Åbn - Loctite

loctite.dk

Åbn - Loctite

Vejledning til vedligeholdelseseksperten

Produkter, der løser alle opgaver, når det gælder

limning, tætning, rengøring og smøring.


Løsninger til vedligeholdelseseksperter

Hos Henkel forstår vi de udfordringer, du står over for, når du skal vedligeholde

og reparere industrielt udstyr. For at du kan være sikker på,

at aktiviteterne forløber problemfrit, har du brug for de rigtige personer

- og det rigtige værktøj.

Loctite ® giver vedligeholdelseseksperterne produkter, der løser alle

opgaver, når det gælder limning, tætning, rengøring og smøring. Uanset

hvad din opgave er – du får det til at virke med Loctite ® .

Sådan træffer du det rigtige valg

Vi har udviklet denne vejledning til vedligeholdelseseksperten, så du kan

træffe det rigtige valg af produkt, hurtigt, nemt og rigtigt første gang.

Den omfatter de mest relevante produkter, som du får brug for i dit daglige

vedligeholdelsesarbejde.

• Søg efter produktkategori eller efter opgave

• Få nyttige påføringstips i afsnittene ”Sådan anvender du”

Se hele vores produktportefølje på www.loctite.com eller kontakt Henkels

teknikere.

2 |


Indholdsfortegnelse

8 | Loctite ® vedligeholdelseshelte

10 |

12 |

16 |

20 |

24 |

28 |

32 |

40 |

44 |

48 |

52 |

58 |

62 |

66 |

70 |

74 |

76 |

Arbejdsmiljøvenlige produkter

Gevindsikringslim

Gevindtætning

Pakningsprodukter

Fastholdelsesprodukter

Hurtiglim

Strukturlim

Fleksibel tætning og limning

Metalmasser

Beskyttende belægninger og produkter

Afrensningsmidler

Smøremidler

Produkter til overfladebehandling og rustbeskyttelse

Produkter til nødreparationer

Udstyr

Uddannelse af vedligeholdelseseksperten

Specifikke vedligeholdelsesprodukter

| 3


Hvad er din opgave?

4 |

Undgå at gevindskårne

komponenter løsner sig

12

Gevindsikringslim

Fastgørelse af små dele

28

Hurtiglim

Tætning af gevind/rør

16

Gevindtætning

Stærke, permanente samlinger

af

store dele

32

Strukturlim


Boltede flangesamlinger

20

Pakningsprodukter

Stød- og vibrationssikre

samlinger

40

Fleksibel tætning og limning

Samling af cylindriske dele

24

Fastholdelsesprodukter

Reparerer og genopbygger

metalkomponenter

44

Metalmasser

| 5


Hvad er din opgave?

48

Beskyttende belægninger og

produkter

62

Produkter til overfladebehandling

og rustbeskyttelse

6 |

Beskytte udstyr mod slid og

korrosion

Beskytte overflader mod ydre

påvirkninger

Fjerne olie, fedt og snavs

52

Afrensningsmidler

Reparere lækager eller andre

skader

66

Produkter til nødreparationer


Forebygge gnavning og korrosion

i bevægelige dele

58

Smøremidler

Nem og præcis dosering af lim

70

Udstyr

Produktgodkendelser

Inden for visse industrier er der krav

om produktgodkendelser, der skal

tages i betragtning ved produktvalg.

Nogle af de vigtigste godkendelser er:

• WRAS – Godkendt til drikkevand,

Storbritannien

• KTW – Godkendt til drikkevand,

Tyskland

• DVGW – Godkendt til gas, Tyskland

• NSF – Godkendt til madvarer og

drikkevand, USA

• VDI 6022 – Godkendt til svampebekæmpelse,

Tyskland

• DG – Dansk gasgodkendelse

Tilgængelige godkendelser er anført for

hvert produkt på de respektive sider.

Yderligere oplysninger på

www.loctite.com eller ved kontakt til

Henkel tekniske serviceteam.

| 7


Loctite ® vedligeholdelseshelte

Løse gevind, rør, der lækker – mange reparationsopgaver kommer uventet.

Vær forberedt – med vedligeholdelsesheltene fra Loctite ® ; produkter,

som enhver vedligeholdelsesekspert skulle have ved hånden.

8 |

Loctite ® 243

• Middelstærk gevindsikring

• Oliebestandig

Loctite ® 55

• Gevindtætningssnor

• Mulighed for pålidelig justering

Loctite ® SI 5980

• Brugsklar flangetætning

• Oliebestandig

Loctite ® 3090

• Hurtiglim til udfyldelse af mellemrum

• Limer en lang række substrater


Loctite ® 401

• Universel hurtiglim

• Fremragende vedhæftning på en lang række

substrater

Loctite ® 3463

• Stålholdig æltbar stift

• Ideel til nødtætning af tanke og rør

Loctite ® 7063

• Komponentrens

• Affedter og rengør overflader før limning

Loctite ® 8201

• Multifunktionel olie

Loctite ® 8150

• Anti-seize indeholdende aluminium

• Forebygger gnavning og korrosion

| 9


Arbejdsmiljøvenlige produkter

Anaerobe produkter

• Blankt sikkerhedsdatablad*

• Ingen faresymboler, R- eller S-sætninger

• Dokumenteret ydelse

Hurtiglim

Henkels arbejdsmiljøvenlige produkter forbedrer

sikkerheden på arbejde, samtidig med at de er

fantastisk effektive.

Gevindtætning

• Ingen arbejdsmiljørelaterede R-sætninger på sikkerhedsdatabladet

• Ikke klassificeret som lokalirriterende

• Lav blooming, næsten lugtfri

• Forbedret produktydelse

Høj viskositet

Fastgørelse Gevindsikring

Pakning

Lav viskositet Meget lav viskositet

*Ingen optegnelser i afsnit 2, 3, 15 og 16 i sikkerhedsdatabladet iht. (EF) nr. 1907/2006 – ISO 11014-1.

10 |


Pakningsprodukter

• Ingen faresymboler

• Næsten lugtfri

Vand/glykol resistent

Kraftigt gulvrensemiddel

Oliebestandighed

Høj temperaturbestandighed

• Ingen eller få farlige stoffer

• Lavtoksisk over for vandorganismer og bionedbrydelige surfaktanter

• Lavt indhold af flygtige organiske stoffer (VOC)

Fontænerengøring Bonderite C-MC 1030

Gulvrengøring Bonderite C-MC NEXO SOL

Højtryksrengøring Bonderite C-MC N DB

Spray-rengøring Bonderite C-MC 352

Håndrens Bonderite C-MC 50120

| 11


Gevindsikringslim

Hvilken styrke har du brug for?

