17.07.2013 Views

juni 07 - Bjert Stenderup Net-Avis

juni 07 - Bjert Stenderup Net-Avis

juni 07 - Bjert Stenderup Net-Avis

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nummer 6, 13. årgang, juni 2007

Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup

Skal Egebo i Bjert

også dreje nøglen?

Se side 5

12-årig fik en skræk i livet:

Her

mødte

Lasse

tyvene

Se side 3

Bjert-dreng får

Reumert-pris

Se side 7


2

AK

Kontorservice

BOGFØRING OG REGNSKAB

Tlf. 21 20 00 51

Mads Kehlets Vej 14

6091 Bjert

PROFESSIONELT

ARBEJDE UDE

SOM INDE!

ØSTERGAARD sammentømrer gerne et

uforpligtende tilbud,på alt tømrerog

snedkerarbejde.

Tlf.: 75 57 13 37

TØMRER- OG SNEDKERMESTER


Undskyld, må vi

komme forbi?

10-årige Lasse fra

Sdr. Stenderup løb

lige i armene på to

tyveknægte

Af Arne Sorgenfrei

10-årige Lasse Sørensen fra Gl. Ålbovej 4

i Sdr. Stenderup løb forleden direkte ind

i to indbrudstyve, da han sammen med

sin far, Henning Sørensen, kom hjem fra

en tur til Kolding.

- Undskyld, må vi lige komme forbi lille

ven, sagde den ene af tyvene høfligt,

da han var ved at vælte over den lille

dreng i bryggerset til ejendommen.

I favnen havde tyvene bl.a. en saxofon

og andre tyvekoster, som de to lidt forhutlede

udseende tyveknægte fra Kolding

havde forsynet sig med i familiens

hjem.

- Lasse og jeg havde været en tur på

containerpladsen i Kolding. Da vi kom

ind i indkørslen, holdt der en rød VW

Polo, som jeg troede tilhørte en af min

kones hestevenner. Hun var nemlig ude

at ride, siger Henning Sørensen til Bjert

Stenderup Avis.

Men da Henning og Lasse kiggede ind

i bagagerummet på Poloen, opdagede

de, at der lå en bærbar computer og

andre ting, som virkede bekendte.

- Jeg kiggede nærmere på tingene, og

så gik det op for mig, at det var vores

ting. Men i mellemtiden var Lasse løbet

om til bagdøren og ind i bryggerset. Der

kom de to indbrudstyve slæbende med

saxofonen og andre af vore ting ud fra

køkkenet og bad venligt, om de måtte

komme forbi, siger Henning Sørensen.

Da tyvene var kommet ud på gårdspladsen

greb Henning fat i ærmet på

den ene og råbte: Hvad laver I her!

- Det må du meget undskylde, sagde

tyven, fik vristet sig løs, smed saxofonen

ind i bilen, og satte sig på førersædet.

- Så stak han hånden i lommen. Da

blev jeg bange og trak mig lidt væk,

indtil jeg opdagede, det bare var en bilnøgle,

han ville have fat i, fortæller

Henning.

- Lasse var kommet til, og mens tyven

forsøgte at starte bilen, hev vi alt det, vi

kunne få fat i, ud fra bilen, siger Hen-

Da Lasse og hans far, Henning, kom hjem fra containerpladsen, holdte den røde

WW Polo her i indkørslen.

ning Sørensen.

Alt gik så stærkt, at far og søn ikke fik

taget registreringsnummeret på Poloen,

og med bagklappen åben lavede de to

tyve hjulspin på gårdspladsen og forsvandt.

- Men politiet spottede dem begge

efter 40 minutter. Da var de nået til Kolding,

siger Henning.

Familien Sørensen fik alle deres ting

tilbage. Men de mistede 1.300 kr., som

var i en pung.

- Tyvene havde smidt pungen væk, og

3

havde pengene i lommen i stedet. Så

kan det ikke bevises, om det var vores

eller deres egne, siger Henning.

Selv om tyvene var særdeles høflige,

var det en sindsoprivende oplevelse for

den lille Lasse på ti år. Han var ikke i

skole de næste to dage, og har været

lidt tavs, skræmt og indesluttet bagefter.

- Han er bange for, om tyvene kommer

igen. Og han går meget op i, om de

nu skal i fængsel. Det har jeg lovet ham,

at de kommer, siger Henning Sørensen.


4

Beach Volley

Banen er etableret – alle kan frit benytte

sig af den.

Fodbold

Klubhuset er igen i år alt for lille til alle

de spillere, der bruger det. Klubben har

søgt om udvidelse men fik afslag til

budget året 2007.

Ansøgningen til kommunen er fortsat

aktiv. Vi håber det bedste.

Den yngste fodboldspiller i Bjert er 3

år, den ældste er 59 år, alt i alt er vi

knap 400 der spiller fodbold i Bjert.

Med kampe og træning er der ca.

1100 omklædninger om ugen. Det betyder

at vi skal hjælpe hinanden med at

være der alle sammen.

Bjert IF har lige haft 2 hold med til

Gøteborg Cup. Der blev meldt om en

god tur.

Fodboldafdelingen mangler hjælpere

bl.a. til vores kiosk: Kontakt Erik Lund

75572662 / 20153826

Se i øvrigt annoncen om Alt muligmanden,

BIF søger. Den findes andet på

side 38.

Tennis

Der er mulighed for at komme til at svede

og få et bedre velvære ved at spille

tennis.

BIF har 2 meget gode tennis baner. Der

ENTREPRENØR

BELÆGNING - ANLÆGSARBEJDE

DRÆNING - DRÆNSPULING - SLAMSUGNING

er plads til flere, som gerne vil spille og

få noget motion.

Nogle specialister udtaler at banerne

har høj standard.

Kontakt Kaj Madsen for at høre nærmere

på tlf.75572371

Petanque

Vi har to professionelle petanque-baner

som mere eller mindre står uberørte af

menneskehånd.

Der er mulighed for at lave et samlingssted,

hvor motion og konkurrence, sammen

med et god portion social hygge

kan sammenblandes.

Hvem vil tage initiativet til at få Bjert s

Pentanque klub på banen, er I meget

BJARNE NISSEN

TLF. 75 57 29 76

40 28 29 76

SKOVHAVEVEJ 58

6091 BJERT

DØGNVAGT

velkommen til at kontakte Erik Lund

75572662.

Skater banen

Banen bliver brugt meget flittigt af

børn og en del voksne, det er dejligt at

se.

Nogle naboer har igen i år kommenteret

den høje musik, der indimellem

kommer fra området.

Der er blevet bedt om at musikken

skrues ned kl. 21.00 - TAK

Glemt tøj

Aldrig er der glemt så meget som i år,

og sjældent er der set så meget nyt tøj

og sko, der er glemt.

Der er mulighed for at se på de glemte

effekter i klubhuset.

Alt, hvad der glemt i klubhuset frem

til den 20. juni 2007, bliver afleveret til

Røde Kors senest den 1. juli 2007.

Loppe marked

Den 16. juni er der loppe marked i hallen.

Kom og køb lige det du mangler.

Der er alt mellem himmel og jord - og

lidt til.

Er din bolig sikret?

Formanden

Din bolig kan sikres effektivt, uden at hjemmet bliver til Fort Knox.

Låsesmeden Schrøder har en lang række gode råd til, hvordan du

bedst sikrer din bolig.

Derfor er det en god idé at give hele boligen et sikringstjek, samt at

kigge på alle ind- og udgange med tyvens øjne.

Ring 75 50 23 99 og få et

uforpligtende tilbud på sikring af din bolig

- for en sikkerheds skyld

Autoriseret Ruko Sikringscenter

Albuen 15, Kolding, tilf. 75 50 23 99

www.laasesmeden-schroeder.dk

DØGNVAGT


Skal Egebo

også lukkes?

Af Lisbet Friche

Formand for Bjert Beboerforening

Det sandsynlige svar er "JA!", hvis den

"Udviklingsplan for Senior-området

2008 – 2017" Kolding Kommune har

fået udarbejdet, følges.

I beboerforeningerne her på Stenderuphalvøen

er vi af en anden mening.

Stentoft i Sdr. Stenderup blev nedlagt

for et år siden, og vi mener, det er

meget vigtigt, at bevare et plejehjem i

lokalområdet såvel af hensyn til beboerne

som til landsbyerne generelt. Beboerne

– og det gælder både nuværende

og kommende (det kunne være os selv)

– har brug for at blive i deres landsbyområde,

hvor ægtefælle, naboer og

venner kan besøge dem. De kan på den

måde opretholde et netværk, som kan

være med til at skabe tryghed i en mere

overskuelig enhed. De vil blive passet af

overvejende lokale (og stabile) ansatte,

og ikke blive præsenteret for nye ansigter

igen og igen, som det sker på en

større arbejdsplads. Lokalområdet har

glæde af plejehjemmet som arbejdsplads

og som indkøber hos f.eks. Brugsen.

Lokale ældre går hen på Egebo og

spiser varm mad sammen med beboerne.

Hvad siger planen?

Ifølge Udviklingsplanen vil behovet for

plejehjemspladser her på Stenderuphalvøen

frem til 2018 være på 24 pladser,

hvilket meget godt svarer til de pladser,

Egebo råder over. Man kan sige, at vi er

selvforsynende.

Politikerne siger godt nok, at intet er

vedtaget endnu, men i planen er det

overhovedet ikke til diskussion om Egebo

kan renoveres. Det er en forudsætning,

at Egebo lukkes sammen med

andre af plejehjemmene i Koldings

omegn. Disse lukninger skyldes, at

Arbejdstilsynet har påtalt fejl og mangler

i bygningerne. Desuden er en forudsætning,

at et plejecenters ideelle

størrelse er på ca. 60 boliger. Dette er

tilsyneladende tidligere vedtaget som

rettesnor i kommunen. Der skal derfor

nedlægges flere mindre plejehjem i Koldings

omegn og opføres fire nye i Koldings

periferi. Egebo skal efter denne

plan lukkes i 2010 og alle beboere overføres

til et nybygget plejehjem på Bertram

Knudsens Vej på et område mellem

Gymnasiet og den tidligere højskole.

Stenderuphalvøen, som kommunalt

set hedder område 09, bliver sammen

med Alminde-Viuf de eneste, som derefter

ikke har et plejehjem.

Er stort godt?

Hvem har bestemt, at større plejehjem

er bedre? Vi tror simpelthen ikke på

det. I mange andre sammenhænge går

tendensen den modsatte vej: større

institutioner nedlægges og erstattes af

mindre enheder, de store fødevarekoncerner

får konkurrence fra små bryggerier,

mejerier og gårdbrug osv. Det her

er jo ikke sygehuse med specialiseret

behandling, det er menneskers dagligdag

og bolig.

Er centralt godt?

Hvem har bestemt, at al udvikling skal

foregå inde i Kolding. Visionsdebatten,

som netop er afsluttet handlende kun

om Koldings centrum – vi synes det kunne

være rart med lidt visioner for landsbyerne.

Udviklingsplanen forudser, at

ældre vil bo bynært, fordi de fortsat vil

være forbrugere, men det gælder da

vist ikke for plejehjemsbeboere. De

foretrækker givetvis deres kendte lokalmiljø.

5

Kan Egebo ombygges til boliger, som

kan godkendes af Arbejdstilsynet?

Boligerne skal være større for at være

tidssvarende, og det gælder også toiletog

badeværelser. Arbejdstilsynets regler

skal naturligvis overholdes, så personalet

kan arbejde under "ordnede forhold".

Vi går ud fra, at en ombygning er

mulig inden for samme beløbsramme,

som nybyggeri i givet fald vil koste.

Hvad gør vi så nu?

Traditionen tro kommer den slags større

beslutninger som en tyv om natten lige

op til sommerferien. Det var det samme,

der skete, da Stentoft blev lukket. Seniorudvalget

tager lige nu stilling til

Udviklingsplanen og dermed til det

oplæg, de vil præsentere for det samlede

byråd på et seminar den 25.juni. Vi

tror, den principielle beslutning træffes

her. Fra seminaret går planen videre til

budgetforhandlingerne i efteråret.

Beboerforeningen i Sdr. Stenderup og

beboerforeningen i Sdr. Bjert har sammen

udformet en skrivelse, som vi vil

sende til forvaltningen og til samtlige

medlemmer i Seniorudvalget, for at protestere

mod lukningen af Egebo. Vi vil

søge støtte til vores skrivelse hos alle

lokale foreninger.


