Forsvarsadvokaten - Paragraf

paragrafblad.dk

Forsvarsadvokaten - Paragraf

Stress

PARAGRAF

Månedsblad for det juridiske studium ved Aarhus Universitet

Sunny Beach

Fokus:

Forsvarsadvokaten

39. årgang, maj 2009

JUS

I n s i d e


Stud. Jur.

GFK har et team af juridiske student er,

som bistår vore advokater og fuldmægtige.

Vi lægger vægt på, at

studenterne har relevant og menings -

fyldt arbejde. Arbejdstiderne tilpasses

den enkelte, og der tages hensyn

til eksamenslæsning. Har du gode

faglige kvali kationer og masser af

energi, så send os en ansøgning.

Sommerfuldmægtig

GFK har hver sommer et antal studerende

ansat med henblik på i en 6

ugers periode at afprøve jobbet som

advokatfuldmægtig. Du skal være

ca. et år fra kandidat eksamen og

have gode karakterer for at blive

ansat. Vore dygtige jurister vil følge

dig gennem forløbet og sørge for et

lærerigt ophold. Er du interesseret i

ansættelse som sommerfuldmægtig,

så send os din ansøgning.

www.gfklaw.dk

GFK er et af landets største

advokat rmaer med afdelinger

i København og Århus.

Vi er en moderne og dynamisk

virksomhed med en

meget international pro l,

som er en styrke såvel i

rådgivningen af rmaets

klienter som i uddannelsen

af vore jurister.

Du kan læse mere om

sommerfuldmægtige,

stud.jur.-jobbet og GFK’s

fuldmægtiguddannelse på

www.gfklaw.dk

Alle ansøgninger skal

sendes til job@gfklaw.dk

Paragraf:

Aarhus Universitet

Bartholins Allé, bygn.1340

8000 Århus C.

Tlf.: 89421455

E-mail: deadline@paragrafblad.dk

Web: www.paragrafblad.dk

Redaktion:

Mai Buch, red.

Kim Højmark, IT-red.

Thomas J. Morild, sekretær

Jeff Jørgensen

Christian Pedersen

Anders W. Jacobsen

Jakob Møldrup-Lakjer

Trine Snerling

Marie-Louise Christensen

Mette Aaberg

Signe Stolberg

Tobias Grotkjær Nielsen

Søren Møller Rasmussen

Anne-Kathrine Salversen

Christoffer Nepper

Nikolaj Grunnet

Rikke Poulsen

Randi Theill

Christian Kjær Larsen

Søren Sneftrup

Lasse Lippert

Claus Johansen

Louise Arens

Mathilde Nyland

Anne Møller

Louise Malmstrøm

Layout: Kim Højmark, Mai Buch og

Mette Aaberg

Fotos: Kim Højmark

Distribution: Thomas Morild, m.fl.

Annonce: Mai Buch

Internet: Kim Højmark

Oplag: 2100 eksemplarer

Tryk: Zeuner Grafisk

Udgiver: Jurrådet

Paragraf udkommer 8 gange om året.

Bladet er åbent for alle typer indlæg fra

studerende, lærere og TAP’ere.

Materiale til Paragraf kan indleveres alle

hverdage på Juridisk Ekspeditionskontor i

bygn. 1340 eller sendes til redaktionens emailadresse,

deadline@paragrafblad.dk.

Paragraf forbeholder sig retten til at forkorte

eller afvise indlæg som redaktionen

modtager uden forudgående aftale. Holdninger,

stavefejl samt evt. utilregnelighed

eller begavelse, der måtte fremkomme i

signerede indlæg deles ikke nødvendigvis

af redaktionen.

Bladet er ansvarlig efter Medieansvarsloven.

Paragraf takker Studienævnet og Jurrådets

Fond for støtte til den fortsatte drift

af bladet. Mai Buch er alene ansvarlig

for indholdet af Paragraf-siderne

Forside: Michael Juul Eriksen

Foto: Jacob Rosenvinge

PARAGRAF

w w w . p a r a g r a f b l a d . d k

- Det var os, der dræbte Makrellen!

Her kan du læse om:

KUK: .................................................................................... 5

Fokus: Forsvarsadvokaten ................................................ 6

Årets Underviser 2009........................................................ 10

“Biblioteksfadæsen” - Lidt fakta........................................ 12

Biblioteksfadæsen II........................................................... 14

Plesner tur retur.................................................................. 19

Strasbourg .......................................................................... 20

JUS-siderne........................................................................... 23

INC 2009 .............................................................................. 33

Sælgerchikane .................................................................... 35

Paragrafs brevkasse og look-alikes ................................. 36

Sunny Beach - Here we come ........................................... 42

Eksamen - En stresset tid .................................................. 44

De voksnes rækker............................................................. 46

Karma, cykelkarma - dårlig cykelkarma? ......................... 50

Næste deadline:

Se hjemmesiden senere.

3


JQIUMPMOL&HFOMPMSMMPQLKGBVCX

MORADABPS&ELMIATHBSM§PQMSMQ

YK Advokat for staten HW&OLHJQIMPVJU

AVMO&TOMPSMMPQHASMBKAMMHJQI

PMMO

Kammeradvokatens sommerskole

Ser du dig selv i retten, hvor du med ildhu og gejst

procederer for en dommer? Eller er dit mål at blive

en skarp juridisk forhandler? På Kammeradvokatens

sommerskole kan du udleve disse roller - og mere

til.

Kammeradvokaten slår dørene op for årets

sommerskole fra den 17. - 20. august 2009. Her vil

du som deltager få et grundigt og lærerigt indblik

i rollen som advokat for det offentlige Danmark.

Du vil undervejs blive vejledt af erfarne advokater

fra Kammeradvokaten, som vil udfordre dig på din

faglighed, bl.a. i forbindelse med to cases, hvor du

får mulighed for at udfylde rollen som advokat.

Vi garanterer fire tætpakkede og spændende dage,

hvor du sammen med 23 andre jurastuderende

bliver statens juridiske repræsentant og modpart.

Du kommer til at arbejde med en retssagscase,

hvor du - som en del af et hold - forbereder og

procederer en retssag. Sideløbende vil der være

Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets største og mest alsidige advokatfirmaer med

130 jurister og omkring 240 medarbejdere i alt. Siden 1936 har en af partnerne i firmaet

varetaget hvervet som kammeradvokat. Kammeradvokaten er statens faste advokat i civile

sager, men som privat firma løser vi desuden opgaver for andre klienter.

oplæg om rollen som procesadvokat, bl.a. om

bevisførelse, vidneafhøringer og procedure.

Du vil også få en fornemmelse af, hvordan vi i

praksis arbejder med selskabsret og organisering

for staten. Du vil sammen med vores advokater

arbejde med en case, hvor du kommer til at deltage

i forhandling om vilkår og håndtering af konflikter.

Har du mod på at prøve juraen af i praksis, så

send os en ansøgning senest den 26. juni 2009.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

HR-medarbejder Sanne Falkeborg på telefon 3315

2010 eller e-mail sfa@kammeradv.dk.

Du kan også læse mere om programmet, og om

hvordan du ansøger, på vores hjemmeside:

www.kammeradv.dk.

Op af stolen

Ja, så sidder jeg her, for første gang siden jeg startede som redaktør efter

sommeren 2007, fuldstændig uden anelse om hvad min leder skal handle

om. Denne gang er det nemlig under lidt anderledes omstændigheder,

det er nemlig min sidste. Jeg har valgt at stoppe som redaktør efter

udgivelsen af dette nummer, og dermed overlade redaktørtjansen til en

forhåbentligt engageret og passioneret ildsjæl efter sommerferien

Og så er det, jeg tænker, om det ikke er et godt tegn, at jeg faktisk er

løbet tør for ord? At jeg synes, jeg har sagt det, jeg skal som redaktør, og

dermed stopper mens legen er god. Nu er det så, at jeg kunne bruge en

masse spalteplads på at fortælle hvor sjove, spændende og udfordrende

de sidste to år har været, jeg kunne tude verbalt og fortælle hvor meget

jeg kommer til at savne det, men jeg er heldigvis stadig realist, og derfor

ikke i tvivl om, at det ikke er den slags I gider at læse om!

Så, nu har jeg fundet på, at jeg i stedet vil reklamere lidt for foreningslivet

på jura. For I der befinder jer på foreningsgangen kommer det nok ikke

som en overraskelse, men for jer andre vil jeg godt løfte sløret for, at

der faktisk foregår en masse spændende ting på den sagnomspundne

gang. Udover det faglige og de mere ”hårde” tjanser foregår der nemlig

en masse socialt, bl. a. den årlige fest Tour De Foreningsgang, som I

kan læse om senere i bladet.

Der er et rigtig godt miljø på foreningsgangen, og engagement hér er

en oplagt mulighed for både faglig og social sparring. Så til jer der ikke

allerede på den ene eller anden måde har fordybet jer i miljøet, vil jeg

gerne på det kraftigste opfordre jer til at kigge forbi gangen og finde

en forening, der repræsenterer jeres interesser. I vil ikke fortryde det

– med mindre I pr. definition er imod at udvide jeres horisont og bruge

lidt overskud på andet end læsesal og øvelsesopgaver. Sidstnævnte

skal der selvfølgelig være tid til, men jeg skrev på et tidspunkt en leder

under overskriften ”Social fobi?!” hvis hovedpointe var, at der ikke er

noget værre end folkm, der begraver sig i læsning og glemmer alt andet.

Og det står jeg ved.

Kom op af stolen, op af sofaen eller hvor I ellers befinder jer, og udnyt

den geniale mulighed for networking som foreningsgangen tilbyder.

Punktum.

I dette nummer af Paragraf sætter vi fokus på Michael Juul Eriksen, mest

kendt som Jønkes advokat. Vi har ligeledes talt med Årets Underviser

Lars Henrik Gam Madsen, og derudover er der masser af andre gode

indlæg, som I bør finde tid til at læse.

På falderebet vil jeg alligevel ”tude” en smule. Jeg vil således benytte

lejligheden til at sige tusind tak for samarbejdet til en fantastisk redaktion,

de engagerede medlemmer i de andre foreninger, instituttet og

annoncører.

Jeg stopper selvfølgelig ikke på bladet, så vi ses på gangen…

Redaktricen

K

Ü

K


FOKUS

Forsvarsadvokaten

Han er kendt som forsvarer i flere af de store narkosager. Med klienter som

Jørn Jønke Nielsen kan det ikke undgås, at der er stor opmærksomhed

omkring sagerne, men pressen er ikke altid en modspiller.

Michael Juul Eriksen, forsvarsadvokaten der fik

Louise Laursen frikendt for mordet på lægefruen i

Suldrup. Men hvem er han?

På sofabordet lige til højre for

døren inde på hans kontor ligger

et nyt eksemplar af bogen ”Man

sagde hun slog sin mor ihjel”.

Dette eksemplar er ikke som de

fleste andre, det er signeret af

bogens hovedperson, Louise

Lauersen, der i juni 2006 blev

anklaget for mordet på sin mor i

den lille nordjyske flække Suldrup.

En spektakulær sag, der vakte

mediernes og især dagbladenes

interesse, da én ting var givet.

Det var enten Louise Laursen

eller hendes far der på brutal vis

havde stået bag drabet, da de var

de eneste to tilstedeværende den

aften. Således påstod de hver

især, at den anden havde stået

bag. Politiet valgte indledningsvist

udelukkende at varetægtsfængsle

Louise Laursen og efterforskningen

var meget fokuseret på hende.

Det blev Michael Juul Eriksen, som

skulle være hendes forsvarer, i en

sag der på papiret ikke lignede

en vinder. I juni 2007, efter 14

måneder i varetægtsfængsel blev

Louise Laursen kendt ikke-skyldig

og kunne forlade sin celle og tage

hjem til sine to små børn. At Louise

Laursen blev kendt ikke-skyldig er

ikke ensbetydende med, at hendes

far automatisk blev kendt skyldig.

Således udtalte dommeren inden

domsafsigelsen, at handlingsforløbet

i denne sag ikke kunne være

skrevet bedre i en kriminalroman.

Med viden om, at den skyldige helt

sikkert sad i retssalen, kunne dommeren

kende såvel Louise som

hendes far ikke-skyldige.

Når man fører sager som Suldrupsagen

og har rockerrelaterede

klienter som HA’eren Jørn Jønke

Nielsen i sin klientportofølge kan

man ikke undgå opmærksomhed

fra medier, forklarer Juul Eriksen,

da vi møder ham på hans kontor.

Sagen, der for alvor skabte opmærksomhed

omkring hans navn

var Rockersagen i Randers for

år tilbage. Juul Eriksen beskriver

det som en ret

syret oplevelse.Sikkerhedsopbuddet

under sagen

var helt vanvittigt.

Man havde

helt særligt

indrettet en

skole i området til formålet. Foran

alle vinduer havde politiet placeret

containere fyldt med sand, da der

var frygt for racketangreb. Rundt

om bygningen var der placeret

sensorer, og man havde bygget

et flere meter højt pigtrådshegn.

Der var hundepatruljering samt

snigskytter på taget. Derudover

fløj der en helikopter rundt over

bygningen og man skulle igennem

to chekpoints med metaldetektorer

for overhovedet at komme ind.

Inde i retten sad 40 betjente og

passede på de 10 anklagede,

herunder Juul Eriksen klient, der

stod til 10 år. Som den eneste

kunne Juul Eriksens klient sent

lørdag aften forlade retten som en

fri mand. Et uventet resultat og det

gav genlyd i de kriminelle kredse.

Men hvem er Michael Juul Eriksen,

og hvilke tanker gør han sig om det

at være forsvarer?

Baggrunden

På spørgsmålet om, hvorfor han

valgte vejen som forsvarsadvokat,

forklarer han, at det i grunden

rimelig tidligt stod ham klart, at

strafferet kunne blive hans niche.

Jeg synes strafferet var skide sjovt,

og havde en god forståelse for de

strafferetlige problemstillinger på

et teoretisk niveau. Men frem for alt

synes jeg, at strafferetten passede

godt til min natur. Der er ikke helt

så meget kontorarbejde, man er

mere ude at have retsmøder og

kampen i det

”Jeg har min stil på det

punkt og det har jeg haft

succes med. Men en vis

aggressivitet skal man

have”

hele taget tiltaler

mig. Når

Juul Eriksen

taler om sine

retssager og

kampen som

finder sted inde

i retten, som

han kalder det, lyser han helt op.

Og det er spændende fortællinger.

Der sker ting ude i dagens Danmark

de færreste kender til. Men

Juul Eriksen ser meget af det

igennem sit job.

Nu du nævner anklagemyndigheden,

har du på noget tidspunkt

overvejet at få et job på

den anden side om man vil? Som

anklager? Ja? Nej det har aldrig

strejfet mig. Det tiltaler mig slet

ikke i lige så høj grad, som det at

være forsvarer. På nuværende

tidspunkt er det mit indtryk, at der

er forholdsvis mange der er trætte

af at arbejde hos anklagemyndigheden.

Ikke nødvendigvis på

grund af arbejdets indhold men

mere rammerne og de forhold,

der tilbydes. Jeg kan jo se det på

vores ansøgninger. Der kommer

flere fra personer i anklagemyndigheden

og de kommer også

fra deres virkelig kvalificerede og

garvede ansatte. De er trætte af

den hierarkiske opbygning, de er

underlagt, og det at være styret

oppe fra hele tiden. Den mangel på

frihed kunne jeg slet ikke håndtere,

så anklager: Nej.

Hvad mener du kendetegner en

god forsvarer?

Det helt afgørende er, at klienten

føler man virkelig kæmper deres

sag. Det betyder, at man skal være

engageret og frem for alt bruge

den tid der skal til for at forberede

sagen tilstrækkeligt grundigt.

Derudover er det helt afgørende,

at man er i stand til at tænke strategisk,

når man fremlægger sine

Michael Juul Eriksen til venstre for Jønke efter frifindelsen, foto: Jens Dresling/Polfoto

synspunkter for retten. Det er ikke

ligegyldigt hvordan de præsenteres

og i hvilken rækkefølge. Samtidig

skal man have en vis psykologisk

sans. Hvis jeg anfører det her synspunkt,

hvordan vil de forskellige

i retten så reagere? Den taktiske

og psykologiske del er formentlig

mere afgørende end den rent juridiske

i de fleste

sager. De mindre

voldssager

er ikke så svære

at overskue, og

her kan de fleste

være med. Men

i de store sager

m e d m a n g e

tiltalte, komplicerede

juridiske

og bevismæssige

problemstillinger er det, som

sagt afgørende med en taktisk og

psykologisk sans. Det er også her

erfaringen virkelig tæller.

