Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

10

hvorvidt klienten må fortsætte med at

køre bil. Men nogle klienter nægter at underrette

DVLA jf. kommentar på side 9 –

især i de tilfælde, hvor klienten mangler

sygdomsindsigt. Hvis behandlerne får

kendskab til farlig bilkørsel, mens personen

indgår i et terapeutisk forløb, kan de

vælge at indberette klienten til DVLA. Men

det er dybest set et brud på tavshedspligten

og stiller det faglige personale i et

svært dilemma.

Alt i alt er der flere årsager til, at der

mangler køreevalueringer og rådgivning

om bilkørsel for de hjerneskadede. Behandlerne

er usikre på de anvendte metoders

egnethed til at vurdere køreevnen,

og i mange tilfælde ønsker de ikke at

pålægge klienterne udgifter til en formel

køreevaluering. Der opstår ofte etiske

dilemmaer blandt andet i forhold til tavshedspligten

i forbindelse med kørselsproblematikken.

De udenlandske undersøgelser

peger endvidere på utilstrækkelig

kompetence på området og påviser mangel

på faste procedurer og officielle retningslinier

for den gældende praksis.

Forslag til forbedret praksis

Christie et al. (2001) bad behandlerne om

at komme med forslag til forbedringer på

området. Heri udtrykte de fleste, at der

var behov for mere information om bilkørsel

efter en hjerneskade, ligesom der var

behov for information om lovgivningen på

området og adgang til køreevalueringscentre.

Informationen kunne gives i form

af brochurer, videnskabelige artikler, konferencer,

seminarer eller forelæsninger.

Desuden mente mange, at det ville være

en forbedring at få indført officielle retningslinier.

For at øge antallet af køreevalueringer

skal man kunne henvise til instanser med

specialuddannet personale, som kan foretage

omfattende køreevalueringer af mennesker

med hjerneskade (Christie et al., 2001).

Desuden er det vigtigt, at der hurtigt bliver

fulgt op på kørselsproblematikken.

Hawley (2001) fandt, at det især var i forbindelse

med en pause mellem udskrivning

fra hospitalsbehandlingen og påbegyndelsen

af rehabiliteringen, at de

hjerneskadede ikke blev køreevalueret

eller fik rådgivning.

More magazines by this user
Similar magazines