Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

Informationsmateriale – eksempel 4

Kære

Når man er ramt af apopleksi, er det ikke tilrådeligt at køre bil med det samme.

Følgerne, som De har af sygdommen, for eksempel lammelser eller føleforstyrrelser, kan

rette sig med tiden.

Det største problem er de skjulte handikap, som kan være skjult ikke alene for andre, men

også for Dem selv, således at de har vanskeligt ved at forstå, at der er noget galt,

De bør foreløbig ikke køre bil i ........ måneder.

Hvis De derefter ønsker at genoptage kørslen, så drøft det med Deres egen læge. Deres

læge kan skrive en lægeerklæring som ved almindelig motorattest. Lægeerklæringen sendes

til nærmeste politidistrikts motorkontor. Bilinspektøren kan herefter indkalde til en vejledende

køreprøve, hvor man bedømmer, om det er forsvarligt at køre bil. Hvis bilinspektøren

ikke synes, at det er forsvarligt at køre, skal førerbeviset afleveres til politiet. Senere kan

man få kørekortet igen efter en ny prøve.

Der er også mulighed for at blive testet på PTU’s bilafdeling, Landsforeningen af Polio-, Trafik-

og Ulykkesskadede, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre, tlf. 36 73 90 00. Her findes apparatur

til afprøvning af reaktionshastighed med mere.

Med denne vejledning har vi ønsket at beskytte Dem og Deres omgivelser mod risikable situationer.

Vi har ikke noget ønske om at optræde formynderisk, men er forpligtet af loven. Af

samme grund skal vi underrette myndighederne, såfremt aftalen ikke overholdes.

Læge

43

More magazines by this user
Similar magazines