Juul Eriksen afviser dog at være

så meget anderledes end de

fleste andre forsvarsadvokater.

Når alt kommer til alt handler det

om, hvordan klienten føler man

har arbejdet for ham. Det, de ofte

lægger vægt på, er proceduren, og

“På nuværende

tidspunkt er det

mit indtryk, at der

er forholdsvis

mange der er trætte

af at arbejde hos

anklagemyndigheden”

så er vi tilbage ved det med taktik

og psykologi. Derudover skal man

ikke være bange for at protestere

under eksempelvis afhøringer. Jeg

tror ikke, jeg har prøvet en sag,

hvor anklagemyndigheden kørte

tingene, som jeg mener, de burde

– og der protesterer jeg hver gang.

Omvendt må man ikke virke som

en, der forsøger

a t s a b o t e r e

anklagemyndighedensarbejde.

Det samme gør

sig gældende,

hvis man vil

f o r e t a g e s i n

egen efterforskning/undersøgelse

af sagen. Her er det også

en balance. Udgangspunktet i

henhold til retsplejeloven er, at

forsvaret kan få dækket sine udgifter,

og det er også fast antaget.

Han henviser hurtigt til artikler af

Rørdam og ham selv i ugeskriftet..

Juul Eriksen understreger, at

der naturligvis ikke er tale om

at opspore vidner og den slags.

Eksempelvis under den seneste

sag med Jønke, tog han selv ud på

Fortsættes...


egne opmålinger. Det gav virkelig

pote under de senere afhøringer.

Dels fik jeg selv et bedre overblik,

men det gjorde det også muligt at

fastslå unøjagtigheder i vidners

forklaringer. I forhold til Suldrup

sagen sendte jeg en medarbejder

til Sverige i tre dage for at lede efter

nogle bestemte artikler der kunne

være belastende for faderen – vi

fandt dem desværre ikke. Man skal

bare ikke interferere med politiets

egen efterforskning. Som forsvarer

er ens fokus altid klienten, du er

ikke bundet af objektivitet, men

samtidig skal man være en fair

modstander. Som sagt er det lidt

et valg, hvordan man griber det

an. ”Jeg har min stil på det punkt

og det har jeg haft succes med.

Men en vis aggressivitet skal man

have”. Jeg tror man skal have det

der kampinstinkt ellers kommer

resultaterne ikke.

En anden ting, man ikke må

glemme, er, at de kriminelle ofte

har andre venner i det kriminelle

miljø. Så er der først en der er

tilfreds, kan man være sikker på,

at der er andre, der ringer senere. I

den forbindelse, kan I mærke finanskrisen?

Den har de kriminelle sgu

ikke opdaget. Juul Eriksen ler og

læner sig tilbage i stolen. Man kan

sige, at mange lovovertrædelser

ikke er så konjunkturafhængige og

den organiserede kriminalitet lever

lidt et uafhængigt liv.

Hvad med forholdet til pressen?

Den er en del af gamet, ofte som

en modspiller. Aviserne er meget

politiloyale, men i enkelte sager

skifter de side, hvilket politiet piver

helt vildt over. Det er stort set altid

politiet, der går ud med detaljer om

sagen. I Jønke-sagen valgte dommeren

trods protester fra anklagemyndigheden

at åbne dørene af

samme årsag. Dog påpeger Juul

Eriksen det uhensigtsmæssige i,

tendensen til at politikere konstant

udtaler sig om skyldsspørgsmålet

i verserende sager. Det ville han

gerne være foruden.

Det moralske spørgsmål?

For udenforstående kan det undre,

at man vælger at forsvare notorisk

kriminelle, eller kæmpe en kamp

for at få deres straf nedsat? Jamen,

hvis der ikke er tvivl, er det

fordi beviserne foreligger. Så vil

der næsten altid være tale om en

tilståelsessag. Men i tvivlssager,

uanset hvor groft det er, er det

retssystemets opgave, at finde ud

af, om han har begået det. Det kan

ikke defineres på forhånd. Her skal

man igennem en proces med en

anklager, en forsvarer og endelig

en dommer. De har hver deres

opgave, og jo bedre de hver især

gør deres, jo mere rigtigt et resultat

vil man få.

Hvad med på det personlige plan?

Det er ikke godt at blive for personligt

involveret i sine sager udover et

godt forhold til klienterne. Man skal

have en professionel distance,

ellers kan man ikke have jobbet

som forsvarer. Er der en grænse

for, hvad du vil stille dig op og

forsvare? Jeg tager af princip ikke

noget som helst med børneporno.

Det gider jeg ikke kigge på og jeg

tror også, at det vil kunne påvirke

mig, så der siger jeg nej.

Juul Eriksen beskriver hvordan det

er en kæmpe fordel at være så

mange forsvarsadvokater samlet

på et kontor, idet man herved kan

dele de forskellige oplevelser,

med andre der forstår. ”Man vil

formentlig opleve, at vi kan grine

af situationer, som andre måske

ikke vil grine af.”

Lasse Lippert

ll@paragrafblad.dk

Foto: Jacob Rosenvinge

”Aviserne er meget

politiloyale, men i enkelte

sager skifter de side, hvilket

politiet piver helt vildt over”

Undervisningsassistenter/studenterinstruktorer

i strafferet/straffeproces

Ansøgningsfrist: mandag den 2. juni 2009 kl. 12.00

Ved Juridisk Institut, Afdelingen for Proces- og Kriminalvidenskab er et antal stillinger som undervisningsassistent/studenterinstruktor

på bacheloruddannelsen ledige til besættelse pr. 1. september 2009.

Fagområde

Strafferet og straffeproces.

Stillingens indhold

Undervisningen finder sted i perioden primo september til ultimo november. Stillingen omfatter 50 konfrontationstimer

incl. spørgetimer på hold med retning af 3 sæt øvelsesopgaver. Der holdes 3 møder med den

ansvarlige, fastansatte lærer.

Undervisningen forventes afholdt tirsdag og torsdag kl. 8-15.10.00 i perioden 1. september-26. november.

Spørgetimerne afholdes senere.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Gorm Toftegaard Nielsen, tlf. 8942 1360, privat

tlf. 8617 8792, e-mail: gtn@jura.au.dk.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som undervisningsassistent forudsætter en juridisk kandidatuddannelse. Ansøgere med en juridisk

kandidatuddannelse vil blive foretrukket.

Studenterinstruktorstillinger kan søges af studerende, der har bestået strafferet/straffeproces.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Formalia

• Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til § 4, stk. 3 i ministeriets bekendtgørelse om ansættelse

af lærere og videnskabelige medarbejdere

• Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til afsnit 1.3 i det aftalte stillingsstrukturnotatet

• Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere. Ansøgnin¬gen skal vedlægges

kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere undervisningsvirksomhed

• Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC (undervisningsassistenter)

eller mellem Finansministeriet og SUL (studenterundervisere)


Ansøgning samt bilagsoversigt mærkes med det i opslaget anførte sagsnummer, stiles til Aarhus Universitet

og indsendes i 3 eksemplarer til Journalkontoret, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, 8000

Århus C, så de er Journalkontoret i hænde senest mandag den 2. juni 2009 kl. 12.00.

Ansøgningen mærkes med sagsnummer: 2009-215/3-214

Aarhus Universitet har 35.000 studerende, 8.500 medarbejdere (omregnet til fuldtidsstillinger) og en omsætning

på 4,5 mia. kr. Aarhus Universitet er placeret i top-125 blandt verdens i alt ca. 9.000 universiteter

og er det bedst placerede danske universitet i en europæisk undersøgelse af forskningspublicering. Aarhus

Universitet er det universitet i Danmark, der har kompetence i det bredeste spektrum af forskningsområder,

og universitetets aktiviteter er spredt på mere end 20 lokaliteter. www.au.dk


10

Årets Underviser 2009

Paragraf har interviewet Årets Underviser 200 , og valget faldt på en ny

underviser i formueret; nemlig Lars Henrik Gam Madsen.

De fleste på 3. år kender manden,

der underviser på et højt fagligt

niveau, der bringer humoristiske

bemærkninger på banen, og som

på forelæsningerne ikke slipper sin

kaffetermokande ude af syne.

En almindelig torsdag i april sidst

på eftermiddagen ankommer de

to skribenter til Lars Henrik Gam

Madsens kontor, hvor vi straks

bliver budt velkommen og på en

cola.

Reaktion

Adspurgt om Gam Madsens reaktion

som Årets Underviser havde

han ikke forudset resultatet, men

blev selvfølgelig beæret over den

prestigefyldte titel. Han havde

dog hørt om Facebook-gruppen

til ære for ham, som pt. tæller 78

medlemmer, og var derfor klar

over, at hans undervisning faldt i

god jord hos de studerende. Dette

har sammenhæng med, at han

op til forelæsningerne som for

ham minder om forberedelse til et

retsmøde, stort set ikke laver andet

end at forberede sig, da han mener,

at strukturen spiller en stor rolle,

og man selv skal være 100 % inde

i stoffet. For Gam Madsen er en

forelæsning at sammenligne med

et teaterstykke, da man ikke kan

gå i stå midt

under ”forestillingen”,

og det er ét

stort oneman-show.

Hans bedstehjælpemiddel

her er hans allestedsnærværende

kaffetermokande,

som han kan ty til, når stemmebåndet

trænger til smørelse.

Gam Madsen

Privat er Lars Henrik gift og har

to børn på henholdsvis seks og

ni år, som også pryder det fyldte

skrivebord med billeder. Han er

opvokset i Vejle og vidste allerede

før gymnasiet, at det var jura, han

ville beskæftige sig med i sit voksne

liv. En af inspirationskilderne

kom fra den gamle britiske tv-serie

”Rumpole of the Bailey”, som med

britisk humor beskriver det engelske

domstolssystem.

Lars Henrik Gam Madsen er yderst populær blandt de 3. års-studerende

Som ung jurastuderende var Gam

Madsen ikke den store læsehest,

men i eksamensperioderne fyldte

juraen til gengæld alt hans tid.

Endvidere

“Det er ikke fedt at køre

rundt i en stor bil, hvis du

kun har tid til at køre rundt i

den, når det er mørkt”

var han undervisningsassistent

i statsforfatningsret,

hvorfor det

var her, han

fik blod på tanden til at undervise.

En almindelig hverdag for Lars

Henrik Gam Madsen er for det

meste lang, hvor juraen selvfølgelig

fylder en stor del. Eksempelvis

nævner han studerendes

undren over power-point slides,

der først bliver lagt til download på

Internettet kl. 02:00. Dette forklarer

Lars Henrik med, at tiden først er

til det der, da familien og fritiden

også skal plejes.

I sin sparsomme fritid bliver tiden

brugt på at læse bøger og en

anden stor passion; nemlig amerikanske

science-fiction film. Her

understreger han forskellen mellem

Star Trek og Star Wars, hvor

førstenævnte har hans absolutte

interesse.

Karriere

Lars Henrik Gam Madsens kontor

er et lille et af slagsen, men er

til gengæld fyldt op med bøger,

hvoraf de fleste behandler emner

inden for formuerettens univers. At

formueretten fylder meget på kontoret

er ingen tilfældighed, da Gam

Madsen gennem hele sin professionelle

karriere netop har koncentreret

sig om formueretlige emner.

I opremsningen over emner, som

Gam Madsen har beskæftiget sig

med som henholdsvis advokat og

advokatfuldmægtig, nåede de to

skribenter kun at notere omkring

Jura med fremtid

Kristian Larsen

kl@paragrafblad.dk

Thomas Morild

tm@paragrafblad.dk

Ønsker du selv at påvirke dit speciale og videreudvikle dine faglige

kompetencer? Bliv Stud. Jur hos Kirk Larsen & Ascanius – det er der mange

gode grunde til:

Tjeklisten

Kaffe eller the

Øl eller vin

Charterferie eller storbyferie

Fodbold eller håndbold

halvdelen, men fik dog kradset

emner ned såsom konkurs, tvangssanering,

selskabsret, skatteret,

virksomhedsoverdragelse etc.

At Lars Henrik nu sidder på et kontor

på Universitetet kommer ikke

som nogen overraskelse, da han

siden sine unge juradage og frem

til nu har undervist hyppigt. Som

nævnt startede det allerede som

studerende som undervisningsassistent

og blev senere til ekstern

lektorvikar i obligationsret I som

advokatfuldmægtig. Som advokat

underviste han ligeledes i kursusfag

for private virksomheder.

Fra privat til offentlig

De fleste er klar over, at lønnen

inden for det private er markant

højere, end inden for det offentlige.

Det havde dog ikke noget at sige,

da Lars Henrik tog springet fra det

private til det offentlige, fordi det

ifølge Gam Madsen ”ikke er fedt

at køre rundt i en stor bil, hvis du

kun har tid til at køre rundt i den,

når det er mørkt”.

Han fremhæver endvidere to

væsentlige forskellige på det

private og offentlige, nemlig, at

han nu selv kan planlægge sin tid

og selv kan beskæftige sig med

det, han

Du tilknyttes én fast jurist

Du arbejder med konkrete sager og opgaver

Du integreres i virksomheden på lige vilkår med øvrige ansatte

og meget mere

Tag hånd om fremtiden - læs mere på kirklarsen.dk.

brænder for. Det virker dog som

om, at arbejdsbyrden er lige så

stor som underviser i formueret,

men han regner dog med, at

forberedelsestiden bliver mindre

næste år.

Selve springet fra det private skyldtes

en lyst til at gå dybere ned

i et specifikt emne som for Gam

Madsens vedkommende faldt på

”Modregning med uklare krav”,

hvilket også er titlen på hans ph.d.

afhandling, der udkom i 2008.

Esbjerg . Herning . Skjern

Tlf. 70 22 66 60 . www.kirklarsen.dk


12

”Biblioteksfadæsen”

– lidt fakta

I aprilnummeret af Paragraf har Anders W. Jacobsen et indlæg, hvis

hovedbudskab er, at jeg har solgt ud af Juridisk Instituts interesser for at

forbedre mine chancer for at fortsætte som institutleder.

Jeg forstår til fulde, at man kan

have forskellige opfattelser af, om

beslutningen om sammenlægning

af de tre (fire) institutbiblioteker var

en fornuftig og hensigtsmæssig

beslutning, og at der også kan

være forskellige opfattelser af,

om den valgte procedure var den

rigtige. Men at skyde mig i skoene,

at min beslutning om at medvirke

til sammenlægningen skulle være

affødt af det forhold, at min stilling

skulle genbesættes ½ år efter, at

beslutningen blev truffet, er dels

ganske usandt, dels på grænsen

til det injurierende. Måske et eksempel

på, at når man ikke længere

kan gå efter bolden, kan man altid

prøve at gå efter manden?

For at bringe en smule balance

i fremstillingen (i den sammenhæng

vil jeg i øvrigt gerne rose

den omtale, som Paragraf havde

i et tidligere nummer om biblioteksproblematikken,

som var sober

og afbalanceret) vil jeg blot påpege

nogle enkelte faktuelle forhold,

som i bedste fald er misforstået

af Anders W. Jacobsen. Han

skriver således, at ”Det kræver

ikke de store matematiske talenter

at regne ud, at ca. 2/3 af

Juridisk Bibliotek for fremtiden

skal opbevares i magasiner i

kælderen eller kasseres.” - men

altså større talenter end Anders

W. Jacobsen er i besiddelse af.

Udsagnet bygger nemlig formentlig

på den betragtning, at når

tre biblioteker skal samles i de

lokaler, hvor der tidligere var ét

bibliotek, må 2/3 af det oprindelige

bibliotek flyttes ud (en simpel

gennemsnitsberegning). Denne

måde at beregne gennemsnit på

forudsætter imidlertid, at der var

tale om 3 lige store biblioteker fra

begyndelsen – og det er der netop

ikke tale om. Tværtimod er Juridisk

Bibliotek langt større end både

biblioteket på statskundskab og

(især) økonomi, hvilket man nemt

kan overbevise sig om ved selvsyn

på de to biblioteker. Hvis de 3 biblioteker

hver især skal have en lige

Jørgen Albæk Jensen, Institutleder

stor del af deres samling stående

i det nye bibliotek, vil der således

være plads til en langt større del

af Juridisk Biblioteks materialer,

end Anders W. Jacobsen antager

(en vægtet gennemsnitsberegning).

