Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

6.

cirkulære

om kørekort

(cirkulære nr. 107 af 22/09/2003)

Bliver politiet bekendt med, at en kørekortindehaver

ikke opfylder de helbredsmæssige

betingelser for at erhverve kørekort,

kan førerretten på baggrund af nærmere

prøver og undersøgelser inddrages. Bestemmelserne

vedrører tilfælde, hvor politiet

bliver opmærksom på, at en kørekortindehavers

helbred efter udstedelsen af

et kørekort er blevet forringet. Sagerne vil

i givet fald kunne forelægges embedslægen,

(special)- læge eller Sundhedsstyrelsen

til udtalelse (§60). Se lovteksten i

bilag 4.

21

More magazines by this user
Similar magazines