1439, 1454

Friedlænder, Julius 1287, 1634

Friis Nybo, Poul 1457

Frølich, Lorenz 1116, 1199, 1633

G

Gale, William 1165

Gandolfi, Gaetano, tilskrevet 1352

Gebauer, Christian David 1432

Gerdes, Friedrich 1341

Gertner, Johan Vilhelm 1205

Gorstkin-Wywiorski, Michael 1131

Graf, Gerhard 1508

Grenness, Johannes 1585, 1588

Groth, Vilhelm 1584

Grove, Nordahl 1219

Grundtvig, Axel Valdemar 1684

Guardi, Francesco, stil 1437

Guillery, Franz Paul Maria 1434

Gurlitt, Louis 1014

H

Habbe, Nicolai 1694

Hagborg, August 1301

Hammer, Hans Jørgen 1016

Hansen, Constantin 1697, 1699

Hansen, Hans 1668

Hansen, Hans Nikolaj 1449

Hansen, Heinrich 1177

339


INDEX

TILSKREVET/ASCRIBED TO · KOPI EFTER/COPY AFTER · STIL/STYLE OF

SKOLE/SCHOOL OF · BETEGNET/BEARS THE SIGNATURE · VÆRKSTED/WORKSHOP OF

Hansen, Jakob 1606

Hansen, Peter 1559, 1560

Hansen, Sigvard 1334

Heilmann, Flora 1553

Hellesen, Hanne 1550

Hellesen, Julius 1232

Henningsen, Erik 1101, 1102

Henningsen, Frants 1745

Hermansen, O. A. 1163, 1532, 1534

Hilsøe, Hans 1328

Hollandsk maler 1288, 1382, 1419

Holmlund, Josephina 1196

Holsøe, Carl 1040, 1088, 1090

1095, 1108, 1294

1322, 1599, 1677

Holsøe, Niels 1283

Holub, Georg 1197

Holzapfel, Carl 1488

Hondecoeter, M. de, kopi efter 1405

Hornung-Jensen, C. 1570

Huber, Jean Daniel 1414

Huggins, William J. 1525

Hærning, August 1592

Höckner, Rudolf 1600

Hörner, Johan 1440

Høyer, Cornelius, tilskrevet 1408

I

Ilsted, Peter 1041, 1089, 1096

1324, 1325, 1343

1740, 1747, 1748

1749, 1750, 1751, 1752

Ipsen, Ernest L. 1513

Irolli, Vincenzo 1406

Italiensk maler 1353, 1362

1365, 1366, 1371

1376, 1396, 1422

1445, 1446, 1722, 1723

J

Jacobi, V. 1123

Jacobsen, A. 1617, 1621

Jacobsen, David 1217

Jankowski, Friedrich Wilhelm 1145

Janssen, Luplau 1459, 1590

Jensen, Arup 1527

Jensen, C. A. 1027

Jensen, I. L. 1019, 1025, 1026, 1551

Jensen, I. L., skole 1538, 1547

1548, 1549

Jerichau Baumann, Elisabeth 1078

1079, 1084, 1284

Jerichau, Holger H. 1186, 1345

Jerndorff, August 1317

Jersild, Julius 1285

Johansen, Viggo 1269, 1574, 1587

Jordaens, Jacob, kopi efter 1390

Joubert, Joh. 1213

Journoff/Sukov/Zukov, V. S. 1121

Juel, Jens 1004, 1005

Juel, Jens, kopi efter 1388

Jungblut, Johann 1669

Juuel, Andreas 1685

K

Kalckar, Isidor 1286

Kaufmann, Karl 1691

Kaufmann, Karl, stil 1435

Keil (Keilhau), Bernhard 1020, 1021

Kiebitz, Wilhelm, tilskrevet 1719

Kierulf, Frode 1704

Kinesisk maler 1472

Kiærschou, F. C. 1672

Kiörboe, Carl Friederich 1264

Klever, Julius Sergius von 1140, 1142

Kloss, Frederik Theodor 1505

Knudsen, Peder 1336

Kongsbak, Albert 1338

Kornbeck, Peter 1175, 1178, 1392

Korovine, C. A., tilskrevet 1160

Kovalevskaya, Zinaida, tilskrevet 1149

Kragh, Johannes 1703

Kratzenstein Stub, C. G. 1379

Krause, Emil 1298, 1299, 1615

Kreyder, Alexis Joseph 1546

Krohg, Christian 1501, 1502

Kronberg, Johan Julius 1164

Krouthén, Johan Frederik 1274

Krøyer, P. S. 1022, 1038, 1049

1053, 1056, 1060, 1067

1069, 1228, 1235, 1578

1732, 1733, 1735, 1736

Küchler, Albert 1309

Kyhn, Vilhelm 1023, 1024, 1231

1241, 1245, 1281

1331, 1346, 1654

Købke, Christen 1003, 1731

L

la Cour, Janus 1260, 1276, 1474

1601, 1618, 1643, 1658

Lagorio, Leon Felixowitsch 1144

Lancret, Nicolas, stil 1409

Landt, Frants 1486

Lange, Frederik 1589

Lange, Kai 1604

Larsen, Adolph 1603

Larsen, Emanuel 1490, 1514, 1655

Larsen, Johannes 1562

Larsen, Knud 1616

Larsson, Carl 1746

Larsson, Hjalmar 1277

Lassen, Hans August 1575, 1576

Laval, Fernand A. 1554

Lehmann, Edvard 1596, 1744

Leslie, Charles Robert, tilskrevet 1216

Ley, Hans Christian 1595

Libert, Georg Emil 1002

1624, 1667

Lindhberg, Per/Peter 1429, 1688

Livens, Horace Mann 1531

Locher, Carl 1074, 1075, 1076

1473, 1506, 1526

Locher, Jens Thielsen 1471

Lorch, Melchior 1753, 1754

Lorentzen, C. A., 1302

Lorentzen, C. A., kopi efter 1660

Louise, Dronning 1539

Lund, Carl O. J. 1602

Lund, F. C. 1179, 1203

Lund, Troels 1686

Lundbye, J. T. 1009, 1739, 1741

Lundstrøm, Yrsa 1709

Læssøe, Thorald 1013, 1206

340 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

M

Mackeprang, Adolf 1252, 1265

Mander (III), Karel van 1001

Mander (III), K. van, kopi efter 1418

Mander, William Henry 1651

Mariani, Pompeo 1215, 1293

Marstrand, Wilhelm 1018, 1035

1103, 1564, 1743

Maxwell, Hamilton 1650

Mayer-Franken, Georg 1612

Melbye, Anton 1520

Melbye, V. 1477, 1479, 1499, 1517

Meyer, Elias 1249

Millet, Jean-François 1738

Moltke, Harald 1610, 1707

Monies, David 1059

Monnoyer den ældre, J. B., tilskr. 1380

Monogrammist J. L. 1360

Montan, Anders 1591

Moucheron, Frédéric de, skole 1423

Mundt, Emilie 1318, 1639

Munthe, Ludwig 1314

Musin, Auguste Henri 1484

Mytens, den yngre, Martin, stil 1442

Mytens, Jan 1383

Møller, Carl 1614

Mønsted, Peder 1030, 1031, 1032

1085, 1086, 1087, 1104, 1105

1106, 1110, 1111, 1112, 1193

1261, 1262, 1272, 1291, 1349

1350, 1462, 1466, 1579, 1582, 1649

N

Neergaard, Hermania 1537

Neumann, Carl 1195

Nichols, Henry Hobart 1519

Niss, Thorvald 1113, 1221

1303, 1636, 1638


INDEX

TILSKREVET/ASCRIBED TO · KOPI EFTER/COPY AFTER · STIL/STYLE OF

SKOLE/SCHOOL OF · BETEGNET/BEARS THE SIGNATURE · VÆRKSTED/WORKSHOP OF

Nordgren, Axel Wilhelm 1671

Northcote, James 1444

O

Odelmark, Frans Wilhelm 1174

Oehring, Hedwig 1256, 1257

Olga, Storfyrstinde 1151, 1153

Olsen, Carl 1481

Ottenfeld, Rudolf 1566

P

Palm, Gustav Wilhelm 1207, 1724

Panitzsch, Robert 1611

Parker, Henry Perlee, tilskrevet 1629

Paulsen, Julius 1702, 1717

Pedersen, Hugo V. 1673