Derudover er der en vis

mængde ”gengangere” på de 3

biblioteker. Og hånden på hjertet

– vil ret mange af de studerende

savne, at man nu ikke længere

har umiddelbar adgang til f.eks.

Revue générale de Droit International

Public, New York University

Journal of International Law and

Politics eller Archiv für die civilistische

Praxis, men i påkommende

tilfælde må få dem fremskaffet af

bibliotekspersonalet?

Et helt afgørende spørgsmål for de

studerende er naturligvis antallet

af læsepladser – dette er både

rimeligt og forståeligt. På trods af

at aftalen om bibliotekssammenlægning

udtrykkeligt indebærer,

at det samlede antal læsepladser

på de tre fag ikke må reduceres

– hvilket også nævnes kort i Anders

W. Jacobsens indlæg – er artiklen

illustreret med et tendentiøst

billede – endda også på forsiden

– af nogle stærkt overfyldte læsepladser.

Det er naturligvis rigtigt, at

studerende fra statskundskab og

økonomi nu får adgang til læsepladserne

på det fælles bibliotek

(hvad de jo i praksis allerede har

i bibliotekets åbningstid), men

studerende fra jura får naturligvis

så også tilsvarende adgang til de

læsepladser, som de to andre fag

stiller til rådighed. Der er således

ingen som helst saglig grund til at

forvente større trængsel på det

nye fællesbiblioteks læsepladser,

medmindre der skulle foreligge

oplysninger om, at trængselen på

de eksisterende læsepladser på

statskundskab og økonomi skulle

være meget større end på læsepladserne

på Juridisk Bibliotek – og

det har der vist aldrig været nogen,

der har hævdet.

Anders W. Jacobsen anfører

også, at man ”nemt [kan] forestille

sig, at der også kommer til at ske

ændringer på den gamle læsesal,

den røde læsesal og i de to stillerum”.

Ja – man kan forestille sig

så meget og så opstille skrækscenarier

ud fra disse forestillinger

– men faktum vedrørende de

nævnte lokaler er, at de slet ikke

kommer til at indgå i det fælles biblioteksområde,

men som en del af

aftalen bibeholdes som læseplad-

ser. Dette kunne skribenten faktisk

have fået oplyst ved en simpel

henvendelse til mig eller vores administrationsleder,

som medvirker

i den praktiske gennemførelse af

sammenlægningen.

Så er der spørgsmålet om beslutningsproceduren.

Her fremgår det,

at ”…institutlederen valgte…. at få

det hele gennemført bag lukkede

døre…. ” Nej – institutlederen blev

pålagt af dekanen (som er min

overordnede – også i forvaltningsretlig

forstand) ikke at omtale de

konkrete planer, før der var truffet

en principbeslutning om sammenlægningen

– først og fremmest

af hensyn til at de ansatte på de

fire biblioteker ikke i en længere

periode end nødvendigt skulle gå

i usikkerhed om, hvordan deres

fremtidige arbejdsforhold skulle

være. Det er naturligvis helt legitimt

at mene, at dette hensyn ikke

burde have haft så stor vægt, og

Hvor går dine moralske grænser for, hvem du ville forsvare i en

retssag?

Lise, 3. årAnders, 1. år Anna Lea, 3. år

Alle skal have en fair rettergang,

og man er derfor nødt til at have

en neutral indgangsvinkel. Hvis

man dog ved, at personen har

begået den forbrydelse, vedkommende

er tiltalt for, men

der ikke foreligger de fornødne

beviser, ville jeg moralsk have

sværere ved kæmpe for deres

frisag. Da jeg selv har børn,

ville det i sær i pædofili- og

incestsager være svært at ligge

moralen helt til side.

at de studerendes medinddragen

burde have haft større vægt, men

her – som i så mange andre tilfælde

– var det ikke muligt at tilgodese

begge interesser samtidigt. Det

kan i den forbindelse bemærkes, at

heller ikke de ansatte på instituttet

har været hørt, før beslutningen

blev truffet, men at jeg i denne

gruppe har oplevet stor forståelse

for, at proceduren var, som den var

– uanset om man så var enig i den

konkrete beslutning eller ej.

Endelig fremgår det, at juras interesser

”- udover økonomiske besparelser

-” ikke blev varetaget: Her

er det åbenbart underforstået, at

noget så ligegyldigt som et budget,

der skal overholdes, ikke kan være

et sagligt argument for en given

beslutning. Som bekendt kan en

given mængde penge kun bruges

én gang, og da sammenlægningen

indebærer en besparelse

for jura på biblioteksområdet på

Det er et spørgsmål, jeg har

tænkt meget på på det sidste, da

jeg overvejer at arbejde inden

for feltet. Jeg tror, jeg vil kunne

forsvare alle, uanset hvilken

forbrydelse, de har begået. Man

skal have den straf, der svarer

til ens forbrydelse og hverken

mere eller mindre. Herudover er

det vigtigt at have in mente, at

man er med til at afgøre deres

fremtid, hvorfor rimelighedsbetragtninger

ikke kan sættes

til side.

ca. 1½ mill. kroner årligt, kan vi

altså nu ansætte to yderligere

videnskabelige medarbejdere i

forhold til, hvad vi ellers havde

kunnet (eller bruge pengene på

andre aktiviteter, som de studerende

også har gavn af). Ved min

medvirken til beslutningen om

sammenlægning af bibliotekerne

har jeg altså foretaget en prioritering

af vores givne ressourcer

– den konkrete prioritering kan

man naturligvis stadig være uenig

i, men man skyldte måske så at

angive, hvor man i stedet synes,

vi kan undvære de 1½ mill. kroner,

som sammenlægningen sparer

os for (færre fastansatte, færre

eksterne undervisere, færre midler

til studenterrejser og andre studenteraktiviteter

eller ????)

Af Jørgen Albæk Jensen,

Institutleder

Jeg tror godt, jeg vil kunne

forsvare alle, uanset hvilken

forbrydelse, de har begået.

Udfordringen bliver at være

faglig nok til at forholde sig

så objektiv som muligt, for de

kriminelle skal have den straf,

der svarer til deres forbrydelse

og hverken mere eller mindre.

Som kristen mener jeg ikke at vi

er sat her i verden for at dømme

andre, og derfor er det i høj

grad vigtigt for mig at man i en

sådan funktion holder for øje at

formålet som både anklager og

forsvarer er en fair rettergang.

Tekst og foto: Mette Aaberg


14

Biblioteksfadæsen II

Institutleder Jørgen Albæk Jensen kommer i dette nummer af Paragraf

med et modsvar på undertegnedes artikel i apriludgaven af Paragraf.

Dette gør institutlederen ”[f]or at bringe en smule balance i fremstillingen

[…]” Jeg takker for modsvaret og vil ligeledes bringe en smule balance i

Jørgen Albæk Jensens fremstilling

Først og fremmest er det glædeligt

at kunne konstatere, at Juras institutleder

nu har lov til at diskutere

de jurastuderendes og ansattes

bekymringer om biblioteksfusionen.

Desværre sker dette først

efter, beslutningen er truffet.

Læsepladser

I sit indlæg forholder Jørgen

Albæk Jensen sig ikke til, at der

med fusionen bliver færre enkeltmandslæsepladser

på Jura.

Dette er tilfældet, da bibliotekets

stueetage omdannes til gruppearbejdspladser.

I eksamensperioden

kæmper de jurastuderende i ordets

bogstaveligste forstand om

læsepladserne, hvorfor det er en

fatal beslutning at invitere yderligere

2.500 statskundskabs- og

økonomistuderende.

Institutlederen skal dog roses for

at slå fast, at der ikke kommer til

at ske ændringer på den gamle

læsesal, den røde læsesal og i de

to stillerum. Begrundelsen herfor

er, at lokalerne ikke indgår i det

fælles biblioteksområde. Som

følge heraf bliver undertegnedes

opstillede ”skrækscenarier,” ifølge

Jørgen Albæk Jensen, om

Top fem

biblioteksbøger mellem læsepladsrækkerne

ikke til noget. De gamle

bøger, der alene fungerer som

afskærmning, bliver dermed ikke

erstattet af biblioteksbøger.

Biblioteksmateriale

Institutlederen bruger i sit indlæg

stor energi på at forklare, hvorfor

undertegnede ikke er i besiddelse

af de store matematiske talenter.

Jeg vil undlade at kommentere

dette, men blot henholde mig til,

at når tre forskningsbiblioteker

– fra tre store samfundsvidenskabelige

studier – proppes ned i det

nuværende Juridisk Bibliotek, må

der nødvendigvis skulle foretages

en grovsortering af biblioteksmaterialet.

Til dette formål har der da også

stået en aflåst container ved Juras

hovedindgang. Containeren

er imidlertid blevet flyttet over til

statskundskab, så den ikke er med

til at skabe et billede af, at juridisk

materiale kasseres på stribe.

I et forsøg på at begrænse skaderne

af biblioteksfusionen aftager

eksempelvis Afdelingen for Privatret

centrale formueretlige værker.

Dette er meget forståeligt. Ganske

Derfor skal Juridisk Bibliotek ikke nedlægges:

1. 2.500 statskundskabs- og økonomistuderende får

adgang til ”Juras” læsepladser

2. Der bliver færre enkeltmandslæsepladser

3. 50 % af personalet på Juridisk Bibliotek afskediges

4. En stor del af det juridiske biblioteksmateriale kasseres

eller flyttes

5. Hverken studerende eller ansatte har været inddraget i

beslutningen

vist er for eksempel Ussings bøger

gamle, men når de stadig har

forskningsmæssig betydning, vil

det være hul i hovedet at smide

dem ud.

Den negative konsekvens af

biblioteksfusionen er med andre

ord, at materialet fra Juridisk

Bibliotek deles mellem det nye

fusionsbibliotek, containeren og

de enkelte afdelinger. Hermed er

det oprindelige formål med Juridisk

Bibliotek om at samle juridisk

materiale ét sted, hvor alle har

adgang, ødelagt.

Forløbet

Jørgen Albæk Jensen udtaler i

sit indlæg, at Juras besparelser

gennem fusionen giver mulighed

for ansættelse af yderligere to forskere.

Det afgørende spørgsmål er

derfor, om denne gevinst, som den

eneste, kan opveje alle de negative

konsekvenser: 2.500 ekstra studerende

inviteres til at benytte et

reduceret antal enkeltmandslæsepladser,

juridisk biblioteksmateriale

kasseres og spredes på de

enkelte afdelinger, to fastansatte

på Juridisk Bibliotek afskediges,

og de to tilbageværende skal til at

arbejde bredere. Derudover hører

det med, at de jurastuderende og

juridiske forskere overhovedet ikke

er blevet hørt i forløbet.

Anders W. Jacobsen

aj@paragrafblad.dk

Advokater

Holst, Advokater | Hans Broges Gade 2 | 8100 Aarhus C

H,

T, +45 8934 0000 | F, +45 8934 0001 | E, info@holst-law.com | www.holst-law.com


MWBe educated

September 2009

Som jurastuderende kan det være en udfordring at vælge karrierevej. Moalem Weitemeyer Bendtsen

tager udfordringen seriøst og tilbyder jurastuderende på kandidatdelen et praktisk indblik i,

hvorledes arbejdet som advokatfuldmægtig og advokat kan være. Det praktiske indblik vil være i

form af separate og parallelle workshops inden for tre udvalgte arbejdsområder:

Reconstruction and

Insolvency

Hovedpudeproducenten Dun-

Gåsen A/S har i en periode

haft likviditetsproblemer. Bang

Bank, DunGåsen A/S’ bankforbindelse,

har nu valgt at lukke

for kreditten, da kassekreditten

allerede er overtrukket.

Advokatfirmaet Nielsen & Co

repræsenterer DunGåsen A/S i

forbindelse med overvejelserne

om restruktureringen af selskabet.

Bang Bank er repræsenteret

af Advokatfirmaet Thomsen

& Partnere, der sammen med

deres kunder skal forhandle en

aftale på plads og udarbejde den

juridiske dokumentation i form

af selskabsdokumenter, pantsætningsaftaler

og pantebreve, samt

eventuelle andre dokumenter,

som de endelige aftaler kræver.

Real Estate Transactions

k

Ejendomsselskabet Tanggaarden

A/S har i en periode haft problemer

med deres bankforbindelser,

og eneejeren ET Holding

ApS ønsker således at sælge sin

portefølje af ejendomme. Copenhagen

Property Partners A/S har

udtrykt interesse for købet af

selskabet.

Advokatfirmaet Nielsen & Co

repræsenterer Ejendomsselskabet

Tanggaarden A/S’ ejer ET

Holding ApS i forbindelse med

salget. Copenhagen Property

Partners A/S er repræsenteret

af Advokatfirmaet Thomsen

& Partnere, der sammen med

deres kunder skal forhandle

den juridiske dokumentation på

plads i form af en aktiekøbsaftale,

købsaftaler og skøder, samt

eventuelle andre dokumenter,

som transaktionerne kræver.

Læs mere om arrangementet og tilmelding på

www.mwbe-educated.dk

Mergers and Acquisitions

k

På et bestyrelsesmøde er det

blevet besluttet at sælge Publitechnology

til konkurrenten

Scanblitechnology, som i flere

måneder har vist interesse for en

overtagelse.

Advokatfirmaet Nielsen & Co

repræsenterer Publitechnologys

aktionærer i salget. Scanblitechnology

er repræsenteret

af Advokatfirmaet Thomsen &

Partnere. De to advokatfirmaer

skal sammen med deres kunder

repræsenteret ved de to administrerende

direktører over to

dage forhandle den juridiske

dokumentation på plads i form

af en aktiekøbsaftale, et erklærings-

og garantikatalog og eventuelle

andre dokumenter, som

transaktionen kræver.

Advokatpartnerselskab

- Nyt om merit for praktikophold -

Studienævnet har vedtaget nye forbedrede regler for merit for praktikophold, således at

det nu er muligt samlet at opnå op til 20 ECTS for et praktikophold. Betingelserne for merit

fremgår af ”Studieordning for Kandidatuddannelse i jura (2008)”.

Uddrag af ”Studieordning for Kandidatuddannelse i jura (2008)”:

Praktikforløb skal være ulønnede for at kunne indgå i studieprogrammet. Forløbet skal før

påbegyndelse forhåndsgodkendes af studienævnet. Ved praktikforløbets afslutning skal der

udarbejdes en ca. 5 siders skriftlig redegørelse for praktikopholdets studiemæssige relevans,

som skal godkendes af den af studienævnet udpegede faglige vejleder for studerende i

praktikforløb. Praktikstedet skal fremkomme med en udtalelse om praktikkens faglige indhold.

Ansøgning om endelig godkendelse af praktikforløbet sendes til studienævnet vedlagt

den skriftlige redegørelse og praktikstedets udtalelse. Praktikforløbet kan godkendes med

10 ECTS.

Der kan ud over disse 10 ECTS godkendes yderligere 10 ECTS i forbindelse med et

praktikophold, såfremt den studerende udfærdiger en praktikrapport på yderligere op til

20 sider på dansk (eller for udenlandske praktikopholds vedkommende på engelsk). Det

er en forudsætning, at den studerende selv kan finde en faglig vejleder, der vil påtage sig

opgaven og godkender emnet. Der gives op til 3 timers vejledning til godkendelse af emnet

og udarbejdelsen af denne rapport. Emnet kan vælges før eller under praktikopholdet. Der

gives karakter for denne del af praktikrapporten, som er underkastet intern censur.

Såfremt praktikrapporten er udfærdiget på et ikke-skandinavisk sprog, kan denne udgøre

det konstituerende valgfag, der skal være på et ikke-skandinavisk sprog.

Læringsmål for praktikrapporter:

Formålet med praktikrapporter er, at den studerende skal dokumentere færdigheder i at

anvende videnskabelige teorier og metoder og i dette arbejde kunne inddrage praktiske

tilfælde eller forhold fra praktikopholdet.

Målet er, at de studerende med praktikrapporten skal vise, at de kan:

• formulere en klar, juridisk problemstilling med relation til det selvvalgte emne,

• identificere og indsamle relevant (retskilde)materiale, herunder materiale fra praktikstedet

• skelne mellem væsentligt og uvæsentligt i forhold til emnet,

• strukturere og beskrive emnet systematisk,

• identificere og analysere emnets problemer i overensstemmelse med juridisk metode (eller

en anden af fagets metoder),

• forholde sig selvstændigt til det indsamlede materiale og emnets problemstillinger,

• diskutere og argumentere retligt for mulige løsninger i overensstemmelse med juridisk

metode (eller en anden af fagets metoder) og

• formulere sig i et klart og præcist sprog med brug af korrekt juridisk terminologi.