Gevindstørrelse (op til) M36

Arbejdstemperaturinterval (°C) -55 til +150

Godkendelser P1 NSF

Bemærkninger • God, hvor der kræves lavt

adskillelsesmoment

• Langsomt hærdende -

længere justeringstid

Teknologiske fordele

• Modstår løsning som følge af vibrationer

• Gevind tætnes fuldstændig, rustdannelse undgås

• Hurtig og nem påføring

• Erstatter mekaniske gevindsikringsanordninger - mindsker lagerbinding

12 |

Produkt

Lav

Loctite ® 222

Nem adskillelse


M36 M50 M20

-55 til +180 -55 til +150 -55 til +180

P1 NSF – P1 NSF

• Til alle formål

• God ydelse også på passive

metaller

• Oliebestandig

Middel Høj

Loctite ® 243 Loctite ® 248 - stift Loctite ® 270

Generalisten Drypfri Permanent fastgørelse

• Stift, som er nem i brug

• Til påsætning på nedadvendte

flader

• Til permanent fastgørelse,

hvor der ikke er

behov for regelmæssig

adskillelse som led i

vedligeholdelse

| 13


Gevindsikringslim

Sådan anvender du Loctite ® 222, 243, 248, 270

1. Klargøring

2. Anvendelsesområder

A

Rengøring

Vi anbefaler, at du bruger Loctite ® 7063 til at affedte og

rengøre fladerne før påføring af limen.

Aktivering

Hvis hærdningen sker for langsomt på grund af passive

metaller eller lav temperatur (under 5 °C), kan du bruge

en aktivator, Loctite ® 7240 eller Loctite ® 7649 (se hærdetid

vs. aktivator-diagrammet i TDS).

Loctite ® 222, 243, 270

Påfør flydende gevindsikring på målområdet.

Gennemgående hul: Blindt hul:

Efter samlingen:

Monter først bolten, og påfør Fyld gevindsikring i nederste Monter bolt og møtrik, og

herefter gevindsikring. tredjedel af det blinde hul. påfør produktet langs kanten

af møtrik og bolt.

14 |

Udstyr

Anbefalet doseringsudstyr: IDH 608966 eller IDH 88631 (se kapitlet Udstyr).


B

Loctite ® 248

Påfør gevindsikring på målområdet.

3. Samling

• Samling og tilspænding

• Hvis flere af boltene er forspændte, skal de tilspændes helt inden for produktets fikseringstid,

eller der skal bruges et langsomthærdende produkt

4. Afmontering

• Drej stiften, til der er den

ønskede mængde

• Påfør en passende

mængde af produktet på

boltens gevind

• Afmontering med standard håndværktøj

• Hvis dette ikke er muligt, varmes emnet op lokalt til ca. 250 °C og afmonteres, mens det

er varmt

• Brug Loctite ® 8040 Freeze & Release til korroderede eller fastgroede komponenter

Yderligere oplysninger på det tekniske datablad, eller ved kontakt til Henkels tekniske serviceteam.

| 15


Gevindtætning

Er gevind/rør af metal eller plast?

Maks. rørstørrelse (tommer) 4

Arbejdstemperaturinterval (°C) -55 til +149

Godkendelser DVGW, KTW, WRAS, DG

Bemærkninger • Omgående højtrykstætning

• Mulighed for pålidelig justering

Teknologiske fordele

• Undgå lækage af gas og væske

• Tåler vibrationer og stødlaster

• Hurtig og nem påføring

• Erstatter tape, pakgarn og salve

16 |

Produkt

Metal, plast eller en kombination af

begge dele

Loctite ® 55

Gevindtætningssnor


3 3/4

-55 til +150 -55 til +150

P1 NSF, DVGW, DG DVGW, DG

• Til alle formål

• Til påsætning på nedadvendte flader

• Langsomt hærdende

Metal

Er gevindene fine eller grove?

Grove Fine

Loctite ® 577

Generalisten

Loctite ® 542

Fine gevind

• Til fine gevind i f.eks. hydrauliske, pneumatiske

og almindelige fittings

• Hurtig hærdning

| 17


Gevindtætning

Sådan anvender du Loctite ® 577, 542

1. Klargøring

Rengøring

Vi anbefaler, at du bruger Loctite ® 7063 til at affedte og

rengøre fladerne før påføring af limen.

Aktivering

Hvis hærdningen sker for langsomt på grund af passive metaller eller lav temperatur

(under 5 °C), kan du bruge en aktivator, Loctite ® 7240 eller Loctite ® 7649 (se hærdetid

vs. aktivator-diagrammet i TDS).

2. Anvendelsesområder

• Påfør en limstreng 360° rundt på det udvendige

gevind, men spring det første gevind over

• Ved større gevind påføres produktet på både det indvendige

og det udvendige gevind

Udstyr

Anbefalet doseringsudstyr: IDH 608966 eller IDH 88631 (se kapitlet Udstyr).

3. Samling

Fittings samles med en fastnøgle i henhold til fabrikantens anbefalinger.

4. Afmontering

18 |

• Afmontering med standard håndværktøj. Hvis dette ikke er muligt, varmes emnet op

lokalt til ca. 250 °C og afmonteres, mens det er varmt

• Brug Loctite ® 8040 Freeze & Release til korroderede eller fastgroede komponenter


Sådan anvender du Loctite ® 55

1. Klargøring

Rengøring

Gevindet rengøres om nødvendigt, og glatte gevind

kradses op.

2. Anvendelsesområder

• Vikl tætningssnoren om rørets gevind i samme retning

som gevindet. Begynd i enden af røret. For det

anbefalede antal beviklinger se etiketten. Et optimeret

resultat fås ved at vikle på kryds og tværs

• Skær snoren over med det integrerede skæreredskab

oven på pakningen

3. Samling

• Samles i henhold til accepteret praksis

• En justering på 45° er mulig efter sammenspænding

Yderligere oplysninger på det tekniske datablad, eller ved kontakt til Henkels tekniske serviceteam.

| 19


Pakningsprodukter

Er din flange stiv eller bøjelig

Underlag, der skal pakkes mod Metal

Maks. spalte (mm) 0,25

Arbejdstemperaturinterval (°C) -55 til +150

Godkendelser –

Bemærkninger • Til alle formål

• Glimrende kemikalieresistens

• Oliebestandig

Teknologiske fordele

• Undgå lækage og svigt ved udfyldning af alle hulrum

• Intet behov for efterspænding

• Et produkt passer til alle dele - mindsker udgifter og lagerbinding

20 |

Produkt

Stiv

Loctite ® 5188

Generalisten


Metal

Metal, plast eller begge

dele

Metal, plast eller begge

dele

0,25 1 1

-55 til +200 -55 til +200 -55 til +350

P1 NSF – –

• Til anvendelse ved høje

temperaturer

• Til alle formål

• Oliebestandig

• Nem dosering

• Førende inden for

arbejdsmiljø

Fleksibel

Loctite ® 510 Loctite ® Sl 5980 Loctite ® SI 5990

Høj temperatur Generalisten Høj temperatur

• Til anvendelse ved høje

temperaturer

• Nem dosering

• Førende inden for

arbejdsmiljø

| 21


Pakningsprodukter

Sådan anvender du Loctite ® 5188, 510, SI 5980, SI 5990

1. Klargøring

Rengøring

• Påfør Loctite ® 7200 på den gamle pakningslim, og

brug en træ- eller plastikskraber til at fjerne rester.

Fjern grater

• Det anbefales at bruge Loctite ® 7063 til at affedte og

rengøre fladerne før påføring af limen

Aktivering

• Hvis hærdningen af Loctite ® 5188 og Loctite ® 510 sker for langsomt på grund af passive

metaller eller lav temperatur (under 5 °C), kan man bruge en aktivator, Loctite ®

7240 eller Loctite ® 7649 (se hærdetid vs. aktivator-diagrammet i TDS).

