ARKEN KLUBBLAD FOR AMAGER RO- OG KAJAKKLUB JUNI 2010

arok.dk

ARKEN KLUBBLAD FOR AMAGER RO- OG KAJAKKLUB JUNI 2010

ARKEN KLUBBLAD FOR AMAGER RO- OG KAJAKKLUB JUNI 2010


Efter halvanden måned med fart på, er de fleste kaniner nu klar

til frigivelse, den første halvdel af sæsonens løb er roet og medaljer

hevet hjem til ARK, og klubben er shinet op efter en effektiv

arbejdsweekend.

Kaninerne er ved at have styret deres lyst til ufrivillig badning,

ungdomsroerne er inviteret på sommercamp, vi har været en festlig

tur på Hawaii og håber på flere lige så festlige ture andre steder hen,

og ikke mindst er der blevet konsumeret schnitzel mit pommes i

rigelige mængder.

Alt dette og meget mere kan du glæde dig til at se nærmere på her!

God læselyst…

/Marie Svan Olsen

REdAKtøRERNEs KLUMME

ARKEN JUni 2010

2


KORt NYt FRA BEstYRELsEN

NYt FRA BEstYRELsEN, JUNI 2010

OvERvågNINgsKAMERA

Bestyrelsen holder, efter en længere kontrovers

diskussion, fast ved den tidligere beslutning

om at sætte overvågningskamera op forskellige

steder i og omkring klubhuset. Dog vil der i

den forbindelse blive udarbejdet og nedskrevet

nogle retningslinier omkring håndteringen

af disse kamaraer. Grundlæggende vil disse

retningslinier handle om sikkerheden omkring

opbevaring af filmmaterialet, de tidspunkter

kameraerne skal være tændt, og hvem der skal

være ansvarlig for dem (og hvilke forholdsregler

vedkommende skal holde sig til). Der vil blive

informeret nærmere omkring emnet ved

opslag i klubhuset og på hjemmesiden.

BYggEpROJEKtEt

Med hensyn til byggeprojektet vil bestyrelsen

i de kommende uger holde statusmøde med

byggegruppen. Endvidere ser vi et stigende behov

for, at der holdes et orienteringsmøde omkring

projektet for alle ARKere, så det er vi i gang emd

at sætte op. Der vil være rigelig mulighed til

spørgsmål og kommentarer her. Info følger.

EvENtUELt

Børne- og ungdomsafdelingen har besluttet at

ville implementere systemet “paddlepower”,

som er baseret på at børn får mærker for

øvelser, de har gennemført/lært (lidt ligesom

spejdere).

Der anskaffes en “Stroke Coach”, som er en

lille maskine, der monteres under sædet på en

robåd, hvor den måler frekvensen og raten af

taget, samt bådens hastighed, som så bliver vist

til strokeren på en lille skærm. Denne Stroke

Coach er beregnet til kaproning og vil blive

monteret på Apollon. Hvis det viser sig at være

en brugbar anskaffelse, vil alle kaproningsbåde

på sigt blive udstyret med en sådan.

Med hensyn til arbejdsweekenden er bestyrelsen

meget glad for det store fremmøde og den gode

indsats, der blev ydet, ikke mindst fra mange af

kaninerne. Mange tak til alle jer der var med.

Desværre var der så mange punkter på listen,

at vi ikke nåede at få lavet slæbestedet, så vi vil

gerne opfordre dig, der synes, det er blevet

lidt irriterende at sætte bådende i vandet til

at hjælpe med at få det sat i stand igen; bare

skriv at du kommer til slæbesteds-reparation

på forum. Mon ikke vi også lige kan få klaret

den?…

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Mandag den 2. august 2010, kl. 19-22.

pBv

AdRIAN

ARKEN JUni 2010

3


ARBEJdswEEKENd

Lørdag den 29. og søndag den 30 maj blev der afholdt arbejdsweekend

i klubben. Weekenden var en stor succes og mange opgaver blev udført

for klubben. Udover en gennemgribende pasning af haven, oprydning

og rengøring af værkstedet, klubstuen, omklædningen, pagajrummet,

langtursrummet, bestyrelseslokalet, bådehallen og i køkkenet blev der

også begge dage serveret en overdådig frokost. Derudover blev der også

repareret kajakker, redningsveste og bådebro. Flagstang og ude-bordene

blev slebet og malet, og diverse rottehuler rundt omkring klubben blev

udfyldt. Dertil kommer mange andre opgaver, som de fremmødte gladelig

løste i bedste ARK ånd.