Med venlig hilsen

Studievejlederne & den internationale studievejleder


Tværfaglighed i spil hos

PricewaterhouseCoopers

Man samler 24 ambitiøse studerende fra hele landet. Kombinerer dem i

teams på tværs af faglighed og sætter dem til at løse en krævende caseopgave

på 5 timer.

Sådan er opskriften på PwChallenge

- en case-konkurrence, hvor

set-uppet er så tæt på en virkelig

dag på jobbet hos PwC, man kan

komme, mener HC Consultant

hos PwC, Lotte Wegge Andersen

’Som i den virkelige verden

bliver de studerende udsat for at

løse opgaven med et ukomplet

informationsbillede, selv opsøge

den viden der er nødvendig og

navigere blandt aktører, der har

vidt forskellige dagsordener. Det

stiller store krav til evnen til at

sortere i information, strukturering

af team og arbejdsproces, og ikke

mindst, pga. deltagernes forskel-

lige faglige profiler, at være åben

overfor at problemerne kan ses fra

flere sider.

Og netop det med at være åben for

nye perspektiver var noget, som

Lotte Lindeloff, stud. jur. fra AU

bed mærke i: ’Det var spændende

at skulle få det til at fungere, men

også svært fordi jeg skulle have

min faglighed i spil på en anden

måde, end hvad jeg har oplevet

ved lignende casespil, der var

helt målrettet min studieretning.

Hvor jeg på den ene side måske

ikke kom så dybt med det juridisk

faglige som jeg er vant til, fik jeg på

den anden side et helt enestående

indblik i PwC, og i hvilke problematikker,

der ligger i et virksomhedsopkøb,

og hvor mange forskellige

faglige vinkler, der er på det.’

Øvelsen lykkedes dog til fulde for

Lotte og kollegaerne fra Copenhagen

Business School og Syddansk

Universitet, der efter en hård og

spændende dag kunne modtage

Fredag d.1 . april blev der for andet år i træk afholdt PwChallenge hos PricewaterhouseCoopers i Hellerup,

København. Lotte Lindeloff, stud..jur. på AU var med på årets vinderhold.

førstepræmien - et valgfrit PwCkompetencekursus

til en værdi af

10.000 kr. - og dernæst nyde en

unik gourmetoplevelse med god

stemning og uformel netværking

efter alle kunstens regler.

Plesner tur retur

Historien om et københavnsk advokatfirmas charmeoffensiv for en flok

århusianere.

I de gode gamle dage – faktisk er

det kun et par år siden – gæstede

eksterne undervisere juridisk institut

i tiden op til større skriftlige

eksamener for at samle trådene for

de studerende og forsøge at give

dem overblik over stoffet – den

såkaldte manuduktion.

De studerende var glade for ordningen,

men universitetet savnede

garanti for undervisningens

kvalitet, og valgte at smække

søauditoriets døre i for næsen af

manuduktørerne, og sagde stop

for flere arrangementer.

Advokatfirmaet Plesner udnyttede

dette tomrum og inviterede alle 3.

års studerende på gratis bustur

til København til opgavegennemgang

og formueretlig undervisning

den 23. april.

Blandt århusianske jurastuderende

har Plesner nok ry for at være lidt

københavnersmarte. Det skyldes

overvejende deres egen reklame

med den fuldmægtige med slikhår,

som er ”klar til at bryde janteloven”,

samt det faktum at de ikke har et

kontor i Århus.

Der var dog ikke meget slikhår

over underviserne, som faktisk

begge havde en vigende hårpragt.

Til gengæld var deres opgavegennemgang

samt undervisning i

problemstillingen omkring springende

regres af ganske af god

kvalitet, og der herskede bred

enighed blandt århusianerne om,

at de rent fagligt havde fået et godt

udbytte af dagen.

I bussen på vej til København

diskuterede et par af deltagerne

hvorvidt Plesner bruger modeller

i deres reklamer, eller om de

ansatte faktisk har slikhår. Personerne

fra reklamerne befandt sig til

frokosten i kantinen hos Plesner,

og der vurderes på den baggrund

at være tale om Plesners egne

ansatte.

Stemningen internt i virksomheden

syntes at være ganske afslappet,

og smart tøj og hår er ikke et

Er du også et stort spørgsmålstegn når det kommer til formueretten?

kriterium for ansættelse. Det er

derimod et stort engagement og

en høj faglig standard. Jobbet hos

Plesner byder på lange arbejdsdage.

Til gengæld får man en høj

løn, samt spændende opgaver for

nogle de største erhvervskunder

man kan tænke sig.

Århusianerne blev dagen igennem,

udover den faglige undervisning,

vartet op med alt hvad hjertet

kan begære inkl. en afsluttende 3

retters menu med vin, som gjorde

at de fleste faldt i søvn under

hjemturen.

I ethvert gensidigt bebyrdende

retsforhold, gælder devisen: noget

for noget.

Til gengæld for deltagernes faglige

udbytte vil jeg således gætte på,

at Plesner med arrangementet

søgte en vis eksponering og positiv

omtale hjemme i Århus, hvilket de

hermed har fået.

Og til alle jer på 2. år:

Snyd ikke jer selv for en tur til Kobbertårnet,

hvis chancen byder sig

igen næste år!

Nikolaj Grunnet

ng@paragrafblad.dk

1 1


20

Strasbourg

- the city of undiscovered beauty

Retskritisk Forum inviterede studerende på studietur i april til

menneskeretsdomstolen, Europarådet og Europa-Parlamentet i

Strasbourg. Læs her to udvekslingsstuderendes indtryk af byen og dens

centrale rolle for menneskerettigheder.

If Paris is the city of love, then dare

we suggest that Strasbourg is the

city of undiscovered beauty.

Strasbourg is famed for its legal

and human rights associations

and having spent only a short

Helle Pøhl, advokat ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol

“If Paris is the city

of love, then dare

we suggest that

Strasbourg is the

city of undiscovered

beauty.”

What better way to spend the

afternoon than to wander in the

almost untouched quarter of the

old city Petit France? We sat under

the shade of the trees enjoying

a French meal to the slow pace

of the nearby river. The sound of

relaxed chatter and happy laughter

filled the air as our group drowned

themselves in the intoxicating

atmosphere, or could that have

been the power of the French wine

perhaps?

Meeting the Danish Judge

Before getting ahead of ourselves,

we mustn’t forget this was a study

trip! The itinerary was jam packed

with visits and meetings at the

European Court of Human Rights,

the European Council and the European

Parliament. We watched

justice in action as Georgia faced

Our true highlight was an inspir-

ing talk with Helle Pøhl, a Danish

lawyer working in the European

Court of Human Rights. We were

told of her role of liasing with complainants

and organising their case

work to be submitted to the judges

for further approval or even dismissal.

Our attentions were captured

by the sheer interest in what

she had to say although she was

merely explaining the delicates of

the court process and the general

demands of her job.

while there seeing only a glimpse

of the city, it became clear that un-

German influence on this small

French hideaway. Arriving on a

Overall we were absolutely spoiled

throughout the trip, dining on over

indulgent meals, drinking the

finest fruits of France and being

captivated along the way.

derneath the political reasons this

backdrop was perfectly chosen.

The river flows tranquilly through

the bustling city, depicting the

sun drenched morning gave us the

chance to explore as we were lead

by our tour guide from Retskritisk

Forum Susi Nielsen. Walking

through the groomed streets lined

with classic architecture you cannot

help but let yourself get a little

excited.

Gruppebillede af deltagerne på studieturen Listing our main activities can no

way detract from the enjoyment

off with Russia over exiled citizens,

and overall experience of the trip.

attentively listened to a Danish

judge, Mr. Peer Lorenzen, detail “We watched justice in action as Georgia faced

his work and responsibilities and off with Russia over exiled citizens, attentively

undoubtedly inspire one or two of

us to follow suit, explored impres- listened to a Danish judge, Mr. Peer Lorenzen,

sive buildings with eccentric tour detail his work and responsibilities and

guides and learned of international

politics from a Danish lawyer in

the Court.

undoubtedly inspire one or two of us to follow

suit”

Carrie-Anne og Jane er udvekslingsstuderende fra henholdsvis Skotland og Australien. De følger blandt

andet kursusfaget European Human Rights Law.

21


Vi bakker dig op

F U L D M ÆG T I G E M E D A M B I T I O N E R S Ø G E S

Du har ambitioner, og du vil gerne stå ved dem. Du arbejder målrettet på at blive blandt

de dygtigste på dit felt. Hos os får du en intens arbejdsdag i samarbejde med erfarne

kolleger, der kvalificerer dig til juridisk problemløser og strategisk sparringspartner for

førende virksomheder i ind- og udland.

Kom videre på www.plesner.com

Fra venstre: Jacob Christensen arbejder med Corporate/Commercial, Esben Kjær med Corporate

Finance, Gitte Holtsø med IP- og konkurrenceret, Lasse Esbjerg Christensen med skatter og

afgifter, Peter Fogh med entrepriseret og Pernille Bigaard med insolvensret og rekonstruktioner.

Foto: Per Morten Abrahamsen

JUS

J u r i d i s k S e l s k a b i A a r h u s

JUS i Rusland

Duck and cover

17. årgang, nr. 70 - maj 2009

22 23


JUS-Bladet

Ansvarshavende redaktør:

Søren Sneftrup

Layout:

Paragraf

Forsidebillede:

Rusland

Midtersiderne:

Påskefest+Rusland

Juridisk Selskab

Aarhus Universitet

Bartholins Allé

Bygning 1340

8000 Århus C

Kontor:

Bygning 1343, kontor nr. 392

Telefon: 89 42 14 56

E-mail:

post@juridisk-selskab.dk

www.juridisk-selskab.dk

Søren Sneftrup er alene ansvarlig

for indholdet af JUSsiderne

Duck and cover!

Fugleinfluenzaen er over os! Der er udbrudt verdensomspændende

pandemi, viruset er nu muteret fra dets oprindelige vært og direkte over

i mennesket! Åhh nej, menneskehedens udryddelse er lige omkring

hjørnet! Det var da ærgerligt. Nu var vi lige så godt i gang med hybrid-biler

og miljørigtig energi! Nå nej, det er sgu da svineinfluenzaen, der lusker

rundt. Hvad blev der egentlig af den der farlige fuglesygdom? Dengang

var jeg naturligvis også hunderæd, jeg har trods alt lidt af et fuglebryst.

Men der skete ikke rigtig mere, gjorde der? Jeg husker i hvert fald ikke,

at jeg følte mig mere syg for at par år siden end nu. Og størstedelen af

min familie og mine bekendte er her der da endnu. Så er dén influenza

ikke længere farlig for hele verden?

Og hvad er problemet nu med den der svineinfluenza? Jeg skal da

ærligt indrømme, at jeg til tider er lidt af et møgsvin, og at jeg sikkert

også om et par år kunne kategoriseres som en gammel gris. Placerer

disse karakteristika mig lige midt i svineriets epicenter? Jeg ved det

ikke. Jeg hørte den 28. april, at 12 danskere efter en rejse til Mexico

var blevet undersøgt for svineinfluenza – og samtlige resultater var

negative! Er der tale om en verdensomspændende forkølelse? Jeg

skal ærligt indrømme, jeg er forvirret. Det kunne muligvis også forklare

hvorfor, at jeg valgte at læse jura og lige netop ikke valgte biologi. Der

er forresten en restaurant i Århus, der hedder Svineriet. Nogen der vil

med mig derned og udfordre skæbnen?

Den 26. juni skulle vi alle gerne være ovre vores eksaminer, og på netop

denne dato har vi derfor valgt at arrangere Sommerfesten, så vi lige kan

stikke hoveder sammen en sidste gang inden, at folk bliver spredt for

alle vinde. Billetterne kan som sædvanlig købes tre dage før festen fra

12-12.30 i kantinen. Kom og dans lidt luft i den flade læserøv og grin af

dine alt for fulde læsegruppe i baren. Vi ses!

Det skal lige for en god ordens skyld nævnes, at der selvfølgelig ikke

længere er kontortid indtil begyndelsen af næste semester. Hvis det

brænder helt på, så hænger der en bestyrelsesoversigt på døren ind til

kontoret med e-mail og telefonnumre.

God vind til eksamen! Og nyd nu den overfyldte læsesal, hvor tilsyneladende

alle andre studieretninger på Aarhus Universitet har adgang.

For en jurist som landets leder, SKÅL!

Søren Sneftrup

Redaktør, Juridisk Selskab

En medhjælper i JUS

bliver aldrig en fuser

Skulle man melde sig som hjælper

til JUS-festen?

Det er jo så let og sjovt at være

gæsten.

Men jo, den tjans – jeg synes den

lokker

Og jeg tog mig endelig sammen

- for pokker

Holdte en pause fra domme og

bøger

Og gør det engang, for nu skal

I høre.

Vi mødtes alle så friske i kantinen.

Der blev sagt goddag og sikke

en smilen

Opgaver delegeres og et klap på

min skulder

Alle hjælper alle og bruger sine

muller

Stolene flyttes og forskelligt

ståhej

Det hele går jo så let som en leg.

Senere var der sandwich og

masser af hygge.

Den jeg fik med laks

var sgu lækker at

tygge.

I m e n s s a g d e

klubmesteren et par

praktiske ord

Vi andre sad bare og

lyttede omkring det

aflange bord.

Der var lige nogle JUSnavne

vi sku’ lære at

kende.

David, Morild, Ronnie

- nogle flinke svende.

Nåh, men i løbet af

festen var der et par

bar-vagter.

Det er skægt og noget

alle magter.

Vi skåler med alle og

folk køber sjuser.

De skal nok samle

mod til at snakke med en russer.

I baren får vi festet og drukket

shots – ikke få.

Napper en ekstra øl – der er ikke

noget vi hellere må.

Nej barvagten, det er skam ikke

det værste.

Og der er masser af tid til at finde

sig en kæreste.

Festen er i gang og vi er med.

Charme og selvtillid – ud på dansegulvet

afsted.

Hæmingerne er sluppet ” Hit me

baby one more time”

JUS´erne nikker og synes, det

er fine.

Oprydning kommer – og nej, ikke

for sjov.

Vi fejer gulve og spørger ikke

om lov.

Borde, toiletter og gulve er klamme.

Det er nu ikke så slemt når vi er

så mange.

Imens kan vi dele festens saftige

sladder,

mens vi drømmer om de bestilte

smørrebrøds-madder.

Aftenen den flyver så hurtigt

forbi.

ØV, en måned til næste fest, det

kan jeg ikke li.

Der var musik og drinks og masser

af venner

- Og ja, er du sunshine jeg er øm

i alle mine lemmer

Går hjem i min seng og min mave

bruser.

En medhjælper i JUS bliver aldrig

en fuser!

Af Signe Tang Bertelsen

og Heidi Vigen Jørgensen

Man er vel en af de flinke svende

24 25


Påskefest

JUS i Rusland


2

JUS på forårstur i Skt.

Petersborg og Moskva

En by i Rusland

Forventningerne var, at alle går

med store pels huer, og alt er

bygget af beton. Man kan vel kommunikere

med dem på engelsk.

Turen til Kastrup startede med

4 stive timer gangster-rap af 3

medpassagerer i toget til Kbh. som

havde fået alt godt til næsen.

B e r l i n , e n i n t e r n a t i o n a l

lufthavn

Ej, tænker man. Berlin skulle jo til

at være Europa nye navle. Sikker

noget sludder. Berlin er ikke international,

for alt som bliver sagt i

højtalerne er på tysk, og intet andet

sprog får man præsenteret! Selv

betalingsmuligheder er begrænset.

Nej, en international lufthavn

skal selvfølgelig ikke tage visa el.

master card. En tysk lufthavn modtager

altså kun euro, dog for uden

Starbucks, som i min familie også

går under navnet ”Star Wars”. Så

Starbucks måtte døje med os de

fire timer, ventede på at komme

videre med flyveren. Timerne i

en lufthavn er lange, når man kun

kan købe kaffe, så jeg kryber til

korset, og siger at jeg har brændt

en pølsemand af. Nej, det var ikke

pænt gjort, men jeg havde sådan

lyst til en Karrywurst mit Pommes.

Men pølsemanden tog heller ikke

visa, selvom pølsen var klar parat

anrettet. Den dårlige samvittighed

slog mig først i Skt. Petersborg, da

jeg opdagede, at jeg faktisk havde

100 euro med – flot spasser.