• Der skal ikke bruges aktivator til Loctite ® SI 5980 og Loctite ® SI 5990

2. Anvendelsesområder

22 |

• Påføres som en kontinuerlig lukket limstreng på den

ene flangeflade. Placer limstrengen tæt på flangens

inderste rand og rundt om alle huller. Små ridser kan

udfyldes med limen

Loctite ® 510 og Loctite ® 5188 kan også påføres med

rulle på større flanger

Udstyr

Anbefalet doseringsudstyr: IDH 362544 eller IDH 142240 (se kapitlet Udstyr).


3. Samling

Samling af flanger og stramning af bolte skal ske så hurtigt som muligt.

4. Afmontering

• Bolte afmonteres med standard håndværktøj

• Brug løfteskruer, indstøbte fremspring eller fordybninger til at løfte flangerne fra

hinanden

• Til korroderede eller fastgroede komponenter bruges Loctite ® 8040 Freeze & Release

Yderligere oplysninger på det tekniske datablad, eller ved kontakt til Henkels tekniske serviceteam.

| 23


Fastgørelsesprodukter

Hvor stor er spalten?

Produkt

Funktionsstyrke efter (min.) 1 8

Arbejdstemperaturinterval (°C) -55 til +150

Godkendelser P1 NSF, WRAS

Bemærkninger • Til anvendelse på cylindriske dele med

tæt pasning

• Høj oliebestandighed

1 Ved stuetemperatur på stålsamlinger.

Teknologiske fordele

• Udfylder alle mellemrum, så man undgår korrosion og fretting

• Velegnet til høje belastninger selv med det eksisterende design

• 100 % kontakt – belastningen fordeles over hele samlingen

24 |

< 0,1 mm

Loctite ® 603

Velegnet til lejer


• Til alle formål

• Hurtig hærdning

0,1 til 0,25 mm 0,25 til 0,5 mm

Loctite ® 638

Generalisten

Loctite ® 660

Spalteudfyldende

4 15

-55 til +150 -55 til +150

P1 NSF, WRAS P1 NSF

• Til reparation af slidte lejesæder, kiler,

noter, lejer og konusser uden bearbejdning

• Benyttes sammen med Loctite ® 7240

aktivator

| 25


Fastholdelsesprodukter

Sådan anvender du Loctite ® 603, 638, 660

1. Klargøring

2. Anvendelsesområder

A

B

26 |

Rengøring

• Brug Loctite ® 7200 til nemt at fjerne gamle limrester

• Vi anbefaler, at du bruger Loctite ® 7063 til at affedte

og rengøre fladerne før påføring af limen

• Ved større sprækker end 0,5 mm eller nedslidte aksler,

lejesæders eller not-/kilenotsamlinger kan du bruge

Loctite ® metalmasser (se kapitlet Metalmasser)

Aktivering

Hvis hærdningen sker for langsomt på grund af passive

metaller eller lav temperatur (under 5 °C), kan du bruge

en aktivator, Loctite ® 7240 eller Loctite ® 7649 (se hærdetid

vs. aktivator-diagrammet i TDS).

Til glidepasninger:

Loctite ® 603, 638, 660

Påfør lim hele vejen rundt i forkanten af den indvendige

komponent og på indersiden af den udvendige komponent,

og brug en roterende bevægelse under samlingen

for at sikre, at limen dækker godt.

Til prespasnings samlinger:

Loctite ® 603

Limen påføres grundigt på begge limfladerne og monter

dem med et stærkt pres.


C

Til påkrympede samlinger:

Påfør limen på tappen, opvarm muffen for at tilstrækkelig

spalte til en let montering.

Kontakt Henkels tekniske serviceteam vedr. valg af

produkt.

Udstyr

Anbefalet doseringsudstyr: IDH 608966 eller IDH 88631 (se kapitlet Udstyr).

3. Afmontering

• Varm emnet op lokalt til ca. 250 °C og afmonter, mens

det er varmt

• Til korroderede eller fastgroede komponenter skal

du bruge

Loctite ® 8040 Freeze & Release

Yderligere oplysninger på det tekniske datablad, eller ved kontakt til Henkels tekniske serviceteam.

| 27


Hurtiglim

Har du brug for en lim, der ikke drypper eller løber?

Fikseringstid (sek.) 3 – 10

Arbejdstemperaturinterval (°C) -40 til +120

Godkendelser P1 NSF

Bemærkninger • Til alle formål

• Lav viskositet

Teknologiske fordele

• Fremragende vedhæftning på en lang række substrater, især plast og gummi

• Yderst hurtig anbringelse og fastholdelse af dele

• Limning af smådele

28 |

Produkt

Nej

Sprækker < 0,15 mm

Loctite ® 401

Generalisten


Sprækker < 0,15 mm

Loctite ® 454

Gel

5 – 10 90 – 150

-40 til +120 -40 til +80

P1 NSF –

• Gel med høj viskositet

• Til påsætning på nedadvendte flader

Ja

Sprækker ≤ 5 mm

Loctite ® 3090

Sprækkeudfyldning

• Multifunktionel

• Fremragende sprækkeudfyldning

• Til anvendelsesformål med kosmetiske

aspekter og lav blooming

| 29


Hurtiglim

Sådan anvender du Loctite ® 401, 454, 3090

1. Klargøring

30 |

Rengøring

Vi anbefaler, at du bruger Loctite ® 7063 til at affedte og

rengøre fladerne før påføring af limen.

Priming

Til at opnå forbedret vedhæftning på plastflader, der er

vanskelige at lime, kan du påføre Loctite ® 7239 eller

Loctite ® 770 på limområdet med pensel eller dypning.

Undgå at påføre et overskud af primer. Lad primeren få

lov til at tørre.

Aktivering

Hvis hærdningen sker for langsomt, kan du bruge en

aktivator, Loctite ® 7458 (se hærdetid vs. aktivator-diagrammet

i TDS). Påfør aktivatoren på den ene limflade

med sprøjte, børste eller dypning (ikke på primede overflader).

Lad aktivatoren få lov til at tørre.

Blanding

Blanding med statisk mixer (Loctite ® 3090):

Før den statiske mixer monteres på patronen, trykkes en

lille mængde af produktet ud for at udligne stemplerne.

Monter den statiske mixer og tryk noget af det blandede

produkt ud, indtil der er opnået en ensartet farve. Det

sikrer,

at den statiske mixer giver et velblandet produkt.


2. Anvendelsesområder

Påfør limen dråbevis eller som en streng på en af

limfladerne (ikke på aktiverede flader).

Udstyr

Anbefalet doseringsudstyr: (se kapitel Udstyr)

• Til præcis dosering af små mængder lim kan man bruge doseringsnåle

• Statiske reservemixere til (Loctite ® 3090): IDH 1453183

3. Samling

Delene skal samles med det samme. Delene skal anbringes

præcist, da den korte fikseringstid giver meget lidt

mulighed for justering. Limningen skal klemmes fast

sammen eller fikseres, indtil limen binder.

Tip:

Om nødvendigt kan overskydende produkt hærdes med

aktivatoren Loctite ® 7458. Sprøjt eller dryp aktivator på

det overskydende produkt.

Yderligere oplysninger på det tekniske datablad, eller ved kontakt til Henkels tekniske serviceteam.

| 31


Strukturlim - akryl- og polyuretan-

Hvad lægger I størst vægt på?

