ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP - Danmarks Skatteadvokater

danmarksskatteadvokater.dk

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP - Danmarks Skatteadvokater

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Landsskatteretssager vedrørende told, afgifter

eller arbejdsgiverkontrol, der afgøres uden lægmedlemmer

berettiger ikke til godtgørelse SKM

2008.667.LSR

Dette gælder dog ikke for hæftelsessager, herunder

nulstillingssager

Omkostningsgodtgørelse ved domstolsprøvelse af

§ 55, stk. 2-sager SKM 2006.48, se dog TfS

2008.789.LSR

More magazines by this user
Similar magazines