Pedersen, Viggo 1044, 1198

1273, 1637, 1645

Perov eller Peroff, V. G. 1147

Petersen, Edvard 1115, 1117, 1270

Petersen, Lorenz 1469

Petersen, Vilhelm 1008, 1234

1244, 1247, 1251

Peterssen, Eilif 1448

Petzholdt, Fritz 1344

Pilo, Carl Gustav 1012

Pilo, Carl Gustav, skole 1374

Plagemann, Carl Gustaf 1315

Polenoff (Polenov), Vasili D. 1120

Potter, Adolphe 1242

Potter, Pieter Symonsz, tilskrevet 1359

Poussin, Nicolas, tilskrevet 1399

Pragskolen/Prague school 1401

Pram-Henningsen, C. 1316

Pratere, Edmond Joseph de 1412

Printz, Christian August 1708

Q

Qvistorff, Victor 1521, 1522

1523, 1524

R

Rademacher, N. G. 1243, 1690

Raibolini, F. di Marco, kopi efter 1398

Raphael, kopi efter 1416

Rasmussen Eilersen, E. 1210

Rasmussen, I. E. C. 1332, 1498

Ravenzwaay, d. æ., Jan van, tilskr. 1430

Regnault, Henri 1190

Reichert, Carl 1254

Rembrandt van Rijn 1755

1756, 1758

Reni, Guido, stil 1384, 1737

Repin, Il’ja Efimovich 1124

Reynolds, Sir Joshua, kopi efter 1662

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

Ring, L. A. 1058, 1071

1201, 1259, 1609

Ring, Ole 1573, 1608, 1641

Roberts, David, tilskrevet 1436

Rohde, Frederik 1220, 1329

Rolland, Auguste 1357

Roosenboom, Margaretha von 1544

Rosenstand, Vilhelm 1450

Rubens, P. P., kopi efter 1354, 1389

Russisk maler 1125, 1126, 1133

1134, 1136, 1150

1152, 1156, 1157, 1158

Rydberg, Gustaf, tilskrevet 1675

Rørbye, Martinus 1073

Rørbye, Martinus, tilskrevet 1308

Rørbye, Martinus, kopi efter 1460

Raadsig, Peter 1184, 1226, 1342

S

Salice, P. 1443

Samokhvalov, A. Nokoláevich 1154

Schenk, Peter 1759

Schiøttz-Jensen, N. F. 1077, 1176, 1307

1339, 1463, 1681

Schleisner, C. A. 1461

Schlichting-Carlsen, Carl 1321

Schovelin, Axel 1330, 1626

Schumacher, Harald 1465

Schwartz, Frans 1718

Sealy, Allen Culpepper 1268

Shade, K. 1337

Shponko, Grigoryi Andryievitch 1137

Sieffert, Paul 1714

Simonsen, Niels 1191

Simonsen, Simon 1255, 1266, 1267

Sinding, Knud 1565

Skovgaard, P. C. 1033, 1194

1227, 1229

Skramstad, Ludvig 1674

Slott-Møller, Harald 1094, 1107

1171, 1263

Smidth, Hans 1657

Snyders, Frans, stil 1358

Sonne, Jørgen 1036

Spansk maler 1395

Speed, John 1760, 1761

Stella, Jacques 1356

Stuart, William 1496

Sustermans, Justus, kopi efter 1375

Syberg, Fritz 1730

Sørensen, C. F. 1054, 1055

1491, 1492, 1493

Sørensen, Eiler 1581

T

Tassi, Agostino, skole 1428

Tegner, Christian Martin 1300

Teniers, den yngre, David, skole 1370

Therkildsen, Michael 1712

Thoma, Josef 1183

Thomsen, Valdemar 1569, 1593

Thorenfeld, Anton 1185, 1209

Thuret, C. J. 1533

Townley, M. 1635

Turin, Platon Semenovich 1166

Tuxen, Laurits 1042, 1043, 1066

1279, 1289, 1391

1495, 1512, 1716, 1734

Tysk maler 1441, 1695

U

Ubekendt maler 1168, 1170, 1181

1204, 1305, 1351, 1355

1361, 1367, 1372, 1377, 1378

1385, 1397, 1402, 1403, 1409

1410, 1411, 1413, 1420, 1431

1433, 1438, 1494, 1535, 1545

1556, 1557, 1583, 1586, 1663

1664, 1666, 1670, 1700, 1727

Ubekendt miniaturemaler 1698

Ulysse-Roy, Jean 1631

Utrecht, Adriaen van, tilskrevet 1393

V

Varg, T. 1159

Vastagh, Geza 1161

Verheyden, Francois 1632

Verhoesen, Albert 1652

Vermehren, Sophus 1068

Vernet, Horace, tilskrevet 1696

Vetter, Charles Friedrich Alfred 1295

Voltz, Friedrich Johann 1640

W

Wahl, Johann Salomon 1010, 1011

Walbourn, Ernest 1304

Watteau, J. Antoine, kopi efter 1407

Weenix, Jan, tilskrevet 1400, 1404

Wegener, Gustav Theodor 1451

Wegmann, Bertha 1070, 1680

Wilhjelm, Johannes 1278

Winther, Frederik 1572

Wouwerman, Jan, tilskrevet 1368

Wugk, Auguste 1713

Würtzen, Carl Gotfred 1627, 1642

Z

Zacho, Christian 1225, 1571, 1598

1607, 1619, 1623, 1644

Zahrtmann, Kristian 1017

1083, 1577

Å

Aagaard, C. F. 1620

341


Grev Knuths Fløj - Gisselfeld Kloster

BELIGGENHED

Vi præsenterer hermed en enestående mulighed for at bo i de smukkeste omgivelser i Grev Knuths Fløj,

som er tilknyttet slottet på Gisselfeld Kloster.

Grev Knuths fløj ligger på selve slotsøen og har direkte adgang til den 40 hektar store park. Fløjen tilbyder

med sin beliggenhed en unik udsigt over voldgraven, slottets tilhørende jorder, skoven og

de smukke søer. En særlig stemning og et enestående miljø.

LEJEMÅLETS INDHOLD

Lejemålet, som er på ca. 360 kvm, er under ombygning, og vil efter denne indeholde:

Hall

Stort spisekøkken

2 stuer/kontor/mødelokale

3 værelser/kontorer

2 badeværelser med toilet

1 ekstra toilet

Der vil kunne indgå garager i lejemålet.

Lejemålet overtages total istandsat og ombygningen forventes færdig om ca. 6 måneder.

Lejemålet er oplagt til liberalt erhverv, mere repræsentativt kan det næsten ikke blive, alternativt kombineret

erhverv/bolig eller eventuelt privatbolig. Lejemålet har ikke bopælspligt og kunne derfor være særlig interessant

for udenlandsdanskere.

Vi er stolte af at kunne præsentere dette unikke lejemål med dets enestående historie, fantastiske beliggenhed

og alligevel så tæt på hovedstaden. Ca. 45 min. til Københavns centrum.

Husleje: kr. 25.000 pr. måned eksl. forbrug

342 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


Øierberget i Norge

BELIGGENHED

Denne smukt beliggende ejendom kan for alvor sætte fantasien i gang. Der er et væld af aktivitets- og udfoldelsesmuligheder

som for eksempel golf, langrend og alpint skiløb, ridning og fiskeri. Der er mange spændende kulturelle

udflugtsmål, ligesom der er en dyrepark og et spa- og wellness center inden for en 1 times kørsel derfra. Der er alt

hvad man ønsker, uanset om man benytter det i privat eller i erhvervsøjemed.