Som et festligt indslag fik vi desuden døbt fire både. Børnene, forældrene

og jeg døbte om lørdagen den børnekajak, som vi vandt til DBC i

Vallensbæk sidste år. Asger fandt på navnet og døbte båden. Den blev døbt

Havørnen.

Om søndagen døbte Emilie Tre scullere. Dobbeltsculleren kom til at

hedde Prometheus (Ildens gud), og de to singlescullere hedder nu: Orion

(Skabt af Zeus og Poseidon ved et gæstebud - oplært af Artemis til at være

den bedste jæger) og Endymion (Også jæger - Zeus opfyldte hans ønske

om udødelighed)

tAK tIL ALLE FOR Et FREMRAgENdE ARBEJdE

HUsFORvALtEREN

ARKEN JUni 2010

4


LANgdIstANcE dM

Langdistanceturneringen ro’s over 5 lørdage fra maj-august, i år 3 gange i

Jylland og to gange på Sjælland, så der bliver revet nogle weekender ud af

kalenderen, når man vælger at stille op.

Efter noget tøven fik ARK i år stillet et LDM damehold med Ragnhild,

Charlotte J. og Marie, og vi prøvede som den eneste ARK båd kræfter med

Vejle Fjords Grønne Bøge lørdag den 29. maj.

I Vejle var der en del vind fra sydvest, så 10-km ruten var på sydsiden af

Fjorden.

Ved vendebøjen lå vi til sølv med 16 sekunder ned til Ægir, men de var

åbenbart bedre i modvinden på vej tilbage og tog os med 52 sekunder i

det samlede resultat.

DSR1 tog guldet med 2.04 ned til Ægir på andenpladsen.

Bronze var selvfølgelig rigtig fint første gang man stiller op til LDM, men

vi havde alligevel større ambitioner, da vi lørdag den 12. juni stillede op til

Nordsjællands Blå Bånd i Humlebæk!

Vejret var mildest talt ikke med os med en vindstyrke op mod de 12-14

fra sydvest, der dog i løbet af dagen drejede om i vest og gav lidt mere læ.

Bølgerne var høje, og der var fart på på til vendebøjen ved Snekkersten. Fra

at have ligget med 13,5 km/t røg farten ned under 7 km/t efter vendingen,

så der skulle kæmpes og sparkes til.

Ved vendingen lå DSR1 endnu engang foran med et minut ned til DSR2.

De skulle dog ikke have lov at snuppe sølvet, så de 18 sekunder, de var

foran ved vendingen, fik vi vendt til et forspring på næsten et minut – på

trods af, at toersædet faldt af og ikke sådan lige ville på igen, netop da vi

skulle overhale DSR2.

Ægir, som havde presset os i Vejle havde givet helt op mod bølgerne og

endte på en 5. plads, og vi var ganske godt tilfredse med vores sølvmedaljer,

der giver os en andenplads i den samlede stilling!

Fra bronze til sølv… Hvad bliver det næste… Godt nok har de noget af et

forspring, de piger i DSR1, men vi vil træne, vil vi!!!

ARKEN JUni 2010

5


LANgdIstANcE dM

I Humlebæk fik vi selskab af en ARK herrebåd og en enkelt ARK’er, der

stillede op i en blandet båd.

Henrik Olsen stillede op i Åben mix 25 km under navnet Randers2 sammen

med en Randers- og en Nyborgroer. I Vejle var båden også med, dog uden

Henrik Olsen, og da blev det til en 7. plads.

