Årsrapport 2006 - EngelMedia

engelmedia.dk

Årsrapport 2006 - EngelMedia

34

Nøgletal 2006

Aktiviteter fordelt på sygdomsgrupper, fortsat

Intern Medicinsk Ambulatorium

Sukkersyge, ikke insulinkrævende 19%

Lægelig obs for og vurdering af

personer mistænkt for sygdom 10%

Sukkersyge, insulinkrævende 7%

Årebetændelse 7%

Anæmier 5%

Øvrige 52%

100%

Smerteklinikken

Smerter, der ikke umiddelbart kan

henføres til en specifik sygdom 100%

Nøgletal fra de resterende

psykiatriske afsnit og

ambulatorier forelå ikke ved

redaktionens afslutning.

Intern Medicinsk Klinik, sengeafsnit

Lungebetændelse 9%

Respirationsinsufficiens 8%

Kronisk obstruktiv lungesygdom 6%

Udtørring og nedsat ekstracellulærvolumen 6%

Lægelig obs for og vurdering af

personer mistænkt for sygdom 5%

Øvrige 65%

100%

Intensiv Afdeling

Respirationsinsufficiens 52%

Sygdom i åndedrætsorganer efter indgreb 8%

Shock 5%

Lægelig obs for og vurdering af

personer mistænkt for sygdom 5%

Akut myokardieinfarkt (AMI) 4%

Øvrige 26%

100%

Psykiatrisk Afdeling, sengeafsnit

Skizofreni 37%

Depressiv enkeltepisode 8%

Bipolar affektiv sindslidelse 8%

Periodisk depression 8%

Psykoser, skizo-affektive 4%

Øvrige 36%

100%

Amager Hospital

Kolofon

Udgiver:

Hospitalsdirektionen,

Amager Hospital

årstal:

Redaktionen sluttet

februar 2007

Oplag:

1000 eksemplarer

Redaktion:

Journalist

Merete Rømer Engel,

EngelMedia

og

Kommunikationskonsulent

Anette Fly Haastrup

Amager Hospital

fotos:

Christian Grønne, clips.dk

Michael Palden

Sergei Jurevics

Layout:

clips.dk grafisk service aps

tryk:

KLS Grafisk Hus A/S

Årsrapport 2006 35

More magazines by this user
Similar magazines