JAGTEN

Jagten på ejendommen er noget af Norges mest eftertragtede med vildt, som for eksempel elge, råvildt, tjur og

urhøner samt bæver, harer og los. Ejendommens samlede skovarealer udgør i alt 4000 ha.

LEJEMÅLETS EJENDOMME

Hovedhuset, som i alt er på ca. 650 kvm, er veldisponeret og rummer hele

3 hyggelige dagligstuer med pejs, samt billardrum, spisestue, anretterrum og

storkøkken med alle moderne faciliteter. Der er 6 soveværelser samt bade-

værelser, hall og garderobe. Alt er i fin stand og kvalitet. Det er et hus, som ikke

kun rummer alle ønskelige faciliteter, men som også oser af stemning og hygge.

Omkring huset er anlagt diverse terrasser. Ejendommen udlejes delvist møbleret.

Tæt ved hovedhuset medfølger en portnerbolig på ca. 130 kvm, bestående af

3 soveværelser, badeværelse samt en dejlig dagligstue, spisestue og spisekøkken.

En perfekt bolig for indbudte gæster eller til udlejning separat til f.eks. et portnerpar.

Pris: Til leje

Få en uforpligtende vurdering af Deres bolig.

Kontakt Axel Castenschiold, Franz Gammelgaard

eller Sine Hunæus for en aftale. Besøg os på www.br-estates.dk.

Bredgade 33 1260 København K Tel 3343 6911

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

estates@bruun-rasmussen.dk www.bruun-rasmussen.dk

343


KOMMENDE AUKTIONER

COMING AUCTIONS

VÅBENAUKTION WEAPONS

29. NOVEMBER KL. 13 EFTERSYN: 23. - 28. NOVEMBER

BOGAUKTION BOOKS AND MANUSCRIPTS

29. NOVEMBER KL. 17 EFTERSYN: 23. - 28. NOVEMBER

MØNTAUKTION COINS

1. DECEMBER KL. 16 EFTERSYN: 26. - 28. NOVEMBER

VINAUKTION FINE WINES

12. DECEMBER KL. 17 EFTERSYN: 9. OG 12. DECEMBER

344 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


antikviteter

29. NOV. - 13. DEC. 2005

INTERNATIONAL AUKTION 750

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

345


OMREGNINGSTABEL

EXCHANGE TABLE

dkk euro dkk euro dkk euro dkk euro

1.000 135

2.000 275

3.000 400

4.000 550

5.000 675

6.000 800

7.000 950

8.000 1.100

9.000 1.200

10.000 1.350

11.000 1.500

12.000 1.600

13.000 1.750

14.000 1.900

15.000 2.000

16.000 2.150

17.000 2.300

18.000 2.400

19.000 2.500

20.000 2.700

22.000 3.000

25.000 3.400

27.000 3.600

30.000 4.000

32.000 4.300

35.000 4.700

37.000 5.000

40.000 5.400

42.000 5.600

45.000 6.000

47.000 6.300

50.000 6.700

52.000 6.800

55.000 7.400

57.000 7.700

60.000 8.000

62.000 8.300

65.000 8.700

67.000 9.000

70.000 9.400

75.000 10.000

80.000 10.500

85.000 11.500

90.000 12.000

95.000 13.000

100.000 13.500

105.000 14.000

110.000 15.000

115.000 15.500

120.000 16.000

125.000 17.000

130.000 17.500

135.000 18.000

140.000 19.000

145.000 19.500

150.000 20.000

155.000 21.000

160.000 21.500

Ved omregning fra dkk til euro er anvendt nationalbankens

officielle valutakurs på tidspunktet for ud-

arbejdelse af kataloget.

Beløbet i euro er afrundet til et tal, der efter Bruun

Rasmussens skøn fremtræder på en præsentabel

måde i forhold til beløbet i dkk.

Der bydes altid i dkk. Bruun Rasmussen gør opmærksom

på at valutakursen ved betaling med euro kan

være forskellig fra den ovennævnte.

165.000 22.000

170.000 23.000

175.000 23.500

180.000 24.000

185.000 25.000

190.000 26.000

195.000 26.500

200.000 27.000

225.000 30.000

250.000 34.000

275.000 37.000

300.000 40.000

325.000 44.000

350.000 47.000

375.000 50.000

400.000 54.000

425.000 57.000

450.000 60.000

475.000 64.000

500.000 67.000

525.000 70.000

550.000 74.000

575.000 77.000

600.000 80.000

625.000 84.000

650.000 87.000

675.000 90.000

700.000 94.000

725.000 97.000

750.000 100.000

775.000 104.000

800.000 107.000

825.000 110.000

850.000 114.000

875.000 117.000

900.000 120.000

925.000 124.000

950.000 128.000

975.000 130.000

1.000.000 135.000

1.100.000 150.000

1.200.000 160.000

1.300.000 175.000

1.400.000 190.000

1.500.000 200.000

1.600.000 215.000

1.700.000 230.000

1.800.000 240.000

1.900.000 255.000

2.000.000 270.000

2.100.000 280.000

2.200.000 300.000

2.300.000 310.000

2.400.000 325.000

2.500.000 335.000

3.000.000 400.000

3.500.000 470.000

4.000.000 540.000

For the conversion from DKK into Euro, Bruun Rasmussen

has used the official rate of exchange from

Denmarks Nationalbank (the Danish national bank)

at the time of preparation of the catalogue.

The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's judgment,

roughly adjusted to presentable figures.

The bidding always takes place in DKK. Please note

that the rate of exchange, when paying in Euro, may

deviate from the above-mentioned rate.

346 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


information

AFHENTNING

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750

Afhentning af effekter købt på

traditionel auktion SKAL SKE senest

2 uger efter sidste auktionsdag (eller

efter aftale). Uafhentede effekter vil

herefter uden yderligere varsel blive

sendt til opbevaring for købers regning

og risiko.

SALGSRESULTATER

Hammerslags-priser fra de seneste auktioner

kan ses på vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk

Hammerslags-priser kan også fås ved at

ringe til vores automatiske telefonsvarer

på telefon: 33 43 69 08.

FOTOS

Fotos af alle effekter kan ses på vores

hjemmeside: www.bruun-rasmussen.dk

EURO

Der bydes og faktureres i danske

kroner. Vurderinger i euro kan ses på

www.bruun-rasmussen.dk

DISPATCH

Collection of purchases bought at

traditional auctions must be no later

than 2 weeks after the last auctionday.

Uncollected items will without further

notice be sent into storage at the

expence and risk of the buyer.

SALES RESULTS

Sales results from the latest auctions are

available at our website:

www.bruun-rasmussen.dk

Sales results are also available at our

answering machine.

Please call: +45 33 43 69 08.

PHOTOS

Photos of all items are available at our

website:www.bruun-rasmussen.dk

EURO

Bids and invoicing are made in DKK.

Estimates in Euro can be seen at

www.bruun-rasmussen.com

347


KATALOGISERINGSPRINCIPPER

EXPLANATION OF CATALOGUING PRINCIPLES

Forklaring vedr. kunstnernavne i katalogerne

Jens Juel: I henhold til vor opfattelse: Et originalt

arbejde af kunstneren, for hvis ægthed Bruun Rasmussen

indestår i henhold til købskonditioner § 9.

Nedennævnte forbehold ved katalogiseringer er foretaget

efter vor bedste overbevisning og tjener som

vejledning for køber, men kan ikke gøres til genstand

for reklamationer.

Jens Juel tilskrevet: I henhold til vor opfattelse: Værket

er sandsynligvis fra kunstnerens tid og muligvis

udført af denne.

Jens Juel's atelier/skole/værksted: I henhold til vor

opfattelse: Udført under kunstnerens indflydelse og

antagelig fra dennes tid.

