Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

38

Man er til enhver tid velkommen til at rette

henvendelse til embedslægeinstitutionen i

tvivlstilfælde. Embedslægeinstitutionen vil

dog i udgangspunktet ikke kunne gøre andet

end at henvise til nævnte notat fra Sundhedsstyrelsen

med overordnede retningslinier

og anbefalinger. Eventuel henvendelse

til Sundhedsstyrelsen eller politimester kan

ske gennem embedslægeinstitutionen.

Ved nedlæggelse af kørselsforbud skal nedennævnte

praksis anvendes på neurologisk

afdeling:

1) Notér, at kørselsforbudet er nedlagt af

en specificeret varighed med henvisning

til Sundhedsstyrelsens overordnede retningslinier.

Afviges der herfra, skal begrundelse

anføres.

2) Notér, at patient accepterer det nedlagte

kørselsforbud. I modsat fald meddeles

patienten, at der sker indberetning til

embedslægeinstitutionen.

3) Såfremt der ved afslutning af patienten

(for eksempel udskrivelse fra neurologisk

afdeling) fortsat er symptomer eller

deficit, der er uforenelige med føring af

motorkøretøj, skal patienten (og egen

læge i epikrisen) gøres opmærksomme

på, at chaufførfunktion først må genoptages,

efter at der har været vurdering

ved læge efter udløbet af perioden med

kørselsforbud.

4) I de tilfælde, hvor der ikke er symptomer

eller deficit ved afslutningen af en patient,

men foreligger retningslinier fra

Sundhedsstyrelsen gældende varighed

af symptomfri periode, før kørsel genoptages,

og dette er meddelt patienten

(samt journalnoteret), gælder følgende:

ved periodeudløb af kørselsforbudet er

det patientens eget ansvar at forholde

sig til sin trafikhabilitet.

5) Såfremt der ved udløbet af perioden for

kørselsforbud fortsat er tvivl, om patienten

er chaufførkompetent, kan man anbefale

en vejledende køreprøve ved motorsagkyndig.

Det er ikke tilstrækkeligt

med vejledende vurdering ved en kørelærer.

Anmodning om vejledende køreprøve

kan ske ved direkte henvendelse

til den stedlige politimyndighed (motorkontoret).

More magazines by this user
Similar magazines