Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

se at vurdere, om det er forsvarligt, at en

person med erhvervet hjerneskade genoptager

bilkørsel.

Situationen kompliceres yderligere af, at

nogle hjerneskadede mangler indsigt i deres

egne vanskeligheder og har svært ved

at vurdere deres egne præstationer. Dette

burde i sig selv være nok til at vurdere

disse mennesker som uegnede til at køre

bil, da de ikke kan kompensere for kognitive

vanskeligheder, de ikke erkender, de

har.

Hjerneskadede uden sygdomsindsigt udgør

en særlig udfordring i behandlingssystemet.

De er sjældent samarbejdsvillige

og er utilbøjelige til at følge personalets

anbefalinger vedrørende bilkørsel, da de

netop på grund af deres manglende selvindsigt

mener, at de sagtens kan køre bil.

Omvendt findes der også personer, som

uden videre opgiver at køre bil igen, når

et tidsbegrænset kørselsforbud er udløbet,

selv om de på det pågældende tidspunkt

sagtens kunne køre igen.

Det er kort sagt vigtigt, at personer med

erhvervet hjerneskade systematisk får deres

køreevne vurderet, og at den skadede

selv og de pårørende omkring personen

informeres om, hvordan en hjerneskade

kan få indflydelse på evnen til at køre bil.

På to møder arrangeret af Videnscenter

for Hjerneskade (november 2004 og april

2005) blev emnet hjerneskade og kørekort

diskuteret af en række relevante fag-

personer og myndighedsrepræsentanter

samt repræsentanter fra brugerorganisationerne

*4.

Det blev tydeligt på mødet, at køreevalueringen

af personer med erhvervet hjerneskade

på nuværende tidspunkt ikke fungerer

tilfredsstillende. Flere problemer

blev konstateret.

For det første er det tilfældigt, hvorvidt

personer med erhvervet hjerneskade, der

indlægges på landets hospitalsafdelinger

i fase 2, bliver udredt og testet med hensyn

til køreevne eller ej.

For det andet bør det oplyses – samtidig

med at der udstedes et tidsbegrænset

køreforbud på eksempelvis tre til seks

måneder – hvem der bestemmer, hvornår

man må køre igen, og hvor man skal henvende

sig for at blive “godkendt”, når tiden

udløber. På nuværende tidspunkt er

der ikke klare procedurer herfor.

For det tredje anmeldes det ikke altid til

embedslægeinstitutionen eller kørekortkontoret,

når der nedlægges køreforbud.

For det fjerde afholder mange hjerneskadede

sig fra senere i forløbet at genoptage

bilkørsel, fordi de er usikre på deres

kørefærdigheder, selv om en del faktisk

ville være i stand til at køre på dette tidspunkt.

7

More magazines by this user
Similar magazines