Juridisk fakultet

Skolegangen i Rusland er lidt ala

USA, med at man efter highschool

er klar til at læse jura, som 16 – 17

årig. Den juridiske uddannelse

i Rusland tager 6 år og som

færdiguddannet tjente man vist

omkring 100.000 rubler! Besøget

på det juridiske fakultet førte til

spørgsmål, om Rusland er et

korrupt land, hvilket forelæseren

ikke ønskede at svare på. Til

spørgsmålet om Rusland har

dødsstraf, svarede forelæseren

både ja og nej.

Serviceniveau:

På rejse er man gerne ude og

spise. En aften hvor vi var taget

14 mennesker ud og spise, bestilte

mange en en 3 retters menu.

Så var det hele kaos. Servitricen

er fuldstændig lige glad med

kunderne og maden kommer ind

i den rækkefølge, den er blevet

lavet i. Hovedretten, desserten og

forretten kom ind i nævnte ræk-

kefølge inden for 5 minutter – Bon

appetit. Rigtige mange butikker

og restauranter har døgnåben.

Over for hotellet lå der 3 små købmandsbutikker

klods op ad hinanden

som alle tre havde døgnåbent.

Toiletforholdene er ej hellere at

råbe hurra for. Jeg har flere gange

betalt for at komme på toilet, hvor

man får udleveret toiletpapir, når

man betaler og derefter får lov til at

gør det i et hul! Jeps, et hul.

Standard price – 200

Ksenia viste os den hurtigste trans-

port mulighed i Skt. Petersborg,

nemlig pirattaxi. Hun stak bare en

hånd ud og den første bil som kom

forbi – sjovt nok en Lada. Jeg har

været ud at køre pirattaxi i mange

Lada’er, men også nyere biler,

som Ford og Mazda. Det er åbenbart

meget normalt, at når man er

på vej hjem ad fra arbejde, at man

kan samle folk op. Standard udstyr

i en Lada er en skruetrækker på instrumentbrættet,

men valgte man

en rigtig taxi var der ikke den store

forskel. Det var bare en lige så

Det kræver sin mand at følge med i ballet

smadret Lada med skiltet ”taxi”.

Ballettur

Vi var en lille flok på 7 personer,

som havde bestemt os for at være

kulturelle og ville prøve at skaffe

billetter til en ballet. Efter vi havde

forhørt os i et billetkontor i undergrunden,

hvor prisen var ca. 5000

rubler blev vi sendt videre til et

mindre kontor. Dette kontor solgte

kun billetter til Marijinskij teateret

og efter et par telefonopkald blev

vi sendt ud for døren for at møde

en mand. Manden anviste os nogle

pladser, som vi takkede ja til for

en okay pris. Efter at have ventet

noget tid kom en anden dame med

billetterne og manden ville have

pengene sort. Jeg elsker lande

uden korruption. Ang. at blive diskrimineret

så fører Rusland stort,

alle russiske studenter og russere

får billetter til ca. 120 DK. Kr. Dette

betyder, at alle ”fremmede” skal

betale en 4 dobbeltpris! Balletten

var et vellykket stykke på 3 timer

med 3 akter, om ”danserinden”,

som var titlen på stykket. Vi var alle

imponerede over dansernes ankelstyrke

og de flotte kostumer.

Kød på bordet

Efter et vellykket besøg hos Danske

Bank, hvor vi var 28 mennesker

klemt ind i et kontor til tre,

hvor Nicolai, der var ansat som

Corporate Relations Manager,

fortalte os om byen Skt. Petersborg

og om det russiske system

som i korte træk kunne forklares i

STEMPLER. Han havde desuden

en tendens til at knipse under hele

foredraget. PLESNER gav derefter

en dejlig middag, hvor mange fik

en New Yorker steak på 16 oz

~svare til 450 g steak. Nicolai anbefalede

en bar med godt dansemusik

og piger som stod på podier

og dansede. Senere viste det sig at

pigerne - wupti – smed tøjet efter

en dans eller to og kun dansede i

g-streng. For hvert andet musik

nummer blev pigerne afløst af nye

piger med nyt udfordrende tøj og

sådan forsatte natten videre.

Den transsibiriske jernbane

Lørdag/søndag nat kl. 00 dut, trillede

toget af sted med nogle trætte

og andre festglade studerende

ud på køretur. Jeg tænkte selv,

at vi skulle sove i tæpper fra den

sidste FDF lejr eller sådan noget,

men der var flotte senge, dog lidt

hårde. Man fik både morgentøfler

og en flaske vand, så vi manglede

ikke noget. Ved siden af os boede

nogle russer, men de grinede kun

lidt af os ved indgangen i toget,

da vi slæbte alt vores grej med os

og måtte have ”pakkeri mesteren”

frem, så man kunne komme ind

og ud af de lidt trænge rum. Om

morgen på ved ind til Moskva

kunne vi se en hel landsby af

redskabsskure fra Jem & Fix til

en plovmand. Altså dem med

skydedøre, hvor taget er grønt,

men jeg kunne ikke se om disse

havde skydedøre. Men mange af

skurene havde en skorsten og der

holdte taxier udenfor, så det var

beboelse. De er synd for folket at

de er så fattige, men jeg kan også

godt se at det er svært at holde

styr på 12 mio. mennesker + det

løse. Her var kommunismen vist

ikke nok.

Kreml

Vi gik først ind på den røde plads,

hvor en katolsk kirke havde en

salme i gang, så det satte lige som

stemningen i gang. Mange sagde,

at de fik gåsehud, af at betræde

den røde plads med alle morderne

på samvittigheden. Den røde plads

var smuk med rigtig mange brosten

og var smuk kredset ind af det

historiske museum og muren

ind til Kreml. Inde i selv Kreml,

som jeg selv vil sammenligne

lidt med Vatikanet, selvom det

er så langt fra, så er nogle af

grundtankerne de samme. En

lukket kreds, hvor man kan

fylde 4 kirker op. Vi så våbenkammeret

og en Zar kanon,

hvor udmundingen ca. er 40

cm. i diameter. Zaren Katharina

havde også udstillet sin

snekane med et grønt langt

spisebord i midten. Kanen

var lavet af massive bjælker

og det krævede 23 heste for

at trække den. Hestene måtte

derefter alle skiftets ud for

hver 17. Km.

Back to basic

Til min store forundring elsker

folk i Rusland is. Det er

mærkeligt nok, når det også kan

være snevejr i maj måned derover.

Men varmt for russerne var, når

temperaturen var over frysepunktet,

så var det is-vejr. Det russiske

folkefærd er individualister, hvor

du må tage imod en skulder tackling

- intet af det europæiske med

en undskyldning. Russere er generelt

sure og nedstirrer dig, hvis

du smiler, for så er du mærkelig.

Russere går ikke med pelshue,

men ser til gengæld mærkeligt på

os, som gør. 80 – 90 % af husene

er bygget af beton. Nej, russere

kan ikke tale engelsk, selv om

de har menukort på engelsk,

engelsk mad og engelsk musik

i baggrunden. Med mindre man

selvfølgelig køber noget af dem.

Så får man alle guldtænderne på

højrefløjen.

Af Mona Konge

Fra JUS’ side vil vi naturligvis

gerne sige tak til alle vores sponsorer:

PLESNER, Kromann Reumert,

Studienævnet, Jurrådets

Fond og Oticon Fonden. Uden

dem havde det ikke været muligt

at arrangere turen så billigt!

2


AGE >20> OR ABOVE

KLOSTERGADE 34

DK-8000 ÅRHUS C

TLF: +45 86 19 42 50

WWW.SOCIALCLUB.DK

SOCIAL CLUB

Hold din privatfest hos os GRATIS

Har du fødselsdag?

Er du lige blevet kandidat?

Eller har du bare lyst til at holde en fest

for alle dine venner?

Så kan du låne et af vores lokaler med

plads til mellem 50 og 200 mennesker.

Du låner lokalet GRATIS og der er fri

entré for alle dine gæster.

Der er RABAT på priserne i baren og

du slipper for at få ødelagt din lejlighed.

22256015

60124321

INTERNATIONAL

FAGLIG VEJLEDER

Under Det juridiske Studienævn vil der være en stilling som international faglig vejleder ledig til besættelse

snarest muligt. Stillingen kan søges af jurastuderende.

Den internationale faglige vejleder skal rådgive jurastuderende om de typiske studiestrukturer ved udenlandske

universiteter og praktiske forhold i forbindelse med planlægning af studieophold. Arbejdet omfatter

også råd og vejledning til studerende, som ønsker at søge et stipendium til udlandsophold, herunder

Fakultetsstipendiet, Socrates- og Nordplusstipendierne.

Vejlederen skal endvidere rådgive om gældende regler for meritoverførsel og indpasning af studieophold

i studieforløbet. Vejlederen udarbejder i samarbejde med sekretariatet beskrivelser af gældende regler

omkring studieophold i udlandet m.v. til offentliggørelse på internettet.

Vejlederen skal også, i et vist omfang, rådgive juridiske kandidater om studie-muligheder i udlandet

herunder LL.M.-ophold.

Det er en forudsætning, at ansøgeren har gode formuleringsevner og sprogfærdigheder, herunder engelsk

på forhandlingsniveau. Der vil blive lagt vægt på ansøgerens egne erfaringer med udlandsophold. Der vil

også blive lagt vægt på, at ansøgeren har interesse og flair for IT.

Stillingen er normeret til 420 timer om året. Ansøgeren bør være opmærksom på, at arbejdsbelastningen

er meget varierende fordelt over året. Aflønning sker i overensstemmelse med gældende overenskomst

mellem Studenterundervisernes Landsforbund og Finansministeriet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden for Juridisk Instituts internationale

udvalg Morten Midtgaard Fogt, tlf. 8942 1444 eller Line Riggelsen, tlf. 8942 1386.

Ansøgningen indsendes til Journalkontoret, Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, og skal

være Journalkontoret i hænde senest tirsdag den 26. maj 2009 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes

afholdt i uge 22 eller 23.

Ansøgningen skal være mærket: 2009-215/3-234

Aarhus Universitet tilbyder et godt og inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 35.000 studerende

og 8.500 medarbejdere, der præsterer videnskabelige resultater af høj international standard. Den budgetterede

omsætning i 2009 udgør 5,3 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.

au.dk.


VIL DU PRØVE LIVET

SOM ADVOKAT I SOMMERFERIEN

Så bliv sommerfuldmægtig hos Bech-Bruun i København

– og bo på Langelinie lige ved siden af kontoret.

Læser du jura på overbygningen, har du mulighed

for at prøve livet som advokat på vores

kontor i København.

Som sommerfuldmægtig får du en unik mulighed

for at afklare, om advokatverdenen er

noget for dig, og vi får en fornemmelse af, hvad

du forventer af os.

Opgaverne, du bliver stillet over for, er typiske

fuldmægtigopgaver, så forløbet så vidt muligt

giver dig en forsmag på, hvordan det er at være

fuldmægtig hos os.

Du bliver tilknyttet én af vores faggrupper i fire

uger. Derudover får du tilknyttet en tutor, så

du hele tiden har en person at sparre med.

Dine fire uger hos os bliver afrundet med en

evaluering af, hvilke områder du bør arbejde

videre med, og i hvilken retning vi vil anbefale

dig at gå.

Du vil sammen med andre sommerfuldmægtige

blive tilbudt at bo i vores lejlighed på Langelinie

Allé i de fire uger, opholdet varer.

Lyder det som noget for dig, så send en ansøgning

hurtigst muligt til HR@bechbruun.com.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Anette Kejser eller Tine Rasmussen på 72

27 00 00.

Læs mere på www.bechbruun.com/karriere

INC 2009

Den 20. og 21. april afholdtes kvalifikationsrunde til International

Negotiation Competition i Århus, hvor hold á 2 personer dystede mod

hinanden i 2 omgange. 3 dommere, deriblandt en underviser på faget

Juridisk forhandling, Mikkel Gudsøe, afgjorde ud fra bestemte kriterier,

hvilke 2 hold fra Århus, der skulle dyste mod 2 hold fra København om

at repræsentere Danmark i finalen i Chicago.

Rockband

Case 1 handlede om 2 tidligere

medlemmer i et fiktivt rockband

fra 1970erne, der nu i 2009 havde

5 punkter de ønskede forhandlet.

Det ene hold skulle således

forhandle det bedst mulige resultat

hjem for forsangeren i bandet, og

det andet hold skulle gøre det

samme for guitaristen. Resultatet

var dog ikke det eneste holdene

blev bedømt på. Andre faktorer

som synligheden af forberedthed,

planlægning, teamwork, fleksibilitet,

langtidsholdbare løsninger,

forholdet mellem holdene samt

etik og selvanalyse, talte hver

lige på pointskalaen, og det var

således muligt at vinde på andet

end resultatet, selvom dette

umiddelbart kunne synes vigtigst.

Holdene skulle vælge en strategi,

de gennem forhandlingen skulle

følge, og her ville træning fra faget

Juridisk forhandling, være en stor

fordel. Teamet skulle fordele sine

interne roller og have styr på, hvad

hver person skulle foretage sig og

have godt styr på sin best/worst

alternative to a negotiated agreement

(BATNA/WATNA). Således,

når forslag fra modparten blev

fremført, skulle man nøje overveje

sit eget næste træk, for ikke at give

utilsigtede indrømmelser eller,

i tilfælde af urimelige modkrav,

fremstå som useriøs.

Mange forhandlingskneb

Casene var designet således, at

hvert hold havde nogle interne

facts og agendaer, der var modstanderholdet

ubekendt, og som,

hvis dette konkret var fordelagtigt

for en, under forhandlingen kunne

blive præsenteret for modstanderen.

Ved uforudsete begivenheder,

var det om at holde øje med

sin bemyndigelse, og var man i

tvivl, ville det være en god idé ikke

at aftale noget straks, men i stedet

elegant påpege, at man først skulle

konsultere med sin klient.

Spørgsmål, designet til at bringe

modparten ud af fatning og afsløre

manglende forberedelse,

blev også foretaget. Eksempelvis

hvis modstanderholdet spurgte

Deltagerne Ulrich Eriksen, Victor Lee og undertegnede i seriøs forhandling

hvilket advokatfirma man kom

fra, og man ikke fra start havde

tænkt over dette. Da forhandlingen

skulle fremstå realistisk, skulle alt

således være forberedt.

2. og 3. plads

Århusholdene klarede sig godt i

finalen, men kom desværre ikke

videre til Chicago. Faktisk klarede

holdet, der fik 3. pladsen sig på

mange punkter forhandlingsmæssigt

bedre end finalepladsholdet,

men disse havde en fordel i et super

godt engelsk og en umiddelbar

dominans taletidsmæssigt. Dette

burde dog ikke, ifølge forhandlingsteori,

altid være en fordel, da man

derved kan give modstanderholdet

mange modargumenter og ikke

nødvendigvis får nogen indrømmelser

fra modstanderen på den

konto. Finalepladsholdet røbede

blandt andet, at deres klient ingen

penge havde, hvorefter 3. pladsholdet

nemmere kunne komme

igennem med deres forslag, da

modstanderens klient åbenbart

var desperat.

Få tilmeldte

Der var fra start kun tilmeldt 7

hold, og kun med hjælp fra Mikkel

Gudsøe, blev et ottende hold

tilmeldt. Årsagen til dette skyldes

formentlig, at forhandlingen skulle

foregå på engelsk, hvilket nok

kunne afskrække mange. Et godt

engelsk kan bestemt ses som en

fordel, eftersom finalepladsholdet

nemt kunne charmere dommerne,

undtagen Mikkel Gudsøe, som

den eneste forhandlingsteoretiker

blandt dommerne. Forhandlingsteori

er som sagt meget mere end

gode sproglige kundskaber.

Claus Johansen

cj@paragrafblad.dk

33


Stærk jobsøgning

og Chili-con-Carne

MJ informerer:

MJ har afholdt en række spændende

arrangementer i løbet at

foråret 2009. Vi startede året med

et helt nyt arrangement, workshop

i jobsøgning. Arrangementet

var i samarbejde med Kromann

Reumert og PricewaterhouseCoopers,

som guidede deltagerne

igennem udformning af gode

jobansøgninger, og hvordan man

gebærder sig til jobsamtalen. Arrangementer

var en succes, og vi

håber at kunne afholde et lignende

til næste forår.

