Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

42

Informationsmateriale – eksempel 2

Til patient/pårørende angående bilkørsel

Kære

Når sygdom eller ulykke rammer hjernen, er der ofte en række følger, der gør, at det ikke er

tilrådeligt at køre bil. Det gælder ikke blot lammelser og føleforstyrrelser, men også synsændringer,

svækket koncentrationsevne, nedsat reaktionshastighed, uopmærksomhed og andre

symptomer, som man ikke umiddelbart lægger mærke til, men som alligevel er afgørende

for, om man kan køre bil på betryggende måde.

Du bør foreløbig ikke køre bil i…….måneder.

Hvis du derefter ønsker at genoptage kørslen, så drøft det med din egen læge. Han eller hun

kan skrive en lægeerklæring som ved almindelig motorattest. Lægeerklæringen sendes til

nærmeste politidistrikts motorkontor. Bilinspektøren kan herefter indkalde til en vejledende

køreprøve, hvor man bedømmer, om det er forsvarligt at køre bil.

Med venlig hilsen

Læge

Informationsmateriale - eksempel 3

Kære

Når man er ramt af apopleksi, er det ikke tilladt at køre bil med det samme.

Følgerne, som De har af sygdommen, for eksempel lammelser eller føleforstyrrelser, kan

rette sig med tiden.

Det største problem er de skjulte handikap, som kan være skjult ikke alene for andre, men

også for Dem selv, således at De har vanskeligt ved at forstå, at der er noget galt. Det kan

være svækket koncentration, nedsat reaktionshastighed, uopmærksomhed og ændret syn.

De må foreløbig ikke køre i egen bil i ....... måneder.

Ved erhvervskørsel gælder andre regler. Hvis De derefter ønsker at genoptage kørslen, så drøft

det med Deres egen læge. Deres egen læge vil så tage stilling til fremtidig kørsel. Såfremt der

er usikkerhed herom, kan Deres egen læge henvise Dem til en vejledende køreprøve.

Med denne vejledning har vi ønsket at beskytte Dem og Deres omgivelser mod risikable situationer.

Vi har ikke noget ønske om at optræde formynderisk, men er forpligtet af loven. Af

samme grund skal vi underrette myndighederne, såfremt aftalen ikke overholdes.

Læge

More magazines by this user
Similar magazines