Museumskopier v/ InterAction

museumskopier.dk

Museumskopier v/ InterAction

Museumskopier v/ InterAction - har leveret højeste kvalitet siden 1986

Solvognen

Solvognen fra Trundholm er et af Nationalmuseets største klenodier.

Den blev fundet i 1902, helt itubrudt i en lille mose i Odsherred på Sjælland.

Stumperne lod sig sætte sammen, og de viste sig at bestå af en guldbelagt bronzeskive,

der sammen med en hest var anbragt på understellet af en sekshjulet vogn. Skiven er

dannet af 2 hvælvede, rigt dekorerede bronzeskiver.

Den ene sides guldbelægning er bevaret, men det er usikkert, om begge sider oprindelig

har været dækket af guld. Under halsen på hesten ses spor efter et øsken, som kan

sættes i forbindelse med et lignende på skivens kant.

Hest og skive har sikkert været forbundet med hinanden ved en trækline.

Og ved dyrets mule ses et lille hul, der viser, at her har siddet et bidsel.

Solvognen stammer fra bronzealderen, hen ved 1400 år før Kristi Fødsel og fremstiller

solen, der trækkes hen over himlen af en hest. Sådan forestillede bronzealderens mennesker

sig, at solen bevæger sig over himmelhvælvet.

Måske den sekshjulede vogn blot er en miniaturefremstilling af en større kultvogn, som

blev kørt hen over markerne, når bronzealdermenneskene ønskede frugtbarhed for

afgrøder og dyr.

Mål 20 x 12 x 7,5 cm.

Nr. 0287 Pris kr. 1.298,-

2 / 17

Tyrens guldbæger

Bægeret gælder som et tidligt bevis på minoernes kunsthåndværksmæssige

mesterskab under den såkaldte Palads-tid, d.v.s. Kuossos, Phæstos og Malias

blomstringstid.

Udstillet på Det Arkæologiske National Museum i Athen.

Reduktion i kopi fremstillet i forgyldt bronze.

Højde 8 cm. Diameter 9 cm.

Nr. 0012 Pris kr. 4.650,-

InterAction - (+45) 33 32 22 10 -Museumskopier@gmail.com

Similar magazines