I slutningen af marts afholdt MJ

sin årlige forårstur. I år gik turen

til Århus Rådhus, hvor vi fik en

rundvisning og fik lov til at snakke

med de forskellige jurister fra

borgmesterens afdeling. Turen

blev fulgt op af en enkelt øl på

Hjorten, og vi havde en rigtig hyggelig

eftermiddag.

MJ’s næste arrangement på programmet

er for det første vores

introarrangement i starten af september,

hvor vi serverer Chili-con-

Carne og fortæller om foreningen.

Den 28. oktober afholder MJ sin

årlige Københavnertur. I år skal vi

besøge Christiansborg og Kammeradvokaten,

så sæt allerede nu

kryds i kalenderen.

MJ informerer på vegne af

DJØF:

DJØF har udviklet en karriere-

guide, hvis

f o r m å l e r

a t k l æ d e

de studerende

bedst

muligt på til

livet efter

studiet. Karriereguiden

er bygget op

således, at den gennemgår alle

trin i jobsøgningsprocessen: Fra

de indledende overvejelser, og

afklaring omkring hvad man gerne

vil beskæftige sig med, selve ansøgningen

og cv’et, jobsamtalen

og sluttelig løn- og ansættelsesvilkår.

Guiden er hermed et rigtig

godt redskab til alle, der er på vej

ud på jobmarkedet, eller overvejer

Fly with the best...

et jobskifte.

Guiden indeholder også mange

gode råd om, hvordan man aktivt

kan bruge sin studietid og fylde

cv’et med forskellige kompetencer,

samt hvordan man bevidst kan

arbejde med at skærpe sin profil.

Med andre ord; DJØFs karriereguide

er fyldt med en række

anbefalinger om, hvordan man

kan tackle

sin jobsøgningsproces

bedst muligt,

så drømmejobbet

kan

komme lidt

tættere på.

K a r r i e r e -

g u i d e n e r

gratis, og kan afhentes på Moderate

Juristers kontor.

MJ’s næste arrangement på

programmet er for det første

vores introarrangement i

starten af september, hvor

vi serverer Chili-con-Carne

og fortæller om foreningen

Husk i øvrigt, at der er masser af

gratis vejledning at hente, hvis du

er medlem af DJØF; der er blandt

andet gratis telefonisk rådgivning

og sparring på dine ansøgninger

og cv – hvis du sender det over

sammen med jobopslaget, vil du

blive kontaktet inden 24 timer af en

konsulent, der giver dig konstruktiv

feedback på din ansøgning.

Hvis du selv har lyst til at lave

noget aktivt på dit studiested og

oparbejde nogle flere kompetencer

til dit cv, kan det anbefales at du

møder op i DJØF Århus, hvor du

fx kan være med til at lave fede

arrangementer for de studerende,

og folk fra jura, ASB, økonomi og

statskundskab. Send en mail til

Mette Rasmussen på mra@djoef.

dk, hvis det har interesse.

Af Kamilla Enevoldsen og

Anne Christine Brønnum

Moderate Jurister

Sælgerchikane

De er overalt. De ringer, lige mens vi spiser, de står på lur på Store Torv,

de nægter at acceptere et simpelt nej, og lige som man tror man er sluppet

af med dem, kommer de igen.

Her menes selvsagt den latterlige

flåde af telefonsælgere og hjælpeorganisationer,

som i bedste piratstil

forsøger kapring mod uskyldige

mennesker. Her følger en guide til,

hvordan man undgår disse.

Hvis man inden for de sidste 9-12

år har været dum nok til at acceptere

en måneds gratis aviser, kan

man være sikker på, at idioterne

har ringet tilbage minimum en

gang hver anden måned siden

da, hver gang med et nyt og bedre

tilbud, som de nærmest påstår at

tabe penge på. Og hver af disse

samtaler, starter med, at man takker

for tilbuddet, men vælger ikke

at tage i mod det. Her kunne – og

burde – samtalen vel ende med

et ”undskyld forstyrrelsen”, men

sådan ved vi vist alle, at det aldrig

går, for lige meget hvor mange

gange, man takker nej, forsøger

sælgeren med ”hvad med et weekend-abonnement”,

”startdatoen

kan rykkes” eller ”..men har du

set vores nye sektion”. Men der

er en nemmere måde, en metode

der altid virker, og det bedste er,

hvor simpel den er. Tricket er at

sige følgende: ”Ja, jeg læste skam

jeres avis. Ja, den var enormt billig.

Ja, jeg havde masser af tid, jeg

har læst den for nylig, og den er

simpelthen på så ringe et journalistisk

niveau, at jeg har lovet mig

selv aldrig at falde så dybt igen

som til at betale penge for jeres

lorteavis”. Prøv det – du vil blive

overrasket!

”Undskyld, har du et øjeblik?”

Værre end avissælgere er horden

af hyæner, som indtager Store

Torv og Ryesgade i deres jagt

på nye ofre til at støtte deres

tit fuldstændigt obskure formål.

I gamle dage blev denne type

hvervningsopgaver varetaget af

de respektive foreningers frivillige

medlemmer, hvilket gav deres

virke nogen form for goodwill og

medfølelse, idet de trods alt troede

på deres egen sag. I dag forholder

det sig ganske anderledes, da

”hjælpe”-organisationerne aktivt

Et af formålene, man kan støtte, er dansende bjørne. Sådan! Det er da mega

fedt at lære bjørne at danse. Mere af det!

hyrer folk, til at gøre deres beskidte

arbejde. Disse lejesoldater kunne

ikke være mere ligeglade med

den sag, de taler for, og blev de

tilbudt 5 kr. mere i timen af organisationen

”Dræb hvalerne” ville de

gladelig skride fra ”Red hvalerne”

hurtigere end deres grimme blok

med PBS-aftaler ville ramme

jorden. Til gengæld er de provisionsaflønnede,

hvilket sikrer en

irriterende ihærdighed, som ikke

stopper på gågaden, men gerne

fortsætter ind i detailbutikkerne.

Hjælpeorganisation rekrutteringspolitik

efterlader meget at savne,

når det nærmest virker som om,

man skal have dreadlocks og

lurvet tøj for at blive ansat, og var

det ikke for føromtalte blok, ville de

nok kunne tjene flere penge ved

at sidde med vejen med hånden

fremme. Løsningen på dette problem

er heldigvis simpel: Lige meget

hvem der spørger, skal du bare

sige: ”Jeg er allerede medlem”.

Så lukker de for det meste røven.

Ellers se nedenfor.

Hvis uheldet er ude

Hvis du alligevel er blevet suget

ind og nu betaler til organisationen

”Handicappede rumæneres

kalahaforening” og har weekendabonnement

på ”Skaknyt”,

er der stadig hjælp at hente. Alle

PBS-aftaler kan afmeldes nemt

via netbank uden overhovedet at

være i kontakt med foreningen.

Med aviser er det lidt sværere, da

det typisk kræver en opringning til

kunde”servic”. Her er det vigtigt at

være fast i stemmen, sige at det

var en lorteavis, og at du ikke ønsker

opkald i fremtiden. Det sidste

er nu fuldstændigt uden indhold,

da de nærmest begynder at ringe

i det samme du har lagt på, lige

meget hvad.

Jakob Lakjer

jla@paragrafblad.dk

34 35


Kære brevkasse

Look-alikes

Paragrafs brevkasse

Igen i år planlægger jeg at deltage i årets kapsejlads,

men som jurastuderende er det enormt

frustrerende, at JUS altid får hammer af alle de

andre foreninger. Jeg skal lægge ører til mine

venners hånlige kommentarer hvert år, og der

er ærligt talt ved at blive for meget. Hvad skal

jeg gøre?

Knuzzer,

Den Fortvivlede.

Selvom håret er blevet

lidt kortere er der ingen

tvivl. I øvrigt flot at gå

fra kvantefysik til afdeling

for retslære.

Uffe - Johnny

Kære Jakob Lakjer

Der er desværre ikke meget at gøre ved det

egentlige problem, nemlig at JUS altid taber. Til

gengæld kan du påvirke alt det uden om. For det

første kan du slippe af med alle dine taber venner

fra andre studier. Som bekendt leger lige børn

bedst, også selvom disse børn er 7 sekunder om

at bunde en øl. For det andet kan du bare sørge

for at gå kold inden finalen. På denne måde kan

du til tid og evighed benægte finalens eksistens

og herved afvise mulige kommentarer.

Håber du kan bruge det.

Mvh.

Brevkasseredaktionen

Sten - Albert

Sideløbende med sit

statsministerkandidatur

i slutningen af sidste

årtusinde havde

Uffe gang i sin entertainerkarriere.

”’Brimming with talent’ employment boutique

Norrbom Vinding Law Firm, member of Ius

Laboris, is accepted by peers and clients alike

as the’unquestionable leader’ and ‘right at the

cutting edge’”

Sådan skrev European Legal 500 om Norrbom Vinding

i 2007-udgaven Læs mere om os på www.norrbomvinding.com

Norrbom Vinding er et specialistfirma inden for

arbejds- og ansættelsesret, som rådgiver såvel

danske som udenlandske virksomheder samt

offentlige arbejdsgivere i alle forhold inden for HR

Vi står for

Sammenhold, teamspirit og musketérånd i en branche,

der normalt er kendetegnet ved indbyrdes konkurrence og

stærk individualisme

Omsorg, sammenhæng og kvalitet i arbejdslivet (med

fokus på det hele menneske) i en branche kendetegnet ved

lange arbejdstider

Respekt og interesse for alle niveauer i organisationen i en

branche, der traditionelt opfattes som værende meget

hierarkisk

Høj moral, etik og stolthed i en branche, der ofte opfattes

modsat

Interessante og stærke personligheder til at sætte ansigter

på historierne

Vi har altid brug for talentfulde jurister

Har du et højt fagligt niveau, er du et engageret og entusiastisk

menneske, og har du lyst il at prøve dit talent som fuldmægtig i

et advokatfirma, så send en ansøgning til:

Norrbom Vinding

Attention: Mariann Norrbom

Amerikakaj

Dampfærgevej 26

2100 København Ø

– eller på info@norrbomvinding.com

Har du brug for flere oplysninger så ring på telefon 35 25 39 40

– du kan spørge efter Mariann Norrbom eller Inge Aas.


3

Oprykningskampen

skudt i gang

Udendørssæsonen er i gang, og FC Juras spillere arbejder benhårdt på

træningsbanen for at sikre oprykningen

En skuffende uafgjort på 3-3 mod

FC Vietnam i første kamp har

medført behov for et systemskifte

i forsvaret. Der er blevet lukket for

mange mål ind, og det offensive

spil har været hæmmet af, at vi

har måttet trække kanterne ned

og støtte forsvaret. Vi forsøger

nu i stedet at spille med zoneopdækning

i en klassisk 4-4-2 opstilling.

Dette gav allerede udslag i 2.

kamp, hvor det offensive spil blev

mere flydende og resulterede i

en sejr på 2-3, på Fuglebakkens

baner. Apropos banerne, så lider

Møllevangen skoles fodboldbane

af akut græsmangel, hvilket til tider

kan gøre det svært at spille poleret

fodbold. FC Juras har derfor et nyt

græstæppe til Møllevangen øverst

på ønskelisten. Eksamensperioden

er over os, og studiet er

selvfølgelig uden sammenligning

1. prioritet, men alligevel lykkes det

os gang på gang at mønstre 18-20

spillere til træning. Træningsflid

er vigtig for holdet, så vi kan få

kontinuitet i træningen. Vi skulle

jo gerne rykke op i serie 4.

Ingen stress

Kommende kampe

Herrernes kommende kampe

25. maj: FC Vietnam – FC Jura

31. maj: Aarhus 1900 – FC Jura

6. juni: FC Jura – Fuglebakken

Dåsernes kommende kampe

17. maj: Hundslund – FC Jura

20. maj: FC Jura – VRI

27. maj: Hørning IF – FC Jura

Vi har i de første kampe haft god

opbakning på sidelinjen, og der

skal lyde en tak til de tilskuere, som

har taget sig tid til at komme ud og

se kampene. Det er meget sjovere

at spille fodbold med tilskuere på.

Til alle jer som stadig har jeres

debut som Karnovs Kriger til gode

så tag imod tilbuddet. Tag dine

studiekammerater i hånden og

kom med ud og se en kamp. Det er

alle tiders mulighed for at stresse

af og i stedet nyde det gode vejr,

få sig en øl og en sludder med

ligesindede. Det er vigtigt at holde

pauser fra paragraffer og domme,

så man ikke kører sur i studiet. Og

i øvrigt har vi brug for det!

FC Jura-dåserne

Ikke kun herrerne, men også de

fagre unge kvinder er gået i gang

udendørssæsonen. I foråret må

Dåserne dog skuffende nøjes

med et 7-mandshold, da de på opstartsmødet

kun kunne mønstre få

spillere. Det viste sig ikke at holde

stik da træningen først gik i gang

med 18 fremmødte spillere. Der er

altså udsigter til 11-mandsfodbold

til næste sæson. Hvis opbakningen

er lige så stor til efteråret, lover

det godt for FC Juras dåser.

Tag et kig på www.fcjura.dk

Af Christoffer Nepper,

på bestyrelsens vegne

Oprykningen skal sikres!


Når vi siger karrieremuligheder,

så mener vi det

”Da jeg begyndte her som

yngste fuldmægtig for 5 år

siden, havde jeg store

forventninger – både til

virksomheden, mig selv

og jobbet. Det har jeg

heldigvis stadig.”

Søren Andersen

Partner

Hos FOCUS ADVOKATER er vi 35 jurister, som tilsammen

dækker hele spektret inden for erhvervsjura. Fælles for os

er, at vi kan lide det, vi laver. Vi tror på engagement som en

afgørende drivkraft til at skabe resultater og nå personlige mål.

Engagement er også grundstenen for de karrieremæssige

muligheder, vi ønsker at give medarbejderne. Adskillige af

vores ledende partnere begyndte deres karriere som yngste

fuldmægtig her på kontoret.

Vi søger fuldmægtige pr. 1. september 2009

Har du lyst og evner til at arbejde selvstændigt på egne retssager

og med egen klientkontakt - selvfølgelig godt bakket op

af kompetente kolleger. Og vil du være med i en travl og

spændende hverdag, hvor også det sociale miljø prioriteres

højt. Så mail din ansøgning til spg@focus-advokater.dk.

Har du spørgsmål først, er du meget velkommen til at ringe til

personalechef Susanne Posselt Gunnersen på 63142020.

Englandsgade 25 . 5100 Odense C . Tlf. 6314 2020 . Fax 6314 2030 . www.focus-advokater.dk

FOCUS ADVOKATER er et moderne advokatfi rma, som dækker hele spektret inden for erhvervsjura.

Vi har kontorer i Odense og Hamborg og beskæftiger mere end 100 ansatte, heraf 35 jurister.

18 huller i Hansted…

En snes morgenfriske jurastuderende spredt fra alle årgangene var lørdag

d. 2 . marts mødt op i juragården klokken otte om morgenen for at tage

med ned og spille golf i en lille jysk flække, kaldet Hansted.

Til aftenarrangementet i Århus

mødte endnu flere op, og alt

i alt vil vi tillade os at betegne

arrangementet som en succes,

som naturligvis bør – og vil – blive

gentaget.

Antallet af deltagere var ikke

så stort som sædvanligt, hvilket

naturligvis må skyldes den globale

finanskrise, der har ramt de danske

studerendes økonomi utroligt

hårdt. Dem, der trodsede krisen og

valgte at investere kr. 275 (medlemmer)

/ kr. 300 (ikke-medlemmer)

af deres opsparede formue

på hele arrangementet (både golf

og aftensmad, inkl. drikkevarer)

opnåede til gengæld et afkast, som

ingen børsmægler på Wall Street

tør drømme om. Analytikerne

havde ellers frygtet, at det ikke

var muligt at gå 18 huller på den

afsatte tid, men da kuglerne rent

faktisk blev slået i det 18. hul blev

overraskelsen desto mere positiv.

Juridisk Golfklub kom dermed

fornuftigt igennem første kvartal af

2009, og på baggrund heraf - samt

bedre udsigter for verdensøkonomien

i

den kommende

tid

– opjusterer

ledelsen

i klubben

d e r f o r

f o r v e n t -

ningerne for resten af året, i løbet

af hvilket, der vil blive arrangeret

flere golfture. Golfklubben skal

derudover også stå for bachelorfesten

d. 2. juni, 2009, som igen i

år vil blive afholdt på Guldbar.

