Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

100

Sagen og raadfore Dig med vore Venner,

Fersen og Ulrik Scheffer — for i Aften

vil jeg ikke plage Dig længere."

Han bukkede for sin Moder og gik ind

i den tilstødende Sal. Luise Ulrikke saa

efter ham og vendte sig saa til Prins

Karl, der stod grublende og stirrede frem

for sig med et underlig aandsfraværende

Blik. Hans overspændte, pirrelige Gemyt

og Hang til Mysticisme gjorde, at han

mere end én Gang troede at have haft

Syner og Aabenbaringer, og det var som

om han ogsaa nu skuede ind i Fremtiden

— den Fremtid, der for en stakket Stund

skulde bringe ham selv den gyldne Krone.

..Kj ender Du din Broders Bevæggrund

til dette Skridt?" spurgte Enkedronningen.

..Ja. for der maa naturligvis være en Grund

til, at han nu pludselig igjen har opgivet

Tanken om Skilsmisse og et nyt Ægteskab?"

Hertugen loer op af sine Drømmerier.

„En Grund — - gjentog han. ..Jeg ved ikke

— man ymter rigtignok om, at han skal

være stærkt engageret af en Dame her

ved Hoffet — •

„En tendre Passion — bah, den vilde

ikke afholde Gustav fra hans Forsæt! —

Hvem skulde for Resten den Dame være?"

..Den smaa du Bietz. Grevinde Lowen-

More magazines by this user
Similar magazines