Jens Juel, (?): I henhold til vor opfattelse: Kan være

udført af kunstneren eller en senere kopi efter

kunstneren.

Jens Juel, kopi efter/Jens Juel's stil/Jens Juel efterfølger:

I henhold til vor opfattelse: En senere

gentagelse eller i stil med kunstneren.

?: Yderligere forbehold for den i kataloget angivne

beskrivelse.

Sign.: Efter vor overbevisning original signatur af

kunstneren.

Betegnet: I henhold til vor opfattelse: Kunstnersignatur

er gengivet, men ikke nødvendigvis udført af

kunstneren.

Hvis ingen signatur nævnes i kataloget, drejer det sig

om et antagelig usigneret arbejde.

Hvis ingen aldersangivelse nævnes i kataloget, drejer

det sig om et antageligt nyere eller helt moderne

arbejde.

For beskadigelse af ramme ydes ingen kompensation.

Ovenstående beskrivelse er Bruun Rasmussens opfattelse

og tjener som vejledning for køber. Det er ikke

nogen garanti. Køber skal selv overbevise sig om de

forskellige katalognumres autencitet og kondition.

Forkortelser:

* = Fuld moms

CD = Copy-Dan

L = Længde

B = Bredde

H = Højde

D = Dybde

348

Diam. = Diameter

sst. = Samme sted

U.r. = Uden ramme

kt. = Karat guld

ct. = Carat ædelstene

Explanation of names of artists used in the catalogues

Jens Juel: In our opinion, an original work by the artist

the genuiness and authenticity of which is guaranteed

by Bruun Rasmussen according to the Conditions of

Purchase § 9.

Below cataloguing reservations are made according to

the best of Bruun Rasmussen's knowledge. They are

for guidance only and cannot be subject to claims.

Jens Juel tilskrevet (ascribed to): In our opinion,

probably a work of the period of the artist, and

possibly made by the artist.

Jens Juel's atelier (studio)/skole (school)/værksted

(workshop): In our opinion, a work made under the

influence of the artist, and probably of his period.

Jens Juel, (?): In our opinion, possibly a work by the

artist, or a (later) copy of the artist’s work.

Jens Juel, kopi efter (copy after)/Jens Juel's stil (style

of)/ Jens Juel efterfølger (follower of): In our opinion,

a later copy of a work by the artist or in the artist's style.

?: The catalogue description is subject to further

reservations.

Sign.: In our opinion, the work has been signed by the

artist.

Betegnet (bears the signature): In our opinion, the

inscription may be by a hand other than that of the

artist.

If no signature is mentioned in the catalogue the work

is apparently unsigned.

If no date is mentioned in the catalogue the work is

apparently from the last century or of comparratively

resent date.

No compensation is given should the frame be

damaged.

Above description is a statement of opinion by Bruun

Rasmussen and is to be considered only as guidance

to the buyer and not as a statement of fact. The buyer

is to satisfy himself of the authenticity and the condition

of the works of art.

Abb.:

* = Full VAT

CD = Droit de Suite

L = Length

B = Width

H = Height

D = Depth

Diam. = Diameter

sst. = Same place

U.r. = Unframed

kt. = Gold karat

ct. = Precious stone

carat

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


MOMS OG KUNSTNERAFGIFT

VAT AND COPY-DAN INFORMATION

STANDARD AUKTIONSOMKOSTNINGER

25 % - BRUGT MOMS

1. januar 1995 trådte nye love i kraft i EU vedrørende

moms ved handel på auktion med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter, der nu kan

handles til brugt moms.

Efter de nye regler er det kun auktionsomkostninger,

der skal tillægges moms, og ikke som tidligere varens

fulde pris. I auktionsomkostninger er indregnet ikke

fradragsberettiget moms.

FULDMOMS *

anvendes for visse varer som ikke kan handles i brugt

moms. Disse er mærket med en stjerne *. Købere skal

betale 20% i auktionsomkostninger, hvortil lægges 25%

moms af hammerslaget og auktionsomkostningerne.

REDUCEREDE

AUKTIONSOMKOSTNINGER 20 %

betales af købere der opfylder følgende betingelser:

1. Danske momsregistrerede købere kan vælge at betale

20% i auktionsomkostninger + 25% moms af hele

beløbet (fuldmoms). Momsbeløbet kan køber modregne,

og betaler derved 20% i auktionsomkostninger.

2. Momsregistrerede købere i andre EU-lande kan, ved

at anvende deres EU-momsnr., undgå den danske

moms og derved betale 20% i auktionsomkostninger.

3. Alle købere med bopæl i et land uden for EU, der

opfylder de danske toldmyndigheders krav i forbindelse

med eksport, betaler derved 20% i auktionsomkostninger

(se købskonditioner, §3, Afgiftsfritagelse).

KUNSTNERAFGIFT TIL COPY-DAN CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret, skal

der opkræves 5% i kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20%

excl. afgift på værker af alle nyere danske og de fleste

udenlandske kunstnere. Disse værker er mærket CD for

Copy-Dan ud for katalognummeret.

For nærmere information henvises til købskonditionerne.

BANKFORBINDELSE

BUYER’S STANDARD PREMIUM

25% AUCTIONEERS’ MARGIN SCHEME

As of 1 January 1995 new EC regulations came into

effect regarding the sale of secondhand goods, works

of art, collector’s items and antiques; these items may

now be traded under the Auctioneers’ Margin Scheme.

Under the Auctioneers’ Margin Scheme the premium

only is subject to VAT, i.e. the hammer price is exempted

from VAT. The buyer’s premium of 25% will thus

henceforth include non-refundable VAT.

FULL VAT *

will be charged on goods that cannot be traded under

the Auctioneers’ Margin Scheme. These lots are

marked with an asterix *. The buyer pays the auction

premium of 20% plus 25% VAT on the hammer price

as well as the buyer’s premium.

BUYER’S REDUCED PREMIUM 20 %

is paid by buyers fulfilling the following terms/conditions:

1. Danish VAT registered buyers may choose to pay the

20% buyer’s premium +25% VAT on the total amount

(Full VAT). The buyer may have the total VAT

refunded and thus pays 20% in buyer’s premium only.

2. VAT registered buyers in other EU countries may avoid

Danish VAT by using their VAT registration number

and thereby pay a buyer’s premium of 20% only.

3. Residents of countries outside the EU meeting the

Danish customs authorities’ requirements regarding the

export of goods pay the buyer’s premium of 20% only

(see Conditions of Purchase §3, Exemption from VAT).

ARTISTS’ ROYALTIES PAYABLE

TO COPY - DAN CD

Pursuant to current Danish legislation on Copyright

an artists’ royalty of 5% of the total price exclusive

of VAT (i.e. hammer price plus buyer’s premium

20%) shall be collected on works of modern art by

all Danish and most foreign artists. These works are

marked CD for Copy-Dan next to the lot number.

For further information please refer to the Conditions of Purchase.

Danske Bank · Account 30014310970638 · IBAN DK4130004310970638 · Swift-BIC DABADKKK · Giro 9641 2055392 · CVR-nr. DK25472020

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750 349


KØBSKONDITIONER

§ 1. BUDGIVNING

Køber er den byder, der får hammerslag. Den, der byder for

andre, hæfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af

købet.

På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefter

benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten

de ønsker at afgive et bud ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller afgive en kommission pr. brev eller fax eller

byde direkte pr. telefon, kunne dokumentere deres betalingsdygtighed

samt til enhver tid identificere sig. Bruun Rasmussen

er altid berettiget til at nægte at acceptere et bud, hvis på

forlangende ikke tilstrækkelig sikkerhed er stillet eller en passende

à conto betaling har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller ved skriftlig kommission. Afgivelse af bud pr. telefon

er muligt under visse forudsætninger, der afgøres af Bruun

Rasmussen. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle

fejl eller fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne

service. Auktionarius bestemmer overbuddets størrelse og

træffer ligeledes afgørelse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.