Med Henrik i båden kom der mere fart på, for Randers2 nåede helt op

på fjerdepladsen, der dog i handicaptid kun lå et minut fra bronzen, men

4 minutter efter guldet, der gik til Humlebæk. Mon ikke de kan trække

et minut hurtigere næste gang, så de får Bornholm/Århus vippet af

skamlen?

I herreklassen, hvor Anders, Thomas og Michael stillede op, var det ligesom

i Vejle Kalundborg, DSR og KR, der satte sig på medaljeplaceringerne.

Hvor formiddagen bød på hård vind og store bølger, var vinden drejet

mere om i vest om eftermiddagen, hvilket jo egentlig kunne have givet læ

- bare ikke i dén vindstyrke! Eftermiddagskonkurrencerne fik sidebølger

af den irriterende slags, der helst ville ind over rælingen, og i modvinden

oppe ved Snekkersten, hvor vinden var værst, gik bådene nærmest i stå…

ARK’s herrebåd landede på en 4. plads med 7 minutter op til bronzen

men med næsten et kvarter ned til nr. 5. Da herrebåden ikke var med i

Vejle, startede de som de første i herreklassen, og havde derfor ingen både

til at trække, så mon ikke starten midt i feltet i Århus kan motivere til at

sparke endnu hårdere?

Næste LDM er Århusbugtens Røde Rose lørdag den 26. juni…

/MARIE

ARKEN JUni 2010

6


INRIggERKANIN I ARKSom

nyt medlem i ARKen har

jeg lyst til at give en beskrivelse af

mine indtryk, indtil nu:

Jeg vil ikke komme så meget ind

på bygningen. Den er gammel,

men den virker, og så der er jo

planer om noget helt nyt, så det

hele er meget spændende og

virker lovende, men jeg er nu

godt tilfreds med det, der er.

Træningsfaciliteterne er rigtig

gode. Der er ergometre, vægte,

boksebold, kondicykel m.m.

udover båd- og kajakudstyr.

Der er faktisk mere udstyr end der

var i det fitness-center jeg gik i, på

nær et løbebånd.

Ved første introduktionsdag var

bestyrelsen i deres intro, meget

uformelle søde. og allerede da

vidste jeg bare, at jeg var havnet

det helt rigtige sted. Arbejdernes

Ro- & Kajakklub. (PS: Jeg kan

godt lide forkortelsen, ” Arken”

Der er noget beroligende, trygt

og socialt over navnet.)

Jeg blev dog overrasket over den

store tilgang til klubben. Vi var vel

50 mennesker i huset den aften.

Den anden intro-aften var der

endnu flere, sang en fugl om.

Jeg var meget nervøs for ikke

at komme ind. Jeg fik at vide at

nogle havde søgt ind sidste år og

fået afslag og her var jeg for første

gang,...så, ikke underligt at jeg

havde svedige tindinger.

Jeg gik i mange dage og ventede

på at få tilkendegivelsen på mit

medlemskab. Jeg havde helt

droppet fitnesscenteret og fik

ikke trænet særligt meget i 3

uger. Jeg lovede mig selv at jeg

aldrig mere ville være medlem af

et fitnesscenter, selvom jeg ikke

vidste, om jeg kom ind eller ej.

Jeg ansøgte nok mest fordi jeg først

og fremmest gerne ville lære at ro

rigtigt. Jeg havde roet på Concept2

siden 2006, Jeg søgte også socialt

modspil. Det havde jeg savnet

meget. Jeg skal derfor igen lære,

at jeg ikke længere kun har mig

selv, men skal lytte og tage hensyn

til andre. Jeg har da prøvet at være

sammen med andre før, men det

er 10 år siden, og dengang var der

slet ikke samme slags ligeværdig

stemning eller frivillighed, som

jeg oplever her.

Jeg skrev i min ansøgning at jeg

godt kunne lide idéen om, at det er

ARKEN JUni 2010

7


INRIggERKANIN I ARK

medlemmerne der laver tingene.