Selve golfbanen i Hansted var

meget begyndervenlig, hvilket

passer perfekt til Juridisk Golfklub,

eftersom vi er en forening

bestående af både talentfulde og

ikke mindst talentløse medlemmer.

Vejret var desværre ikke helt

med os hele dagen, men det var

humøret til gengæld. Vi startede

med i fællesskab at øve os på den

såkaldte driving range inden vi blev

delt op i mindre hold, så vi kunne

komme ud

og slå de 18

huller. Der

var sørget

f o r b å d e

kage, sandwiches,

frugt

og drikkevarer,

da golf

som bekendt

er en meget

energikrævendesportsgren.

Dertil

var der for

bestyrelsesm

e d l e m -

merne også sørget for en god

omgang blandede nødder fra Mellemøsten,

som tilsyneladende faldt

i deres smag. Især Knuds.

Den hyggelige dag slog i øvrigt

fast, at det er

”Den hyggelige dag slog

i øvrigt fast, at det er og

bliver på golfbanen, de store

erhvervsaftaler indgås.”

og bliver på

g o l f b a n e n ,

de store erhvervsaftaler

indgås. Bes

t y r e l s e s -

formanden,

Morten T., skaffede sig (vist nok)

en ny klient, der har et problem

med en verserende sag vedrørende

en scooter, han solgte

for et par år siden. Køberen af

scooteren gør gældende, at der

er mangler ved det købte, og

kræver således et forholdsmæssigt

afslag. En – i hvert fald set

med jyske briller – meget meget

stor og principiel sag. Vi følger

spændt med, og giver læserne

en opdatering af sagen på et eller

andet tidspunkt.

Vi var hjemme i Århus igen sidst

på eftermiddagen, hvilket gav

folk tilstrækkeligt tid til at nå hjem

og gøre sig klar til aftensmad på

Det blev til en hyggelig dag på golfbanen

Valhalla (v. Åboulevarden), hvor

både temperaturen og stemningen

var høj. Efter to timers fri buffet og

bar måtte vi modvilligt forlade restauranten,

men aftenen sluttede

heldigvis ikke dér. Vi fortsatte som

planlagt på Guldbar, blot få meter

fra Valhalla. Her blev der festet

på den facon nutidens unge nu

engang fester. Hvornår aftenen

så sluttede, var selvfølgelig en

individuel sag…

Uden vores sponsorer ville det ikke

være muligt for Juridisk Golfklub at

arrangere ture som den i artiklen

omtalte. Stort tak til DAHL advokatfirma,

ADVOKATGRUPPEN, hansen

sønderby & co., DELACOUR

DANIA samt Ringkøbing Bank.

Af Keyvan Yazdani,

bestyrelsesmedlem og

kasserer

41


Sunny Beach

...here we come…

Vengaboys strømmer ud af højttalerne, kroppene bevæger sig (næsten)

i takt med musikken, der er varmt og mørket bliver kun brudt af ca. 100

knæklys i forskellige farver..

Hvis man ikke vidste bedre, skulle

man tro, at man var på en våd

bytur i Sunny Beach i Bulgarien.

Når man så ser sig omkring, og

der er et badebassin fyldt med isterninger

og diverse forfriskninger

som Bacardi Breezers og Cult

Shakers, alle folk er klædt i sommertøj,

og der oven i købet står en

guide og skriger ind i en megafon..

Ja, så må man da være i Sunny

Beach!?

Sunny Paragraf

Ovenstående er dog ikke et billede

fra Sunny Beach i Bulgarien, men

derimod blot en beskrivelse af

stemningen på Paragrafs kontor

under dette års traditionsrige ”Tour

de Foreningsgang”. Som den

kvikke læser nok har opfanget, var

Paragrafs tema i år Sunny Beach

med alt, hvad det indebærer lige

fra Breezers til baderinge. Kontoret

var pyntet op til den helt store

techno-fest med mørklægning for

vinduerne, knæklys, vandpistoler,

limbodans og sommerklædte unge

mennesker på dansegulvet. Man

kan vist roligt sige, at Paragraf

”gør alt for at give dig den ultimative

fest”.

Superhelte, feer, kommunister

og aerobicinstruktører.

Der var dog også andre foreninger

med til dette års Tour de Foreningsgang.

Traditionen tro var der fastlagt

et program for turen rundt

til de forskellige kontorer, og det

første kontor, der skulle besøges

denne aften var AJ’s. Her var

der fastelavnstema, og der var

både nogle flotte superhelte i

stramme dragter og en enkelt

flot lyserød fe. I den anledning

havde AJ også hængt en tønde

op på gangen, og folk lod virkelig

deres frustrationer over eksamen

osv. gå ud over den stakkels

tønde, og der skulle ikke mange

ture til, før indholdet bestående

af slik og en hel del kondomer lå

spredt over hele gangen. Så var

festen i gang, og turen rundt til de

forskellige kontorer bød på en hel

del forskellige drinks lige fra kaffepunch

til ”sportsdrik”. Temaerne

på de forskellige kontorer spændte

også vidt. Hos SJ var der fyldt med

kommunister og røde faner, og det

var endda muligt at melde sig ind

i kommunistpartiet på de mange

fremlagte indmeldelsesblanketter.

Hos MJ var der sportstema

med dertilhørende aerobic-video

importeret direkte fra 80’erne samt

sportsdrik til at slukke tørsten med.

JUS havde i aftenens anledning

valgt at tapetsere hele kontoret

med et flot bodega/western tapet,

og flere af JUS’erne ofrede sig

virkelig i den gode udklædnings

sag med flot sort skæg, hår både

på brystet og under armene (!?)

og lækkert slikhår, som må have


krævet ikke så få hårvaske at

slippe af med igen.

Halm og Mc Donalds

Sidst men ikke mindst må vel også

nævnes KJ. De havde Texas-tema

og selveste George W. Bush lagde

vejen forbi. Selve temaet var sådan

set fint nok, men meningen

med den ekstremt store mængde

hø, der blev slæbt rundt til samtlige

kontorer i løbet af natten, er der

ikke mange, der kunne finde. Slet

ikke dagen efter hvor den traditionen

tro stod på oprydning og

rengøring. Der var halm stort set

over alt, og stemningen over for

KJ og alt deres halm var mildt sagt

noget anspændt. Heldigvis hjalp

en ordentlig omgang Mc Donalds

mad på humøret, og oprydningen

blev klaret med et smil.

Signe Stolberg

ss@paragrafblad.dk

Savnes på Paragraf efter festen

Lang halskæde fra Dyrberg/Kern med stort

vedhæng

Flot Guidelæderhat – Crocodile Dundee

style

Solbriller, ser gay ud

Rød I-pod Nano med en hel del Vengaboys

musik på

Megafon i hel stand

LETT ADVOKATFIRMA


At gå fra at være advokatfuldmægtig til at være

advokat hos LETT er en spændende ledelsesmæssig

udfordring. Som advokat har jeg ansvar

for at støtte og udvikle vores advokatfuldmægtige,

yngre advokater og trainees. Man skal træde i

karakter på en anden måde i forhold til at sælge og

tænke i strategier.

Line Marie Pedersen, advokat


Der er en meget uformel omgangstone, det er

faktisk hyggeligt at komme på arbejde. Inden jeg

startede, blev jeg inviteret med på LETTs årlige udviklingstur

til Sydfrankrig. Det var simpelthen så fedt

at få muligheden for at møde mine kollegaer, inden

jeg tiltrådte. Det gjorde det nemmere at falde til.

Nick Strausholm Møller, trainee

LETT er blandt Danmarks største advokatvirksomheder. Vi tilbyder professionel rådgivning til det private erhvervsliv, den

offentlige sektor, organisationer og private. Vi kan føre vores historie tilbage til 1869, og er dermed et af Danmarks ældste advokatkontorer.

I dag er vi over 350 medarbejdere, heraf 165 advokater og advokatfuldmægtige fordelt på kontorer i København,

Århus og Kolding. Læs mere om dine fremtidsmuligheder hos LETT på lettkarriere.dk

København

Rådhuspladsen 4

DK-1550 København V

Tlf. +45 33 34 00 00

Fax +45 33 34 00 01

Kolding

Jernbanegade 31

DK-6000 Kolding

Tlf. +45 33 34 00 00

Fax +45 33 34 00 01


Jeg er for nyligt blevet far til en lille datter, og jeg

er den tredje mand i min afdeling, der tager de 10

ugers forældreorlov, som LETT betaler med fuld løn.

Det er fedt at erfare, at forældreorlov ikke blot er et

”kapitel i personalehåndbogen”, men at det også er


Det der især tiltrak mig ved LETT var, at det er det

ældste advokatkontor, det er full-service, og det

har et ungt og dynamisk miljø. Og så at studenterordningerne

er todelt mellem den klassiske studenterordning

og traineeordningen, syntes jeg var

tiltalende.

Århus - Rådhusgården

Vester Allé 4

DK-8000 Århus C

Tlf. +45 33 34 00 00

Fax +45 33 34 00 01

fuldt ud accepteret, at man bruger den.

Jan Haagaard, advokat, tidl. fuldmægtig

Morten Frank, fuldmægtig, tidl. trainee

Lett Advokatfirma

lettkarriere.dk


Eksamen – en stresset tid

Stress… En tilstand, der rammer de studerende ved slutningen af hvert

semester. Alle sidder bøjet over bøgerne fra morgen til aften og frygter,

at de ikke kan nå at læse hele pensummet op. De frygter måske for at

dumpe. Paragraf zoomer ind på emnet stress.

Den søde eksamenstid er over

os, og med den følger fænomenet

stress. De fleste af os har oplevet

stress i større eller mindre

grad. Om ikke andet kender vi

til fænomenet, der kan ende ud

i regulær sygdom. At stresse er

ikke sundt – det ved de fleste. Men

hvad ved vi egentlig ud over det?

Paragraf har talt med cand. psych.

og dr. med. Bobby Zachariae for at

blive lidt klogere på emnet stress.

Zachariae er leder af Psykoonkologisk

Forskningsenhed ved Aarhus

Universitet, der forsker i psykologiske

og sociale aspekter ved

kræft, men har blandt andet også

forsket i stress og udgivet bøger

om emnet.

Hvad er stress?

”Stress er, kort fortalt, når udfordringer

og trusler overstiger de

ressourcer, vi har til at håndtere

en svær situation eller vores daglige

liv”, lyder det fra Zachariae

på spørgsmålet, om hvad stress

egentlig er for en størrelse. Vi er

forskellige med hensyn til erfar-

Forebyggelse af stress

Få masser af søvn

Husk at holde pauser i din læsning

Vær fysisk aktiv

inger og ressourcer, og derfor er

det også vidt forskelligt fra person

til person, hvordan vi agerer. ”Der

findes to former for stress. Den

langvarige, hvor vi ikke kan se

en ende på belastningerne, og

den akutte eller korte stressform.

Den kortevarige type vil formentlig

gælde for de fleste studerende, der

er stressede i en eksamensperiode.”

Yderligere gældende for den kortevarige

type er, at man oplever, at

den belastende situation er tidsbegrænset.

Vores reaktion afhænger

også af intensiteten: Ved en moderat

stresspåvirkning er man bedre

rustet mod ydre påvirkninger ved

at immunsystemet som regel

er særligt aktivt, hvilket blandt

Ryste. bæve, ryste... Jura + Eksamen = stress

andet betyder, at man lettere kan

bekæmpe infektioner. Disse slår

oftest først igennem, når kroppen

atter slapper af, hvilket kan være

forklaringen på, at nogle mennesker

oplever ofte at blive syge

i weekender og ferier. Derudover

bliver man mere opmærksom;

hjernen generelt og hukommelsen

især fungerer som regel bedre

ved den moderate belastning. Er

man derimod stærkt stresset, har

virkningerne den modsatte effekt:

Man bliver mindre koncentreret, og

hukommelsen begynder at svigte.

I stedet for at arbejde for dig, arbejder

hjernen imod dig.

Det kan altså være gavnligt at

være moderat stresset i en periode.

Med den positive effekt, det

kan have på eksamenslæsningen,

bliver man bedre klædt på til at

levere sit bedste, og så er det jo

ikke længere dumt, at være en

smule stresset. Zachariae understreger

dog, at det gælder om at

finde balancen.

Den indbildte stress

Stress er gået hen og blevet lidt

af et modefænomen, og ordet

bruges ofte i flæng. Zachariae

mener, at stress hos nogle kan

figurere som statussymbol eller

en undskyldning for ikke at leve

op til det forventede. Det kan også

skyldes almindelig travlhed, hvor

folk blot ikke udtrykker sig klart

nok. Så derfor: Spørg ind til din

ven eller veninde, der fortæller,

at vedkommende er stresset. Er

det ”bare” en travl periode, eller

drejer det sig om egentlig stress?

Hvor slemt er det i så fald? Man

skal være opmærksom på, om

der er et problem, mener Bobby

Zachariae.

Men går man og bilder sig selv

ind, at man er stresset, kan det

måske have

e n s e l v -

f o r s t æ r k -

ende effekt:

” D e n i n d -

bildte stress

kan fjerne

fokus fra det

egentlige problem og dets løsning.

I stedet vil man få færre ressourcer

og måske ende op med symptomer

på stress”, fastslår Zachariae. Det

er altså muligt at grave sin egen

grav ved at stresse sig selv for

meget ved tanken om stress.

Den lille pille

Det har i den sidste tid været

fremme i medierne, at flere og flere

unge tager piller som middel mod

eksamensangst. Ifølge jp.dk viser

tal fra lægemiddelstyrelsen, at ca.

2200 unge mellem 15 og 19 år

tager medikamentet betablokker,

hvilket er en stigning på 33 % siden

1997. Betablokker er egentlig

blodtryksmedicin. Hos de fleste af

disse unge bruges det dog mod

eksamensangst. Pillerne dulmer

de fysiske symptomer, hvorved

man får følelsen af at være mindre

nervøs.

Zachariae er ikke uforstående

Godt gammeldags terperi er stadig den bedste vej til 12-tallet

overfor problemstillingen, men

mener dog ikke, at det er generelt

anbefalelsesværdigt: ”Eksamensangst

bør håndteres anderledes.

Det vil jo ikke være sidste gang,

man kommer i en sådan situation.”

Almindeligt hårdt arbejde og

forberedelse er altså stadig den

bedste vej frem. Vælger man at

tage medi-

Det er altså muligt at grave

sin egen grav ved at stresse

sig selv for meget ved

tanken om stress.

cinen, er det

dog vigtigt at

passe på og

holde sig til

små doser.

H v o r v i d t

m a n r e e l t

præsterer bedre til eksamen ved

at tage betablokker, er aldrig blevet

undersøgt.

På jp.dk kan det læses, at ud af de

ca. 5000 henvendelser, Studenter-

rådgivningen årligt får fra studerende

på lange og mellemlange

videregående uddannelser, lider

16 % af eksamensangst.

Lider man af præstationsangst,

er man ifølge Bobby Zachariae

særligt hårdt ramt, da disse mennesker

fantaserer over det værste,

der kan ske. Men at tage en pille

for at blive følelsen kvit er sjældent

den bedste løsning.

Stress hjælper - lidt

Stress er en subjektiv følelse, og

det er op til den enkelte at passe

på sig selv. Det er vigtigt ikke at

bruge alle sine ressourcer – man

taber måske mere end man vinder

ved at sidde oppe hele natten

og læse. Men det kan samtidig

konstateres, at stress i moderat

omfang kan være gavnligt og

forbedre ens præstation. Så find

balancen og vær stresset – men

ikke for meget.

Louise Arens

la@paragrafblad.dk

44 45


4

De voksnes rækker

Hvad gemmer der sig egentlig på den anden side af kandidatbevis og

juristløfte?

I løbet af foråret har mange nok

været til en eller flere konfirmationer

i familien. I den forbindelse

er det nærmest obligatorisk at

byde konfirmanden velkommen

i de voksnes rækker. Som gæst

kan man så smile overbærende og

vide, at en konfirmand – heldigvis

– er langt fra at være voksen. Men

hvornår bliver man så egentlig

rigtig voksen?

Nærmest voksen

Jeg tror, at mange nyuddannede

kandidater føler, at når man efter

sidste eksamen og afleveret speciale

står med kandidatbeviset i

hånden, så er man meget tæt på at

være voksen. For de fleste står livet

fremover på jobsøgning, fuldtidsarbejde,

forpligtelser og langt mindre

frihed, end hvad studietiden bød

på. Jeg tror samtidig, at denne

følelse kommer bag på ret mange.

