Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

34

BILAG 1

Spørgeskema

Kortlægning af praksis med hensyn til kørekort hos personer med hjerneskade

1) Indberetter

Navn

Stilling

2) Arbejdsplads

Adresse

Telefonnumme

E-mail

Eventuel hjemmeside

3) Hvem er jeres patient/klientgruppe (CVA, TBI etc.)?

4) Hvilke(n) fase(r) er jeres patienter/klienter i? Fase 1/2/3

Afdelingens/institutionens politik med hensyn til køreevaluering

5) Registreres det ved indlæggelse/indskrivning på afdelingen/institutionen, om patienten/klienten

har kørekort? Ja, altid/Ja, i nogle tilfælde/Nej

6) Vurderes patienternes/klienternes køreevne og dermed, om de fortsat skal have kørekort

på udskrivelsestidspunktet? Ja, altid/Ja, i nogle tilfælde/Nej

7) Har afdelingen/institutionen en skriftligt udformet procedure for håndtering af kørekortproblematikken?

Ja/Nej

• Hvis ja, send/mail venligst en kopi til Videnscenter for Hjerneskade, hvis det er muligt.

8) Er der udpeget specifikke personer/faggrupper på afdelingen/institutionen, der er ansvarlige

for at vurdere patienternes/klienternes køreevne? Ja/Nej

8a) Hvis ja, hvilken person/faggruppe?

More magazines by this user
Similar magazines