§ 2. BETALING

For katalognumre, der handles til brugtmoms, opgøres

købesummen som hammerslagsprisen med tillæg af 25% i

auktionsomkostninger inklusive afgift.

Visse katalognumre handles efter særlige regler til fuldmoms,

så udover auktionsomkostninger på 20%, beregnes moms på

25% af hammerslag og auktionsomkostninger. Hvilke katalognumre

der sælges til fuldmoms fremgår af kataloget med

stjerne *.

Danske momsregistrerede købere skal overfor os oplyse deres

SE-/CVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på de fakturaer,

hvor varen købes i fuld moms.

For visse udenlandske købere gælder der særlige regler for

afgiftsfritagelse jvf. § 3. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private

købere, som ligestilles med danske købere jvf. gældende

dansk lovgivning om handel med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter.

Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. Der kan

betales kontant eller med Dankort, banknoteret check, rejsechecks,

Visa-, Master-, Diners Club- eller Eurocard. Personlige

udenlandske checks kan kun anvendes efter forudgående

aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen

og under alle omstændigheder skal betaling finde sted

senest 8 dage efter fakturadatoen.

Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf

med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at Bruun

Rasmussen har afsendt påkrav herom til køber, er Bruun

Rasmussen berettiget til at annullere købet og bortsælge det

købte på ny auktion hos Bruun Rasmussen eller underhånden

og afkræve køber ethvert herved opstået tab. Et eventuelt overskud

tilfalder den, der har indleveret det købte til auktion.

Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af effekter

hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget til at

berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved modregning.

Har den misligholdende køber indleveret andre effekter til

salg, er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge sådanne

350

effekter på auktion hos Bruun Rasmussen uden at være bundet

af en af den misligholdende køber fastsat mindstepris. Den

misligholdende køber er ikke berettiget til at kræve udlevering

af effekter indleveret til salg, så længe forfalden gæld til Bruun

Rasmussen ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne effekter

må anses at overstige forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en

køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser

over for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet af en anden

på den pågældendes vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget

til at kræve et depositum som betingelse for accept af

fremtidige bud.

§ 3. AFGIFTSFRITAGELSE

Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser,

betaler 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget, og bliver

ikke belastet af danske afgifter.

A. KØBERE MED BOPÆL I ET ANDET EU-LAND:

Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages

for at betale dansk moms, når momsregistreringen dokumenteres

over for Bruun Rasmussen, som skal påføre momsnummeret

på fakturaen.

B. KØBERE MED BOPÆL UDEN FOR EU:

1 Forsendelse gennem speditør:

Effekter, der eksporteres gennem en af Bruun Rasmussen

godkendt speditør, fritages for afgift.

2 Udførsel som rejsegods:

Der kan ske fritagelse for dansk afgift, når køberen selv

medtager det købte under forudsætning af, at følgende

betingelser er opfyldt: Fakturaen skal være betalt, og den

danske afgift på 25% af fakturabeløbet skal være deponeret

hos Bruun Rasmussen.

a Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske moms

refunderet, så snart Bruun Rasmussen har modtaget købsfakturaen

retur med påtegning om officiel indførsel fra det

endelige lands toldmyndighed eller anden på omsætnings

afgiftsområdet kompetent myndighed, hvis købet overstiger

DKK 1.200.

b Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil få

den danske moms refunderet, efter at effekterne har været

forevist til toldbehandling i forbindelse med køberens

udrejse fra EU. Eksportørblanketten returneres til Bruun

Rasmussen efter at være forsynet med et toldvæsens attest

for udførslen, hvis købet overstiger DKK 300. Dette gælder

også for Færøerne og Grønland.

§ 4. AFGIFTSBETALING

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker

at gøre brug af § 3, kan i stedet vælge at handle til brugtmoms/fuldmoms

på lige fod med private købere. Dette

skal meddeles os inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

B. Momsregistrerede i Danmark kan vælge at købe til fuldmoms

med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger.

Dette skal meddeles os inden kl. 10 den følgende

auktionsdag.

§ 5. UDLEVERING

Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres

til køberen. Det købte henligger fra hammerslaget for købers

regning og risiko. For varer, der ikke er afhentet 14 dage efter

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


hammerslaget, vil der blive opkrævet opbevaringsgebyr. Købte

varer, der er betalt, men ikke afhentet, vil efter 1 år blive videresolgt

for købers regning ved auktion eller underhånden.

§ 6. FORSENDELSE

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og fremsende

købte varer, sker dette på købers regning og risiko.

Bruun Rasmussen kan således ikke drages til ansvar for skader

forvoldt på købte varer under forsendelse eller for forsvundne

forsendelser.

§ 7. KUNSTNERAFGIFT TIL COPY-DAN CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der

opkræves 5% i følgeretsvederlag/kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20% excl.

afgift, på værker af alle nyere danske og visse udenlandske

kunstnere. Disse værker er mærket CD for Copy-Dan ud for

katalognummeret. Følgeretsvederlaget opkræves hos køber

af Bruun Rasmussen på vegne af kunstnernes organisation

Copy-Dan, for de kunstværker, der er omfattet af loven. Der

skal ikke svares Copy-Dan afgift, såfremt det enkelte kunstværk

koster under DKK 1.670 i hammerslagspris.

§ 8. EKSPORTTILLADELSE

Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse,

hvor dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om sikring

af kulturværdier i Danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette

blive meddelt den udenlandske køber umiddelbart efter hammerslaget.

Derefter vil Bruun Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget

på købers vegne, nu hvor prisen kendes. Gives

eksporttilladelse ikke, er Kulturværdiudvalget forpligtet til

at overtage det købte til den opnåede pris, hvilket betyder at

købet bliver hævet for køber.

§ 9. KATALOGISERING

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefinde

og som beskrevet i kataloget med senere offentliggjorte

ændringer og modifikationer.

Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning og

under anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.

De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker,

at de kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering

eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i kataloget.

Afbildninger i kataloget er blot til identifikation og kan ikke

anvendes til vurdering af effekternes stand.

Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved selvsyn

på de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de

ønskede effekters stand.

Katalogbeskrivelsen er udtryk for den på tidspunktet for katalogets

trykning blandt lærde og eksperter herskende opfattelse.

Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed eller

dettes overensstemmelse med katalogbeskrivelsen, skal dette

straks meddeles til Bruun Rasmussen.

Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning, eller

såfremt katalogbeskrivelsen har været behæftet med væsentlige

fejl, der har medført en væsentlig højere hammerslagspris, end

en korrekt katalogbeskrivelse må antages at ville have resulteret

i, er køber berettiget til at annullere købet, hvorefter den

samlede erlagte købesum, dog højst den i kataloget angivne

højeste vurderingspris tillagt auktionsomkostninger og evt.

moms, vil blive refunderet køber.

Væsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til mål eller vægt

erstattes kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anførte betingelser at annullere et køb

kan kun udøves af den, der købte den pågældende effekt hos

Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav om annullering

fremsættes skriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 år efter

købsdagen, og af at det købte inden samme frist returneres

til Bruun Rasmussen i den samme stand i enhver henseende,

som det købte var i på hammerslagstidspunktet.

Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling

af renter af købesummen og er ej heller berettiget til at kræve

anden udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,

dækket.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser,

såfremt:

a beskrivelsen i kataloget på hammerslagsdagen var i overensstemmelse

med den på dette tidspunkt gældende opfattelse

blandt lærde og eksperter.

b den eneste måde til på katalogets udgivelsestidspunkt at

få fastslået et falskneri var iværksættelsen af videnskabelige

processer, hvis gyldighed først blev anerkendt efter

katalogets udgivelsestidspunkt eller som ville have været

uforholdsmæssigt omkostningskrævende eller uigennemførlige

uden beskadigelse af den pågældende effekt.

