LejLigheden - Boligkontoret

boligfa.dk

LejLigheden - Boligkontoret

Side 6 7

klima topmøde satte gang i Boligkontorets energiudvalg

Formanden for Boligkontorets energiudvalg, Verner Zachariassen: – Lavenergipærer

gør det ikke alene, men de er gode at komme i gang på.

Ganske vist var FN’s klimatopmøde i Danmark

først i december 2009, men allerede

den 9. november kunne Energiudvalgets

formand Verner Zachariassen byde

velkommen til det første initiativ, foretaget

af udvalget. Alle ejendomsfunktionærer

og inspektører var samlet til kursus

om el-besparelser i dagtimerne – og

om aftenen var det alle bestyrelserne fra

Boligkontorets afdelinger, der gennemgik

det samme kursus.

– Kernen i konferencen eller kurset var at

få skiftet glødepæren ud med energisparepærer

og en opfordring til at få tjekket

vore varmepumper, og det gav stødet til,

at flere afdelinger besluttede, at nu skulle

deres afdeling tjekkes for mulige energibesparelser.

Der er mange muligheder,

når man lister op – lige fra lys i opgangen

og til lys på de udendørs områder. Alt

sammen ændringer, der ikke skal gøre

området mere utrygt at være i, fortæller

Verner Zachariassen fra LAB.

I udvalget har man haft møder med

Danfoss og Tre-For for at få undersøgt,

hvor man kan få den rigtige hjælp til at

tjekke varmesystemerne. Også Fredericia

Fjernvarme, som leverer varme til en

lang række af Boligkontorets afdelinger ,

bliver hørt.

– Der er sket meget på kort tid i udvalgets

arbejde, men der er plads til endnu

flere forbedringer, så vi opfordrer fortsat

afdelingsbestyrelserne til at finde områder,

hvor der kan findes besparelser.

Det er jo tilladt at drømme om at få titlen

som byens mest grønne boligselskaber,

til gavn for vore beboere og for miljøet,

siger Verner Zachariassen.

Udvalgets arbejde har sat gang i mange

af Boligkontorets afdelinger. Et af eksemplerne

finder vi i ABF s afdeling 18. Her

har man i beboerhuset udskiftet 24 stk.

100 watts pærer i PH-lamperne til 10 w

halogen. Investeringen er på 4.800 kr.,

og den årlige besparelse er ca. 2.000 kr. ,

så udgiften er hurtigt tjent ind.

I afdeling 8 foretages der eksempelvis

løbende udskiftning i opgangene og

trappenedgangene fra 60w til 42w. I kælderregionen

har de haft lysstofrør de seneste

10 år.

– Der er i hundredvis af eksempler på fysiske

forhold i afdelingerne, hvor der kan

spares gode beløb på energibesparelser,

siger Verner Zachariassen, der også er

involveret i det nye selskab Seniorbo:

– Det er også vigtigt at tage højde for

nybyggeriet. Her skal vi være på forkant

med alle tænkelige udfordringer, så vi

sikrer, at vi kan matche fremtidens krav.

Det kan være solceller, nye lys- og varmesystemer

m.v. , så energiforbruget

bliver så billigt som muligt og så miljøvenligt

som muligt.

– Beboerne er meget bevidste om, at der

skal tænkes på miljøet, både af hensyn til

samfundet, men også fordi der er penge

at spare på forbruget. Her skal man

så bare gøre sig klart, at der altid skal

investeres først – før man ser konkrete

resultater. Det kan godt være temmelig

mange penge, så man skal bevæbne sig

med tålmodighed, før man forventer resultater,

erkender Zachariassen.

nyt at tænke i

eneRgi og miLjø

Han vedstår, at det er nyt at tænke i energi

og miljø, og i de nyeste afdelinger er

der ikke meget at hente, fordi man alligevel

i de senere år har taget højde for

energibesparelser i større eller mindre

målestok.

Da Verner Zachariassen for 12 år siden

rykkede ind i LAB’s rækkehuse i Snog-

høj, blev der allerede dengang brugt lavenergipærer.

– Det er primært i de gamle afdelinger og

i de store afdelinger i eksempelvis Korskærparken,

der kan og bør gøres en indsats.

Det vil helt sikkert også ske, når de

store helhedsplaner realiseres. Vi håber

også, at beboerne inden for deres private

område, i deres eget hjem, vil gøre en

indsats for miljøet, for så batter det noget.

Som særdeles aktiv boligforeningsmand

glæder Verner Zachariassen sig over, at

energiudvalget er kommet så godt fra

start.

– Alle fire foreninger i Boligkontoret bakker

initiativet op, og der vil blive lagt

mange ressourcer i arbejdet. Alt, hvad

der hedder energi, varme og lys, vil blive

analyseret. Står du med et projekt til 25

mill. kr., er der også plads til en energiinvestering

på 500.000 kr., for den forrenter

sig på enten kortere eller længere sigt.

– Som storforbrugere af energi står vi

også stærkt på markedet, når vi skal

vælge leverandører, og vi skal gå endnu

mere ind i vurderinger af, hvor vi får den

billigste og mest miljøvenlige energi til

beboerne, fastslår Verner Zachariassen.

Lavere husleje

i juli og december

Lavere husleje i to 2010-måneder. Det

lyder næsten som en gave. Men der er

en seriøs forklaring på det gavmilde

budskab.

Direktør Finn Muus, Boligkontoret Fredericia,

fortæller:

– Boligselskabers Landsforening, BL,

og Albertslund Boligselskab vandt i

2008 en principiel sag om lønsumsafgiften.

Dommen gjorde også op med

momsproblematikken omkring ejendomsfunktionærernes

arbejde og dermed

de formelle ansættelsesforhold.

Højesteretsdommen slog endvidere

fast, at en afdeling er en del af en boligorganisation

og altså ikke en juridisk

selvstændig enhed.

– Dommens resultat betød, at Boligkontoret

Fredericia gennem de fire boligforeninger

fik tilbagebetalt adskillige

tusinde kroner i for meget indbetalt

lønsumsafgift, og nu får beboerne i

vore lejemål nedsat deres husleje i juli

og december måneder – svarende til

det beløb, vi har fået tilbage i lønsumsafgift.

Beløbets størrelse afhænger af

huslejens størrelse, siger direktør Finn

Muus.

More magazines by this user
Similar magazines