6

Sankthansaften ved den blå bro

(Broen over åen i Æbleplantagen nord for Bjert Kirke)

Vi vil gerne lave et traditionelt sankthansarrangement, så:

Kl. 20.00 er børnebålet klar til snobrødsbagning.

Kl. 21.00 tændes det store heksebål.

Heksen er lavet af Værested-børnene.

Båltale v. Jette Vangslev

Fællessang

Snobrødsbagning. Vi har dejen, men medbring selv en pind.

Mad og drikke.

Der kan købes pølser, øl og sodavand.

Med venlig hilsen


Bjert-dreng får Reumert-pris

36-årige Frank Thiel, der er vokset

op i Sdr. Bjert, fik en af de fornemme

teaterpriser, som blev uddelt til

den årlige Reumert Prisuddeling på

Det Kongelige Teater.

Timing og knivskarp

Den Gamle Scene på Det Kongelige Teater

var fyldt med alt, hvad der kunne

krybe og gå af kendisser indenfor teater-

og filmverdenen, da DR2 sendte

direkte fra prisoverrækkelsen søndag

den 13. maj.

Frank Thiel, som i Bjert og Stenderup

er bedre kendt som Frank Rasmussen,

fik prisen for bedste mandlige birolle.

Han spillede med i Teater Grobs forestilling

"Hjem, kære hjem", som handler

om en hjemvendt irakisk soldat, som

besøger en gammel ven og dennes

kæreste i et parcelhuskvarter.

"Frank Thiel viste en perfekt sans for

den svære balance mellem den satiriske

livsstilskomedie og den krigstematikkens

gruopvækkende alvor", lød en af

begrundelserne for valget af Frank.

Også ord som beundringsværdig timing,

vittig, musikalsk og knivskarp lød fra

Gamle Scene, da Frank modtog glasstatuetten

og en check på 25.000 kr., som

allerede er skudt i en Fiat Stilo.

Anna Pihl

"Jeg nåede slet ikke rigtig at sætte mig

til rette i salen, før jeg skulle på scenen",

forklarer Frank Thiel. "Jeg var

ikke forberedt følelsesmæssigt og fik

ikke sagt det jeg ville, da jeg først stod

med prisen i hånden. Jeg var fuldstændig

overvældet, for alle hujede og klappede".

Frank Thiel er blevet mere eller min-

Det var en synlig nervøs og rørt Frank,

der stod op på scenen og holdt takketale.

Ifølge ham selv rystede hans højre

ben, hvilket kun sker, når han er nervøs.

dre landskendt, efter han har spillet

broderen til Anna Pihl i tv-serien af samme

navn. Frank startede sin skuespillerkarriere

på de skrå brædder i en skolekomedie

i Bjert Hallen, hvor han også

har medvirket i flere revyer til sommerfester

og Borgerfester. Frank blev

uddannet fra Statens teaterskole i 1999,

bl.a. sammen med Iben Hjejle.

Reumertprisen er den danske teaterverdens

pendant til filmverdenens

Robertpris. Det var en synlig nervøs og

rørt Frank, der stod op på scenen og

holdt takketale. Ifølge ham selv rystede

hans højre ben, hvilket kun sker, når

han er nervøs. Prisen for bedste mandlige

hovedrolle gik til Nicolas Bro for rollen

som Mefisto i forestillingen Faust på

Det Kongelige Teater. I øvrigt en forestilling,

som Frank også spillede med i.

Go’Aften Danmark

7

Frank indrømmer gerne, at den nat blev

der festet igennem, og han stod først

op næste eftermiddag klokken halv

fem. En time senere skulle han møde i

studiet på Københavns Banegård, hvor

Hans Pilgård havde inviteret ham ind til

et interview direkte i Go’Aften Danmark

på TV2.

Helt uvant med at gå på den røde

løber er Frank dog ikke. Han var sammen

med Trine Dyrholm med i filmen

"En Soap", som sidste år vandt en sølvbjørn

ved filmfestivalen i Berlin.

Turné

Der bliver mulighed for at se Frank i

hans prisbelønnede rolle, når stykket

genopsættes i oktober og november

måned i København og senere drager

på landsturné i efteråret 2008.

Ellers er Frank allerede hyret til 5 forestillinger

i det nye år. To forestillinger

bliver det til på Det Kongelige Teater.

Han skal bl.a. være med i åbningsforestillingen

af det Ny Skuespillerhus, som

kommer til at ligge modsat Operaen i

København. Og så bliver det også til

nogle enkelte nye afsnit af Anna Pihl.

Franks forældre Ruth og Bent Rasmussen

bor stadig i Sdr. Bjert. Frank er lillebror

til Tommy, som er den ene halvdel

af Ansagerbandet "Neighbours" og til

Finn, som var med til at starte det

legendariske Bjert punkband "Sprut Singers",

som enkelte i byen stadig husker.

Og mon ikke vi ser ham engang igen

til Borgerfesten sammen med revyholdet?

Frank snakker i hvert fald ind imellem

med dem om at det kunne være

sjovt at være med igen.

Fra Borgerfest til Reumert-pris

Den sikre vej til én af de fornemmeste priser i den danske teaterverden går over de skrå brædder i Bjert-Hallen. Her viste Frank

sine mange ansigter - og talenter - ved Borgerfesten i Bjert i 2003, hvorfra disse billeder stammer.


8

Glidende overgang i

Stenderup kører godt

På skolen i Sdr. Stenderup har de små

nye elever i glidende overgang nu

været i gang i et par måneder og snart

kan de kalde sig rigtige elever på skolen

og i SFO’en.

Børnene har haft deres egen pædagog

tilknyttet ordningen og det går rigtigt

godt.

Børnene færdes hjemmevant på skolen

og blandt de øvige elever og deltager

i skolens øvrige projekter og fællestimer.

Pia Werborg, skoleleder, meddeler, at

det er dejligt at kunne give de kommende

børnehaveklasseselever en tryg start

på skolelivet.

De kommende elever i

børnehaveklassen har

allerede nu vænnet sig

til at komme på skolen.

Fra mandag d. 9. juli til fredag den 27. juli

(uge 28, 29 og 30)

Riberdyb 26

6000 Kolding

Telefon 4512 3590


Ny forening kom

godt fra start

Af Georg Unna

Torsdag den 26. april blev der holdt dåb

over Lokalhistorisk Forening for Sønder

Bjært Sogn.

Mange interesserede havde fundet vej

til Bjert Centralskoles aula, hvor Knud

Vibe Andreasen som en af initiativtagerne

bød velkommen og ridsede baggrunden

op for sit engagement. De øvrige

medlemmer af initiativgruppen Sonja

Dall, Erik Larsen, Finn Illum, Hans Jørgen

Pedersen, Lars Thiesen og Georg Unna

fortalte de fremmødte om forberedelserne

til dannelse af en forening.

En vigtig detalje er at få økonomien i

foreningen til at hænge sammen fra

starten. Noget andet er at finde lokaler

til foreningsarbejdet, så arbejdsgrupperne

og bestyrelsen kan holde møder. Og

hvor der er plads til udstillinger og til et

arkiv. Der er også skabt et netværk af

Bjertborgere, som støtter op om arbejdet.

Efter introduktionen holdt Gunnar

Midtgaard Krag et inspirerende oplæg

om den lokalhistoriske forening i Hejls-

Hejlsminde, der har skabt en række traditioner

i lokalsamfundet. Foreningen

står for udflugter, foredrag, udstillinger

og udgiver lokalhistoriske hæfter og

bøger.

I den efterfølgende pause var der

ivrig drøftelse med initiativgruppen

over en kop kaffe, og mange valgte at

tilmelde sig som medlem.

Generalforsamling

Efter pausen var op mod 35 tilstede til

den stiftende generalforsamling. Lars

Thiesen blev valgt som mødets dirigent

og Georg Unna som referent.

Hans Jørgen Pedersen fra initiativgruppen

gennemgik forslaget til vedtægter

punkt for punkt. Forsamlingen

drøftede detaljer i forsalget og der var

enighed om en række mindre tilretninger.

Derefter blev de reviderede vedtægter

enstemmigt vedtaget.

Kontingent blev fastlagt til 60 kr. for

enkeltperson, 100 kr. for ægtepar.

Til foreningens første bestyrelse blev

valgt Knud Vibe Andreasen, Finn Illum,

Georg Unna, Morten Bøge, Hans Jørgen

Pedersen, Anne-Margrethe Staugaard

og Poul Bramsen. Anna Marie Kehlet og

Erling Grau blev valgt som suppleanter.

Den nye forening kom godt fra start - også økonomisk. Næppe var den første bestyrelse

konstitueret, før foreningens første formand, Knud Vibe Andreasen (til højre)

blev kaldt til Danske Banks lokaler på Skartvedvej i Bjert.

Her fik han af formanden for Sparekassen for Sdr. Bjert og Omegns Fond, Poul Friis,

overrakt en check på 2000 kr. En kærkommen startkapital til den nystiftede forening.

Til revisor og revisorsuppleant blev valgt

henholdsvis Lars Thiesen og Peter Uldall

Juhl.

Under punktet eventuelt kom der

konstruktive ideer og forslag til bestyrelsens

videre arbejde. Referatet fra

generalforsamlingen kan ses på foreningens

hjemmeside under www.Bjert.dk.

Som afslutning på generalforsamlingen

viste Hans Jørgen Pedersen og Sonja

Dall fotografier fra Bjert Sogn. Der

var historiske gallerier af personer og

bygninger, og mange af deltager supplerede

med levende kommentarer som

viser, at der er stor interesse for sognets

historie. Knud Vibe Andreasen takkede

for et engageret fremmøde, der lover

godt for foreningens arbejde.

Konstituering

Ved den nyvalgte bestyrelses konstituerende

møde blev Knud Vibe Andreasen

valgt som foreningens første formand,

og Hans Jørgen Pedersen blev næstformand.

Foreningens sekretær blev Finn Illum

og kasserer blev Poul Bramsen. Der blev

nedsat fem arbejdsgrupper med henblik

på at få skabt gode rammer for foreningens

arbejde. Bestyrelsen har allerede

modtaget henvendelser fra adskillige,

som ligger inde med materialer, der kan

have interesse for arkivet. Og flere har

kontaktet foreningen og er blevet medlem.

9


10

Vædderen er vendt hjem og

Galathea Ekspeditionen slut

De to skoleelever Inger Juhl og Thomas

Skov Carlsen var – som tideligere berettet

her i avisen – med på Galatheaekspeditionen

i seks uger. De to var også

på plads på Langelinie i København, da

Vædderen vendte hjem fra jordomrejsen.

Inger Juhl beretter her om den

oplevelse:

Den 25. april vendte Galathea Ekspeditionens

frontfigur Vædderen hjem efter

en næsten otte måneder lang rejse.

Med godt humør og dannebrogsflag i

hånden stod Thomas og jeg klar på Langelinie

kaj for at byde skibet velkommen

tilbage til det danske land.

Sidst i november 2006 vendte jeg

hjem til et koldt og gråt Danmark efter

at have sejlet med forskningsskibet

Vædderen i næsten 6 uger tværs over

det Indiske Ocean, fra Capetown i Sydafrika,

til Perth i Australien. Jeg satte

mine ben på fast grund i Kastrup lufthavn

med en god fornemmelse i maven.

Hele rejsen havde været over al forventning.

Der sad ingen dårlige oplevelser

og skabte knagen og bitre følelser i min

mave, så jeg følte mig i grunden godt

tilfreds. Det eneste lille stik der var at

mærke, var det der skulle minde mig

om, at eventyret var forbi, og dagligdagen

ventede lige om hjørnet. Thomas

og jeg havde haft en fantastisk tur, med

oplevelser ud over alt forventning. Vi

kom "flyvende" hjem, og er på en måde

først landet ordentligt på jorden her et

halvt år efter.

For godt en måned siden vendte ski-

bet så hjem til Danmark igen, efter at

have tilbagelagt en tur hele Jorden

rundt på over 100.000 kilometer. Da

Thomas og jeg havde været med på en

lille del af den rute, skulle vi selvfølgelig

over og byde skibet velkommen til landet.

Det skete i København på Langelinie

kaj, hvor flere hundrede mennesker

var dukket op. Folk stod klar på kajen

med Dannebrog i hånden, og der var en

sitrende stemning i luften. Alle glædede

sig til at møde deres pårørende på skibet.