Teknologi 2K-PU

Fikseringstid (min.) 30

Forskydningsstyrke (GBMS MPa) >12

Arbejdstemperaturinterval (°C) -40 til +80

Bemærkninger • Til alle formål

• Velegnet til malede overflader

• Sprækkeudfyldning

• Let bøjelig

Teknologiske fordele

• Stiv til let bøjelig strukturlimning

• Høj styrke

• God kemikalieresistens

• Fremragende vedhæftning på en lang række substrater

32 |

Produkt

Generel limning

Teroson PU 6700

Generalisten


lime

Plastmaterialer, der er vanskelige at lime Kosmetiske egenskaber

Loctite ® 3038

Polyolefin-lim

2K-Akryl 2K-Akryl

> 40 3

13 (PBT) 21

-50 til +100 -50 til +80

• Særdeles god vedhæftning på plastmaterialer,

der er vanskelige at lime, som

f.eks. PP, PE

• Hurtig hærdning

• Høj styrke

• Klar limfuge

Loctite ® V5004

Klar limfuge

| 33


Strukturlim – akryl- og polyuretan-

Sådan anvender du Teroson PU 6700, Loctite ® 3038, V5004

1. Klargøring

34 |

Rengøring

Vi anbefaler, at du bruger Loctite ® 7063 til at affedte og

rengøre fladerne før påføring af limen.

Priming

Til at opnå forbedret vedhæftning for Teroson PU 6700 på plastflader, der er vanskelige

at lime, kan du påføre Teroson RB 150 på limområdet. Undgå at påføre et overskud af

primer. Lad primeren få lov til at tørre.

Blanding

Med statisk mixer

Før den statiske mixer monteres på patronen, trykkes en lille mængde af produktet

ud for at udligne stemplerne. Monter den statiske mixer og tryk noget af det blandede

produkt ud, indtil der er opnået en ensartet farve. Det sikrer, at den statiske mixer giver

et velblandet produkt.


lime

2. Anvendelsesområder

Påfør produktet på limområdet direkte efter blanding.

Tip:

Lad den statiske mixer stå efter anvendelse og brug den

som en hætte.

Udstyr

Anbefalet doseringsudstyr: (se kapitel Udstyr)

3. Samling

Doseringsudstyr Mixere/dyser

Teroson PU 6700 • IDH 267452 • IDH 1487440

Loctite ® 3038 • IDH 1034026 • IDH 1034575

Loctite ® V5004 • IDH 267452 • IDH 1467955

• Delene skal samles med det samme

• De samlede dele må ikke bevæge sig under hærdning

• Samlingen skal have lov til at udvikle fuld styrke, før den udsættes for belastninger.

Yderligere oplysninger på det tekniske datablad, eller ved kontakt til Henkels tekniske serviceteam.

| 35


Strukturlim – epoxy

Hvad lægger I størst vægt på?

Farve Hvid

Fikseringstid (min.) 75

Forskydningsstyrke (GBMS MPa) 20

Arbejdstemperaturinterval (°C) -55 til +180

Bemærkninger • Høj temperaturresistens

• Stor kemisk modstandsdygtighed

Teknologiske fordele

• Stiv strukturlimning

• Meget høj styrke

• Særdeles god kemikalieresistens

• Fremragende vedhæftning på en lang række substrater

36 |

Produkt

Teknisk højtydende

Loctite ® 9492

Høj temperatur


Loctite ® 3430

Generalisten

• Femminutters epoxy

• Vandfast

Generel limning

Loctite ® Double Bubble

Nem i brug

Ultraklar Klar

15 5

22 9

-55 til +100 -55 til +100

• Til små, hurtige reparationer

• Hurtig hærdning

| 37


Strukturlim – epoxy

Sådan anvender du Loctite ® 9492, 3430, Double Bubble

1. Klargøring

38 |

Rengøring

Vi anbefaler, at du bruger Loctite ® 7063 til at affedte og

rengøre fladerne før påføring af limen.

Blanding

• Blanding manuelt (Loctite ® 3430, Double Bubble):

Bland A- og B-komponenter i henhold til det specificerede

blandingsforhold. Bland de to komponenter

grundigt før brug

• Med statisk mixer (Loctite ® 9492):

Før den statiske mixer monteres på patronen, trykkes en lille mængde af produktet

ud for at udligne stemplerne. Monter den statiske mixer og tryk noget af det blandede

produkt ud, indtil der er opnået en ensartet farve. Det sikrer, at den statiske mixer

giver et velblandet produkt


2. Anvendelsesområder

Påfør produktet på limområdet direkte efter blanding.

Tip:

Lad den statiske mixer stå efter anvendelse og brug den

som en hætte.

Udstyr

• Anbefalet doseringsudstyr til Loctite ® 9492 (se kapitlet Udstyr).

IDH 267452

• Statiske reservemixere: IDH 1487440

3. Samling

• Delene skal samles med det samme

• De samlede dele må ikke bevæge sig under hærdning

• Samlingen skal have lov til at udvikle fuld styrke, før den udsættes for belastninger.

Tip:

Overskydende uhærdet produkt kan fjernes med Loctite ® 7063.

Yderligere oplysninger på det tekniske datablad, eller ved kontakt til Henkels tekniske serviceteam.

| 39


Fleksibel tætning og limning

Hvad lægger I størst vægt på?

Produkt

Teknologi 1K-MS 1K-Silikone

Tid til hindedannelse

(min.)

18 5

Arbejdstemperaturinterval

(°C)

-40 til +80 -50 til +250

Godkendelser BSS 7239 –

Bemærkninger • Til alle formål • Transparent

• Meget stor temperaturresistens

Teknologiske fordele

• Modstår stød og slag, vibrationer og ombøjning

• God vejrbestandighed

• Bredt arbejdstemperaturinterval

• Fremragende vedhæftning på en lang række substrater

40 |

Teroson MS 930

også kaldet Terostat MS 930

Generalisten

Elastisk tætning

Loctite ® 5366

Transparent


Teroson MS 9399

også kaldet Terostat MS 9399

2K-MS 2K-Silikone 1K-MS

35 – 12

-40 til +100 -50 til +180 -40 til +100

ASTM E 662/E 162

VDI 6022

• Til alle formål

• Hurtig hærdning

Elastisk sammenføjning

Loctite ® SI 5616

• Meget hurtigt hærdende

• Høj temperaturresistens

Tætning af sammenføjninger

Teroson MS 9320 SF

også kaldet Terostat 9320 SF

Generalisten Hurtigt hærdende Tætning i sprayform

– –

• Hurtig hærdning

• Krakelerer ikke, ingen

rustindtrængning

| 41


Fleksibel tætning og limning

Sådan anvender du Teroson MS 930, Loctite ® 5366, Teroson MS

9399, Loctite ® SI 5616, Teroson MS 9320 SF

1. Klargøring

Rengøring

Vi anbefaler, at du bruger Teroson 450 til at affedte og

rengøre fladerne før påføring af limen. Det forbedrer

desuden vedhæftningen på materialer, der er vanskelige

at lime.

Blanding

Med statisk mixer (Loctite ® SI 5616, Teroson MS 9399):

Før den statiske mixer monteres på patronen, trykkes en lille mængde af produktet

ud for at udligne stemplerne. Monter den statiske mixer og tryk noget af det blandede

produkt ud, indtil der er opnået en ensartet farve. Det sikrer, at den statiske mixer giver

et velblandet produkt.