Personligt kunne jeg ikke vente

med at få kandidat

u d -

d a n -

nelsen overstået og

komme ud og anvende de færdigheder,

jeg havde tilegnet mig

Ja, det ene billede er taget før det andet. Gæt selv hvilket.

Velkommen i de voksnes rækker!

under studiet. Efter over 5 år på

et studie gælder det nok for de

fleste. Det er vel kun naturligt, at

man længes efter at prøve juraen

af i praksis. De sidste eksamener

og speciale bliver derfor ofte

hurtigt overstået med tankerne

fast rettet mod drømmejobbet på

”den anden side”. Pludselig står

man imidlertid i de gule bygninger

med champagne, kransekage og

lykønskninger fra familien, og så er

studietiden pludselig ovre.

Nu har man for sidste gang været

til undervisning i auditorierne,

vennerne på læsesalen og i kantinen

skal forlades, Jusfesterne

bliver aldrig de samme igen og

man skal måske endda flytte til en

ny by. Det liv, man har kendt igennem

de sidste mange år, er slut.

Selv om det kan lyde overordentligt

melankolsk, er jeg overbevist om,

at mange kandidater igennem

tiden har haft det på præcis

samme måde.

Første arbejdsdag

Men hvordan er det så at

komme ud på ”den anden

side” - at være blevet ”voksen”?

Venter der en 80

timers arbejdsuge, stress,

mavesår og rudekuverter?

Personligt

hører jeg til dem,

der rykkede

pælene op og

forlod Århus

til fordel for

et job som

advokatfuldmægtig i

København. Med de

første tre måneder

overstået kan jeg se

tilbage på et forløb,

der sikkert er typisk for mange

nyuddannede jurister. Når man får

sit første job, er den umiddelbare

tanke ”Yes, nu kører det bare! Nu

skal jeg ud og vise hvad jeg kan”.

Jeg tror imidlertid, at den tanke hos

de fleste ofte hurtigt bliver udskiftet

af ”Shit, hvad gør jeg nu?”. For det

at stå med et fuldtidsjob betyder,

at der pludselig bliver stillet en

hel række forventninger og krav

til én, som man ikke var vant til

under studiet.

Selv om man under studiet føler,

at der bliver stillet ofte meget

høje krav til én, er det i bund

og grund blot ens egne krav til

eksamenspræstation mv. På arbejdsmarkedet

kommer kravene

pludselig fra den, der har ansat

dig og den, der betaler din løn.

Jeg er helt sikker på, at mange

nyslåede cand. jur.´er har siddet

første arbejdsdag og tænkt ”Hvad

har jeg rodet mig ud i – jeg klarer

aldrig det her!”.

Hverdag

Det er vel kun naturligt, at det er

en smule skræmmende at skulle

forlade det kendte studieliv. Heldigvis

kan jeg forsikre om, at når

de første sommerfugle i maven har

lagt sig og man har vænnet sig til

at arbejde på fuld tid, så er det

lige så fedt at bruge

juraen i

COPSØ A/S

praksis, som man går og forestiller

sig under studiet. Selv om det kan

kræve en smule tilvænning, så

byder arbejdslivet på en masse udfordringer,

med langt mere kød på

end fx en eksamens-boopgørelse

mellem A og B eller fremlæggelse

af en indstuderet disposition. Det

er pludselig rigtige mennesker og

rigtige sager, det drejer sig om. Resultatet

af den juridiske vurdering

betyder ikke forskellen mellem fx et

7- eller et 10tal, men kan derimod

betyde forskellen mellem store

millionbeløb.

De tanker man under studiet har

gjort sig om hvor hårdt det bliver

at udskifte 4 timers daglig undervisning

med et fuldtidsjob, er derfor

for mit eget vedkommende blevet

udskiftet af en lyst til at give den

fuld gas med sagerne.

Når det så er sagt, er der imidlertid

ikke tvivl om, at et fuldtidsjob

betyder langt mindre frihed, end

hvad man var vant til under studiet.

Omvendt bliver aftenerne og

weekenderne derfor også værdsat

langt mere end tidligere. Et fuldtidsjob

betyder samtidig også, at man

ikke behøver have den konstante

dårlige samvittighed, som studerende

typisk lider under.

Når man har fri, så har man fri. At

man så har fri langt færre timer

end da man var studerende, er

ikke afgørende. Og som mange

studerende sikkert også ser frem

til, så gør det altså også en forskel i

fritiden, at der på bankkontoen står

nogle andre tal, end der gjorde, da

man var studerende.

Afsluttende vil jeg – med fare for

at lyde som en kliché – minde alle

jer, der fortsat er studerende om, at

I skal nyde studietiden i fulde drag.

Pludselig står I med munden fuld

af kransekage og opdager, at jeres

sidste dag på universitetet er ved

at være gået.

» Lad det være sagt med det samme - når du kommer til DAHL som

advokatfuldmægtig, får du lov at tage fat, og du får fra start masser af

klientkontakt – altid med en færdiguddannet advokat og en partner i

baghånden. Det lærer man altså noget af, og ikke to dage er ens!

Her hos os er vi mange unge jurister, og vi arbejder sammen på tværs

af kontorerne.

«

Har du lyst til at prøve det – så send en mail til fuldmaegtig@dahllaw.dk

Kig også på www.dahllaw.dk og læs mere om DAHL!

SIGNE SUNDBØLL MADSEN, ADVOKATFULDMÆGTIG HOS DAHL I KØBENHAVN

hver dag er ny!

Med 280 medarbejdere, heraf 125 jurister, fem

danske kontorer og to i Tyskland er DAHL et af

Danmarks største advokatfi rmaer med specialister

inden for alle juridiske arbejdsområder.

ESBJERG KØBENHAVN VIBORG AALBORG BERLIN KÖLN

Så sørg for at nyde alle de dejlige

og specielle ting, som studiet kan

byde på: Forårssolen i uniparken,

fadøl til kapsejlads, rækker af

shots til Jus-festerne, automatkaffe

til 5 kroner, kæmpe stykker

kage fra matematisk kantine,

arrangementer på foreningsgangen,

Jus-rejser, madklub med

studiekammeraterne, fest på en

onsdag osv. osv.

For tro mig, det er de ting man

kommer til at savne på ”den anden

side”. Samtidig vil jeg dog

også sige, at I kan glæde jer, til

det bliver jeres tur til at bruge

kandidatbeviset i praksis. Og af

personlig erfaring kan jeg garantere,

at kandidatbevis bestemt ikke

behøver betyde, at man er blevet

”voksen”.

Morten Stakroge

Advokatfuldmægtig

Bruun & Hjejle


JQIUMPMOL&HFOMPMSMMPQLKGBVCX

MORADABPS&ELMIATHBSM§PQMSMQ

YK En fod i døren HW&OLHJQIMPVJURAV

O&TOMPSMMPQHASMBKAMMHJQIMP

MO

Bliv en del af holdet som student

Brænder du for at arbejde konkret med juraen

hos statens advokat? Vil du være en del af vores

dygtige og velfungerende studenter-team på ca.

20-25 studerende?

Gennem dine arbejdsopgaver vil du opnå stor

praktisk erfaring med juraen og få et godt indblik i

livet på et af landets førende advokatkontorer.

Du kommer til at hjælpe vores jurister med at

udarbejde notater, forberede retssager, møde i

retten i forberedende retsmøder, inkassosager,

informationssøgning og andre udfordrende

juridiske opgaver.

Vi er ambitiøse og har travlt, men vi har også tid til

at have det sjovt sammen.

Vi tilstræber at imødekomme dine ønsker i forhold

til, hvilken faggruppe du gerne vil placeres i. Du

vil også senere i forløbet kunne rokere til en

anden faggruppe samt drøfte muligheden for en

Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets største og mest alsidige advokatfirmaer med

130 jurister og omkring 240 medarbejdere i alt. Siden 1936 har en af partnerne i firmaet

varetaget hvervet som kammeradvokat. Kammeradvokaten er statens faste advokat i civile

sager, men som privat firma løser vi desuden opgaver for andre klienter.

fuldmægtigstilling og dermed et specialestipendium.

Vi er således løbende i dialog med dig om din

videre udvikling.

Du skal have afsluttet 2. årsprøve på jurastudiet og

have et højt fagligt niveau.

Vil du vide mere om os og vores studenterstillinger,

så besøg www.kammeradv.dk.

Du er også velkommen til at kontakte HR-

medarbejder Sanne Falkeborg på telefon 3315

2010 eller e-mail sfa@kammeradv.dk.

Send din ansøgning til info@kammeradv.dk.

Stillingen er med tiltrædelse til august 2009 eller

efter nærmere aftale.

Vi glæder os til at høre fra dig!

PARAGRAF

Månedsblad for Det Juridiske Institut ved Aarhus Universitet

...søger ny redaktør og

IT-redaktør

Da vores nuværende redaktør og IT-redaktør for Paragraf stopper,

søger vi stedfortrædere.

Vi tilbyder:

- Løn

- Masser af sociale aktiviteter på bladet

- Fornøjelsen ved at være en del af den

bedste forening på Jura

- Kaffe ad libitum på kontoret

Studerende, der har bestået 1. årsprøve,

foretrækkes.

Send en skriftlig ansøgning inden

mandag d. 8. juni 2009, kl. 12 til:

Samtaler afholdes hurtigst muligt efter

ansøgningsfristens udløb

Du skal som redaktør:

- Afholde redaktionsmøder

- Være ansvarlig for annoncer, dvs. holde

kontakten med annoncørerne og sørge

for korrekt annoncering i de forskellige

blade

- Have det overordnede ansvar for bladet

- og meget mere!

Du skal som IT-redaktør:

- Stå for opdatering af hjemmesiden

- Stå for billedbehandling

- Indgå i lauout-teamet

- Hjælpe med vedligeholdelse af vores

IT-udstyr

PARAGRAF

Månedsblad for det juridiske studium ved Aarhus Universitet

Fokus:

Kåre Wanscher

Tema: Kost og motion

Læsesalen anno 2010?

39. årgang, april 2009

JUS

I n s i d e

PARAGRAF

Månedsblad for det juridiske studium ved Aarhus Universitet

Tema: Udlandsophold

Campus Cook-off

Fokus:

Juridisk bibliotek lukker

39. årgang, marts 2009

Tema: SU

Paragraf

Bartholins Allé, bygn. 1340

8000 Århus C

Att.: Mai Buch

Fokus:

Rasmus Blaabjerg

JUS

I n s i d e

PARAGRAF

Månedsblad for det juridiske studium ved Aarhus Universitet

Bagværk eller hærværk?

JUS

I n s i d e

39. årgang, februar 2009

4


50

Klummen

Karma, cykelkarma

– dårlig cykelkarma?

Forbitrelse og grusomhed, men serveret i den rigtige danske stil – med et

vind og skævt smil. Ja, velkommen til dig din usympatiske, ubetænksomme

cykeltyv.

Musikken spiller, og samtalen

flyder alt imens, man står på altanen

med glade minder og gamle

venner. Man er intetanende om,

hvad der egentlig er ved at ske nogle

meter under én, der hvor man

for nogle timer siden syntes at man

havde parkeret sin cykel forsvarligt

med lås, og hvad der ellers hører

sig til. Dernede under altanen står

den listige og ligeglade cykeltyv i

færd med at brække ens cykel op

for bagefter at drage ud i mørket

med ens allerkæreste transportmiddel.

Jamen jøsses dog! – hvor

er det bare direkte irriterende for

ikke at bruge det langt mere rammende

jyske ord; træls!

Søndagsdilemmaet

Så sidder man i saksen igen;

weekenden har ikke resulteret

i fuldførelsen af et eneste konstruktivt

projekt, men har derimod

endnu engang ført hovedpine og

en ubehagelig snurren i kroppen

med sig. Det evige dilemma

søndag morgen er for mit vedkommende,

når jeg erfarer, at mit

sorte lyn ikke står på sin vante

plads; har en ubarmhjertig sjæl

set sit snit til at tage min egen lille

væltepeter, eller har jeg endnu

engang hovedkulds efterladt den

et tilfældigt sted?!

Ja, det hænder, at man får parkeret

EFTERLYSNING!!!

Har du set min cykel? Den er, set i

lyset af sin alder, ikke mere rusten

end hvad godt er – og den er sidst set

uden for Den Hvide Hest.

sin cykel på en mere eller

mindre dumdristig måde,

når man er på rundfart i

nattens svimlende byliv,

men hvorfor betragtes

dette af visse som en opfordring

til tyveri? Kan en

brandert virkelig retfærdiggøre

en handling, man

udmærket ved kommer til

at få dumme og besværlige

konsekvenser for den

person, man ubekymret

stjæler fra?

Cykelkarma?!

Hvornår melder de moralske

skrupler sig? Er det først når

man gribes i ugerningen, at man

rent faktisk fortryder – og fortryder

man ikke alene, fordi man blev

opdaget og ikke handlingen? Hvis

der findes en cykelkarma – hvor

meget skal der så til før, den bliver

dårlig?!

Jeg har endnu aldrig stjålet en

cykel, men jeg synes alligevel at

være forfulgt af dårlig cykelkarma.

Ligegyldigt, hvor grim eller hvor

fantastisk en cykel jeg anskaffer

mig, bliver den før eller siden

snuppet af den luskede, lille cykelsnapper.

Hvordan opbygger man en dårlig

cykelkarma uden at have ladet

sig friste til at nappe en lille cykel

med på vejen, når stiletterne

klemte, og vejen

ned mod byen virkede

meget længere end

de reelt femhundrede

meter?! Dårlig karma

kan da umuligt opstå

blot fordi, man undlader

at slukke lygterne på

parkerede cykler.

Den listige, men knapt så diskrete, cykeltyv. Sikke en slambert!!

Hvornår indtræffer tidspunktet,

hvor jeg kan retfærdiggøre et

cykeltyveri – hvor mange cykler

skal jeg miste før, jeg har oparbejdet

nok årsag til at agere som

cykeltyv uden, at min cykelkarma

påvirkes?

Ja, det må snart blive legitimt, at

jeg selv går ud i byen og uden

skyggen af dårlig samvittighed

forsyner mig med en ny cykel, som

et godtroende fjols har parkeret.

Summa summarum

Det er et svært at være dommer

over karmaens uransaglige veje,

og derfor må min slutning blive

som følger:

Hvis samvittigheden byder dig at

ødelægge mere end blot en dag for

et andet menneske, der muligvis

står lige så trængt økonomisk som

du gør, så tag da den cykel med

dig. Men hvis ikke, ja – så sluk da

hellere lygterne, når du passerer

en cykel med blinkende lampe.

Anne Møller

am@paragrafblad.dk

Maj

Onsdag den 27. maj

Champions League finalen

Fredag den 29. maj

Fredagsrock i Tivoli Friheden med The

Storm

Fredag den 5. juni

Grundlovsdag

Juni

Søndag den 7. juni

Europaparlamentsvalg 2009 + afstemning

om tronfølgeloven

Fredag den 12. juni

Fredagsrock i Tivoli Friheden med Peter

Sommer - 8-6-6-0

Fredag den 26. juni

JUS: JUS-fest i kantinen fra 22-02.

Billetter kan købes i kantinen fra onsdag

den 24. juni kl. 12.00

Dimission på Universitetet

Faste mødetider:

ELSA, kontortid alle dage 12.15-

13.00

JUS, kontortid alle dage 12.15-12.45

AJ, torsdag kl. 16.15 på kontoret

KJ, mandag kl. 15.00 på kontoret

MJ, torsdag kl. 17.15 i mødelokalet

SJ, fredag kl. 14.00

Retskritisk: 1. onsdag hver måned kl.

16.15

Kalenderen

Tirsdag den 30. juni

Hendes Excellence Alexandra Christina,

grevinde af Frederiksborgs fødselsdag

Juli

Torsdag den 2. juli

Roskilde Festival starter

Indlæg sendes til vores

kalenderpige Tobias på

kalenderpigen@paragrafblad.dk

Lørdag den 11. juli

Britney Spears koncert i Parken

Mandag den 22. juli

Hans Højhed Prins Felix Henrik Valdemar

Christian

Kalenderpigen ønsker alle en rigtig

god læseferie og fortjent sommerferie.

Kalenderpigen


AdvoJob


Skal din Jobannonce vises her?

Pris kun 2.300,- kr.

STORBREV B, Bladnr. 46298, Studenterbladet Paragraf

Bartholins Allé, bygning 1340, 8000 Århus C
H.C. Andersens Boulevard 45

More magazines by this user
Similar magazines