Thomas og jeg glædede os nu mest

til at se vores sejlende hjem igen. Ikke

mindst glædede vi os også til at sige hej

til alle de folk, som vi havde noget at

gøre med under rejsen – specielt

sømændene, som vi havde det rigtig

sjovt med.

Med jazzmusik som baggrundsmusik

sejlede skibet langsomt hen til kajen.

Selveste Kronprins Frederik var ombord,

men han forlod straks skibet, så snart

det var lagt til kaj. Desværre så vi ikke

meget til "Pingo" som han bliver kaldt i

Søværnet, men der kommer vel nok en

anden gang.

Det var tydeligt at mærke, at gensynsglæden

var stor, og alle virkede glade

og godt tilfredse.

Med Vædderens hjemkomst fulgte en

masse arrangementer og receptioner,

som forløb over både onsdag og torsdag.

Stort set alle der har haft noget at

gøre med Galathea blev inviteret med..

Der var blandt andet reception på Jyllands-Postens

redaktion på Kongens

Nytorv, festligt arrangement på Københavns

Rådhus, hvor vi spiste de berømte

rådhuspandekager og til sidst reception

i Politikens hus.

Som afslutning på to spændende

dage blev alle inviteret i Tivoli af Dansk

Ekspeditionsfond. Et generøst tilbud,

som mange gjorde brug af, og som sikkert

har været skyld i en del kvalme og

brækfornemmelser efter ture i rutschebaner

og radiobiler.

Alt i alt havde Thomas og jeg nogle

rigtig spændende og hyggelige dage,

som vi sikkert vil huske som en god

afslutning på Galathea Ekspeditionen.

Nu skal Galathea ekspeditionens

opsamlede forskning bearbejdes, og der

bliver tid til en gennemgående evaluering,

med både ris og ros til projektet.

Jeg håber at Ekspeditionen vil blive

husket i fremtiden, som et vellykket

forskningsprojekt og et vellykket eventyr.


Kirsten Madsen ved det tomme bur.

Søges: Rød Papegøje

Den efterlyste røde papegøje fotograferet i en (anden) have på Hundborgvej.

Haves: Tomt voliere

Hos Kirsten Madsen på Hundborgvej i

Stenderup boede der indtil for et par

måneder siden en flot rød papegøje, en

pettant, som den hedder på "fuglesprog",

og den havde det egentlig

meget godt i Kirsten Madsens store bur.

Kirsten Madsen passede den ellers til

punkt og prikke, men alligevel må

udlængslen have været større end man

Har du

lyst til

at køre

veteran

knallert

Er du interesseret i gamle knallerter,

både i at sætte dem i stand og i at køre

en lille tur i ny og næ, og har du lyst til

at mødes med andre entusiaster mandag

aften, så kontakt Niels K. Nielsen på

75571214

lige kunne se på den, for en dag under

rengøringen af buret, smuttede den ud

i friheden.

Siden har rigtig mange været involveret

i Kirstens røde papegøje, som lever

livet - om end lidt farligere end ellers -

rundt omkring i Stenderup.

Adskillige har forsøgt med net, fuglef-

11

rø som lokkemiddel, frisk vand og

måske en lille efterligning af papegøjens

fløjteri, men lige lidt har det

hjulpet, for den ses stadig både i Stenholts

branddam, hjemme på Kirstens

eget foderbræt og flaksende rundt i

byen.

Så hvis I ser en rød papegøje, så er det

ikke fordi i ser syner…


12

En strøm af kvalitet....

Organiseret bedemand

- Deres garanti.

● El-Installation

● Døgnservice

●Din

lokale

El-Installatør er

altid klar til at

servicere både

private- og

erhvervskunder

Begravelser og ligbrænding

for Kolding og omegn

Vi hjælper med alt vedr. begravelser

og ligbrænding og kommer gerne i

Deres hjem og træffer aftaler.

Få tryksagerne »Når nogen dør«

og »Min sidste vilje«.

Udleveres gratis.

Anna-Grethe & Søren Erik Andersen

Begravelsesforretning

Dyrehavegårdsvej 1

6000 Kolding

Tlf. 75 52 65 77

Svarer aften og weekend

www.ab-electric.dk

Bjert Vestervang 3

6091 Bjert

Tlf. 75 57 23 38

Tømrer- & snedkerforretning

Ruddi Hansen

Varmarkvej 28

6092 Sdr. Stenderup

75 57 12 42 / 40 42 88 78


SPAR NORD hjælper

spejderne i Bjert

13

KFUM spejderne i Bjert fik en kærkommen

check på kr. 4.000,- af SPAR NORD i

Kolding - i Bjert også kendt som Bos

Bank.

- Checken der blev overrakt af Bo

Rønholt er blevet vekslet til et letvægtspatruljetelt,

siger Bo Sander, grupperådsformand

hos spejderne.

Første prøve

Teltet skal stå sin første prøve, når cirka

50 spejdere - børn og voksne - tager

på sommertur til Schweiz.

- Der kan være 12 personer i det nye

telt og vejer kun 14 kilo, hvilket har stor

betydning, når der traves rundt i bjergene

- de ældre telte vejer 40 kilo, siger Bo

Sander.

Ikke svært

- Trods en fornuftig økonomi hos

KFUM spejderne i Bjert, har de jo ikke

for meget at gøre godt med - dette

sammenholdt med formålet gjorde det

ikke svært at sige ja til Bo Sander’s

ansøgning, siger Bo Rønholt.

-pen

En meget glad Bo Sander fra KFUM

spejderne i Bjert (tv) modtog checken

fra SPAR NORD’s Bo Rønholt.

BIF fødbold:

200 kampe og månedens spiller i maj

Fritz Friis Jensen rundede de 200 kampe

for Bjert IF’s førstehold i fodbold.

- Han har altid været en god målmand,

men efter vi år har fået en målmandstræner,

er der sket ting og sager,

siger cheftræner Carsten Petersen.

- Fritz har bare stået forrygende, og vi

kunne heller ikke komme uden om ham

ved valget til maj-måneds spiller.

- Han yder en kæmpe indsats til

træning og sætter en ære i at forhindre

angriberne i at score - han er en vinder

både til træning og kamp, hvilket vi

sætter stor pris på i Bjert IF, siger træneren.

-pen

Formanden for Bjert IF Erik Lund overrækker

jubi-buketten til førsteholdsmålmanden

Fritz Friis Jensen


14

Hjertelig tak

for opmærksomheden ved min

75-års fødselsdag.

Venlig hilsen

Kamma Mortensen

Havevej 8, Bjert.

DIN herrefrisør

Massage og zoneterapi

i Bjert-Hallen og Equinox

Ondt i ryggen? Træt i ansigtet? Muskelsmerter?

Tidsbestilling på tlf.7553 0077

mellem kl. 06.30 og 22.00

Venlig hilsen

Dorrith Laursen

lægeexam. massør og zoneterapeut

Patientforsikret


Indbrud i

A-huset

koster i

tusindvis

af kroner

Det var et sørgeligt syn, der mødte formanden

for A-huset i Stenderup, Ib Olesen,

da han den 13. maj besigtigede skaderne

i aktivitetshuset.

Natten forinden havde der været indbrud,

og de ubudne gæster, der havde

været inde, var gået usædvanligt hårdhændet

til værks.

Tyvene kom ind gennem et vindue, og

indenfor har de brudt ikke færre end 12

døre op. Dørkarmene er flænset op med

brækjern og mange af dørene er stærkt

beskadiget.

Derudover er fire skabe brudt op,

ligesom tyvene har opbrudt og ødelagt

husets øl- og sodavandsautomat for at

få fat i de penge, som automaten indeholdt.

Men udbyttet blev meget lille i forhold

til de ødelæggelser, de har forårsaget.

- Reperation af de 12 døre, fire skabe

og automaten løber op i mange tusinde

kroner, så det står slet ikke i forhold til

de udbytte, de har haft, fortæller Ib

Olesen til Bjert-Stenderup Avis.

På grund af leveringstid er ikke alle

dørene repareret endnu, men der er

tale om indvendige døre.

Natklub udsættes

- Der er næppe tvivl om, at det er en

udmærket idé, for vi har fået rigtig

mange positive tilkendegivelser, men

tidspunktet er nok ikke særlig velvalg.

Sådan siger én af iniriativtagerne til

det natklub-arrangement, der var planlagt

til den 9. juni i Bjert-Hallen, næstformand

i Bjert Idrætsforening, Sven

Rørbæk.

Arrangementet er nu udsat til begyndelsen

af det kommende år.

Tanken med arrangementet var, at

“folk” kunne invitere venne og/eller

familie på middag derhjemme, hvorefter

alle kunne mødes hen på aftenen i

natklub i Bjert-Hallen, hvor et superorkester

ville stå klar og en række barer

med eksotiske drinks være åbne.

- Vi havde cirka 200 tilmeldinger, men

det er desværre ikke nok til at undgå et

underskud, så derfor har vi valgt at

udsætte arrangementet til et mere velvalgt

tidspunkt, siger Sven Rørbæk.

- Ud over de tilmeldinger, vi havde,

har vi som nævnt fået rigtig mange tilkendegivelser

fra folk, som gerne vil

være med, men den 9. juni var for dem

et dårligt tidspunkt.

- Noget tyder på, at forårsmånederne

maj og juni ikke er velegnet til den type

15

arrangementer, for lige netop i de uger

foregår der rigtig meget med byfester,

musikfestivaler, sportsstævner osv., så

rigtig mange kalendere er fyldt godt op

i lige netop den periode, siger Sven

Rørbæk.

- Men vi taber dog ikke modet af den

grund, så derfor har besluttet, at det

bliver en udsættelse og IKKE en aflysning

af ideen.

- Vi er fortsat indstillet på at gennemføre,

og det bliver formentlig den sidste

weekend i januar eller første weekend i

februar 2008.


16

Ivan Søgaard Larsen

Din lokale

bankforbindelse

Agtrupvej 2 · 6000 Kolding · Tlf. 76 34 32 70

Kanonkoncert med

Beat the Meetles

den 11. august på Bjert Kro

100 kr. pr. billet - med spisning 195 kr.

Sæt X i kalenderen allerede nu


Cubanske rytmer på Bjert skole

Siden februar måned har musiktimerne i

4.a på Sdr. Bjert Centralskole haft en

helt særlig intensivitet. Der har nemlig i

denne periode været et projekt i gang

med musikskolen (Projekt Samklang).

Formålet, udover at varetage den konkrete

undervisning, har været at øge

elevernes interesse for musikskolen og

musik i det hele taget.

I 4.b har vi haft besøg af Robert Rizzi .

Der er blevet tilrettelagt et forløb, som

har taget udgangspunkt i at få eleverne

til at blive fanget af at spille på lige

præcis det instrument, som de godt kan

lide. Efter en gennemgang af instrumenterne

og præsentation på cd’er af

hvordan de kan lyde, når folk rigtig kan

spille på dem, har eleverne valgt sig ind

på det instrument, som de synes er fedt.

Efterfølgende er eleverne blevet undervist

og udfordret på instrumenterne.

Efter den indledende fase på instrumenterne

er vi så begyndt at spille numre

sammen. Numrene skal så opføres til

skolens sommerkoncert d. 21. juni. Hvilke

numre det er, vil vi ikke afsløre nu,

men det kan afsløres, at det ene indeholder

nogle ret fede cubanske rytmer,

som eleverne nærmest ikke kan slippe,

når de forlader musiklokalet.

I det hele taget har eleverne taget

flot imod projektet, og det er med en

gejst, som også kan høres i musikken.

Tilbage er der kun at håbe, at interessen

er vagt, og de vil fortsætte i fritiden

med at spille musik.

Høj puls i SFO i Stenderup

Skolen og Skole Fritidsordningen i Stenderup

lægger vægt på at både børn og

voksne får rørt sig 30 minutter hver dag,

som sundhedsministeriet jo anbefaler

alle.

Selvom børnene i SFO er aktive og

bruger meget energi på at lege og

bevæge sig, har vi ønsket at prioritere

"Høj Puls" højt for børnene, fortæller

Ulla Hein, leder af SFO. Flere og flere

børn bliver inaktive og vi ved jo alle, at

bevægelse og motion er kodeordet for

velvære, trivsel og også indlæring for

børnene, fortsætter hun. Derfor har vi

søsat projektet her i SFO’en og alle har

taget rigtig godt imod det, både børn,

personale og forældre, meddeler Ulla

Hein.

