Årsrapport 2006 - EngelMedia

engelmedia.dk

Årsrapport 2006 - EngelMedia

Personaleudvikling

22

faglig udvikling og teamspirit

På Klinik for

Rehabilitering kan

du som personale

få din egen faglige

coach, lære at søge

den allernyeste

faglitteratur på

databaser og få

afsat tid til at

diskutere ny viden

med kollegerne.

Når klinikken i 2006 har satset så markant på at

skabe nye undervisningsformer og udviklingsmuligheder

for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter

og terapeuter, handler det naturligvis om

rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Men

det handler også om altid at kunne give patienterne

den bedste behandling. Om altid at være orienteret

om den nye behandlingsform, der kunne

komme netop fru Hansen til gode.

– Mit bud er, at potentielle nye medarbejdere

i høj grad ser på udviklingsmulighederne. Man

yder noget, men forventer også at få noget tilbage

i form af faglig og personlig udvikling, siger klinikoversygeplejerske

Ole Toftdahl Sørensen.

Monofaglighed og tværfaglighed

Det tætte samarbejde mellem terapeuter, sygeplejen

og læger er helt centralt i arbejdet på Klinik for

Rehabilitering. Her kommer patienter fra andre

afdelinger efter f.eks. en blodprop, en hjerneblødning

eller en operation. De fleste er ældre mennesker,

der gerne skulle trænes op til at kunne det,

som de kunne, før de blev syge. Eller i hvert fald

skal de have mulighed for at blive så selvhjulpne

som overhovedet muligt. Derfor skal der arbejdes

med alle aspekter af patientens situation – både

smertelindring, fysisk aktivitet, general medicinering

og sociale forhold. Og derfor er det tætte

teamsamarbejde mellem terapeuter, sygeplejen og

læger altafgørende.

– Den monofaglige indsats med nye undervisningsformer

skal både styrke den enkeltes faglighed

men på sigt også det tværfaglige arbejde. Vi

er som et tandhjul: Når alle tapper er i god stand,

så er det med til at forbedre samarbejdet. Så kører

tandhjulet simpelthen bedre, siger ledende terapeut

Susanne Østergaard.

For klinikchef Jens Ole Jarden er respekten og

ligeværdigheden faggrupperne imellem meget afgørende.

– I hele planlægningen af et patientforløb er

alle faggruppers bud væsentlige. Når vi har så relativt

hurtige behandlingsforløb, tror jeg bl.a. det

skyldes, at vi arbejder så meget med smertebehandling

i forhold til træning. Det er igen tværfagligheden

og samarbejdet, der viser sin styrke,

siger klinikchefen.

Coaching i sygepleje

Det monofaglige og det tværfaglige går altså hånd

i hånd. Men lad os kigge på nogle af de nye undervisningsmuligheder,

afdelingen har taget i brug

i 2006. Tidligere har sygeplejersker og social- og

sundhedsassistenter haft en begrænset mulighed

for at blive oplært eller undervist i deres speciale

med undtagelse af deciderede kurser ude af huset.

Amager Hospital

For at komme ud over den problematik har man

indført en slags coaching eller individuel undervisning.

Man udfører sit normale arbejde, men

har så en underviser med sig rundt hele dagen.

Vedkommende kan give vejledning i at gøre ting

anderledes, rette uhensigtsmæssige vaner osv. i en

form for sparring.

– Vi kalder det bedside-undervisning. Målet er

på længere sigt, at vi skal bruge hinanden mere i

dagligdagen og vænne os til at diskutere arbejdsmetoder

åbent for at have et fagligt fokus, siger klinikoversygeplejerske

Ole Toftdahl Sørensen.

Coaching foregår på to niveauer – introducerende

og specialespecifik. Derudover vil der for

sygeplejen være muligheder for at tage længerevarende

efteruddannelser.

Nyskabelser for terapeuterne

Susanne Østergaard er som ny leder for samtlige

40 terapeuter på Amager Hospital (alle ansat under

Klinik for Rehabilitering) ved at indføre en organiseret

faglig udvikling af terapeuterne.

– Mit mål er, at der i de enkelte grupper er

terapeuter med ansvar for den faglige fremdrift.

Derved skabes en faglig omstillingsparathed, så

vi hele tiden kan tilbyde patienterne de bedste behandlingstilbud,

siger Susanne Østergaard.

I dag er der for mange afdelingsledere inden

for det terapeutiske område, så nogle af disse lederresurser

skal flyttes over i arbejdet med den

faglige udvikling, hvor de bliver en slags motorer.

Den overordnede ansvarlige for den faglige udvikling

er udviklingsfysioterapeuten, der også skal

have den faglige kontakt til de øvrige udviklingsforskningsterapeuter

i regionen.

Foreløbig er der afsat en time om ugen til faglig

udvikling for både fysio- og ergoterapeuter.

– Min erfaring er, at det giver gejst og glæde

for sit fag at være absolut velorienteret på sit felt.

Tanken er så, at vi med tiden skal bruge den ugentlige

time til at tage fat på specifikke områder, siger

ledende terapeut Susanne Østergaard.

Rent organisationsmæssigt er det også væsentligt,

at der er nogen, der får ansvaret for at få det

til at fungere.

– Vi lever i en tid med krav om evidens og udvikling.

Det kræver en skarp organisation, hvis de

nye ting skal tages op og implementeres til gavn

for patienterne.

Inspiration udefra

Inspiration udefra er ligeledes en vigtig faktor, når

man snakker personaleudvikling på Klinik for Rehabilitering.

To af klinikkens overlæger har i 2006

haft lektorater på medicinstudiet, således at flere

hold studerende har haft deres gang på afdelingen

til undervisning og en halv snes er gået til eksamen

på afdelingen.

– Det er vigtigt for os at følge med i, hvad der

tages op på universitetet, hvordan de unge ser på

tingene, og endelig er der jo en rekrutteringsfaktor.

Hvis de synes om afdelingen, søger de måske

hertil, når de er færdige, siger klinikchef Jens Ole

Jarden.

På samme måde er afdelingen også et stort

uddannelsessted for sygeplejersker og social- og

sundhedsassistenter, ligesom man skaber netværksgrupper

for patienter og pårørende og har

stor glæde af samarbejdet med forskellige patientforeninger.


Personaleudvikling

Hver morgen samles

terapeuter, læger og

personale fra sygeplejen

til tavlemøde.

Her gennemgås den

enkelte patient og alle

faggrupper kommer

med deres input.

”Bedside­undervisning”

er en form for

coaching, hvor sygeplejersken

eller social­

og sundhedsassistenten

får vejledning og sparring

i forhold til sine

daglige arbejdsrutiner.

Årsrapport 2006 23

More magazines by this user
Similar magazines