At man hjælper hinanden med

tingene. I alt for lang tid havde jeg

trænet alene og ordnet det meste

selv. Men det bliver man altså en

”særling” af. Jeg skrev også at jeg

var konkurrence-minded, dvs.

at jeg mest konkurrerede mod

mig selv på ERG´en og logger

tiderne ind på Internettet. Men

det ser ud til, at jeg ikke slipper

med det. Sved på Panden er

blevet nævnt indtil flere gange.

Jeg ved dog ikke, hvorfor lige jeg

kom ind, men der var en anden

fugl der nævnte at det var pga. af

konkurrencelysten, som man også

tager meget alvorligt i klubben.

De 4 gange jeg har været ude, har

været intet mindre end fantastiske.

Jeg troede først, at jeg havde

taget munden for fuld, at jeg ville

fortryde, at jeg meldte mig, ( jeg

ville jo egentlig bare ergometer-ro

;-) ), Jeg troede, jeg ville komme til

at kede mig eller fryse, komme til

at hade udendørslivet efter at have

trænet det meste af tiden inde!

Alle mulige scenarier så jeg for mig,

men de blev meget præcist skudt

i sænk med af nogle utroligt søde

instruktører og kaniner, som gør det

skægt og spændende at deltage.

Men hvad tænker jeg på.? Jeg har

jo dyrket ferskvandslystfiskerlivet i

Norge som ung. Jeg har været ude

at ro klokken 3 om morgenen for

at få de gode fisk i 5 graders varme.

Jeg har cyklet fra Øland til Malmø

på telt-tur i regnvejr og har ligget i

bivuak i civilforsvaret samt trænet

brandslukning i 10 graders frost.

Jeg har bare gladeligt glemt, at jeg

elskede dette liv.

Jeg føler virkelig, at jeg fødes på ny.

Det er fedt at være ude på vandet

igen. Der er mål og mening med

dette. Og bådene er meget bedre

end dem, jeg brugte i Norge.

Vi havde i øvrigt en hyggelig grillkanin-aften

med et bjerg af mad.

der var steaks, kyllinger, pølser,

salater, brød og andet vigtigt

tilbehør, blink-blink!

Nu venter jeg bare på at komme

ud at ro igen. Jeg skal dog vente

hele 10 dage, men jeg håber

(selvfølgelig ikke) at der er én der

melder sig syg så jeg kan få dennes

plads! ;-) Det ender såmænd nok

med at jeg skal på ro-afvænning,

MEd vENLIg BEgYNdER-RO-HILsEN,

KANIN - MIKKEL ELLEsøE HANsEN - 775

ARKEN JUni 2010

8


åREts BERLINtUR

Uh hvor jeg glædede mig. Roning

i og omkring Berlin med to årer

og selvfølgelig sammen med en

masse gæve og glade ARK’ere. Alt

tegnede til, at det ville blive en

fantastisk tur. Og med en roklub

der ligger på Regattastraße, så

kunne det da ikke gå galt.

Jeg havde ret, det kunne ikke gå

galt, og det blev en fantastisk tur

både romæssigt men absolut også

socialt.

Den svære integration

Da jeg, nok som den eneste af

alle deltagere, aldrig har lært tysk,

måtte jeg kompensere og lade mig

integrere på anden vis; nemlig

igennem tysk mad og drikke.

Min integrationsproces startede

allerede på færgen fra Gedser

til Rostock. Her blev den første

Schnitzel (bearnaise) indtaget,

og så var det ligesom om, at det

tyske sprog allerede fandt vej ud

af min mund. ”Ein große Bier

vom Fass”, var en sætning jeg fik

brugt flittigt. Jeg måtte dog afvise

en Currywurst senere på aftenen,

som drengene fra vinder/party/

tømmermandsbilen (læs: Michael

Stig, Thomas, Lars, Annette og

jeg) med glæde indtog.

Som den opmærksomme læser

nok allerede har bemærket,

handlede denne langtur i Berlin

mindst ligeså meget om mad og

drikke og socialt samvær som

roning. Det skal siges, at dette

absolut ikke er en dårlig kombi.