KOMMISSIONER

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Jesper Bruun Rasmussen, Auktionsholder

Jørgen Byriel, Auktionsleder

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for

bydere, der ikke kan være til stede ved auktionen. Det er en

forudsætning, at kommissionen er Bruun Rasmussen i hænde

24 timer før auktionens start, så om nødvendigt bydernes

kreditværdighed kan undersøges. Bruun Rasmussen påtager

sig intet ansvar for eventuelle fejltagelser, der måtte opstå ved

brug af denne service.

KONDITIONSRAPPORTER

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om katalognumrenes kondition og tilstand. Dette er

ment som en service for kunder, der ikke selv har mulighed

for ved selvsyn at undersøge numrene på eftersynet. Det

understreges, at de givne oplysninger ikke kan gøres til genstand

for reklamationer; her henvises til katalogteksten.

FRITAGELSE FOR DANSK FULDMOMS

Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i kataloget

er markeret med stjerne *.

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EU-lande,

køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til private, skal

der ikke betales dansk moms, men moms i henhold til de

regler der gælder, hvor den udenlandske virksomhed er

momsregistreret. Det tilrådes at søge oplysning hos de lokale

myndigheder.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750 351


CONDITIONS OF PURCHASE

§ 1. BIDDING

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”.

Any person bidding on behalf of a third party shall be liable in

surety for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish

to make bids in person at the place of auction or commission

bids by letter or fax or direct telephone bids, should be able to

document their ability to pay and be able to provide proof of

identity at any time. Bruun Rasmussen is entitled to refuse to

accept a bid if, when requested, adequate security or adequate

payment on account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of

auction or by written commission. Telephone bidding is possible

within certain conditions made out by Bruun Rasmussen.

Bruun Rasmussen is not to be held responsible for any errors

that may occur using this service. The auctioneer shall have

absolute discretion as to the increment of the bids. The auctioneer

will also make decisions in all cases of doubt regarding

the bidding.

§ 2. PAYMENT

The purchase price is the hammer price plus 25% in buyer’s

premium, including VAT, for lots sold subject to the special

VAT scheme for sales of Works of Art, Collectors’ items and

Antiques, and second-hand goods by Public Auction (hereinafter

called Special VAT).

Certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that

the purchase price is the hammer price plus an additional 20%

in buyer’s premium and VAT of 25% levied on both the hammer

price and the buyer’s premium. The lots subject to Full

VAT are indicated as such in the catalogue with an asterix *.

Danish VAT registered buyers shall provide us with documentation

of their SE-/CVR-number (VAT No.) as this has to be

quoted on the invoice for goods bought at full VAT.

For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply

(cf. Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers

from the EU who are considered as Danish buyers (cf. current

Danish legislation on Special VAT Scheme for Sales of Works

of Art, Collectors’ items and Antiques by Public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. Payment may be made in cash, by Dankort,

banker’s cheque, traveller’s cheque, Visa-, Master-, Diners

Club- or Eurocard. Personal foreign cheques may only be used

for payment by prior arrangement.

Payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no later

than eight days from the date of the invoice.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight

days after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer,

Bruun Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and

resell the goods at a Bruun Rasmussen auction or privately,

and to demand reimbursement of any related losses from the

defaulting buyer. Any further profit on the sale shall be payable

to the person who had deposited the goods for sale by

auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of

goods by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled to

set off its receivables against its payables to the defaulting buyer.

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale,

Bruun Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a

352

Bruun Rasmussen auction without being bound by the reserve

stipulated by the defaulting buyer. The defautling buyer shall

not be entitled to demand the surrender of goods deposited

for sale as long as the debt payable to Bruun Rasmussen has

not been discharged, regardless of whether the value of such

goods may be deemed to exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting

any future bids from such a purchaser.

§ 3. EXEMPTION FROM VAT

Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall pay

20% of the hammer price in buyer’s premium and shall not be

subject to Danish taxes and duties:

A. BUYERS RESIDING IN ANOTHER EU MEMBER STATE:

Buyers are exempt from paying Danish VAT as long as

they have provided Bruun Rasmussen with documentation

of their VAT registration. The VAT number will then be

quoted on Bruun Rasmussen’s invoice.

B. BUYERS RESIDING OUTSIDE THE EU:

1 Dispatch through forwarding agent:

Lots exported through a forwarding agent approved by

Bruun Rasmussen are exempt from VAT.

2 Export as personal luggage:

Goods may be exempt from Danish VAT when the buyer

personally takes the goods out of the country as luggage,

provided the following conditions have been met:

The invoice must have been paid and the Danish duty of

25% of the invoice amount must have been deposited with

Bruun Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the Danish

VAT as soon as the invoice of sale has been returned to

Bruun Rasmussen endorsed by the customs authorities of

the country in question or by any other authority with jurisdiction

over matters of purchase tax with respect to official

imports of goods into the country in question if the purchase

price exceeds DKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will be

refunded the Danish VAT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure

of the buyer from the EU. The exporter’s form should

be returned to Bruun Rasmussen after being endorsed with

the customs authorities’ export certificate if the purchase

price exceeds DKK 300. This also applies to the Faroe

Islands and Greenland.

§ 4. PAYMENT OF TAXES AND DUTIES

A. Buyers with VAT-registration in other EU member states

who do not wish to make use of Article 3 may instead

choose to purchase items subject to Special VAT/Normal

VAT in the same manner as private buyers. Bruun Rasmussen

must be notified of this before 10 a.m. on the following

auction day.

B. Buyers with VAT-registration in Denmark may choose to

purchase subject to Normal VAT at 25% of the hammer

price plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of

this before 10 a.m. on the following auction day.

§ 5. COLLECTION OF PURCHASES

The purchase price must be paid in full before the purchased

lot can be passed over to the buyer. From the time of the lot

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


eing knocked down to the buyer, until its collection, the purchased

lot will be held at the buyer’s own expense and risk.

A storage fee will be charged for lots which have not been

collected within 14 days after the time of the lot being

knocked down. Goods which have been paid for but not collected

within 1 year will be resold at auction or privately at the

buyer's expense.

§ 6. DISPATCH

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s

own expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be

held liable neither for any damage caused to purchased goods

during dispatch nor for any missing consignments.

§ 7. DROIT DE SUITE

Pursuant to current Danish legislation on Copyright, an artistic

royalty of 5% of the total hammer price plus the buyer's premium

(20% excl. royalty) shall be collected on works of modern

art by all Danish and some foreign artists. These works

are identified in the catalogue by CD for Copy-Dan, marked

beside each relevant lot number. Bruun Rasmussen will from

the buyer collect the royalties required on behalf of the artists'

organisation Copy-Dan for any art work subject to this law.

There are no artistic royalties on art works sold for less than a

hammer price of DKK 1,670.

§ 8. EXPORT LICENCE

Applications for an export licence must be made to the Danish

Cultural Assets Committee when required in accordance with

current Danish legislation on the protection and preservation

of cultural assets in Denmark. Where such a licence has not

been obtained, the foreign buyer will be informed thereof

immediately after the lot has been knocked down to the buyer.

Another application will subsequently be sent to the Danish

Cultural Assets Committee by Bruun Rasmussen on behalf

of the buyer, now that the price is known. Should an export

licence not be granted, the Danish Cultural Assets Committee

would be obliged to acquire the purchased lot at the purchase

price, and the buyer would thus not be bound to the purchase.

