Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

101

hjelm paastaar rigtignok, at det er Opspind

af den skjønne Ribbing, men

..Charlotte du Rietz!" udraabte Luise

Ulrikke og slog Hænderne sammen. „En

af de faa retiré og ærbare Kvinder i den

letfærdige Flok — c'est impossible!"

Hun saa ind i Musiksalen, hvorfra der

lød Sang og Toner af en Luth, forunderlig

indsmigrende og betagende Toner,

saa at alle trængte sig frem for at lytte.

Det var en ung, dengang endnu ubekjendt

Mand, hvis Melodier senere skulde lyde

omtrent den hele Verden over, Sekretæren

Rellmann, der sang og spillede, et Geni,

som Gustav nylig havde opdaget og som

nu maatte foredrage en af sine ejendommelig

friske og sprudlende Kompositioner.

Kongen stod og lænede sig til Kami-

nen. Luise Ulrikke saa hans Blik glide

rundt i Salen og standse ved Charlotte du

Rietz — ah — —

Et Øjeblik modtes deres Øjne, men kun

et Øjeblik — saa slog Lolotte sine ned,

og mens Sangen blødt og smeltende to-

nede gjennem Rummet, plukkede hun

Bladene af

langsomt og ligesom i Tanker

den mørkerøde Rose, hun holdt i sin

Haand.

"

More magazines by this user
Similar magazines