Efter indtagelse af Currywurst

ankom vi til roklubben, som nu

nærmere mindede om et slot i

Harry Potter stil. Stor var det, og

der var masser af køjesenge, dyner

og dynebetræk, luksus.

Festglade Berlinere og meget lang

og kedelig kanal

Den første tur på vandet

foregik dagen efter på Kristi

Himmelfartsdag, som også var Fars

dag i Tyskland. Om det var Fars

Dag eller Kristi Himmelfartsdag,

der var årsagen til alle de meget

festglade Berlinere på vandet

og i deres små kolonihaver ud

til vandet, ved jeg ikke, det var

bare slående, at ”folkefesten” kun

bestod af mænd. Men det var en

ARKEN JUni 2010

9


åREts BERLINtUR

god tur med masser at kigge på,

når man altså havde tid, for der var

meget koncentration i båden, da

der både skulle holdes øje med de

to årer, balancen og så selvfølgelig

grine af de andre både, når de

skulle skifte.

Om eftermiddagen mødtes vi med

den sidste bil, som var ankommet

fra København. Vi aftalte at tage

ud på en lille tur, så de nyankomne

lige kunne prøve det der med

at ro med to årer. Den ”lille”

tur blev for min båd noget af en

stroppetur igennem en meget

lang og kedelig kanel. Ifølge vores

styrmand Michael skulle vi bare

liiiiiiige forbi den næste bro, og så

liiiiiiige forbi den næste igen, og

så…..

Det tager lang tid at få store

bøffer

Dagens tiltrængte aftensmad blev

indtaget på en spansk restaurant,

hvor man kunne få 300g bøffer.

Ja ok det var ikke tyske Schnitzler,

men vi drak tysk øl.

”Mmm” tænkte vi alle og fik hurtigt

bestilt, for en roer på langtur er en

meget sulten og tørstig roer. Vores

mad ankom 1-1,5 time senere, og

der var den sultne roer blevet

noget stram i betrækket og en

anelse irritabel. Heldigvis var øllen

ikke lige så lang tid undervejs, så

stemningen blev holdt oppe. Et

godt råd til alle: Lad være med at

bestille forret, hvis ikke alle skal

have, for selvom man beder dem

om at servere forretten sammen

med hovedretten, gør de det ikke.

Så dem der havde bestilt forret,

fik en del sultne og misundelige

blikke fra de øvrige.

X-Berg fra vand og til lands –

begge dele meget vådt

Dagen efter blev gruppen splittet

op – nogen tog af sted på en

længere tur, og vi andre nøjedes

med 45 km til Berlin, X-Berg. En

smuk tur og sjovt at se den del af

byen fra vandet. Vi forrådte den

tyske mad til frokost (endnu en

gang, ups), da vi tog det første

det bedste spisested, som var

italiensk. Til gengæld kom vi efter

det til aftensmad, der for mit

vedkommende bestod af Schnitzel

og ”ein große Bier vom Fass”. Det

var dog lige før, vi slet ikke havde

ARKEN JUni 2010

10


åREts BERLINtUR

fået aftensmad, da Annette, vores

turguide, da mente vi bare skulle

have drinks og ikke mad, fordi vi

jo havde spist chips og drukket øl

inden vi tog af sted!!! Vi fik hende

heldigvis overtalt og til gengæld

tog vi videre og fik drinks og flere

øl og flere drinks.

Regnvejr og tømmermænd

Dagen derpå var de sultne oppe

kl. 9.00 og pga. regnvejr og

tømmermænd, var det eneste

rigtige at gå i seng igen. Ved

14-tiden trodsede jeg samt fem

andre regnen og trætheden og

roede en lille tur med destination:

Mad og Varm Kakao. Jeg tager

hatten af for den bar/restaurant

(som i øvrigt serverede pizza

og pasta, ups igen igen), der

husede otte våde roere. Vi indtog

bogstavelig talt stedet med vores

våde grej.

Vores sidste aften bestod blandt

andet af et besøg på en græsk

restaurant, nå ja oksespyd, er da

næsten det samme som Schnitzel?!.

