Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

3. kortlægning af

praksis i Danmark

12

Også i Danmark har der i mange år været

problemer med at få indberettet motorførere

med sygdomme eller mangler i legemlig

eller sjælelig henseende, der må

betragtes som uforenelige med motorkørsel,

som det fremgår af lederen til Ugeskrift

for Læger fra marts 1981 *5.

I februar 2005 foretog Videnscenter for

Hjerneskade en spørgeskemaundersøgelse.

Formålet var at kortlægge procedurer

og praksis for håndtering af kørekortproblematikken

på relevante afdelinger

og institutioner i dagens Danmark.

Figur 1a Figur 1b

40%

30%

20%

10%

0%

N=51 50%

N=50

N=18 N=18

N=15

Ja, altid Ja, i nogle tilfælde

Nej

Registreres det om patienten/ klienten

har kørekort ved indlæggelsen?

Deltagerne i undersøgelsen blev yderligere

bedt om at komme med forslag til

forbedringer af procedurer og praksis på

området.

168 hospitalsafdelinger eller rehabiliteringsinstitutioner,

hvis patient- eller klientgruppe

kunne være personer med hjerneskade,

blev opfordret til at besvare et

spørgeskema vedrørende afdelingens eller

institutionens politik og praksis med

hensyn til køreevaluering. Spørgeskemaet

findes som bilag 1. (side 34).

40%

30%

20%

10%

0%

N=22

N=19

Ja, altid Ja, i nogle tilfælde

N=9

Nej

Vurderes patientens/ klientens

køreevne på udskrivelsestidspunktet?

More magazines by this user
Similar magazines