Hver dag i ugen er der obligatorisk

"Høj Puls" i 30 minutter, og det er skemalagt

og ingen kan smutte udenom

motionen, siger Ulla Hein. Vi har alt lige

fra kapgang, løb, stavgang, gymnastik i

skolegården, junglen og rundt om i Sdr.

Stenderup. Børnene nyder det og efterhånden

forsøger de slet ikke at snyde,

for de synes det er dejligt med bevægelse

og ikke mindst det sociale omkring

Emil, Tobias og Niels øver sig på de

cubanske rytmer.

Kira får hjælp til at trylle

på tangenterne af

Robert Rizzi

17

motionen, forklarer hun. Vi lærer hinanden

at kende på en anden måde samtidig

med at vi bliver sundere og trives

bedre, så det er en stor gevinst for os

alle, slutter Ulla Hein.


18

TRÆKNINGSLISTE

BØRNEDYRSKUE-

LOTTERIET 2007

0014 Cykel og cykelhjelm fra

Danske Bank, Pedal &

Motor v/ cykelsmed Arne Asmussen og Sdr.

Bjert Y’s Men’s Club

0013 Gavekort 500 kr. fra Jes Nordby

1496 Gavekort 500 kr. fra Jes Nordby

0997 Gavekort 500 kr. fra Jes Nordby

1828 Gavekort fra Sdr. Bjert Antenneforening

1602 Gavekort fra Sdr. Bjert Antenneforening

1659 Kelimtæppe fra Burcharth Tæpper

1296 Sengelampe fra AB Electric

0058 Sengelampe fra AB Electric

0730 Bevægelsesføler fra AB Electric

0569 Træningsdragt fra Nykredit

1131 Gavekort 200 kr. fra Bruhn Sko, Den Grønne

Skobutik

0428 Sportstaske fra Danske Bank

1626 Sportstaske fra Spar Nord Bank

1075 Gavekort 150 kr. fra Søhesten

1250 Gavekort motionscentret Bjert Hallen

0422 Gavekort 150 kr. fra Agtrupvig Planteskole

0716 Gavekort 150 kr. fra Agtrupvig Planteskole

1245 1 guldvask fra Statoil Sdr. Bjert

0199 1 guldvask fra Statoil Sdr. Bjert

0134 Rygsæk fra Sydbank

0040 Rygsæk fra Sydbank

1105 Sportstaske fra Sydbank

1095 Sportstaske fra Sydbank

1135 Gavekort 200 kr. fra Focus Købmanden i Sdr.

Stenderup

1473 Værktøjssæt fra tømrermester P. Krat

1209 Gavekort 100 kr. fra Jonna Design Sdr. Stenderup

1363 Gavekort 100 kr. fra Jonna Design Sdr. Stenderup

0794 Gavekort 150 kr. Foderlageret

0255 Gavekort 100 kr. fra Punkt 1 Egtved Allé, Kolding

0754 Gavekort 100 kr. fra Punkt 1 Egtved Allé, Kolding

1733 Rejsetaske fra Home, Slotsallé

0416 Gavekort 200 kr. fra Sdr. Bjert Kro

Afhentning af gevinster sker efter aftale på tlf. 7557

2961 eller 4142 2887, sidste frist for afhentning af

gevinster er den 23. juni 2007.

Uafhentede gevinster tilfalder Sdr. Bjert Y’s Men’s Club.

Regnskabet foreligger til gennemsyn på Hasselvænget

10, 6091 Bjert, i perioden 6. til 20. august 2007.

Der tages forbehold for trykfejl.

Sportsfest i

Sdr. Stenderup

17. og 18. august 2007

Sæt X i kalenderen og kom og få en oplevelse.

Hoppeborge - firma fight - tombola -

motions cykling – fællesspisning -

ungdomsfodbold - musik og meget mere.

Årets store oplevelse er

Mr. MOX

vinderen af

TV2’s

SCENEN ER DIN

Mange hilsner

Sportsfest-udvalget

Træningstider håndbold sæson 07/08

Mandag: 15.15-16.30 Pusdrenge (årg. 95-95)

16.30-17.45 Puspiger (årg. 95-96)

17.45-19.00 Piger (årg. 93-94)

17.45-19.00 Drenge (årg. 93-94)

19.00-20.30 Juniorpiger (årg. 91-92)

19.00-20.30 Juniordrenge (årg. 91-92)

Onsdag: 15.15-16.30 Lilleput drenge (årg. 97-98)

15.15-16.30 Pusdrenge (årg. 95-96)

16.30-17.45 Mini (årg. 99-00)

17.45-19.00 Piger (årg. 93-94)

19.00-20.15 Juniorpiger (årg. 91-92)

19.00-20.30 Damer

20.30-22.30 Herrer/Herer Ynglinge

Torsdag: 16.15-17.45 Lilleput piger (årg. 97-98)

16.15-17-45 Puspiger (årg. 95-96)

17.45-19.00 Drenge (årg. 93-94)

17.45-19.00 Juniordrenge (årg. 91-92)

Evt. henvendelse til

Alice Toft Bruhn,

tlf. 4040 7015

(Ret til ændringer forbeholdes)


Festlig åbning af Galleri

Henrik Fischer i Stenderup

Lørdag den 26. maj åbnede et helt nyt

galleri på Stenderupvej i Sdr. Stenderup.

Bag den tidligere købmandsgård midt

i byen har Henrik Fischer nu åbnet et

galleri, hvor han udstiller egne værker,

skulpturer i ler og bronze. Ved siden af

det nye galleri og værksted har Henrik

Fischer også et lille bronze-støberi og

det hele ligger hyggeligt og inspirerende

ved den gamle købmandsgård, som

Henrik Fischer også selv har istandsat.

Om det er en forkærlighed for musiske,

svævende, tykke damer, der inspirerer

Henrik Fischer til at lave ler- og

bronzeskulpturer er uvist, men sikkert

er at galleriet udstiller rigtig mange af

slagsen, f.eks. "Stor violinspiller" , som

er vist på fotoet. Både de udstillede

skulpturer og galleriet udstråler en lethed,

en slags rytmisk frihed, selvom

materialerne er tunge som ler og bronze,

ofte monteret i forbindelse med sten

og træ.

Åbningen af galleri Henrik Fischer

blev markeret med tale af politiker Elsebeth

Gerner Nielsen, som, udover at

rose Henrik Fischers nye galleri og skulpturer,

også lagde vægt på at Sdr. Stenderup

udover et rigt foreningsliv nu

også har markeret sig på kortet ved

åbningen af Henrik Fischers galleri. En

ung musiker Jeanette Bonde Mikkelsen

stod for den musikalske underholdning.

Et frisk pust i kunst-verden, Galleri

Henrik Fischer, i Sdr. Stenderup, er absolut

et besøg værd.

I en kommende udgave af Bjert-Sten-

derup Avisen vil være en artikel om

Henrik Fischer og hans arbejder.

Voksenundervisning i Bjert

Lær engelsk til rejsen

eller kom i gang med

at skrive dine erindringer!

Normalt skal man tage til Kolding, hvis

man som voksen gerne vil gå til undervisning.

MEN nu bliver det muligt at få

voksenundervisning i Sdr. Bjert.

Til efteråret vil VUC-Kolding i samarbejde

med Skærmplanterne, tilbyde

undervisning på MEJERIET i Sdr. Bjert.

Tilbuddet henvender sig især til pensio-

nister og efterlønnere.

Der bliver mulighed for at deltage i to

fag: Begynder engelsk samt Læsning og

skrivning. Der kræves ingen forudsætninger

for at deltage i undervisningen,

kun lyst til at lære nyt.

Undervisningen finder sted i Kærnehuset´s

lokaler i MEJERIET, Sdr. Bjert.

I Begynder Engelsk bliver man bedre

til at bruge engelsk i praksis, f.eks. til

rejsebrug. Der bliver arbejdet med

mundtlig engelsk og trænet i situationer

og ordforråd, man har brug for, når

man f.eks. skal bestille mad på en

restaurant, købe ind i butikker, indloge-

19

res på hotel mv.

I Læsning og Skrivning kan man få

genopfrisket de støvede skolekundskaber.

Kurset kan blive startskuddet til at

komme i gang med at skrive erindringer

eller andre gode historier og anekdoter

fra lokalområdet.

Hvis du er interesseret i at høre mere,

kan du kontakte HENRIK SAUL – VUC

Kolding, 76 33 68 00 (direkte 76 68 33

00). Lokal kontaktperson er Knud Jacobsen,

75 57 70 93.

- kilde til

lokale nyheder


20

Stokerbrændsel

Til folk med stokerfyr kan vi tilbyde både

KNUSTE OLIVENSTEN og TRÆPILLER

TRÆBRIKETTER af høj kvalitet og med

god brændværdi.

Knuste olivensten udmærker sig ved at

have en meget høj brændeværdi. Der er

ingen lugtgener og de suger ikke fugt.

Træpiller fra os er af 8 mm typen. De er lyse

i farven og har en høj brændeværdi.

Der er mulighed for selv at hente.

Medbring evt. selv emballage.

De bedes ringe inden afhentning.

Ring, hvis der ønskes priser på løsvare og

levering.

Sønder Stenderup Maskinstation

Gammel Ålbovej 1 A

6092 Sønder Stenderup

www.sdrstenderupmaskinstation.dk

Tlf.: 75571137 - 20266037 - 40191137

Sdr. Stenderup Vandværk

Formand Eli Jepsen

Skibelundvej 10

Tlf. 75 57 14 80

elli@mail.tele.dk

Servicenummer: Tlf. 75 57 18 78

Forhold vedr. flytning henvendelse til:

Vandværkernes EDB-Service, Postboks 217, 6670 Holsted,

tlf. 75 39 32 55.

Vandets hårdhed 14 o dh middelhårdt.

ADVOKAT BENT AARØE

AUT. BOBESTYRER

BINDERUP STRANDVEJ 66

6091 BJERT

Tlf. 75 50 45 88 - telefax 75 50 40 96

E-mail: info@hoeder.dk

Kuhrt & Pedersen

Tømrer- og

Snedkerforretning ApS

Stenderupvej 226, 6092 Sdr. Stenderup

75 57 14 57

Ombygning

Nybygning

Reparation

Isolering

Ægte Thailandsk Buffet

Oplev ægte thai-mad anrettet som buffet til din næste fest.

Alle retter tilberedes, hvor festen holdes og helt fra bunden med ægte

råvarer, bl.a. fly-friske grøntsager fra Thailand. Vi medbringer selv

alle råvarer, alt udstyr til tilberedning af maden, samt alt udstyr til

anretning af en flot buffet.

10 % rabat på hele regningen hvis festen holdes lokalt

(postnr. 6091 & 6092).

Thai House Catering

v/ Nok & Kim Larsen, 6091 Bjert

Besøg os på

www.thaihouse.dk

og se, hvad vi kan tilbyde til din næste fest.

Tilbygning


Dagplejen i Stenderup

Dagplejebørn og dagplejere i Sdr. Stenderup

nyder at sommeren er på vej.

Mange aktiviteter er på programmet

denne sommer, og billederne viser et lille

udsnit af dagplejens opgaver og

emner.

Helt specifikt arbejder dagplejen i

Stenderup i 2007 på "projekt De Fire

Årstider" og alle har fulgt vejr, vind, traditioner,

natur og lokalområdet på nært

hold. Børnene stifter bekendtskab med

de fire årstider så godt som de nu

aldersmæssigt formår ud fra forskellige

aktiviteter og tiltag, både planlagt og

impulsive, og alle både store og små

nyder årstiderne, som billederne vidner

om.

Sommerens højdepunkt er en udflugt

til Naturstuen i Midtskoven i juni og til

november vender alle tilbage for at se

hvordan årstiden ser ud på et andet

tidspunkt.

21


.

22

Gåde

A: Der er en fra min familie, der er

flyttet ned i Rynkeby i Bjert.

B: Nå, hvem er det?

A: Gæt selv. Svaret står nederst på

side 19.

Erik Lund har indkaldt til pressemøde

om systematisk misbrug i

Bjert Idrætsforening.

Indkaldelse til

pressemøde

Erik Lund fra Bjert Idrætsforening

har indkaldt til pressemøde

den 31. juni kl. 10 i klubhuset.

