Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

10.

konklusioner

og anbefalinger

28

På baggrund af det ovenstående er der

udarbejdet følgende anbefalinger og konklusioner:

Der er et stort behov for at skabe øget opmærksomhed

omkring de mange problemstillinger,

der er forbundet med kørekortproblematikken

hos hjerneskadede.

På den ene side skal de hjerneskadedes

rettigheder som borgere naturligvis respekteres.

Det er vigtigt at huske på, at

konsekvensen af at miste muligheden for

at køre bil i mange tilfælde betyder en væsentlig

reduktion af en persons livskvalitet.

På den anden side er der naturligvis

hensynet til trafiksikkerheden. Målet med

en opstramning af procedurerne omkring

kørekort og hjerneskade er derfor ikke

udelukkende at undgå, at personer, der

ikke egner sig til at køre bil, kører alligevel.

Et mindst ligeså vigtigt mål er at sikre,

at de personer, der trods en hjerneskade

stadig kan køre bil, fortsat får mulighed

for at gøre det.

På baggrund af drøftelser på to arbejdsmøder

med deltagelse af en række relevante

fagpersoner og myndighedsrepræsentanter

samt brugerorganisationerne

anbefales følgende med henblik på en

opstramning af procedurer og praksis omkring

hjerneskade og kørekort:

1) At Sundhedsstyrelsen i samarbejde

med Justitsministeriet udarbejder nye

retningslinier for de afdelinger, genoptræningsinstitutioner

og tilbud, der

skal tage stilling til, om der skal ske

en udredning af pågældendes køreevne.

2) At Sundhedsstyrelsen i samarbejde

med Justitsministeriet ligeledes udarbejder

nye retningslinier for, under

hvilke omstændigheder der skal udstedes

kørselsforbud eller kørselspause.

3) At alle relevante afdelinger, genoptræningsinstitutioner

og tilbud på baggrund

af disse retningslinier udformer

en skriftlig instruks om, hvordan kør-

More magazines by this user
Similar magazines