Nogen friske og festglade ARK’ere

tog i byen igen og kom hjem 7.30,

da vi andre stod op.

Integrationsproces reddet af Stau

– velkendt tysk fænomen

Jeg er ved at være ved vejs ende i

min beretning og må nok sande,

at min intention om at lade mig

integrere via tysk mad og drikke

har slået en smule fejl. Men jeg

vælger at skyde skylden på storbyen

og dens store og varierede udbud

af verdensmad.

Noget der også hører til Tyskland

er ”Stau” på motorvejen – og den

fik vi alle glæde af på vej til færgen.

Integrationen slog ikke helt fejl.

Efter at have holdt i kø en time

havde vi ikke mere tid at give af

og sømmet blev holdt i bund de

sidste 200km til færgen. Puha vi

nåede det alle og nogen nåede

endda at få en Schnitzel med på

vejen, jeg forstår stadigvæk ikke,

hvordan de havde tid til det.

Tak for en rigtig god tur og tak

for indsatsen til hovedarrangør

Asbjørn samt A.K og Pierre.

AUF wIEdERsEHEN

cHARLOttE JEssEN

ARKEN JUni 2010

11


2010 I øREsUNd ROKLUB dEN 28/8 - I åR MEd FULd sKRUE!

Kære ARK-ere

Nu er det tid til at pudse Spejlet igen og vise det frem overfor de andre

amagerklubber, inden vi (forhåbentlig) atter tager det med hjem til dets

rette plads på væggen i ARK.

Sidste år var vi lidt for tæt på ikke at få spejlet, da vi kun stillede op i 9 ud af

16 løb, men ikke mindst p.g.a. vores ”Dræberkaninpiger”, der stillede op og

vandt, også i de almindelige dameløb, fik vi hevet den samlede sejr i land.

Henrik Olsen og jeg har sat os for, at vi skal prøve at få så mange som muligt

til at stille op i år, så vi kan få ordentligt bevist, at vi er Amagers (+ resten af

DK’s) bedste klub. Hvis vi så også beslutter os for at stille et ordentligt hold

til den efterfølgende fest i Øresund Roklub, kunne det være sjovt at vinde

den også,- det er vist mange år siden, det sidst er sket.

Skynd jer derfor at skrive jer på det opslag, der er/snart vil være hængt

op i klubben, hvis du kunne tænke dig at være med. Det plejer at være en

kaproning med plads til hygge og smil, ikke mindst når ARK kommer først

over målstregen rigtig mange gange. Der er af og til mulighed for at have

flere både med i klasserne, så hold jer ikke tilbage.

Det samme gælder festen og præmieoverrækkelsen om aftenen. Man

bliver aldrig træt af at høre klubbens navn blive nævnt, når 1.ste pladsen

bliver annonceret. Hvis vi møder talrigt op, bliver det helt sikkert sjovt.

Hvis der er noget, du vil høre mere om så tag fat i Henrik (henrik.olsen@

tomsgroup.dk) eller Ken (ken@hsh-nordbank.dk).

vI sEs I KLUBBEN

HENRIK Og KEN

AMAgERREgAttAAMAgERREgAttA

ARKEN JUni 2010

12


FEst!

FEstdAtOER 2010

Ingen sæson uden fester, og festudvalget har allerede nu sørget for, at du

kan få sat de nødvendige krydser i kalenderen.

Vi går i festudvalget ud fra, at de nye kaniner er MINDST lige så festlige

og initiativrige som sidste års festkaniner, så mon ikke de viderefører

traditionen om at invitere os alle til Oktoberfest?

Da vi i festudvalget efterhånden har arrangeret en del fester, trænger vi

til lidt ny energi og inspiration.

Vi har derfor besluttet at uddelegere arbejdet, så vi fremover gerne vil

lokke klubbens medlemmer til at deltage i festplanlægningen.

I praksis tænker vi at slå hver fest op og søge en gruppe, der (evt. med

hjælp fra et par stykker i festudvalget) vil stå for den kommende fest.