Flere serie 4 og serie 6 spillere

fra perioden 1993-98 har ønsket

at stå frem og berette om et

systematisk misbrug.

I den samlede danske presse gisnes

der om, at spillerne vil fortælle

om et overforbrug af øl,

kamferdråber til baglår, grillpølser

og tape til sokkerne. Pålidelige

kilder siger også, at flere vil

berette om, at de aldrig spillede

med de lovpligtige benskinner.

Historisk arkiv

I valgkampen 2001 fremhævede Venstre

to store ikoner. Det var Peter

Brixtofte og Bjarne gRiis.

Den røde hare

En rød hare er set forskellige steder

i Sdr. Stenderup. Hver gang er den

observeret i trætoppe.

Dette rygte har i et stykke tid været i

omløb i Sdr. Bjert. Bjertborgere, der har

været i Sdr. Stenderup, er vendt tilbage

med denne mærkelige historie.

Er de gået helt fra forstanden i Sdr.

Stenderup? Er det et forsøg på at lave

en historie, som er mere opsigtsvækkende

end den historiske los? Findes der

overhovedet røde harer? Og kan de i så

fald flyve? Spørgsmålene er mange, så

vi satte os for at undersøge sagen.

Dyrehandler Palle Sørensen fra Søhesten

i Kolding udtaler: "Jeg har aldrig haft

en til salg. Jeg har heller aldrig hørt om

en rød flyvende hare. Desuden kan jeg

ikke tro, at en hare kan flyve med de

bagben, den har. Det er normalt ikke en

Genbrug i Bjert Kirke

fordel med en stor bagdel, når man skal

lette. Men man ved jo aldrig, når den er

rød".

Vi henvendte os derefter til Ole Ellermann,

den store festarrangør i Sdr.

Stenderup. Han udtaler:

"I er endnu en gang helt forkert på den

i Sdr. Bjert. Det er ikke en rød hare, men

en rød ara. Det er en papegøje, vi i Borgerfest-komiteen

har sat ud for at skabe

omtale af næste års Borgerfest. Det er

nemlig en sørøverfest. Inden længe slipper

vi også en mand med træben fri i

Sdr. Stenderup. Og fra august vil alle i

festkomiteen gå med klap for det ene

øje, indtil festen i marts måned næste

år".

Redaktionen er glad for at kunne opklare

mysteriet med den røde hare.


Stur, stur konkurrence

I forbindelse med det netop afholdte Børnedyrskue i Sdr. Bjert blev der udskrevet en konkurrence om at lave et logo

til næste års dyrskue.

Vi bringer her nogle forslag fra nogle af de lokale kunstnere. Kunstværkerne kan købes, og overskuddet går til Y’smen:

Ken Denning:

Titel: Mørkedyr

Pris: Meget dyr

Jens Bach Andersen:

Titel: Fluekøer til ko

Pris: En (t)yver

Har du et forslag, skal det lægges i postkassen, som står på marken over for Statoil.

Der er også en slogankonkurrence. Send en sms til 1234 1/2 med dit slogan.

Det koster almindelig sms-takst + 200 kr. pr. bogstav. Overskuddet går til Y’s-men.

Redaktørerne af denne side har sendt flg. bidrag:

"Kom på sportspladsen og se høns, heste og hunde".

(Dit forslag behøver ikke at rime, som vores gør).

Vores forslag kostede i øvrigt 7600,25 kr., idet kommaer er gratis.

Annonce:

Pigerne på Bones

har gode ben.

Svar på gåden fra side 18

A: Min æblemoster.

Om igen

Landet over var der problemer med

de nye digitale eksamener i biologi

og geografi.

Vi har spurgt undervisningsministeren,

hvad han fremover vil gøre for

at undgå en gentagelse, hvor 11.000

skoleelever ikke kunne logge sig ind

på opgaven.

Bertel Haarder udtaler: "Vi er gået i

gang med at opbygge et godt og fornuftigt

beredskab. Der er indkøbt

soveposer, liggeunderlag og drikkedunke

til samtlige 9. klasser, så eleverne

kan blive på skolerne, indtil

alle er logget på.

Desuden er der skrevet kontrakt

med Hjemmeværnet, som med få

minutters varsel kan rykke ud med

20.000 portioner chili con carne og

en sund og nærende morgenmadsfeltration".

Jes Nordby:

Titel: No

Pris: Jes

23

På Sdr. Bjert Centralskole er man tilfreds

med disse tiltag. Som en ekstra

service til eleverne, er servicemedarbejder

Brian Ravn gået i gang med

at installere sovebelysning i gymnastiksalen.


24

Loppe- og livsstil

i Hejls

300 kvm med alt til nostaltisk

indretning - både ude og inde.

Møbler - gl. café-sæt - zinkkar -

planter - secondhand-tøj - glas -

porcelæn - emalje

Tirsdag til fredag kl. 13-17

Lørdag eller søndag kl. 11-17 eller efter aftale

Hejls Landevej 43 ● DK - 6094 Hejls

Tlf. +45 7557 2508

www.midt-i-hejls.dk

Frisk, billig og

lige i nærheden

Dagli' Brugsen

Sdr. Bjert

Åbent alle ugens dage

kl. 8.00 til kl. 19.00

Posthuset er åbent for ekspeditioner

mandag-fredag fra kl. 14 - 17

Husk vi har tips, lotto, oddset og skrabelodder

Håndkøbsudsalg fra Christiansfeld Apotek

Fiskebilen holder udenfor

hver mandag fra kl. 15-17

Til fordel for fodboldafdelingen i Bjert

IdrætsForening holdes loppemarked

lørdag den 16. juni

i Bjert-Hallen kl. 10

Har du noget, du vil af med, kører vi rundt

i Agtrup/Sdr. Bjert-området

fredag den 15. juni

fra kl. 16.00

PS: Stil venligst

effekterne ud på gaden

Hjælp

Vi mangler

håndboldtrænere

til

Juniordrenge (3. plads i drenge

AA indeværende sæson)

Juniorpiger (3.plads i pige B indeværende

sæson)

Lilleput piger

Henvendelse til

Alice Toft Bruhn,

75577370 / 40407015

eller

Karsten Nissen,

75572693 / 23388973


Solskinstur til Bornholm

Af Emma Schack Nielsen

6.b på Bjert Skole

Vi havde alle gået og glædet os i lang

tid til at komme til Bornholm, og endelig

kom dagen. Vi skulle mødes på Kolding

Banegård kl. 11.30. Så tog vi med

en dobbeltdækker til Fredericia. Det var

virkelig sjovt, men vi skulle kun køre i 20

minutter. Da vi kom til Fredericia Banegård

skulle vi næsten lige med det samme

med toget til København. Efter vi

havde kørt lidt, var der nogle problemer

med sporskifterne, så vi måtte holde

stille i 5 kvarter. De fik ordnet det, og vi

kørte igen.

Vi kom til Københavns Hovedbanegård

mellem kl. 12- og 13. Der var en

masse butikker, som vi måtte gå og kigge

på i 1_ time. Efter vi havde købt

mad, slik og solbriller, tog vi med bussen

til Ystad i Sverige. Det tog ca. en time,

hvor man kunne nyde den flotte udsigt.

Vi ankom til færgen, hvor vi kunne se,

at der også var en masse andre klasser

der skulle til Bornholm. Færgen var ikke

helt vildt stor, men virkelig flot. Der gik

3 timer, og så var vi på Bornholm. Vi

kørte med bus til lejrskolen Kilden, hvor

vi skulle bo. Det var et fedt sted, hvor

der var swimmingpool og hoppepude.

Vi fik vores hytter og lejligheder, pakkede

vores ting ud og lagde os til at sove.

Vandretur

Tirsdag fik vi at vide, at vi skulle gå en

lille tur, men det viste sig, at det var en

tur på 13 km.!!! Vi skulle gå fra vores

lejrskole til Gudhjem. Det var virkelig

varmt, næsten for varmt til at gå i

shorts. Da vi endelig kom til Gudhjem,

fik vi noget at spise og drikke, og så tog

vi bussen tilbage til Kilden.

Onsdag skulle vi til Østerlars Rundkirke.

Den var rigtig stor og flot, men vi

kunne ikke være der i så lang tid, for

lige efter gik turen til Joboland. Da vi

først ankom, troede vi, at det var løgn,

for vi kunne kun se nogle få hoppeborge,

men det var kun en lille del af det, vi

25

kunne se. Der var en masse sjove ting,

men ikke nogen store rutsjebaner, ud

over det vildt fede badeland, som vi var

i. Vi kunne være i, i virkelig lang tid,

men man blev rigtig træt. Da vi havde

været der et godt stykke tid, tog vi tilbage

til Kilden.

Hammershus

Torsdag skulle vi gå 5 km. til Hammershus.

Det var en rigtig hyggelig tur, og

det var meget spændende. På Hammershus

skulle vi løse opgaver i små grupper,

så nu ved vi alle alt for meget om

Hammershus. Da alle var blevet færdige,

måtte dem der havde lyst (de seje),

gå en tur på 8 km., hvor vi kom forbi

Krystalsøen, som var virkelig flot. Da vi

kom tilbage til Kilden hoppede de fleste

i poolen, som var rigtig kold. Om aftenen

optrådte vi alle med noget underholdning,

som vi havde forberedt hjemmefra.

Bagefter var vi alle trætte, og vi

skulle rydde op i vores hytter.

Trist farvel

Fredag skulle vi hjem, og det var ret sørgeligt,

fordi nogle af os havde fået nogle

gode venner, vi skulle sige farvel til.

Vi spiste og havde kun _ time til at pakke

det sidste. Ca. kl. 9.00 var vi på vej til

Rønne, hvor vi skulle med færgen. Da vi

kom på færgen, virkede det overhovedet

ikke som om vi sejlede i 3 timer,

nærmere 1 time. Vi ankom til Ystad,

hvor vi tog bussen til København. Alle

var meget trætte, så de fleste sov på

busturen.

Da vi kom til Københavns Hovedbanegård,

havde vi kun 20 minutter til at

købe noget at spise. Så tog vi med tog

til Fredericia, som var rigtig hyggeligt.

Da vi kom til Fredericia, blev vi hentet af

en dobbeltdækker og kørt til Kolding,

hvor vi blev hentet af vores familier.

Vi var alle enige om, at det var en

kanon tur.


26

10

+ 1 aktie i Bos bank

7


Hjertestarter i A-Huset

og i Bjert-Hallen

Otte personer fra Sdr. Stenderup Idrætsforening

og Værestedet har været på

kursus i at betjene en såkaldt defibrillator,

en hjertestarter, under kyndig

instruktion fra instruktøren fra Dansk

Røde Kors.

Hjertestarteren er installeret i A-

Huset, og nogle af nøglepersonerne i

SIF har nu gennemgået et kursus i at

benytte maskinen.

Hjertestarteren er nem at betjene og

kan i princippet benyttes af alle, idet

den automatisk registrerer hjerterytmen

og indstiller styrken, som den støder

med. Man kan næsten ikke gøre noget

I Bjert-Hallen hænger hjertestarteren i

et meget synligt skab - lige indenfor

døren i selve hallen.

forkert, for en stemme i maskinen fortæller

tydeligt og klart, hvad der skal

gøres.

De otte "uddannede" personer gennemgik

også første hjælp, så de nu er

parate til at hjælpe medmennesker med

hjertestop.

Også i Bjert

Ligesom A-Huset har også Bjert-Hallen

Ole Ellermann spiller "død" og Tove Kaiser øver sig i første hjælp og genoplivning.

Instruktøren fra Dansk Røde Kors observerer.

27

modtaget en hjertestarter, og her

"deler" man maskinen med Idrætsforeningen,

idet den er ophængt i Klubhuset

på sportspladsen her i sommermånederne,

hvorefter den kommer tilbage i

sit skab i hallen, når indendørsaktiviteterne

starter igen til efteråret.

Også i Bjert skal en række sportsledere

– og lærere på skolen – på kursus i at

bruge maskinen og anden førstehjælp.

Sommerfestival i Sdr. Bjert

Sdr. Bjert Centralskole afholder torsdag

den 21. juni en stor sommerfestival på

pladsen foran sløjdlokalerne.

