KAF ø nskerGod Sommer - Kystartilleriforeningen

kystartilleriforeningen.dk

KAF ø nskerGod Sommer - Kystartilleriforeningen

KYSTARTILLERIFORENINGENS RESULTATOPGØRELSE

for perioden 01.01. - 31.12. 2002

Indtægter:

Kontingenter 89.775,00

Middelgrundsfort 9.345,00

Andre indtægter:

Salg af KAF-emblemer m.m. 2.530,25

Salg af slips og nåle 1.535,00

Jule- og nytårsindsamling 6.726,80

Orlogsgastens Fond 600,00

Udbytte Knudsens fond 1.499,31 12.891,36

Renteindtægter:

Bank og Girokonto 2,28

Obligationer 4.605,14 4.607,42

Samlede indtægter 116.618,78

Udgifter:

Gaver til jul og nytår 2.000,00

Kontingent til DSL 2.280,00

Kranse, blomster og gaver 2.302,00

Udtag af KAF effekter 3.997,00

Driftsomk. (papir og porto) 4.703,60

Driftsomkostninger iøvrigt 3.723,25

EDB program, småinventar 2.225,00

Rejser, FU-møder og revision 10.316,00

Jubilarstævne 1.556,71

Landsskyttestævne 1.954,88

PR-udvalget 131,00

Depot og bankgebyr 361,73

Afskrivning på driftsmidler 3.575,00 39.126,17

Kystartilleribladet:

Trykning og forsendelse m.v. 67.448,90

Øvrige omkostninger 5.546,14 72.995,04

Udgifter i alt 112.121,21

Driftsoverskud

Overført til kapitalkonto 4.497,57

Balance pr. 31.12.2002 116.618,78

Revisorpåtegning

Forestående regnskab for år 2002 er afstemt på grundlag

af fremviste bilag og godkendt. Revisionen konstaterer et

glædeligt driftsoverskud.

Beholdningen blev fundet tilstede ifølge foreliggende

bankopgørelser, samt de til status meddelte oplysninger.

Virum, den 20. marts 2003

Jens Bech-Hansen Bent Nielsen

Hovedrevisorer

Status pr. 31.12.2002

Aktiver:

Jyske Bank 5.209,11

BG Bank, PR & udstilling 19,72

Girokonto 515,26 5.744,09

Obligationsbeholdning:

Realkredit Danmark 2029 6%

Nom. værdi primo 51.848,34

Udtrækning - 911,69

Nom. værdi ultimo 50.936,65

Kursværdi 102,39 52.154,04

Realkredit Danmark 2032 6%

Købesum nominelt 58.000,00

Udtrækning og salg - 27.229,44

Nom. værdi ultimo 30.770,56

Kursværdi 101,88 31.349,05 83.503,09

Varebeholdning:

KAF-emblemer primo 2.058,00

Udtag - 903,00

KAF slips primo 5.845,00

Udtag - 907,00

Slipsenåle primo 1.974,00

Udtag - 258,00

Hæderskors primo 8.590,00

Udtag - 1.929,00 14.470,00

Driftsmidler:

1 stk. PC, saldo primo 3.000,00

Afskrivning - 1.500,00 1.500,00

1 stk. PC, saldo primo 4.150,00

Afskrivning - 2.075,00 2.075,00 3.575,00

Aktiver i alt 107.292,18

Kapitalkonto:

Saldo pr. 01.01.2002 97.642,62

Årets driftsoverskud 4.497,57 102.140,19

Årets kursgevinst 5.151,99

Egenkapital pr. 31.12.2002 107.292,18

Børge Andersen

hovedkasserer

Kystartilleribladet 3/03 7

More magazines by this user
Similar magazines