Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

96

Sønner, „mais nous verrons! Jeg er ikke

uden Frygt for det Spil, han spiller — og

saa disse Elementer, hvoraf den ny Regjering

er sammensat, mon Dieu! Ganske

vist ere Mænd som Horn, gamle Høpken,

Wrangel og fremfor alt Fersen blevne

gjenindsatte, men hvad kunne de udrette

mod saa urolige Hoveder som f. Eks.

denne Sprengporten og den forslagne

Toll? De ville naturligvis stadig puste til

Ilden og forlede den rastløse Gustav til

mangt et ubesindigt Skridt — hvem ved,

hvad Enden bliver paa det hele?"

Indbydelsen til Ekholmsund havde hun

næppe nok villet modtage, hun holdt ikke

af at forlade sit eget Slot Friderickshof,

og nu var der kanske oven i Kjøbet arrangeret

en rørende Forsoningsfest mellem

Gustav og den danske Gaas! —

Men heri tog hun dog fejl.

Forholdet mellem Gustav og Sofie Magdalene

havde maaske aldrig været koldere

end det nu var. Hofdamer og Kammerpiger

vidste endog at fortælle om Anfald

af Krampegraad og dyb Sørgmodighed

hos den unge Dronning, og Rygterne om

en Skilsmisse begyndte saa smaat at sive

ud. Man vidste, at Kongen ikke mindre

end Folket brændende ønskede en Tronarving,

og man mente nu, at han agtede

More magazines by this user
Similar magazines