Sommerfestivalen er en afløser for

den årlige forårskoncert, som længe har

trængt til at blive støvet lidt af. Derfor

er musiklærerne og elevrådet gået sammen

om at skabe en forhåbentlig tilbagevendende

tradition i juni måned.

1. – 7. klasserne og musik valghold

skal optræde på en ladvogn, som er

lejet til formålet. Det er så meningen at

forældre og søskende kommer med den

medbragte mad og slår sig ned med

tæpper, campingstole og højt humør på

anviste pladser for de enkelte klasser.

Klasserne spiller nogle af de numre,

som de har indøvet op til festivalen. Der

kommer helt sikkert cubanske rytmer

fra 4a, og 4b spiller nogle engelsksprogede

numre, som de selv har komponeret.

Og i skrivende stund arbejdes der

Sangerne Victoria, Emil, Mathilde og Nanna øver til sommerfestivalen sammen med

musiklærer Jacob Henningsen.

hårdt på at samle bandet "Den levende

jukeboks", som spillede så fantastisk til

emneugen "Minibyen Grønnevang".

Et af valgholdene har også truet med

at spille det forfærdelige nummer "Kaffe

hos mormor".

Arrangementet er også tænkt som en

afløser for de mange grillaftener, som

der ofte holdes i klasserne sidst på skoleåret.

Mange forældre skal af sted 2-3

gange. I år slås det hele sammen til en

aften, da alle klasser er med.

Elevrådet sørger for at sælge drikkevarer,

og der vil være en beskeden entre

for forældre på 10 kr.


28

Informationsmøde om byudviklingen i Sdr. Stenderup

Den 14. juni kl. 19.00 på Sdr. Stenderup Centralskole

Skolebestyrelsen har taget initiativ til dette møde for at orientere interesserede borgere om fakta i forbindelse

med udbygningsplanerne for Sdr. Stenderup. På mødet vil vi bl.a. forsøge at svare på nedenstående

spørgsmål.

Mange siger, at en udbygning er nødvendig, men hvad siger fakta. Er det virkeligt nødvendigt med mere

omsætning i dagligvarebutikken og ser elevprognoserne for skolen ikke fornuftige ud de kommende år?

Hvilke landsbyværdier er det nødvendigt at fastholde

og hvilke vil det bare være dejligt hvis vi

kunne fastholde?

Hvor er det muligt at bygge og hvornår kan det

teknisk lade sig gøre?

Hvilke udstykningsplaner er der allerede lavet og

sendt til kommunen for videre behandling?

Hvilke kommunale restriktioner, tekniske begrænsninger

(vej, kloak m.m.) har planerne?

Hvilke øvrige begrænsninger møder byggeplanerne?

Eks. Stiftsøvrigheden og naboindsigelser.

Program:

● Velkomst og orientering om aftenens forløb, ordstyrer m.v. [Skolebestyrelsen]

● Hvad skal der til for at fastholde vores dagligvarebutik? [Butiksejer Inger Barsøe]

● Hvordan ser Sdr. Stenderup Centralskole ud i fremtiden? [Skoleleder Pia Werborg]

● Præsentation af helhedsplanen for Sdr. Stenderup [Beboerforeningsformand Hans Jensen]

● Pause (der kan købes øl og vand)

● Præsentation af indsendte byggeplaner:

o Gårdejer Jens Barsøe

o Tømrermester Ruddi Hansen

o Belysnings ekspert Jan Bjarnhoff

● Hvor langt er Kolding Kommune nået med planlægningen, hvilke overordnede hensyn skal medtages og

hvordan ser tidsplanen ud? [Landskabs arkitekt Rita Larsen m.fl.]

● Hvilke begrænsninger fra Stiftsøvrigheden kan byggeplanerne i øvrigt møde [Provst Frank Kjærgaard

m.fl.]

● Korte konstruktive kommentarer [Alle]

● Afslutning [Skolebestyrelsen]


Skolebestyrelse inviterer til orienteringsmøde

om udstykninger

Sdr. Stenderup Centralskole inviterer til

offentligt orienteringsmøde på skolen

den 14. juni, hvor der vil blive informeret

om byens, og dermed også skolens,

situation i øjeblikket og i fremtiden.

Forskellige lokale indlægsholdere er

inviteret.

Formand for skolebestyrelsen Søren

Hindbo fortæller, at mødet har baggrund

i, at der er rigtig mange borgere i

byen som er interesserede i hvordan det

går med byggegrundene her, men at

det samtidig kan være svært at finde ud

at hvor byen faktisk står. Mødet har til

formål at få fastlagt så mange fakta om

landsbyudviklingen som muligt, så vi

kan diskutere på et sagligt grundlag og

i det hele taget være opdateret med

muligheder, forhindringer og hvordan

tidsplanen ser ud, siger formanden.

Skoleleder Pia Werborg tilføjer med et

smil, at tilflyttere giver flere elever på

skolen og da vi jo er stolte af den, kan vi

godt unde flere elever at gå hos os.

Søren Hindbo redegør for at skolebestyrelsen

har taget initiativet til orienteringsmødet

fordi der fremover vil være

andre krav til elevtallet på de små skoler,

og selvom elevtallet lige nu er fint,

er der ikke her og nu planlagt flere byggegrunde,

som indirekte kan være med

til at sikre skolen fremover. Pia Werborg

supplerer, at skolen er en vigtig del af

lokalsamfundet med rigtig god forældreopbakning,

og denne opbakning vil

vi på skolen gerne fastholde – også som

et slags omdrejningspunkt for hele

byen.

Den er ikke til at spå om, men Søren

Hindbo ser positivt på skolens fremtid.

Vi har en veldrevet og fagligt fokuseret

skole, med et godt renommé, hvilket vi

bl.a. ser når vi søger nye lærere, og skolen

er en af de skoler i Kolding Kommune,

der er længst fremme med selvstyrende

teams og class-room management,

så jeg tror at hvis vi bare har nok

elever, så vil skolen være en af de bedste

i kommunen at sende sine elever i.

En stabilitet i elevtallet er vigtig, understreger

Pia Werborg, og denne stabilitet

har vi nu og tallene fremover ser også

gode ud, men skolen vil også gerne

udvide sig og tage del i udviklingen. Flere

elever giver flere ressourcer, hvilket i

sig selv ikke giver en bedre skole, men

kan være med til øge fleksibiliteten og

udbud af tiltag og indsatser, forklarer

hun.

Planer om udstykningerne har fyldt

rigtig meget i Stenderup borgernes dag-

Formand for skolebestyrelsen, Søren Hindbo og skoleinspektør Pia Werborg, skoleleder.

ligdag de sidste halvandet år og der har

været holdt debatmøder og der er blevet

diskuteret på kryds og tværs over

hækkene. Søren Hindbo lægger vægt

på, at mødet er et orienteringsmøde.

Udstykninger er meget vigtig for byen

og vil sikre at vi får en tilførsel af unge

børnefamilier, siger han. Det er nødvendigt

for en lille by som vores, vi har jo

set det ske før med udstykninger her og

kan alle huske hvor alvorligt det var i en

lang periode uden nybyggeri, fortsætter

Søren Hindbo.

Kolding Kommunes Tekniske Forvaltning

er inviteret til at deltage og det er

med henblik på en forklaring af processen,

hvordan planerne for byen ser ud,

hvilke muligheder der er og ikke mindst

hvilke forhindringer, der kunne komme.

Endelig vil de kunne komme med tidsplaner

og frister, så de spiller en vigtig

rolle i forløbet, siger Søren Hindbo.

29

De to repræsentanter for Stenderup

Centralskole har begge en forventning

om en saglig, vidvinklet og engageret

orientering, med fokus på forslag til

muligheder fremfor begrænsninger, og

at eventuel uenighed bliver afvejet til

fordel for en langtidsudvikling af Sdr.

Stenderup, med øje for at mange flere

kan få plads i og fordel af lokalsamfund

og skole. Søren Hindbo understreger

igen, at det vil være et møde hvor fakta

og fornuft og ikke følelser kommer

frem, så sagligheden bevares. Begge

håber de på stor opbakning i skolens

fællessal den 14. juni (se annonce

andetssteds).


30

ALM.

BRAND

Aps.

Få op til 15 %

samlingsrabat -

ring og hør hvordan

Exam. assurandør

Erik Christensen

Hasselvænget 40,

6091 Bjert

Telefon 75 57 26 35

ENGDRAGET 13

6091 BJERT

Telefon 7557 2548

Mobil: 2011 8197

og 2427 2420

Du kan endnu nå at betale dit medlemsskab af

Bjert-Stenderup Medieforening.

Brug giro-kortet, som du fik tilsendt.

Det koster kun 75. kr. for hele husstanden.

Du kan også benytte net-bank.

Kontonummeret er reg. nr. 7040 konto nr. 1142 230

TAK fordi du støtter os og er med til at sikre en gratis

lokalavis i alle postkasser i Bjert og Stenderup

Du bor oven på dit drikkevand

... pas på det !

Agtrup - Sdr. Bjert Vandværk

Nyt telefonnummer

70 26 60 91

Akutte forsyningsproblemer:

Gregers Larsen 75 57 21 30

Private nr.

Frode Lund Jensen 75 57 28 28

Carl Erik Skov 75 57 23 02

Torsten Reffstrup 75 57 25 42

o

Vandets hårdhed er 14,5 dH

Mere information:

WWW.koldingvand.dk


Millionpuljer til

landdistrikterne

Fra "Ministeriet for

Fødevarer, Landbrug

og Fiskeri" er netop

udsendt:

Af Lisbet Friche

Formand for Bjert Beboerforening

"Fødevareministeriet har netop åbnet

for to nye støtteordninger under landdistriktsprogrammet.

Læserbrev:

Fødevareministeriet har netop åbnet

for støtte til kulturaktiviteter og børneog

ungdomsaktiviteter i landdistrikterne.

I 2007-2008 er der afsat 10 mio. kr.

til kulturaktiviteter og 20 mio. kr. til

børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne.

Ansøgningsfrister

De to støtteordninger er begge åbne

for ansøgninger. Ordningen til kulturaktiviteter

har to ansøgningsfrister i 2007 -

den første løber til 1. juni, den anden

løber indtil 3. september. Ansøgningsfristen

til børne- og ungdomsaktiviteter

har frist den 7. juni."

Man kan finde flere oplysninger på

Fødevareministeriets hjemmeside ved at

gå til Landdistrikter – Landdistriktsprogram

– Tilskud og derefter vælge enten

"Kulturaktiviteter" eller "Børne- og

Ungdomsaktiviteter".

Så vidt jeg kan se, har den sidste pulje

kun denne ene ansøgningsfrist i år til 5

mill. kroner, så der er ingen tid at spilde,

hvis der skal søges.

70 år

Axel Hjort-Enemark, Stenholt 33, Sdr.

Stenderup, fylder 70 år den 9 juni.

Loppemarked

31

Grundejerforeningen "Mariavej" afholder

loppemarked lørdag den 9. juni fra

11-14.

Børn og voksne vil stå med boder på

"Lille Mariavej". Kom selv og se, måske

er der lige det, du savner.

Samme bestyrelse

Bridgeklubben "Hjerter 10" holdt sin

årlige generalforsamling den 23. april.

Formanden, Kirsten Nielsen, udtrykte

glæde ved et spilleår uden problemer.

De afviklede turneringer var forløbet på

bedste måde.

Bestyrelsen før og efter valget:

Formand Kirsten Nielsen, kasserer Benny

Føns (genvalgt), sekretær Inge Friborg

Thomsen

Klubben har 20 medlemmer. Der spilles

turnering hver mandag eftermiddag.

Sankt Hans i Stenderup

Bestyrelsen for Sdr. Stenderup

Beboerforening skriver:

Lørdag den 23. juni kl. 19.00 er der

ingen vej uden om – vi er godt i gang

med den nye tradition der blev skabt

sidste år. Og som blev utrolig godt modtaget,

må vi sige.

Vi har sørget for, at den store grill er

klar til byens bedste grill mestre, så I

kan komme og spise jeres medbragte,

og på stedet tilberedte, mad. Det var en

stor succes sidste år, så vi håber på godt

grill vejr og mange grill mestre med

familier – så er der udsigt til endnu en

succes.

Klokken 19.00 tænder vi børnebålet

så det er klar til snobrøds-produktionen

for børn og barnlige sjæle.