Tip:

Hvis der er klumper i limstrengen, er produktet allerede delvis hærdet, og de endelige

egenskaber kan ikke opnås.

2. Anvendelsesområder

42 |

• Påfør produktet med passende doseringsudstyr

• Hvis total overfladelimning er nødvendig, skal du bruge

2-komponentprodukter

• Til limning af store arealer, hvor ingen af substraterne

er vanddampgennemtrængelige, skal du ikke dække

hele limområdet med produktet


Tip:

• Påføring på plastmaterialer som PMMA eller PC kan give spændingsrevner i plasten.

Disse materialers egnethed skal testes før brug

• Lad den statiske mixer stå efter anvendelse og brug den som en hætte.

Udstyr

• Anbefalet doseringsudstyr: (se kapitel Udstyr)

Doseringsudstyr Mixer/dyse

Teroson MS 930 • IDH 142240 • IDH 581582

Loctite ® 5366 • IDH 142240 • IDH 1118785

Teroson MS 9399 • IDH 150035 • IDH 1487440

Loctite ® SI 5616 • IDH 142240 • IDH 874905

Teroson MS 9320 SF • IDH 142241

(til påsprøjtning)

• IDH 142240

(til standardlimstreng)

• IDH 1395025

(til påsprøjtning)

• IDH 581582

(til standardlimstreng)

Yderligere oplysninger på det tekniske datablad, eller ved kontakt til Henkels tekniske serviceteam.

| 43


Metalmasser

Reparationstype?

Fikseringstid ved 20 °C (min.) 10

Kompressionsstyrke (MPa) 83

Arbejdstemperaturinterval (°C) -30 til +120

Bemærkninger • Stålholdig æltbar stift

• Til nødtætning af tanke

og rør

Teknologiske fordele

• Reparerer og genopbygger slidte metalkomponenter

• Intet behov for at opvarme eller svejse

• Kan bores, gevindskæres eller afdrejes efter hærdning.

44 |

Produkt

Nødreparationer

Loctite ® 3463

Metal Magic Steel-stift


Akselreparation General reparation af metalkomponenter

Loctite ® 3478 Loctite ® 3471 Loctite ® 3475

Høj kompressionsstyrke Reparation af stål Reparation af aluminium

360 180 180

125 70 70

-30 til +120 -20 til +120 -20 til +120

• Reparerer slidte stålaksler

og lejer

• Høj kompressionsstyrke

• Reparerer slidte ståldele

• Kit, løber ikke

• Reparerer slidte aluminiumsdele

• Kit, løber ikke

| 45


Metalmasser

Sådan anvender du Loctite ® 3463

1. Klargøring

• Overfladerne skal renses og afskrabes grundigt.

Afslutningsvis skal du rense med Loctite ® 7063

• Skær en passende mængde af produktet og fjern

herefter plastikfilmen. Vrid og ælt stykket, til det er glat

og farven ensartet.

2. Anvendelsesområder

Sådan anvender du Loctite ® 3478

1. Klargøring

46 |

Tryk det godt og grundigt ind i limområdet, og form det efter ønske. Få en glat finish ved

at tørre det over med en våd klud.

Maskinbearbejd det beskadigede sted på akslen, og reducer den med mindst 3 mm

sammenlignet med nominel diameter.

Rengøring

Vi anbefaler, at du bruger Loctite ® 7063 til at affedte og

rengøre fladerne før påføring af limen.

Blanding

Omrør hver komponent for sig. Bland A- og B-komponenter i henhold til det specificerede

blandingsforhold efter volumen eller efter vægt. Bland grundigt i op til to minutter,

indtil der er opnået en ensartet blanding.


2. Anvendelsesområder

• Drej akslen og påfør den et tyndt lag Loctite ® 3478. Opbyg herefter et lag af produktet.

Påfør en overskydende mængde Loctite ® 3478 sammenlignet med akslens

nominelle diameter

• Når produktet er hærdet helt op, skal området maskinbearbejdes, til den nominelle

diameter er nået.

Sådan anvender du Loctite ® 3471, 3475

1. Klargøring

Rengøring

Vi anbefaler, at du bruger Loctite ® 7063 til at affedte og rengøre fladerne før påføring af

limen.

Blanding

Omrør hver komponent for sig. Bland A- og

B-komponenter i henhold til det specificerede blandingsforhold

efter volumen eller efter vægt. Bland grundigt

i op til to minutter, indtil der er opnået en ensartet

blanding.

2. Anvendelsesområder

• Påfør produktet på arbejdsområdet med den medfølgende

spartel

• De reparerede dele må ikke bevæge sig under hærdning

• Fuldstændig hærdning ved stuetemperatur efter 72

timer; hvis emnet opvarmes til 40 °C, reduceres tidsrummet

til 24 timer

• På grund af varmedannelse under hærdeprocessen, hærder større mængder ofte

hurtigere

Yderligere oplysninger på det tekniske datablad, eller ved kontakt til Henkels tekniske serviceteam.

| 47


Beskyttende belægninger og produk-

Det slidende materiales partikelstørrelse?

Produkt

Blandingsforhold v/v (A:B) 2:1 / 100:50

Anbefalet lagtykkelse (mm) min. 6

Arbejdstemperaturinterval (°C) -30 til +120

Godkendelser –

Bemærkninger • Stor slitagebestandighed

• Til påsætning på nedadvendte flader

Teknologiske fordele

Grove partikler

Loctite ® 7218

Keramik til påspartling

Når man skal vælge den rette Loctite ® beskyttelsesbelægning eller blanding skal vigtige faktorer som

partikelstørrelse, temperaturbestandighed og kemikalie-/korrosionsresistens tages i betragtning. Kontakt en

Henkel produkttekniker og få rådgivning.

• Reparerer slidte overflader

• Beskytter komponenter mod abrasion, erosion, kemisk angreb og korrosion

• Forlænger komponenternes levetid og øger deres effektivitet

• Sparer omkostninger, idet man undgår udskiftning af komponenter og kan mindske reservedelsbeholdningen.

48 |


ter

• Til alle formål

• Ultraglat

Loctite ® 7255

Keramik til påsprøjtning

Fine partikler

Loctite ® 7117

Keramik til påstrygning (pensel)

2:1 / 100:50 3,34:1 / 100:16

min. 0,5 min. 0,5

-30 til +95 -30 til +95

WRAS –

• Til alle formål

• Højglans, lav friktion

| 49


Beskyttende belægninger og produk-

Sådan anvender du Loctite ® 7218, 7255, 7117

1. Klargøring

Rengøring

• Overfladerne renses og afskrabes grundigt, eller

sandblæses, hvis det er muligt. Afslutningsvis rengøres

med Loctite ® 7063. Om nødvendigt genopbygges

meget slidte overflader med påspartling af metalmasser

• Til midlertidig rustbeskyttelse i op til 48 timer kan

Loctite ® 7515 påføres efter klargøring af overfladen

Blanding

• Hvis harpiks og hærder leveres i brugsklar emballage,

blandes hele indholdet

• Hvis der er brug for en mindre mængde, blandes A- og

B-komponenter i henhold til det specificerede blandingsforhold

efter volumen eller efter vægt (vedr. blandingsforhold

henvises til det tekniske produktdatablad

eller produktets etiket)

