Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

98

Brud, som jeg har foreslaaet ham. Jeg

mente dog, at en Prinsesse af et fra Vasaslægten

stammende Fyrstehus maatte være

et passende Parti."

„Mais mon Dieu," sagde Enkedronningen

spidst, „jeg kjender jo aldeles ikke

Prinsesse Hedevig Charlotte af Holsten

Gottorp!"

„Og jeg," stammede Hertugen af Sødermannland,

„jeg begriber ikke ret, hvorfor

jeg i det hele taget skal tvinges til at

gifte mig —

„Jeg troede dog ellers, mon frére, at

jeg tilstrækkelig havde udviklet Dig mine

Grunde herfor," afbrød Gustav og foer

op. „Eftersom jeg selv er og rimeligvis

forbliver barnløs, maa jeg være betænkt

paa en Efterfølger, ikke ved, at jeg skiller

mig fra Dronningen for at indgaa

el nyt Ægteskab, det vilde være et poli-

tisk Fejlgreb, men ved at jeg sørger for

vort Dynastis mulige Forplantning gjennem

en af mine Brødre, og naar jeg hertil

vælger Dig som den ældste, og erklærer

at ville udnævne den Søn, der maatte

fødes Dig i dit Ægteskab, til Arving til

min Trone, saa indser jeg ikke, med hvilken

Ret Du undslaar Dig for at efterkomme

mit Ønske."

„Nej, nej, naturligvis," udbrød Karl og

More magazines by this user
Similar magazines