Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

36

Evaluering af procedure og praksis

17) Er din erfaring, at jeres køreevalueringer er gode til at forudsige patienternes/klienternes

køreevne? Ja/Nej

18) Er der noget, du synes kunne gøre køreevalueringerne bedre?

19) Er din fornemmelse, at patienterne/klienterne følger jeres anbefalinger angående

genoptagelse af bilkørsel? Ja, altid/Ja, i nogle tilfælde/Nej

20) Synes du, at jeres procedure til at håndtere kørselsproblematikken er tilfredsstillende?

Ja/Nej

21) Er der noget, som du mener ville forbedre proceduren?

22) Mener du, at lovgivningen, som den er nu, er tilstrækkelig på området? Ja/Nej

22a)Hvis nej, hvorfor ikke?

Vurdering af omfanget af problemerne omkring hjerneskade og kørekort

23) Cirka hvor mange procent af patienterne/klienterne på din afdeling beder om råd

angående bilkørsel efter hjerneskade?

24) Cirka hvor mange procent af de pårørende beder om råd angående bilkørsel efter

hjerneskade?

25) Modtager afdelingen/institutionen henvendelser fra patienternes/klienternes egen

læge eller andre angående dennes køreevne? Ja/Nej

25a)Hvis ja, hvem får I typisk henvendelser fra?

26) Har afdelingen/institutionen udarbejdet eller kendskab til skriftligt informationsmateriale

til patienter/klienter og pårørende om bilkørsel efter hjerneskade? Ja/nej

• Hvis ja, send/mail venligst en kopi til Videnscenter for Hjerneskade, hvis det er muligt.

Andre kommentarer?

More magazines by this user
Similar magazines