• Bland grundigt i op til to minutter, indtil der er opnået en ensartet blanding

2. Anvendelsesområder

50 |

• Påfør blandingen på den klargjorte overflade med børste,

spartel eller sprøjte

• Overhold bearbejdnings- og hærdetid (se tabel med

udvalg på foregående sider)

Loctite ® 7255 og Loctite ® 7117 påføres i mindst 2 lag

for at opnå den fulde lagtykkelse


ter

Tip:

• Hvis du forbehandler overfladen ved at gnide den blandede komposit ind i substratet,

kan reparationsmaterialet nemmere udfylde alle sprækker og skabe en stærk limning

mellem kompositten and substratet

• Det giver en glat og skinnende finish, hvis det uhærdede produkt udglattes med en

varm spartel

• Brug produkter med forskellige farver, hvis du påfører mere end et lag. Når det første

lag begynder at blive slidt, vil det andet lag skinne igennem, hvilket er en tydelig

indikator for slitage

Særlige anbefalinger til sprøjtbare produkter

(Loctite ® 7255):

• De bedste resultater opnår du ved at påføre produktet

med den anførte lagtykkelse. Dette er særligt vigtigt

ved påføring med sprøjte på lodrette overflader. For at

få det bedste resultat også i hjørner og på kanter skal

du runde vinklerne af i en radius af 3 mm.

• Hvis du bruger Loctite ® 7255 anbefales det, at du opvarmer produktet før brug, så det

er nemmere at sprøjte på og giver en glattere overflade

Udstyr

• Anbefalet doseringsudstyr til Loctite ® 7255 IDH 1175530 (se kapitel Udstyr)

Yderligere oplysninger på det tekniske datablad, eller ved kontakt til Henkels tekniske serviceteam.

| 51


Rengøringsmidler - Afrensningsmid-

Hvilken type effektivt rengøringsmiddel er der brug for?

Påføringskoncentration (g/l) 50-200

Arbejdstemperaturinterval (°C) +15 til +100

Bemærkninger • Til betongulve

• Fri for opløsningsmidler

Teknologiske fordele

Produkt

Gulvrengøringsmiddel

Bonderite C-MC 80

også kaldet Loctite ® 7861

Effektivt gulvrengøringsmiddel

For anvendelse af effektive rengøringsmidler henvises til dit rengøringsudstyrs tekniske datablad og brugsanvisning.

• Vandbaserede, alkaliske, sure og neutrale afrensningsmidler i topkvalitet.

• Rengør komponenter og samlinger i metalbearbejdningsindustrien, på værksteder samt

jernbane- og skibsindustrien

• Til metalsubstrater, plast, beton, sten, keramik, glas, lakerede overflader m.v.

52 |


ler

Bonderite C-MC 1030

også kaldet Loctite ® 7013

Klar til brug 20-60 20-200

Stuetemperatur +50 til +75 +10 til +50

• Alle former for smuds

• Fri for opløsningsmidler

• Bionedbrydelig

Komponentrens

Bonderite C-MC 352

også kaldet Loctite ® 7014

• Snavs, olie og fedt

• Til sprøjterensere

• Fri for opløsningsmidler

Bonderite C-MC 3000

også kaldet P3 Grato 3000

Fontænerens Rensemiddel til påsprøjtning Rensemiddel til højtryk

• Snavs, olie og fedt

• Giver midlertidig rustbeskyttelse

• Fri for opløsningsmidler

• Bionedbrydelig

| 53


Rengøringsmidler - komponent- og

Hvad vil du gøre rent?

Basis Naturlige ekstrakter

Bemærkninger • Bionedbrydelig

• Bruges med eller uden

vand

Teknologiske fordele

• Til forskellige rengøringsbehov på værkstedet

• Et rengøringsmiddel velegnet til klargøring af overflader før limning

54 |

Produkt

Hænder

Loctite ® 7850

Håndrens


håndrens

Opløsningsmiddel Opløsningsmiddel Vand

• Anvendes før limning og

tætning af emner

• Efterlader ingen rester

Komponenter

Loctite ® 7063 Loctite ® 7200 Loctite ® 7840

Før limning Pakningsfjerner Universalrens

• Fjerner gamle pakninger

• Minimal kassering

• Bionedbrydelig

• Kan fortyndes med vand.

| 55


Rengøringsmidler - komponent- og

Sådan anvender du Loctite ® 7850

Anvendelsesområder

• Masser det godt ind i tørre hænder, indtil snavs og fedt

er opløst

• Tør hænderne af eller skyl dem med vand

• Gentag om nødvendigt proceduren

Sådan anvender du Loctite ® 7063

Anvendelsesområder

• Overflader, der skal rengøres, sprayes med et godt lag

Loctite ® 7063

• Tør overfladen af med et rent papirhåndklæde, mens den

stadig er våd

• Gentag om nødvendigt, indtil forureningen er fjernet

• Lad opløsningsmidlet fordampe, indtil overfladen er fuldstændig

tør

Bemærk:

Loctite ® 7063 kan give spændingsrevner på følsomme substrater.

56 |


håndrens

Sådan anvender du Loctite ® 7200

Anvendelsesområder

• Beskyt malede overflader, før du påfører Loctite ® 7200, da

det kan angribe maligen

• Sprøjt et tykt lag på flangen eller overfladen Vent

10–15 min. til pakningen er blødt op (for silikonepakninger

30 min.)

• Fjern pakningen med en blød skraber og tør flangen ren

• Gentag om nødvendigt proceduren

Sådan anvender du Loctite ® 7840

Anvendelsesområder

• Fortynd Loctite ® 7840 med vand

• Læg delene i blød eller sprøjt dem og tør eller skyl dem af

Tip:

Du kan forstærke effektiviteten ved at fortynde med varmt

vand

Yderligere oplysninger på det tekniske datablad, eller ved kontakt til Henkels tekniske serviceteam.

| 57


Smøremidler

Hvilke komponentbevægelser/belastninger har du at gøre med?

Basis Aluminium, grafit

Viskositet –

Arbejdstemperaturinterval (°C) -30 til +900

Bemærkninger • Beskytter skruesamlinger

• Forebygger gnavning og

korrosion

Teknologiske fordele

• Beskytter mod korrosion, friktion og slid, modstår ekstremt tryk

• Forebygger overophedning

58 |

Produkt

Langsomme bevægelser/

store belastninger

Loctite ® 8150

Anti-seize indeholdende

aluminium


Middelhastighed/

middelbelastninger

Mineralolie MoS 2 Mineralolie

– 11 s (cup 4) 17,5 mm²/s (+50 °C)

-20 til +150 -40 til +340 -20 til +120

• Lugtfri

• Neutralt udseende

Hurtige bevægelser/store belastninger

Loctite ® 8105 Loctite ® 8191 Loctite ® 8201

Fedt til mange formål Tørfilmsmøremiddel Multifunktionel olie

• Hurtigtørrende

• Forbedrer ydeevnen

af olier

og fedter

• Løsner samlinger

• Smører metal

• Rengør komponenter

• Affugter

• Korrosionsforebyggelse

| 59


Smøremidler

Sådan anvender du Loctite ® 8150, 8105, 8191, 8201

1. Klargøring

2. Anvendelsesområder

A

B

60 |

Rengøring

• Det anbefales at bruge Loctite ® 7063 til at affedte og

rengøre fladerne

• Fladerne skal være fri for rester af kalk, oxider og

smøremidler

Ryst dåsen grundigt før brug.