§ 9. CATALOGUING

All lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue with subsequently

published changes and modifications. Cataloguing is

done according to the best of Bruun Rasmussen’s knowledge

and on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which

makes it possible that they may contain defects, deficiencies,

or may have been subject to restoration or damage not necessarily

stated in the catalogue. Catalogue pictures are for identification

only and cannot be used for an evaluation of the condition

of the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore

satisfy himself of the condition of the lots for which he intends

to bid by personal inspection at the preview held prior to the

auction. The catalogue description is an indication of the

prevailing oppinion of scholars and expert at the time of the

printing of the catalogue. If any doubts should arise after the

purchase regarding the genuineness of the purchased lot or

its conformance with the catalogue description, Bruun Rasmussen

should immediately be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

catalogue description contains material errors which lead to a

considerably higher hammer price than that which a correct

catalogue description would presumably result in, the buyer

shall be entitled to cancel the purchase, after which the buyer

shall be reimbursed for the total purchase price paid, up till a

maximum amount of the highest estimated price stated in the

catalogue plus buyer's premium and VAT, when applicable.

For material errors in the catalogue description in respect to

measurements or weight, compensation shall only be paid on

a percentage basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be

subject to the presentation of a claim for cancellation in writing

to Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and to

the purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the

same condition in any and all respects which the purchased lot

was in at the time of the lot being knocked down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in

connection with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in

pursuance of the above provisions if:

a the catalogue description on the day the lot was knocked

down to the buyer was in accordance with the then generally

accepted opinion of scholars and experts;

b the only way of establishing whether the lot was a forgery at

the time of the publication of the catalogue was the implementation

of scientific processes, the validity of which was

only acknowledged after the time of publication of the catalogue,

or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible to

carry out without damaging the lot in question.

COMMISSION

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Jesper Bruun Rasmussen, auctioneer

Jørgen Byriel, officially appointed external supervisor

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids

for bidders who are unable to be present at the auction. It is

a prerequisite that Bruun Rasmussen receives the commission

24 hours before the start of the auction for the bidders’ credit

to be checked, if necessary. Bruun Rasmussen is not to be held

responsible for any errors that may occur using this service.

CONDITION REPORTS

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the basis for

complaints; complaints can only be based on the catalogue text.

EXEMPTION FROM VAT

Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked

with an asterix *.

No Danish VAT is to be paid when VAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell

to private buyers. The private buyer then only has to pay VAT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is VAT registered. For further information

please consult your local authorities.

The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750 353


RING DIREKTE

CALL DIRECTLY BREDGADE

ADMINISTRATION

Claus Poulsen 3343 6917

c.poulsen@bruun-rasmussen.dk

KUNDESERVICE

Suzanne Huwendick 3343 6901

s.huwendick@bruun-rasmussen.dk

Annette Langbak 3343 6902

a.langbak@bruun-rasmussen.dk

Heidi Beck Andersen 3343 6904

h.b.andersen@bruun-rasmussen.dk

KOMMISSIONER

OG BESTILLING AF KATALOGER

Vibeke Nielsen 3343 6912

v.nielsen@bruun-rasmussen.dk

LAGER OG TRANSPORT

Frank Høgh 3634 1381

f.hoegh@bruun-rasmussen.dk

AUKTIONSRÅDGIVNING

Franziska Kampmann 3343 6905

f.kampmann@bruun-rasmussen.dk

VURDERING OG INFORMATION

BØGER OG MANUSKRIPTER

Sebastian Hauge Lerche 3343 6939

s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk

GLAS, PORCELÆN, FAJANCE

OG ORIENTALSK KUNSTINDUSTRI

Charlotte Hviid 3343 6982

c.hviid@bruun-rasmussen.dk

Anne-Marie Lei Ipsen 3343 6979

l.ipsen@bruun-rasmussen.dk

INDBOVURDERINGER

Hans Ruben 3343 6974

h.ruben@bruun-rasmussen.dk

MODERNE KUNST OG DESIGN

Peter Christmas-Møller 3343 6951

pcm@bruun-rasmussen.dk

Niels Raben 3343 6957

n.raben@bruun-rasmussen.dk

Anneline Schjødt Pedersen 3343 6953

a.s.pedersen@bruun-rasmussen.dk

354

MØBLER, BRONZER OG URE

Thomas Lembourn 3343 6973

t.lembourn@bruun-rasmussen.dk

Anders Fredsted 3343 6964

a.fredsted@bruun-rasmussen.dk

MØNTER

Michael Fornitz 3343 6833

m.fornitz@bruun-rasmussen.dk

Henrik Jensen 3343 6836

h.jensen@bruun-rasmussen.dk

SMYKKER

Kirstine Lind 3343 6971

k.lind@bruun-rasmussen.dk

Heidi Schophuus Jensen 3343 6840

h.s.jensen@bruun-rasmussen.dk

SØLV

Malene Dybbøl 3343 6997

m.dybbol@bruun-rasmussen.dk

TÆPPER

Henrik Schleppegrell 3343 6980

h.schleppegrell@bruun-rasmussen.dk

VIN

Henrik Christensen 3343 6948

h.christensen@bruun-rasmussen.dk

Morten Stenør Larsen 3343 6841

m.s.larsen@bruun-rasmussen.dk

VÅBEN

David Utzon-Frank 3343 6996

d.utzon-frank@bruun-rasmussen.dk

Henrik Vensild 3343 6834

h.vensild@bruun-rasmussen.dk

ÆLDRE MALERIER, TEGNINGER OG GRAFIK

Birte Stokholm 3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

Jeannette Trefzer 3343 6975

j.trefzer@bruun-rasmussen.dk

Bettina Sinnet 3343 6977

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk

Signe Rosenvinge Thürmer 3343 6983

s.r.thurmer@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


ADRESSER

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

BREDGADE - KØBENHAVN

Bredgade 33 . DK-1260 København K

Tel +45 33 43 69 11 . Fax +45 33 43 69 66 . E-mail: bredgade@bruun-rasmussen.dk

HAVNEN - KØBENHAVN

Amerika Plads 11 . DK-2100 København Ø

Tel +45 70 27 60 80 . Fax +45 70 27 60 90 . E-mail: havnen@bruun-rasmussen.dk

PEDERSHOLM - VEJLE

Pedersholms Allé 42 . DK-7100 Vejle

Tel +45 79 43 69 11 . Fax +45 79 43 69 10 . E-mail: vejle@bruun-rasmussen.dk

AARHUS

Frederiks Allé 116 . DK-8000 Aarhus C

Tel +45 70 20 69 11 . Fax +45 70 20 69 12 . E-mail: aarhus@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN ESTATES

Bredgade 33 . DK-1260 København K

Tel +45 70 11 71 72 . Fax +45 70 11 71 77 · E-mail: estates@bruun-rasmussen.dk

FJERNLAGER - KØBENHAVN

Søvangsvej 1-5 . DK-2650 Hvidovre

Tel +45 36 34 13 81 . Fax +45 36 34 13 32

CORRESPONDANTE EN FRANCE

Anne Kristine Rathnov · Paris

Tel + 33 6 14 08 19 80 . E-mail: banjarathnov@hotmail.com

AMERICAN REPRESENTATIVE

Alexa Bruun Rasmussen · San Francisco

Tel +1 415 640 8007 · E-mail: usa@bruun-rasmussen.dk

Benedicte Hallowell · Boston

Tel and Fax +1 617 566 7333 · E-mail: benedicteh@aol.com

REPRESENTANTE EN ESPAÑA

Karin K.J.V. Frijs . Casa Jackie . Balcon del Golf . Rio Real . Los Monteros . 29 600 Marbella . España

Tel +34 952 82 48 98 . Mobil tel +34 630 29 21 02 · Fax +34 952 77 74 64 . E-mail: k.frijs@terra.es

RAPPRESENTANTE IN ITALIA

Jeanette Ida Møller · Milano

Tel +39 3400539219 · Mobil tel +39 029440026 · E-mail: jeanettaida@hotmail.com

ONLINE-AUKTIONER

www.bruun-rasmussen.dk · Teknisk support tel 70 23 69 11 · E-mail: support@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750 355


KOMMISSIONSBUD

COMMISSION BIDS

Det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis De ikke selv kan

være til stede på auktionsdagen. Denne service er gratis.

