Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

9. resumé

26

En erhvervet hjerneskade kan påvirke en

persons evne til at køre bil. På grund af en

række mentale ændringer, som umiddelbart

kan være meget diskrete og svære at

observere – de skjulte handikap – kan den

skadede miste overblikket, have svært

ved at forudse kritiske situationer eller

være uopmærksom på begivenheder, der

foregår i det ene synsfelt. Som et led i

hjerneskaden ses endvidere ofte, at den

ramte har svært ved at vurdere egen formåen,

muligheder og ressourcer og derfor

ikke mener, der er problemer ved at sætte

sig ind som fører af bilen.

For at imødegå denne problematik, som

i værste fald kan føre til livsfarlige situationer

for både den skadede og omgivelserne,

er det vigtigt, at der indføres en

fast praksis i hospitals- og behandlingssystemet,

så personer med erhvervet

hjerneskade får deres køreevne vurderet

grundigt efter skadens opståen.

Nærværende redegørelse har vist, at der i

Danmark ikke foretages en systematisk

køreevaluering af mennesker med erhvervet

hjerneskade. Udenlandske undersøgelser

viser samstemmende, at man og

har problemer på dette felt i andre lande.

Rapporten Kørekort og Hjerneskade har

forsøgt at identificere de væsentligste

problemer i forbindelse med hjerneskaden

og evnen til at køre bil, når skaden er

sket i hjernen.

I denne rapport er en række udenlandske

undersøgelser først gennemgået. Dernæst

følger resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

vedrørende praksis på

hospitaler samt genoptrænings- og botilbud

foretaget i Danmark af Videnscenter

for Hjerneskade. Til sidst er der en beskrivelse

fra Dansk Neurologisk Selskabs

vejledning for længden af bilkørselspause

efter TCI*8/apopleksi, samt det lovgivningsmæssige

grundlag og den nuværende

procedure for området. I vejledningens

konklusion er der fremsat en række forslag

til forbedring af praksis på området.

*8 Transitorisk cerebral iskæmi: minutter til timer varende

udfaldssymptomer fra hjernen efterfulgt af fuldstændig

remission (bedring).

More magazines by this user
Similar magazines