Loctite ® 8150

• Påfør et tyndt lag med en børste jævnt over hele

overfladen

• Må ikke fortyndes

Loctite ® 8105

• Tjek kompatibilitet med andre fedtrester

• Påfør på rene dele med børste, spartel eller fedtsprøjte

Tip:

Produktet kan være egnet til brug i automatiske påføringssystemer.


C

D

Loctite ® 8191

• Sprøjt produktet på rengjorte dele i en afstand af ca.

20 cm. for at give et ensartet lag

• Lad delene tørre i 15-30 minutter ved omgivelsestemperatur

Loctite ® 8021

• Vælg mellem jet spray og sprøjte (afhængigt af

behovet)

• Sprøjt konstant på delene for at give dem en ensartet

film

Yderligere oplysninger på det tekniske datablad, eller ved kontakt til Henkels tekniske serviceteam.

| 61


Produkter til overfladebehandling og

Hvilken behandling har du brug for?

Farve Matsort

Arbejdstemperaturinterval (°C) –

Bemærkninger • Omdanner rust til et stabilt

underlag

• Det hærdede produkt

fungerer som primer og

kan umiddelbart males

over.

Teknologiske fordele

• Produkter til alle former for behandling eller klargøring af overflader

62 |

Produkt

Rustbehandling

Loctite ® 7500

Rustfjerner


ustbeskyttelse

Korrosionsbeskyttelse

Grå Hvid Blå

-50 til +550 – -35 til +145

• Fremragende katodisk

korrosionsbeskyttelse af

jernmetaller

• Beskytter galvaniserede

komponenter

Beskyttelse af svejseudstyr

• Forhindrer at sprøjt fra

svejsning sætter sig fast

• Langtidsbeskyttelse af

svejseudstyr

• Silikonefri

Garantisikring

Loctite ® 7800 Loctite ® SF 7900 Loctite ® 7414

Zinkspray Ceramic shield Sikringslak/pasta

• Visuel erkendelse af

bevægelser i komponenter

• Til udendørs anvendelse

| 63


Produkter til overfladebehandling og

Sådan anvender du Loctite ® 7500

1. Klargøring

Fjern rustflager og løse belægninger med en stålbørste. Vi anbefaler, at du bruger

Loctite ® 7063 til at fjerne olie, fedt og snavs. Ryst dåsen grundigt før brug.

2. Anvendelsesområder

Påfør en rigelig mængde med børste eller svamp. Påfør

to lag (tid mellem behandlingerne: 60 til 120 minutter).

Hvis farven er uensartet, skal der flere lag på. Vent

mindst 24 timer før overmaling.

Tip:

Må ikke påføres i direkte sol eller på våd overflade.

Sådan anvender du Loctite ® 7800

1. Klargøring

Fjern rust, gamle malingslag o.lign. fra overfladen. Sandblæs om muligt overfladen. Vi

anbefaler, at du bruger Loctite ® 7063 til den endelige fjernelse af olie, fedt og snavs.

Ryst dåsen grundigt før brug.

2. Anvendelsesområder

64 |

• Sprøjt på de rene dele i en afstand af 20 til 30 cm. for

at give dem en ensartet film

• Overfladen er berøringstør efter 30 til 60 minutter. Den

er gennemtør efter et døgn


ustbeskyttelse

Sådan anvender du Loctite ® SF 7900 Ceramic Shield

1. Klargøring

Rens kontaktdyse og gasdyse for fastsiddende stænk fra svejsning. Du får det bedste

resultat ved at bruge en ny kontaktdyse og gasdyse. Ryst dåsen grundigt før brug.

2. Anvendelsesområder

• Anbring kontaktdysen på svejsehåndtaget og påsprøjt

i en afstand af 10-15 cm. Monter gasdysen på håndtaget

og dæk yder- og inderside med belægningen.

Lad belægningen tørre i nogle sekunder

• Efter påføring kan du vende dåsen og sprøjte i nogle

sekunder for at undgå, at dysen stopper til

Sådan anvender du Loctite ® 7414

1. Klargøring

Vi anbefaler, at du bruger Loctite ® 7063 til at affedte, rengøre og tørre fladerne.

2. Anvendelsesområder

Tryk pastaen ud af bøtten, og lav en smal streng hen

over delene. Lad produktet tørre i 60 sekunder.

Yderligere oplysninger på det tekniske datablad, eller ved kontakt til Henkels tekniske serviceteam.| 65


Produkter til nødreparationer

Hvilken anvendelsesformål er der tale om?

Arbejdstemperaturinterval

(°C)

Bemærkninger • Sæt med gummisnor,

Loctite ®

406 og redskaber

til at lave skræddersyede

O-ringe

• Fjerner behovet

for en lagerbeholdning

af

paknings o-ringe

i forskellige størrelser

66 |

Produkt

Udskiftning af pakningsring

Loctite ®

O-ringsæt

Løsning af korroderedekomponenter

– – +10 til +50

• Lynfrysning

(-40 °C)

• Løsner rustede,

korroderede og

fastgroede komponenter

• Suges ind i

rusten vha. kapillærvirkning.

Påvisning af rørlækager

Loctite ® 8040 Loctite ® 7100

O-ringsæt Freeze and release Lækagesøgning

• Skummer ved

lækage

• Til alle gasser og

gasblandinger

bortset fra ren ilt

• Giftfrit/brandsikkert

• Kan benyttes til

jern-, kobber- og

plastrør


-30 til +120 – -54 til +260 op til +70

• Stålholdig æltbar

stift

• Til nødtætning af

tanke og rør

Tætner rørlækager Taper

Loctite ® 3463 Loctite ® 5070 Loctite ® 5075

Metal Magic Steelstift

Rørreparationssæt

• Brugervenligt

reparationssæt til

midlertidig reparation

af svage

steder på rør

Isolerings- og

tætnings-wrap

• Isolerings- og

tætnings-wrap

• Klarer ekstreme

forhold

• Kan strække sig

3 gange

sin egen størrelse

Teroson Tape

FIX&REPAIR

Stærk tape

• Tekstilforstærket

tape

• Kan rives over

med hånden

• Reparerer,

forstærker, fikserer,

tætner og

beskytter

| 67


Produkter til nødreparationer

Sådan anvender du Loctite ® 8040

1. Klargøring

Fjern løst snavs og rust. Ryst dåsen grundigt før brug.

2. Anvendelsesområder

• Spray delene i en afstand af 10-15 cm. i 5 til 10 sekunder

• Demonter delene efter 1 til 2 minutter. Gentag om nødvendigt proceduren

Mindst

5 – 10 sek.

Sådan anvender du Loctite ® 5070

1. Klargøring

• Tag trykket af rørsystemet

• Overfladerne skal renses og afskrabes grundigt. Afslutningsvis skal du rense med

Loctite ® 7063

2. Anvendelsesområder

68 |

-43 °C Aktiv ingrediens

• Bland en passende mængde Loctite ® 3463 (se nærmere

i kapitlet Metalmasser). Pres produktet godt ned

i sprækken, hullet eller mellemrummet

• Aktiver tapen ved at lægge den i blød i vand i

20 sekunder ved stuetemperatur. Bind tapen stramt

rundt om reparationen, og opbyg mindst 4 lag

Korroderet lag


Sådan anvender du et Loctite ® O-Ring KIT

1. Klargøring

• Rens skærebladet med med Loctite ® 7063

• Skær ca. den mængde snor af, som du skal bruge.