Når De afgiver en kommission, beder De vores kundeservice

på Deres vegne byde op til et af Dem bestemt beløb i hammerslag.

Der kan opstå den situation, at en anden køber allerede har

budt det beløb, som De ønsker at afgive. Er De da villig til at

gå et bud højere eller er De indforstået med at nummeret

sælges til anden side?

Ønsker De ikke at byde højere så skriv “Max” ud for beløbet.

Er De i tvivl om hvor højt De vil byde, kan De hæve budet

med op til ca. 15% eller ca. 25%.

Salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen, så

der er også mulighed for at købe til under den angivne vurdering.

Vor kundeservice køber altid så billigt som muligt til

Dem, som havde De selv været tilstede på auktionen.

Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

Kommisionsbud skal være Bruun Rasmussen i hænde senest

24 timer før auktionens start.

SÅDAN BYDER DE:

Udfyld blanketten KOMMISSIONSBUD med alle oplysninger.

Angiv katalognummer.

Angiv beløbet De ønsker at byde.

Er dette Deres absolutte maximum bedes De anføre “Max” i

kolonnen.

De kan også forhøje Deres bud med henholdsvis ca. 15%

eller ca. 25%, ved at indikere dette i kolonnen.

De bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre Dem,

at Bruun Rasmussen modtager den senest 24 timer før auktionens

start.

Hvis Deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun Rasmussen

undlade at byde for Dem, ligesom Bruun Rasmussen

ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

Efter auktionen vil De kunne få oplysninger om priser på vor

automatiske 24 timers “Hammerslagsoplysning” på telefon

33 43 69 08.

INTERNET:

Kommisionsbud kan afgives på hjemmesiden www.bruunrasmussen.dk

direkte fra siden med den effekt, De ønsker at

byde på.

Seneste afgivelse af bud via hjemmesiden er 3 timer før auktionens

start.

Afgivne bud kan ses på hjemmesiden under “Deres bud”, når

de er logget ind. Kontakt teknisk support på 7023 6911 for

spørgsmål om registrering og budgivning via internettet.

For yderligere information,

se “Købskonditioner”, §1.

356

It is possible to leave commission bids if you can not be present

at the auction yourself. This service is free of charge.

When leaving a commission bid, you are instructing our

customer service to bid up to a specified amount on your

behalf.

The situation can occur that another buyer has already bid

the same as you were prepared to. Are you then willing to

bid further? If not the lot will be sold to another buyer.

If you do not wish to exceed your bid then write “Max”, for

maximum, next to the amount. You can also allow us to raise

your bid by approx. 15% or approx. 25%.

The hammer price may be higher or lower than the estimated

price, so it is possible to buy below the estimate. Bruun

Rasmussen will always buy at the lowest price possible, as if

you yourself had been present at the auction.

All commission bids are strictly confidential.

Commission bids must be submitted no later than 24 hours

prior to the start of the auction.

HOW TO MAKE A COMMISSION BID:

Complete the COMMISSION FORM with all pertinent information.

Indicate the lot number.

Indicate the amount you are prepared to bid.

Should this amount be the absolute maximum, please write

“Max” in the appropriate column.

You can also allow us to bid by up to approx. 15% or approx.

25% more by indicating so.

Sign the commission form and make sure that Bruun Rasmussen

receives it 24 hours prior to the start of the auction.

If the information should be insufficient, Bruun Rasmussen

can abstain from bidding. Bruun Rasmussen can not be held

responsible for error in bidding or failure to execute bids.

After the auction Bruun Rasmussen’s 24-hour “hammerprice-

information” is available for sale results at +45 33 43 69 08.

INTERNET:

Commision bids can be submitted via the website

www.bruun-rasmussen.dk directly from the page with the

item you want to submit a bid for.

Deadline for submissions of bids via the website is 3 hours

prior to the start og the auction.

Submitted bids are shown under “Your bids” when you are

logged in. Please contact technical support on +45 7023 6911

for questions about the registration and submission of bids

on the website

For additional information, please consult "Conditions of

Purchase" §1.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750KOMMISSIONSBUD

COMMISSION BIDS BREDGADE

Skal være Bruun Rasmussen i hænde senest 24 timer før auktionens start.

Must be submitted no later than 24 hours prior to the start of the auction.

Navn Name: * ......................................

Adresse Address: * ...............................

Postnr./by City: * ................................

Land Country: * ................................................................. Fax: ....................................................................................

Tel: * ....................................................

e-mail: ................................................................................. CVR-nr. VAT No: ...............................................................

Bank: ................................................................................... Konto nr. Acct. No.: ..........................................................

Adresse Address: ..................................

Postnr./By City: .................................................................. Land Country: ...................................................................

Tel: ...................................................................................... Kontaktperson Contact: ....................................................

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *

Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om på mine vegne at købe

nedennævnte katalognumre så fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anførte beløb, i hammerslag.

I hereby request that Bruun Rasmussen bid on my behalf on the following lots up to the prices indicated below.

Undertegnede har udfyldt ovennævnte med de ønskede oplysninger, samt har accepteret købskonditionerne.

The undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of purchase.

Signatur: * .......................................................................... B.R. kunde-nr. Client No.: .................................................

Jeg ønsker at modtage salgsresultater på de emner jeg har budt på via e-mail dagligt efter auktion

I wish to receive sales results on the items I have been bidding on via e-mail every day after the auction

på e-mail adressen on this e-mail address: ............................................................

AUKTION NR. AUCTION NO: 750

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER A/S

Max +15% +25%

Bredgade 33 · DK-1260 København K · Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966 · bredgade@bruun-rasmussen.dk · www.bruun-rasmussen.dk

Fortsættes næste side Please turn over

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750 357


KOMMISSIONSBUD

COMMISSION BIDS BREDGADE

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

AUKTION NR. AUCTION NO: 750

358

Max +15% +25%

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750


KOMMENDE AUKTIONER

COMING AUCTIONS

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES © 2005 BRUUN RASMUSSEN KATALOGPRIS KR. 200

FOTO: BENT LANGE & HENRIK WICHMANN

INTERNATIONALE Eftersyn 22. - 27. februar

MALERIER OG ANTIKVITETER 754 Auktion 28. feb. - 10. marts

MODERNE Eftersyn 30. - 31. marts - 3. april

KUNST OG DESIGN 755 Auktion 4. - 7. april

SPECIAL AUKTIONER

Bøger - Mønter - Vin - Våben Auktionerne foregår i april 2006

HAVNEN AFHOLDER UDELUKKENDE ONLINE AUKTIONER.

Disse afvikles hver mandag til torsdag på www.bruun-rasmussen.dk

Auktionerne starter kl. 20 - tirsdage dog kl. 18.

Effekterne kan ses ”live” på vores eftersyn i Havnen,

Amerika Plads 11, København og på Pedersholms Allé 42, Vejle.

På internettet kan du se, hvor varen befinder sig.

Eftersynet åbnes én uge før hammeren falder.

KUNST OG DESIGN 105 Eftersyn 18. - 22. januar

Auktion 23. - 26. januar

KUNST OG DESIGN 106 Eftersyn 26. - 30. april

Auktion 1. - 4. maj

VEJLE AFHOLDER OGSÅ ONLINE AUKTIONER.

Disse afvikles hver mandag til torsdag på www.bruun-rasmussen.dk

Auktionerne starter kl. 20 - tirsdage dog kl. 18.

Effekterne kan ses ”live” på vores eftersyn i Havnen,

Amerika Plads 11, København og på Pedersholms Allé 42, Vejle.

På internettet kan du se, hvor varen befinder sig.

Eftersynet åbnes én uge før hammeren falder.

GRAFIK & DTP: LENE KLIBO, BETTINA LØGSTRUP & JORGE FIGUEIREDO TRYK: FROM & CO.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 750 359

More magazines by this user
Similar magazines