Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

5.

bekendtgørelse

om kørekort

(bekendtgørelse nr. 801 af 22/9/2003)

Der skelnes mellem førere i gruppe 1 og

gruppe 2.

Gruppe 1 er førere af

køretøjer i kategorierne

A (motorcykel),

B (almindelig bil) og

B/E (almindelig bil med stort anhængerkøretøj)

samt førere af traktor/motorredskab

Gruppe 2 er førere af

køretøjer i kategorierne

C (lastbil),

C/E, D og

D/E (se boks side 20)

samt førere af køretøjer i kategorierne B

og D, som anvendes til erhvervsmæssig

personbefordring. Og førere med kørekort

med påtegning om godkendelse som kørelærer.

De helbredsmæssige krav er større for

førere i gruppe 2.

Som læge er det altså vigtigt at være opmærksom

på, hvilken type kørekort en patient

med erhvervet hjerneskade har, når

der skal tages stilling til den pågældendes

egnethed til at genoptage bilkørsel.

Som udgangspunkt beskriver bekendtgørelsen

de helbredsmæssige betingelser

for at erhverve kørekort (§18) – uddybet i

kørekortbekendtgørelsens bilag nr. 4 (s.

“IV” bilag nr. 2 vedrørende “Mindstekrav

med hensyn til fysisk og psykisk…”). I forbindelse

med såkaldte nervesygdomme

bliver nedsatte kognitive funktioner ikke

nævnt, men der kræves en lægeerklæring,

altså er det op til lægen at være opmærksom

på kognitive vanskeligheders betydning

for bilkørsel.

Desuden kan der blandt andet anmodes

om erklæring fra speciallæge, eller at ansøgeren

aflægger en vejledende helbredsmæssig

køretest (§20).

19

More magazines by this user
Similar magazines