Lige som sidste år medbringer I blot

børn og barnlige sjæle – så sørger vi for

pinde og snobrødsdej. Der vil være dej

til ca. 50-60 snobrød, så rummer familien

flere snobrøds entusiaster end vi kan

brødføde, bør I nok tage en lille klump

med selv, hvis I vil være sikre på at få

opfyldt årskvoten denne aften.

Kl. 21.00 tænder vi det store bål og

sender heksen mod Bloksbjerg under

ledsagelse af Midsommervisen.

Vi glæder os til at se jer på denne

skønne aften og håber I vil være med til

at danne grundlaget for den nye by-tradition.

Så husk at tage naboen under armen

og få en god aften i godt selskab.


32

Kent Haysen

Gl. Bjert 49

6091 Bjert

Tlf. 75 57 71 03

Fax 75 57 71 01

Bil 21 72 78 49

E-mail: Haysen.Holst@mail.dk

Nybygning om- og tilbygning

Erhvervsbyggeri

Døre og vinduer

Glas / Thermoruder

Køkkenmontering

Tagarbejde / Kviste

Totalentreprise

TILSLUTTET

Computerforeningen

Søger

frivillige undervisere og hjælpere

- Også gerne på alm. brugerniveau

Brug nogle formiddagstimer ugentlig,

og gør en forskel for vore ældre.

Bliv en del af et godt team!

Kontakt mig gerne med det samme,

af hensyn til planlægning.

Vi begynder igen til september.

Tlf. 75 57 70 93

Knud Jacobsen

formand


Det med rødder…

Stafetten indehaves denne gang af Margreet

Smit. Fæstevej 1, Sdr. Stenderup.

STAFETTEN

Nu tør jeg ikke sige det til alle, men jeg

er faktisk blevet lidt af en havenisse. Da

jeg var endnu yngre end nu, så syntes

jeg, at det at gå i haven var sådan noget

for halv pensionerede kvinder i tweed

nederdele. Jeg kunne da også kun nikke

med medfølelse, når min svigermor ind

imellem ringede for at fortælle hvad

hun nu havde plantet nyt i forhaven.

Men da vi havde købt vores stråtækte

idyl i Sønder Stenderup, og havde renoveret

lidt indenfor, ja, så slog havevirussen

til. Siden da har jeg tilbragt mange

stunder med at plante, hakke, so og

høste, for ikke at nævne alle de mange

tåbelige projekter jeg har haft gang i i

haven. At der nu er kommet lidt havehjælp

til, laver ikke om på min glæde,

tværtimod…

Man lærer meget med en have. Man

lærer at være ydmyg, når det at rydde

op i et bed tager en uge i stedet for en

eftermiddag. Man lærer at lide nederlag,

når man igen må være taknemmelig

for naboens ærter, fordi ens egne er

blevet ædt af sneglene. Og man lærer

at være tålmodig, når pæonerne, som

man lige havde flyttet et andet sted

hen, stadigvæk ikke blomstrer tre år

efter. Pæoner, så fortæller den samme

nabo, desværre efter den lille flytning,

skal bruge rigtig lang tid for at føle sig

tilpas igen. Det kan tage et par år før de

blomstrer på nyt og det sker faktisk, at

de aldrig gør det igen.

Det er lang tid siden, synes vi, at vi er

flyttet hertil. Efter at vi havde fundet

det, der viste sig at være ’tolderens hus’

på nettet i Belgien, gik der lidt tid, men

så var vi da også helt overbeviste om, at

Sønder Stenderup skulle være stedet,

hvor vi ville slå vores rødder og give

vores børn en tryk og dejlig barndom.

Iblandt læserne i Stenderup er der nok

mange, der godt forstår glæden ved at

bo her. Og nu ikke for at være intolerant,

men Bjert er jo noget helt andet..!

Alligevel har der været mange, der syntes

at det var svært at forstå, at man hel

frivillig gav køb på tropisk solskin for at

bo et knap så eksotisk sted. Når man har

været verden over, som vi har, så kan

det virke ubegribeligt at havne i en lille

landsby i det sydøstlige Jylland. Os kunne

den dog byde alt, vi ønskede. Vi

elsker byens stråtækte huse og de mange

hyggelige små gåture, man kan foretage

sig, når man har en lille hund. Vi

nyder en sommeraften ved stranden og

samler efterårsskatte i skoven. Vi er glade

for skolen og dens omgivelser. Hvor

er det en tryk fornemmelse, at vide at

éns børn finder hjem langs den lille sti

forbi sløjdlokalet, så forbi kirken, ned

ad trapperne og gennem Stenholt. (At

det straks er lidt mindre trykt, når de

helt selv beslutter sig for at tage Stenderupvejen

i stedet har vi også erfaret!)

Vi kan lide en sludder ved købmanden,

og vi er med, når Juletræet tændes. Dér

kan man se, at eksotisk er et fleksibelt

begreb!

Vores rødder har efterhånden gravet

sig dybt ind i det fede ler på Stenderup

halvø. Og den Danske kultur har fundet

ind i vores liv. Tiden, hvor jeg forsøgte

mig i mit bedste Dansk med børnenes

børnehavekammerater, og fik som svar

33

"Hvornår begynder du egentlig at snakke

Dansk?" er forbi. Ja faktisk taler vi

mere Dansk end Hollandsk herhjemme.

Vi holder Dansk og Hollandsk Jul, vi

brænder bål d. 23. juni, og overvejer

sammen med dem om børnene skal

konfirmeres i en religion, der ikke var

vores. Og langt om længe har jeg lært

at kaffebesøg kommer om eftermiddagen

i stedet for om formiddagen.

Og dog. Det sjove er, at netop når

man har flyttet meget bliver man mere

bevidst om, at det sted man kommer fra

er en væsentlig del af én. Selv om jeg

ikke kan forestille mig at vi vil flytte tilbage

til Holland er der noget melankoli

i at tænke på, at Holland er en passeret

station, lige som barndommen er det,

eller den kæreste man en gang slog op

med. Godt nok kan man være glad for

at man har fundet en ny, sød var han nu

alligevel.

Der kan sagtens gå mange år indtil

rødderne igen giver alt den næring man

skal have. Men god jord, beskyttelse af

buskene rundt omkring, lidt sol og

meget vand hjælper en del. Det ved jeg

som havenisse.


34

Afdansningsballet

Tekst og tegning,

Jens Bach Andersen

Lugten er for længst forsvundet igen,

men vi havde jo rotter på loftet i vinter,

fruen og jeg, og det er altså ikke noget

pjat med noget overført betydning eller

noget, det var rigtige, ægte rotter. På

loftet. Og det vil jeg jo tro, at De, kære

Læser, godt kan tåle at høre lidt om her

i syrenduftens tid!

Det hele begyndte med, at fruen, når vi

om aftenen sad nede i stuen og så fjernsyn,

begyndte at høre lyde. Uforklarlige

lyde. Puslelyde. Forklarede hun. Somme

tider noget stille kradsen og somme

tider noget vældigt rumsteren frem og

tilbage. Og op og ned. Hun snakkede

noget om det.

Og i løbet af en uges tid eller noget i

den retning, hvor det ligesom kom tættere

og tættere på, mente jeg da også,

der måtte være noget om snakken. Ikke

at jeg ligefrem måtte skrue op for lyden

for at følge med i TV-avisen, men alligevel,

det blev lidt for distraherende, jeg

måtte gøre noget for at få ro. Altså for

rotterne.

Næste dag, da det var blevet nogenlunde

lyst, var jeg så ude i værkstedet og

finde vores kasse til rottegift. Det er

sådan en speciel kasse, der er beregnet

til det, en metalkasse på størrelse med

en skotøjsæske, størrelse 48, med skråt

låg og hul i begge ender. De har sikkert

set dem, de står mange steder langs

mure ved større butikker og bygninger.

Med hængelås på. Og der er også gerne

et lille dødningehoved på, som man må

gå ud fra, rotterne ikke lige fanger. Det

drejer sig jo om giftige sager, og hullerne

er så for, at rotterne alligevel, og forhåbentlig

kun rotterne, kan komme

derind uden nøgle.

Jeg fyldte pænt op i vores private kasse.

Vi har som regel altid lidt gift liggende,

jeg får det udleveret af den kommunale

rottemand, der da også altid formaner

mig at passe godt på med det. Og jeg

vasker også altid hænder, inden jeg ruller

mig en smøg, hvis jeg har haft fingrene

i det. Og også hvis jeg for eksempel

bare snupper mig et stykke mad.

Kassen blev stillet op ude ved gavlen.

Næste dag var den tom.

Det går altid meget hurtigt, den slags, vi

har jo prøvet den nogen gange, jeg tror

ligefrem, rotter synes, giften smager

herligt. Ja, jeg vil ligefrem tro, at producenten

yder sit absolut optimale for at

bibringe produktet mest muligt af det

erfaringsmæssigt mest tiltalende for

målgruppens smagsløg (undskyld!).

Og man skal altid huske at kikke efter i

metalkassen og eventuelt fylde op. Flere

gange, hvis det er nødvendigt. Det har

jeg fået at vide. De skal have, hvad de

kan tage. Det er ikke nok, de får kvalme.

De kan komme sig.

Jeg fyldte den op igen, og dagen efter

var der nærmest kun nippet til det. De

må være gået til den den første nat.

I den forbindelse forestiller jeg mig, og

det fletter jeg lige ind, at samtlige vores

rotter var myldret ned fra loftet den

nat, unge og gamle, da det først var

rygtedes, at ham klovnen derinde havde

glemt en kasse med en heeel masse god

mad i ude ved gavlen. Og husk på, det

var vinter, anden føde har sikkert været

knap.

Alle er mødt op. Alle er, måske efter tur,

vadet i kassen, som om det var en pølsevogn

på havnen, hvor pølsemanden

efter fyraften havde glemt at lukke og

slukke. Eller måske nærmere som et

overdækket tag-selv-bord ved en lille

lokal byfest med gratis adgang og det

hele. Folk er mødt talstærkt op i den

glade anledning. En byfest i utide. Og

uden musik, men alligevel. Medmindre

de da har kunnet høre noget ’Stjerne

for en aften’-fis inde fra vores fjernsyn.

Ja, og så har flere, efter spisningen,

måske fået sig en lille svingom ude

under månen.

- Nåååh, hva’ så, kommer du også her!

har det sikkert lydt flere steder i området

omkring kassen..

- Ja-jaaah-da, hvor godtfolk er, som man

siger!

- Ja, det sagde hun også i går...

Det kan ikke udelukkes, det har været

en festlig aften. Måske ligefrem en

uforglemmelig aften. Folk er i en lind

strøm vandret ind og ud af kassen..

Madkassen.

Og der er sikkert også en meget fin

rumklang inde i sådan en metalkasse,

hvis man ind imellem har fået lyst til at

synge under spisningen. De dør jo ikke

lige med det samme, det varer et lille

stykke tid, hvor længe ved jeg ikke,

inden giften begynder at virke.

Og i trængslen udenfor har man uden


tvivl hilst på hinanden. Måske let

ræbende.

- Velbekomme, har det lydt den ene

gang efter den anden. Smilende.

Og måske har de siden mødtes i små

klynger for at stange tænder og slå

mave.. I læ ved hønsehuset. Og ved fruens

blomsterkrukker, der aldrig kom

ind.

- Hva’ Søren, er det ik’ Palle?

- I egen person...

- Long time no see!

De ældre har måske mere talt om vejret.

- Joooooooh, venstre storetå, ser du,

den med den blå negl, den har jo murret

længe, det sku’ iiiiingenlunde undre

én, om det her en af dagene giver sne...

- Eller røvfuld, hvis ik’ du indstiller det

sludder..

Ja, Læseren må undskylde, men rotter

er jo rotter.

Og faktisk er den almindelige mening jo

også, at de ikke engang har udseendet

med sig. Det er rotternes sorte uheld, at

de ikke er nuttede på niveau med en

hvid nullermand i Berlin ved navn Knut.

Meget kunne have set anderledes ud.

I øvrigt bliver de altid uhyre tørstige

efter at have indtaget deres gift. Andre

gange, omme ved hønsehuset og brændeskuret

om sommeren, har jeg set,

hvordan de nærmest håndtamme kommer

frem for at drikke af blomsterkrukker

og vandpytter i fuld dagslys, efter at

jeg har serveret i kassen. Men husk på,

det var vinter i det her tilfælde, alt var

frosset.

