ARKEN KLUBBLAD FOR AMAGER RO- OG KAJAKKLUB JUNI 2010

arok.dk

ARKEN KLUBBLAD FOR AMAGER RO- OG KAJAKKLUB JUNI 2010

KORt NYt FRA BEstYRELsEN

NYt FRA BEstYRELsEN, JUNI 2010

OvERvågNINgsKAMERA

Bestyrelsen holder, efter en længere kontrovers

diskussion, fast ved den tidligere beslutning

om at sætte overvågningskamera op forskellige

steder i og omkring klubhuset. Dog vil der i

den forbindelse blive udarbejdet og nedskrevet

nogle retningslinier omkring håndteringen

af disse kamaraer. Grundlæggende vil disse

retningslinier handle om sikkerheden omkring

opbevaring af filmmaterialet, de tidspunkter

kameraerne skal være tændt, og hvem der skal

være ansvarlig for dem (og hvilke forholdsregler

vedkommende skal holde sig til). Der vil blive

informeret nærmere omkring emnet ved

opslag i klubhuset og på hjemmesiden.

BYggEpROJEKtEt

Med hensyn til byggeprojektet vil bestyrelsen

i de kommende uger holde statusmøde med

byggegruppen. Endvidere ser vi et stigende behov

for, at der holdes et orienteringsmøde omkring

projektet for alle ARKere, så det er vi i gang emd

at sætte op. Der vil være rigelig mulighed til

spørgsmål og kommentarer her. Info følger.

EvENtUELt

Børne- og ungdomsafdelingen har besluttet at

ville implementere systemet “paddlepower”,

som er baseret på at børn får mærker for

øvelser, de har gennemført/lært (lidt ligesom

spejdere).

Der anskaffes en “Stroke Coach”, som er en

lille maskine, der monteres under sædet på en

robåd, hvor den måler frekvensen og raten af

taget, samt bådens hastighed, som så bliver vist

til strokeren på en lille skærm. Denne Stroke

Coach er beregnet til kaproning og vil blive

monteret på Apollon. Hvis det viser sig at være

en brugbar anskaffelse, vil alle kaproningsbåde

på sigt blive udstyret med en sådan.

Med hensyn til arbejdsweekenden er bestyrelsen

meget glad for det store fremmøde og den gode

indsats, der blev ydet, ikke mindst fra mange af

kaninerne. Mange tak til alle jer der var med.

Desværre var der så mange punkter på listen,

at vi ikke nåede at få lavet slæbestedet, så vi vil

gerne opfordre dig, der synes, det er blevet

lidt irriterende at sætte bådende i vandet til

at hjælpe med at få det sat i stand igen; bare

skriv at du kommer til slæbesteds-reparation

på forum. Mon ikke vi også lige kan få klaret

den?…

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Mandag den 2. august 2010, kl. 19-22.

pBv

AdRIAN

ARKEN JUni 2010

3

More magazines by this user
Similar magazines