Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

6. Cirkulære om kørekort (Cirkulære nr. 107 af 22/9/2003) . . . . . . . . . . . . . . . .21

7. Dansk Neurologisk Selskabs vejledning til lægerne . . . . . . . . . . . . . . . .22

8. Oversigt over den nuværende procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Beskrivelse af svaghederne i den nuværende procedure og praksis . . . . . . . . .24

9. Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

10. Konklusioner og anbefalinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Bilag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Bilag 1.Spørgeskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Bilag 2.Retningslinier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Bilag 3.Informationsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Bilag 4.Lovgivningen på området . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Færdselsloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Lægeloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Kørekortbekendtgørelsen (BEK nr. 801 af 22/9/2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Bilag 2 til kørekortbekendtgørelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Bilag 8 til kørekortbekendtgørelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Kørekortcirkulæret (Cirkulære nr. 107 af 22/9/2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

3

More magazines by this user
Similar magazines