LejLigheden - Boligkontoret

boligfa.dk

LejLigheden - Boligkontoret

Brug for alle, når helhedsplaner skal gennemføres

Projektchef Jane Findahl og projektleder

Iben Maxsø har haft travlt, siden de for

et par måneder siden blev ansat til at stå

i spidsen for den praktiske realisering af

helhedsplanerne i Sønderparken og Korskærparken.

De har planlagt forløbet af de forskellige

elementer i helhedsplanerne, og

de har ikke mindst været på præsentationsrunde

i afdelingerne og har haft

møder med varmemestrene, afdelingsbestyrelserne,

skolerne, institutioner,

samarbejdspartnere og en række andre

involverede, der på et eller andet felt får

betydning for et vellykket udfald af helhedsplanerne.

Fredag den 18. Juni blev helhedsplanerne

helt uformelt sat i gang ved et

arrangement i Korskærparkens medborgerhus.

Lis Gregersen, formand for

Boligkontoret Fredericia og Erik Bennedsen,

formand for Boli.nu byder velkommen

til arrangementet, hvor også borgmester

Thomas Banke holder tale.

De to projektledere rykker efter sommerferien

ud i områderne. Der bliver således

stillet pavilloner op i både Sønderparken

og Korskærparken, og her skal

Jane Findahl og Iben Maxsø opholde sig

sammen med andre samarbejdspartnere.

– Grundlaget i helhedsplanen er jo en

øget indsats på det sociale niveau. Populært

sagt skal vi have flere beboere til

at ”vokse”, siger projektchef Jane Findahl.

En af vores store opgaver er f.eks. at

tilbyde beboerne uddannelse på mange

forskellige niveauer og på mange forskellige

områder. En række unge har

problemer og der findes forskellige sociale

problemstillinger i området, men

der er også en stor gruppe velfungerende

beboere. Med andre ord er hele boligspektret

repræsenteret, uden at der er

tale om en ghettodannelse. Helhedsplanerne

bliver netop iværksat for at undgå,

at der opstår ghettolignende tilstande

med deraf følgende problemstillinger.

Helhedsplanerne har fået midler fra

Landsbyggefonden, og omfatter foruden

det sociale aspekt også en idébutik

og et sundhedsprojekt. Planerne skal

gennemføres over en fire år lang periode,

og finansieres i et samarbejde mellem

Landsbyggefonden, boligselskaberne

og kommunen. Sidstnævnte leverer

også en betydelig portion know-how fra

skoler, klubber, daginstitutioner m.fl.

– Vi lægger op til et meget bredt samarbejde

med alle, der er engageret i området,

siger Jane Findahl. ”Men det er

ikke udelukkende aktører, der er i det

lokale område” men også alle Fredericias

uddannelsesinstitutioner, der har

kontakt til både de unge og de ældre,

som i høj grad har involveret sig i arbej-

det. De har på forhånd givet tilsagn om

at ville lægge undervisning ude i områderne,

for at imødekomme nogle af

de, der nødigt vil forlade lokalområdet,

men som gerne vil uddannes alligevel.

Vi vil lave en slags ”Vestbyens skole”,

hvor vi vil lave undervisning på alle niveauer.

Det kan være en lang række forskellige

uddannelser – lige fra folkeskole

over HF til mere merkantile uddannelser.

Jobcentret lægger også deres myndighedsopgaver

ud i områderne – alt efter

hvad behovet er. Helt tydeligt er nogle

af områdets beboere også centrets klienter.

Får et ungt menneske i sin handleplan

planlagt, at der skal tages uddannelse,

kan en del af den tages i det

område, man bor i. Og muligvis kan man

også komme i praktik i området, for vi

opfordrer også Vestbyens virksomheder

til at gå ind aktivt ind i arbejdet på

beskæftigelsesområdet. Boligorganisationerne

har samtidig erklæret, at de er

socialt forpligtede til at bruge områdets

beboere, især de unge lærlinge og praktikanter,

til at løse håndværksmæssige

opgaver i forbindelse med den fysiske

opgradering af boligerne.

vestByens unge eR seje

Viceværterne vil også knytte unge beboere

til deres arbejdsfunktion.