Brug O-ringens skæreapparat til at skære begge ender

af, så du får rene limoverflader i den krævede længde

2. Anvendelsesområder

• Kom en lille dråbe Loctite ® 406 i den ene ende af

O-ringen

• Herefter samler du med det samme de to ender ved

hjælp af den v-formede fordybning i enden af skæreapparatet.

Hold dem sammen i 30 sekunder, så er

O-ringen klar til brug

Sådan anvender du Loctite ® 7100

1. Klargøring

Ryst dåsen grundigt før brug.

2. Anvendelsesområder

• Sprøjt produktet i en afstand af 15-20 cm. på det

suspekte område

• Man kan tydeligt se en evt. læk, da produktet vil

begynde at skumme omkring lækken

Yderligere oplysninger på det tekniske datablad, eller ved kontakt til Henkels tekniske serviceteam.

| 69


Udstyr – doseringsudstyr

Manuelle pistoler

IDH-nr. For produkt For emballagestørrelse

IDH 142240

IDH 150035

IDH 218312

IDH 267452

IDH 363544

IDH 1034026

70 |

Loctite ® 5188, 510,

5366, SI 5980, SI 5990,

SI 5616

• Teroson MS 930,

MS 9320 SF, PU 6700

• 300 ml

• 310 ml

• 250 ml (1:1)

• 265 ml (2:1)

• Teroson MS 9399 • 50 ml (1:1)

Loctite ® 9492 • 400 ml (1:1, 2:1)

Loctite ® 9492, V5004

• Teroson PU 6700

Loctite ® 5188, 510,

SI 5980, SI 5990

• 50 ml (1:1, 2:1)

• 50 ml

Loctite ® 3038 • 50 ml (10:1)


Peristaltikdoserere

IDH-nr. For produkt For emballagestørrelse

IDH 608966

IDH 88631

Trykluftpistoler

Loctite ® 222, 243, 270,

542, 603, 638

Loctite ® 222, 243, 270,

542, 603, 638

• 50 ml

• 250 ml

IDH-nr. For produkt For emballagestørrelse

IDH 142241

IDH 1175530

• Teroson MS 9320 SF

(til påføring med sprøjte)

• 310 ml

Loctite ® 7255 • 900 ml

| 71


Udstyr – tilbehør

Mixere

IDH-nr. For produkt For emballagestørrelse

IDH 780805

IDH 1034575

IDH 1453183

IDH 1467955

IDH 1487439

IDH 1487440

IDH 874905

72 |

• Teroson PU 6700 • 250 ml (1:1)

Loctite ® 3038 • 50 ml (10:1)

Loctite ® 3090 • 10 ml (10:1)

Loctite ® V5004 • 50 ml (1:1)

Loctite ® 9492 • 400 ml (2:1)

Loctite ® 9492

• Teroson PU 6700,

MS 9399

• 50 ml (1:1; 2:1)

Loctite ® SI 5616 • 265 ml (2:1)


Dyser

IDH-nr. For produkt For emballagestørrelse

IDH 1395025

IDH 581582

IDH 1118785

Nåle

• Teroson MS 9320 SF

(til påføring med sprøjte)

• Teroson MS 930,

MS 9320 SF

Loctite ® 5366, SI 5980,

SI 5990

• 310 ml

• 310 ml

• 310 ml

IDH-nr. For produkt Størrelse

IDH 88661

IDH 88662

Loctite ® 401 • 18 (= grøn)

IØ 0,84 mm

Loctite ® 401 • 20 (= lyserød)

IØ 0,61 mm

| 73


Uddannelse af vedligeholdelseseks-

Højkvalitetsprodukter er kun så gode som de personer, der bruger dem.

Derfor tilbyder vi praktisk undervisning i at anvende vores produkter til

vedligeholdelses- og reparationsformål.

Vores undervisere er grundigt inde i de problemer, du støder på til daglig,

og vil give dig redskaber og know-how til en vellykket anvendelse af

vores produkter.

Undervisningens indhold er baseret på produktkategorierne i denne

Vejledning til vedligeholdelseseksperten og kan skræddersys efter dine

behov.

Indeholder

• Indledende undersøgelse af fabrikken

• Praktisk undervisning

• Udført på stedet

• Udlevering af undervisningsmaterialer

• Gennemgang af almindelige årsager til, hvor det går galt, og forebyggelse

heraf

• Opfølgning på fabrikken

74 |


perten

Fordele for dig

Undervisningen vil give dig både viden og redskaber til at kunne gøre

følgende:

Øge pålideligheden

og undgå nedetid for dit industrielle udstyr og -maskineri ved regelmæssig

vedligeholdelse

Forbedre sikkerheden

på arbejde ved at øge dit maskineris pålidelighed og ved at bruge ufarlige

produkter

Spare tid

med innovative teknologier, som reducerer nedetid og øger serviceintervallerne

Nedbringe omkostningerne

ved at reparere slidte eller beskadigede dele i stedet for at udskifte dem

Kontakt Henkels teknikere for yderligere oplysninger samt aftale

om undervisning af dit vedligeholdelses- og reparationsteam.

| 75


Specifikke vedligeholdelsesløsninger

Industriel ekspertise og know-how vedr. udstyr

Mange års erfaring i produktion og vedligeholdelse har hjulpet os med

at opbygge en omfattende viden om de typiske vedligeholdelses- og

reparationsopgaver i alle større industrier og almindeligt industriudstyr.

Industriprogrammer

Vores industriprogrammer dækker de typiske vedligeholdelses- og

reparationsudfordringer i din branche. De omfatter adskillige anvendelseseksempler,

referencer og case-studier. Lær hvordan din specifikke

reparationsopgave blev løst i en sammenlignelig situation.

Kraftværker

Maritime industri

76 |

Minedrift

Jernbaneindustri

Petrokemiske industri

Vandforsyning


Udstyrsprogrammer

Vores udstyrsprogram går endnu dybere ned i de specifikke vedligeholdelses-

og reparationsopgaver på den enkelte industrielle komponent.

Programmerne omfatter specifikke løsninger til enhver reparationsopgave

og giver velegnede produktforslag. Vi kommer med løsningen, så

du kan koncentrere dig om dit eget ekspertiseområde.

Pumpe Aksel

Loctite ® 7063

Loctite ® 3478

Loctite ® 603

Gearkasse

Centrifuge

Loctite ® SI 5980

Loctite ® 243

Loctite ® 8150

Find flere oplysninger om programmerne på www.loctite.dk/vedligehold og kontakt

Henkels teknikere for at få en workshop, der er skræddersyet til netop jeres behov.

| 77


Find det rigtige produkt og opdag yderligere

funktioner. Tjek vores mobile vejledning til

vedligeholdelseseksperten:

Henkel Norden AB

Helgeshøj Alle 20-22

2630 Tåstrup

Tlf.: 43 301 301

Fax:43 301 310

www.loctite.dk/vedligehold

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA

or its affiliates, registered in Germany and elsewhere

© Henkel AG & Co. KGaA, 2013

m.loctite-guide-vedligehold.dk

Disse oplysninger er kun til referencebrug.

Kontakt Henkel Norden AB i Taastrup for

yderligere oplysninger.

IDH: 1790906

More magazines by this user
Similar magazines