Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

97

at lade sit barnløse Ægteskab opløse for

at kunne indgaa et nyt, enten med en

tysk Prinsesse, eller med en tidligere fore-

slaaet russisk Storfyrstinde.

Middagstaflet var endt.

Kavalerer og Damer havde bukkende

og nejende trukket sig tilbage, og i et af

Gemakkerne sad Kongen i Samtale med

sin Moder og Prins Karl.

Luise Ulrikke bar endnu bestandig

Sorg for sin Ægtefælle; for hende, den

tilsidesatte og forglemte Enke, passede

Sorgens Farve bedst, erklærede hun, og

det var med en vis Uvilje, at hun betragtede

Gustavs kostbare Paaklædning, den

lyse, sølvbroderede Fløjls Kjole og Diamanterne,

der lynede fra hans Kalvekryds

og fra Spænderne paa de sirlige Sko, som

dækkede hans ualmindelig smukke Fød-

der. Den Pragt og Luksus som han, aldeles

ligegyldig og ubekymret for hvad

det kostede, mere og mere havde udviklet

efter sin Tronbestigelse, var i det hele

taget en stadig Kilde til Ærgrelse for hans

Moder.

.Æh bien," sagde Kongen, idet han lidt

utaalmodig lod Fingrene spille paa Læne-

stolens forgyldte Arme, „det lader altsaa

ikke til, at hverken min kjære Fra Moder

eller min Broder bifalde Valget af den

Marie Henckel: Lolotte. 7

More magazines by this user
Similar magazines