Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

90

Kaling, der endnu i Gaar havde troet sig

almægtige, ydmygede i Følelsen af, at deres

Roller nu vare udspillede! Han aandede

friere alene ved Tanken, og der kom et

forunderlig Blink i hans Øjne, et Smil

om hans Mund, idet han udmalede sig,

hvad de vel følte i dette Øjeblik — det

var Gjengjæld, Betaling for aarelange

Krænkelser, tilføjede hans kongelige Selv-

Jol else!

Da den franske Konges private Afsen-

ding, Grev de Vergennes, i samme Øjeblik

traadte ind, stormede Gustav hen imod

ham og omfavnede ham.

„Bedste Vergennes, De kan skrive hjem,

at Kuppet virkelig er lykkedes! Mine

Modstandere ere overrumplede, takket

være mit Folks Kjærlighed og den Støtte,

jeg har haft i Hs. Majestæt Kong Ludvigs

Sympati og virksomme Pengehjælp — De

niaa forsikre ham om min evige Taknemmelighed!"


Det led mod Aften, og Solen brændte

ikke kengere hed og glødende, men sendte

kun nogle matte, rodgyldne Straaler til

Afsked ned gjennem Slottets Sale og Gemakker,

da Kong Gustav efter endt Dagværk

gik gjennem den lille Korridor, der

fra Drabantsalen forte til Dronningens

Lejlighed.

More magazines by this user
Similar magazines