Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

20

I §50 uddybes det, at den vejledende helbredsmæssige

køretest foretages hos Statens

Bilinspektion. Det oplyses desuden,

at denne test kan anvendes i sager, hvor

det skal afgøres om kørekortindehaveren

fortsat kan bevare sin ret til at føre motorkøretøj

helt eller delvist. Ifølge §52 kan

der udstedes kørekort med diverse begrænsninger.

I bilag nr. 8 er der en oversigt

over bestemmelser om vilkår og begrænsninger

i kørekort. Det kan for

eksempel være påkrævet, at føreren bærer

briller under bilkørsel. Begrænset kørsel

af lægelige årsager kan eksempelvis

være begrænset til kørsel i dagtimerne eller

ingen kørsel på motorvejen. Ovennævnte

vilkår og begrænsninger indskrives

i kørekortet i form af koder.

Ifølge §68 kan politiet inddrage førerretten,

hvis betingelserne for at erhverve kørekort

ikke længere er opfyldt.

Kategorier af køretøjer

A = motorcykel;

B = bil indtil 3.000 kg totalvægt, højst 8 siddepladser foruden førerens plads;

C = lastbil over 3.000 kg totalvægt;

D = personbil med over 8 siddepladser foruden førerens plads;

E = påhængskøretøj over 750 kg i forbindelse med kategori B, C eller D, som

indehaveren har kørekort til.

Hvis en kørekortindehaver nægter at medvirke

til en helbredsmæssig undersøgelse

hos den pågældendes egen læge eller hos

en speciallæge eller til en vejledende helbredsmæssig

køretest, kan politiet straks

inddrage førerretten (§70 stk. 4). Denne

situation kunne eksempelvis opstå i tilfælde,

hvor den hjerneskadede har manglende

sygdomsindsigt.

Ifølge §73 har kørekortindehaveren pligt

til at medvirke til lægeundersøgelser med

mere, hvis politiet bliver opmærksom på

forhold, der giver begrundet tvivl om,

hvorvidt den pågældende fortsat er i besiddelse

af et tilfredsstillende helbred.

På baggrund af lægeundersøgelserne

med mere afgøres det, om kørekortindehaveren

kan bevare førerretten, eventuelt

med særlige indskrænkninger. Hvis

der foretages indskrænkninger i førerretten,

udstedes nyt kørekort med relevante

koder for begrænsninger indskrevet. Se

lovteksten i bilag 4.

More magazines by this user
Similar magazines