Rotterne må ud på natten have søgt

hjem for at lægge sig til at dø, de må

have opgivet at finde væde, de må have

valgt at nøjes med lidt varme på falderebet.

De må med deres svindende

kræfter have kæmpet sig tilbage til loftet.

Vores loft. I øvrigt et uudnyttet og

uopvarmet loft, men trods almindelig

isolering siver der jo altid lidt varme

derop, der er i hvert fald aldrig frost

deroppe, og de døde rotter gik således

naturens gang, gemt rundt i fjerne hjørne

og kroge. På vores loft.. Og der blev

ro. For en tid.

Vores rotter døde mætte, lad mig runde

af sådan, og en lille uge senere begyndte

min kone og jeg så at lufte lidt mere

ud, end vi plejer.

Epilog

I øvrigt forestiller jeg mig, at rotterne

ved den her lille lokale byfest efter fællespisningen

(den bedste stavefejl, jeg

kender!), efterhånden har rendt mere

og mere forvirrede rundt. Mere og mere

tørstige. Måske mere og mere desperate.

Måske har de til langt ud på natten

tumlet rundt og rallet til hinanden, at

klovnen da for hulen også måtte have

stillet et øltelt op et sted....

Nyt fra pensionisterne

Der var tilmeldt 30 medlemmer til vort

pakkespil den 24. april. Nogle havde

medbragt to pakker, så der var rigtig

mange at spille om.

Kamma Mortensen havde tilbudt at

komme med lagkage til kaffen. Hun

havde bagt fem stk. og pyntet dem flot

– det gjorde lykke.

Vi havde en dejlig tur til Brørup Marked

med 38 deltagere.

Der blev igen i år købt mange blomster

– og mange andre ting, og menuen

var som sædvanlig stegt flæsk med persillesovs

og desserten var jordbærtrifli.

En del af vore medlemmer er afhængige

af rolator, og heldigvis var der seks,

der havde medbragt hver deres. det er

ikke nogen hindring at deltage på vore

udflugter, hvis man bruger rolator.

Vejret var igen i år med os – lige til vi

skulle hjem, hvor det begyndte at

NYHEDSBREV

Det kan stadig nås

Fortvivl ej – har du glemt at forny dit medlemskab

til Beboerforeningen er der stadig håb. Du

kan enten benytte girokortet eller blot henvende

dig til et bestyrelsesmedlem, så skal vi nok

hjælpe dig.

Prisen er kr. 100,00 pr. husstand / kr. 50,00 for

enlige.

Fartmålere

Der er nu kommet en tilbagemelding fra Kolding kommune. De arbejder

videre med hvor i Ny Kolding kommune der med fordel kan/bør opsættes

fartmålere. Vi er stadig med i puljen over steder de har i søgelyset for opsætning.

De leder dog også efter økonomiske midler til projektet.

Sankt Hans

Heksen VIL af sted. Så tag familien og naboerne under armen og kom til bål

på Legepladsen. Vi starter kl. 19.00 med børnebålet og kl. 21.00 tænder vi

det store bål.

Vi synger Midsommervisen og indbyder så ellers til "By-hygge".

Der kommer ikke til at mangle noget – vi har sørget for både heks og dej til

snobrød.

Se programmet på hjemmesiden allerede nu og ved Focus og busskuret lidt

senere.

Fælles foreningsmøde

Tirsdag den 28. august kl. 19.00 indbyder Beboerforeningen byens øvrige

foreninger til fælles møde.

Der vil blive rundsendt indbydelse i løbet af juni – men sæt allerede nu

kryds i kalenderen.

Med venlig hilsen

Sdr. Stenderup Sogns Beboerforening

35

blæse, men mon ikke de fleste alligevel

gerne ville hjem på det tidspunkt?

Tirsdag den 12. juni skal vi på heldagsudflugt:

Turen går til Als, Nørreskoven m.m. Vi

kører til Tværs Kro, hvor vi spiser middag

– stegt kylling med tilbehør. Desserten

er fløderand med frugter.

Vi kører videre og drikker kaffe "et

sted på Als" og sejler fra Ballebro til

Hardeshøj, og så går det hjemad. Vi gør

selvfølgelig et stop undervejs til Kværs

Kro og får kaffe med rundstykker.

Pris for turen alt incl. (minus drikkevarer)

kr. 175.

Afgang fra Bjert Kro kl. 10, kl. 10.05

fra Brugsen og kl. 10.10 fra Bæklandsvej/Agtrup.

Hjemkomst ca. kl. 17.30.

Vi skal nu til at lave program for efteråret.

Dette hører I mere om senere.


Dorthe arrangerer

luksus-bazar

Hun har prøvet det flere gange før. At

arrangere luksus bazar hvor vi andre

kan få vort shopping-gen plejet. Og hun

er god til det. Næste gang er den 10.

juni på Løverodde, hvor Dorthe Johannsen

har arrangeret shopping til bazarpriser.

Dorthe Johannsen bor til daglig i en

lejet længe på gården Troldkær i Sdr.

Stenderup med mand, to sønner og en

hund. For et par år siden forsøgte hun

sig med en shopping luksus bazar i

laden med hjælp fra familie og venner

og det blev et så stort tilløbsstykke, at

hun i dag er beskæftiget i sit eget lille

firma med at arrangere shopping bazar

med luksus varer til hele familien. Sidste

store shopping bazar blev afholdt i Fredericia

Messecenter her i foråret med

rigtig mange udstillere og besøgende,

og her i juni gentager Dorthe Johannsen

sidste års succes med en rigtig

strand bazar på Løverodde. Dorthe

Johannsen har på nuværende tidspunkt

50 udstillere på sin liste, også mange

lokale, og håber på endnu flere.

Sidste år var der en helt sydlandsk

bazar stemning på Løverodde, fortæller

Dorthe Johannsen, hvor vejret var

super godt og der var rigtig mange

besøgende. Igen i år er bazaren åben

fra kl. 11.00 til kl. 16.00, og da det det

hele foregår nærmest i strandkanten vil

der være badetøjsmodeshow kl. 14.00

på broen. Jeg håber at rigtig mange vil

gøre bazaren til en familieudflugt med

madkurv eller et besøg på Café Løverodde

eller en pølse ved den store pølsevogn,

siger Dorthe Johannsen, for der

er noget for alle. Især børn betyder

meget i mit bazar koncept og jeg har

også forberedt aktiviteter for dem,

fortsætter hun. Det skal være en god

oplevelse at besøge mine bazarer, pointerer

hun.

Der er jo kun en vej til Løverodde, så

måske er den en god idé at de lokale

svinger sig i cykelsadlen og cykler til

bazaren, for sidste år var det meget

svært at finde parkeringspladser til alle

Dorthe Johannsen arrangerer luksus bazar på Løverodde

de besøgende. Dorthe Johannsen opfordrer

ligeledes alle lokale til at benytte

sig af tilbuddet om at "gøre opmærksom

på sig selv og byen", da der forhåbentlig

vil være en strøm af biler med

mulige "kunder" til næsten hvad som

helst hele dagen. Jeg er meget åben for

forslag til tiltag og aktiviteter som kan

finde sted på bazaren, så alle er velkommen

til at kontakte mig, siger hun.

Dorthe Johannsen sagde sit job op

som it-projektleder for at blive selvstændig

bazar arrangør, og det har

været den rigtige beslutning for mig,

forklarer hun. Jeg prioriterer min familie

højt og nu behøver vort hverdagsliv

ikke hænge i en klokkestreng mere, for

jeg kan selv bestemme hvornår og hvordan.

Vi har en stor grad af frihed til at

være sammen og hygge os i det daglige,

og det er vigtigt for vores familie. Og

personligt lærer jeg noget hele tiden og

får min horisont udvidet. Jeg møder rig-

37

tig mange spændende mennesker med

hver deres baggrund og historie, og det

er meget værd, siger Dorthe Johannsen.

Det er mange internet-butikker, der

udstiller på bazaren og for dem handler

det om at komme ud og sætte ansigt på

kunderne og få lidt anden markedsføring

end den kendte fra nettet.

Den sidste bazar gav et pænt overskud

som Dorthe Johannsen har givet til

børneafdelingen på Kolding Sygehus,

som derved fik mulighed for at købe nyt

inventar til børnene. Mit hjerte brænder

for velgørenhed og især for børn, og

derfor vil den næste store luksus shopping

bazar i september også forsøge at

skaffe penge til hospitalsklovnene på

Kolding Sygehus, som gør en kæmpe

indsats for børnene på afdelingen, slutter

bazar arrangøren, men først handler

det om strand bazaren på Løverodde

den 10. juni. (Se annoncen andetsteds i

avisen)

- kilde til

lokale nyheder


38

Microsoft certificeret system ingeniør MCSE

ELITE DATA - DIN IT PARTNER

Kim Pedersen

Produkter

Netværk•E-mail og kalender

•Internet•Sikkerhed

•Fjernopkobling•Lej en IT afdeling

•Kontorsystemer•Rådgivning•Service

www.elitedata.dk

ELITE DATA

DIN IT PARTNER

Guldager 1 - 6091 Bjert

70 20 19 40

post@elitedata.dk

IT leverandør inderfor rådgivning, installation, salg og service

BIF søger en

alt-mulig m/k

Vi søger en person, der kunne tænke sig at holde

området omkring klubhuset i orden.

Området bliver flittig besøgt af sportsfolk - og

andre som benytter arealet til sport, hygge og

afslapning eller bare går igennem.

Vi søger en, der vil bruge tid på at holde området

pænt og ryddeligt, så vi kan være bekendt, at have

besøg på området.

Du vil få et samarbejde med kommunens folk, som

tager sig af en del af området.

Vi håber du melder dig. Vi er overbeviste om, at du

vil bliver særdeles populær, og vi er lige så sikre på,

at du vil få en masse gode oplevelser med alle de

dejlige mennesker, der benytter området.

Kontakt Erik Lund

Tlf. 75572662

el. 20153826


Onsdag, 6. juni, kl. 14.30

Banko v/brugerråd - Egebo

Onsdag, 13. juni, kl. 15.00

Gudstjeneste - Egebo

Torsdag, 14. juni, kl. 14.30

Præstens eftermiddag - Egebo

Tirsdag, 19. juni, kl. 14.30

Film - Egebo

Kandis kommer i

Bjert-Hallen

- men hvornår ?

Det sker

Torsdag, 21. juni, kl. 14.30

Syng med - Egebo

Tirsdag, 26. juni, kl. 14.30

Syng med - Egebo

Torsdag, 5. juli, kl. 14.30

Banko v/brugerråd - Egebo

Torsdag, 12. juli, kl. 14.30

Syng med - Egebo

Tirsdag, 17. juli, kl. 14.30

Film - Egebo

Tirsdag, 24. juli, kl. 14.30

Syng med - Egebo

Deadline for

august-udgaven

den 28. og 29. juli

2007

Udgivelse:

Bjert-Stenderup Medieforening. Avisen udkommer 11 gange årligt - ej juli.

Udsendes gratis til ca. 1.500 husstande i 6091/6092. Udelukkende frivillig arbejdskraft.

Redaktionsmøde - den første torsdag efter avisens omdeling - kl. 19.00 bagerst i Bjert-Hallen

Redaktion:

Tlf. 7557 7404 - e-mail: avisen@bjert.dk

- svarer første weekend efter den 20. i måneden

Sven Rørbæk (ansv.) Tlf. 2125 3508 - e-mail: svrm@kolding.dk

Per Bertelsen Tlf. 7557 2909 - e-mail: perbertelsen@stofanet.dk

Helle Juhl Tlf. 7557 2025

Bettina Jørgensen Tlf. 7557 1220 - e-mail: skibelund7@mail.dk

Poul Erik Nørgaard Tlf. 2043 5076 - e-mail: nmm@infospot.dk

Georg Unna Tlf. 7557 2107 - e-mail: unna_dk@hotmail.com

Aktivitetskalender:

Poul Erik Nørgaard Tlf. 2043 5076 - e-mail: nmm@infospot.dk

Annonce-salg:

Sven Rørbæk Tlf. 7557 7145 - e-mail: svrm@kolding.dk

Tegning:

Jens Bach Andersen Tlf. 7557 2481

Økonomi:

Jytte Hansen Tlf. 7557 2511 - e-mail: jytte@infospot.dk

Tryk:

From Grafisk Tlf. 7552 7711 - e-mail: post@from.dk

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!