Går du med en masse gode ideer til den kommende Årsfest den 21.

august, og kan du lokke et par af dine ro-venner med, så meld dig til

festudvalg@arok.dk.

FEstLIgE HILsENER FRA FEstUdvALgEt

ARKEN JUni 2010

13


Sommercamp 2010

Synes du det ku være fedt at…

- Være på vandet hver dag!

- Være sammen med jævnaldrende 24-7!

- Deltage i sjov, spas & konkurrencer!

- Få ny viden om træning!

- Prøve polo, mandskabsbåde og kano!

…Så er DKF’s Sommercamp da lige noget for

dig. Når du ikke er på vandet vil der være masser

af gang i den på land. Bold, badning, spil og

meget andet spas.

Hvorfor vente et sekund længere med at

melde dig til – du behøver jo alligevel ikke

overveje det mere ☺!!!!

Hvem: Ungdomsroere fra DKF’s

klubber i alderen 12-16 år. Du behøver

bestemt ikke være en haj i kajak, men du

skal have roet mindst én sæson.

Hvor: Tyrolerhuset i det fredede område

Radiomarken med adgang til Mølleåen,

Bagsværd- og Lyngby sø – tæt på Kanoog

Kajakklubben 361.

Hvornår: Fra mandag d. 5. juli kl 11 til

fredag den 9. juli kl 14.

Du kan tilmelde dig på hér

(http://www.kanokajakkurser.dk – søg

sommercamp) – der er plads til 36

deltagere.

Pris: 750,-

Der er fuld forplejning og overnatning

foregår i eget telt. Medbring meget gerne

selv kajak, pagaj og udstyr - ellers

kontakt udviklingskonsulenten

Vi ses ☺

Instruktørgruppen, 361 og DKF

Yderligere info: hos

Udviklingskonsulent

dorthe.hansen@kano-kajak.dk

ARKEN JUni 2010

14


ARK KALENdER

FAstE ARRANgEMENtER

FæLLEsRONINg I INRIggER

Mandag kl. 17.30

Onsdag kl. 17.00

søndag kl. 11.00

FæLLEsRONINg I KAJAK

Torsdag kl. 17.00

FæLLEsLøB

Tirsdag kl. 17.00

KAJAKHANdIcAp

Onsdag kl. 17.20

KOM Og væR MEd!

KOMMENdE ARRANgEMENtER

17-6 Aftenkaproninger på Bagsværd Sø

19-6 Jysk Marathon, Inrigger

22-6 SPP i HDR 4. afd.

26-6 Sorø Marathon, Kajak

26-6 Aarhus Bugtens Røde Rose, Inrigger

29-7 Aftenkaproninger på Bagsværd Sø

31-7 Amagerstrandpark Rundt, Kajak

2-8 Bestyrelsesmøde

6-8 Kulturhavn

7-8 Kulturhavn

8-8 Kulturhavn

ARKEN dEAdLINE

10. juli

tOp 20

KILOMEtERstAstItIK 2010 pER. 10. JUNI

1. Kim Knudsen ................................. 1629

2. Marie Svan Olsen .......................... 1319

3. Per Hørl ......................................... 1297

4. Asbjørn Adsersen ............................ 990

5. Ragnhild Søndergård ..................... 969

6. Jesper Nielsen .................................. 849

7. Kirce Ahtarovski .............................. 729

8. Michael Cederqvist ......................... 726

9. Charlotte Jessen .............................. 683

10. Thomas Hansen ............................ 681

11. Bjarke La Cour .............................. 648

12. Jesper Mikkelsen ........................... 621

13. Kate Louise Balslev ....................... 620

14. Christian Weber ............................ 618

15. Alex Lindros .................................. 597

16. Ann-Kristine Giger ........................ 548

17. Steen Gissel ................................... 538

18. Eline Lorenzen .............................. 536

19. David Adrian Ewald ...................... 533

20. Kaare Terman ................................ 528

Roede personkm: 33.941

outrigger: 2.503

inrigger: 13.065

kajak: 18.373

ARKEN JUni 2010

15

More magazines by this user
Similar magazines