Årsrapport 2006 - EngelMedia

engelmedia.dk

Årsrapport 2006 - EngelMedia

Direktionens forord

4

Klar til Region Hovedstaden

En årsrapport indeholder altid de specielle tiltag

og aktiviteter, som har præget netop det år. Imidlertid

må vi ikke glemme dagligdagen for os alle.

Og den har stort set været uforandret for den enkelte

medarbejder – patientarbejdet. Heldigvis er

alle bevidste om, at diverse udviklings- og kvalitetsprojekter

kun er justeringer for at gøre denne

kerneopgave endnu bedre. Hverdagen har aldrig

været og er stadig ikke præget af mangel på syge.

Pleje, observation, diagnostik, behandling, genoptræning,

lindring og trøst ydes af et flittigt, dygtigt

og samvittighedsfuldt personale. Ikke specielt i

2006 – men også da!

Tak for det – det er hospitalets egentlige opgave,

og vi må aldrig glemme at huske hinanden på det.

Vi skal være stolte og ansvarsfulde over den tillid,

som den enkelte patient giver os.

Tættere samarbejde med

primærsektoren

Et af de væsentlige felter for udvikling i disse år er

samarbejdet mellem hospitalet og kommunerne

i optageområdet. I 2006 er forholdet til de praktiserende

læger blevet styrket, og vi forventer, at

lægevagten i 2007 flytter til lokaler på hospitalet,

hvilket vil give bedre grobund for et sammenhængende

patientforløb de to sektorer imellem. Kommunalreformen

har medført, at den ikke-specialiserede

genoptræning overgår til kommunerne.

Vi har derfor sagt farvel til flere terapeuter, som

fortsætter deres vigtige arbejde uden for hospitalet.

Reformen vil stille store krav til et øget samarbejde,

således at den enkelte patient ikke falder mellem

to stole.

Det har været væsentligt for Amager Hospital

at være på forkant med den udvikling, så allerede i

2006 har vi igangsat initiativer for at forbedre samarbejdet

med primærsektoren, inden de nye strukturer

træder i kraft.

Amager Hospital

Kommunikationen mellem hospitalet og den

enkelte patient er et udviklingsområde, hvor bl.a.

Sammedagskirurgisk Afdeling er gået i front.

Disse projekter og flere andre har vi valgt at beskrive

nærmere på de kommende sider.

Psykiatrien har været en både kvalitativ og

kvantitativ væsentlig del af vores hospital, men

1.1.2007 blev de administrativt skilt fra os. Det bør

dog ikke berøre selve patientarbejdet, der uforandret

skal foregå i naturligt samarbejde med Amager

Hospital.

Kvalitet også i fremtiden

Fremtiden for Amager Hospital tegner her ved

redaktionens slutning ultimo februar 2007 ikke,

som direktionen umiddelbart

havde håbet. Men realiteterne

er, at vi er en del af en større

sygehusstruktur. Vi må også

erkende, at vores bygningsmasse

ikke er tidssvarende, og

at mulighederne for udvidelser

er stærkt begrænsede. En langsigtet

helhedsplan for regionen

må selvfølgelig også tage hensyn

til det. Målet er til enhver

tid, at vi på Amager Hospital

giver borgerne den bedste

kvalitet i behandling, pleje og

omsorg. 2007 må vise hvilke

arbejdsopgaver vi skal varetage fremover. Det kræver

ændringer hen ad vejen, og ordet ”forandringsparathed”

har sjældent haft en større betydning.

Ros og respekt

Ud over alle udviklingsprojekterne og godt dagligt

arbejde fra et højtkvalificeret og engageret personale

har 2006 også bragt en ny lægelig direktør til

Amager Hospital. Arne Cyron kommer fra en stilling

som ledende overlæge på Køge Hospital og har

været meget glad for sit første halve år på Amager

Hospital.

Sammen med den øvrige direktion ser han

det som helt centralt at hospitalet tænker endnu

mere i helhedsbetragtninger og kendskab til hin-

andens arbejdsområder, end man måske har gjort

tidligere. At patienten i endnu højere grad ses som

et helt menneske og ikke som en apparatfejl, og at

personalet viser respekt for hinandens forskellige

specialer og erfaringer. Og vi starter med os selv,

når vi i direktionen siger, at vi skal blive bedre til at

rose og forstå hinanden.

Selvfølgelig skal der tages fat om eventuelle fejl,

så de kan undgås fremover. Men det er væsentligt

ikke kun at hænge sig i de få ting, der går galt. Vi

skal være mere bevidste om alle de fantastisk mange

ting, der går rigtig godt. Patienterne skal opleve

et personale, der er hjælpsomt, engageret og forstående.

Høj faglig kvalitet skal serveres med ægte

medmenneskelighed.

Det handler også om at lære hinandens verdner

at kende. Det kan lyde banalt i en travl hverdag,

men som direktion ser vi dette kendskab til – og

respekt for – hinandens verdner som noget meget

centralt. Derfor har mange af udviklingsprojekterne

i 2006 handlet om samarbejde og kommunikation,

og det spor vil vi arbejde videre af. Fremtiden

vil stille endnu større krav til disse egenskaber. ◆

Med venlig hilsen

Hospitalsdirektionen

Peder Christian Mogensen, hospitalsdirektør

Arne Cyron, lægelig direktør

Kirsten Poulsen, sygeplejedirektør

Direktionens forord

Fra venstre:

Lægelig direktør

Arne Cyron,

sygeplejedirektør

Kirsten Poulsen og

hospitalsdirektør

Peder Christian

Mogensen.

Årsrapport 2006 5

More magazines by this user
Similar magazines