– Der kan ofte være brug for den positive

forhåndsvurdering, for selv om Vestbyens

unge er glade for det sted, de er vokset

op i, og faktisk har en sej indstilling

til fremtiden, så har de et problem, når

de kommer uden for området. Når de

f.eks. skal søge et fritidsjob, hænder det

ofte, at de ikke får jobbet, fordi de kommer

fra Korskærparken eller Sønderparken.

Det er for ringe, men vi tror, vi kan

være med til at forbedre de omstændigheder

til fordel for de unge.

– Sammen med Jobcentret og uddannelsesorganisationerne

laver vi også en

virksomhed på området for en gruppe

mennesker, der ikke umiddelbart er parate

til at arbejde på det ordinære arbejdsmarked.

Virksomheden skal uddanne

disse mennesker til eksempelvis

rengøringsarbejde og andre serviceopgaver,

så der bliver et utal af muligheder

for at komme i aktivitet i den periode,

helhedsplanerne skal folde sig ud, siger

Jane Findahl, der oplyser, at man laver

en undersøgelse af områdets sociale kapital

efter sommerferien, og den samme

undersøgelse afsluttes projektet også

med om fire år.

Vigtigt for helhedsplanernes realisation

realisering er også det kommunikationsmæssige.

– Vi har ansvaret for, at planerne føres

ud i livet, men ansvaret rummer også et

krav om, at det sker i samarbejde med

Projektchef

Jane Findahl:

– Det er vigtigt,

at det

tværfaglige

samarbejde

mellem frivillige

og professionelle

kommer

til at fungere.

Side 3

alle de implicerede parter i området, siger

Jane Findahl. – Sundhedsprojektet

og Idebutikken er også i gang i området,

og alle projekterne skal integreres i hinanden.

Hvert eneste lille projekt får koblet

en kommunikationsstrategi på sig,

og vi skal drage omsorg for, at det skal

være en kommunikation, som beboerne

rent faktisk gider at forholde sig til. Vi

skal også undgå at over-informere. Nu

skal styregruppen for områderne godkende

strategien, som er utrolig vigtig,

hvis vi skal leve op til de forventninger,

der er omkring helhedsplanen.

Jane Findahl forventer, at mange af

samarbejdsparterne i helhedsprojektet

må træde lidt ud af deres professionelle

rolle.

– De kommer til at samarbejde meget

med frivillige, og det skal man vænne

sig til. Det er en spændende opgave,

som gerne skal lykkes, siger Jane Findahl.

skaL væRe synLige

i omRådeRne

Projektchefen lægger vægt på, at hun og

samarbejdsparterne skal være synlige

ude i områderne.

– Derfor holder vi også nogle sommerfester

for at få rystet folk sammen, og

gjort vore medarbejdere kendte over for

beboerne.

Jane Findahl har været glad for at kunne

klare planlægningsfasen i Boligkontoret

Fredericias faciliteter på Vesterbrogade,

for var det foregået i boligområderne,

ville medarbejderne for ofte være blevet

forstyrret.

– Det er nødvendigt, at vi har planlægning

og strategi på plads, inden vi kaster

os ud i det praktiske arbejde i det virkelige

liv, siger hun. – Vi skal ikke mindst

tage hensyn til balancen mellem det

professionelle og det frivillige arbejde.

Det er en stor udfordring at få denne

del til at køre, men vort mål er, at vi får

de tværfaglige samarbejde til at fungere

optimalt. Det er forudsætningen for,

at vi også kommer igennem dette med

succes, fastslår Jane Findahl.

More magazines by this user
Similar magazines