Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

94

for Frihedens hellige Sag, for gamle Svea-

rigets Held og Hæder! Vær hilset og tak-

ket, Folkets Befrier, hvis Gjerning visselig

maa fylde hvert svensk Hjerte med Stolthed

og Fryd — nu gryer Dagen, den lyse,

straalende Dag, der skal bringe Opfyldelsen

af Fædrelandets store Haab!"

Kongens Pande glattedes. Han var

overrasket paa en saare behagelig Maade

— var det virkelig den rolige, beherskede

Charlotte du Rietz, der stod her foran

ham og talte de varme, begejstrede Ord,

saa himmelvidt forskjellige fra dem, han

nys hørte ovre i sin Gemalindes Gemak?

Han stod og saa paa hende med et Smil,

et ejendommeligt Smil, bag hvilket der

maaske skjulte sig en Følelse af lønlig

Triumf, og med et langt, forskende Blik,

som vilde han tyde hver en Tanke, der

rørte sig i hende.

..Ah, Madame du Rietz som Valkyrie!

I Sandhed en Surprise; først nu tykkes

min Sejr mig fuldkommen!"

Han bukkede, og Lolotte nejede saa

dybt, at hun næsten sank i Knæ. Galant

gjorde han et Par Skridt frem for at løfte

hende op, men idet han vilde række hende

Haanden saa han, at hun vaklede og var

bleven dødbleg.

Dagens Anstrengelser, Varmen og Sinds-

More magazines by this user
Similar magazines