Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

102

Kanerne holdt forspændte i Slotsgaar-

den. Det var en Tur til Ulriksdal i det

smukke Vintervejr, som det gjaldt, og de

kongelige Herrer vilde selv være Kuske.

Hertugen af Sødermannland, hvis paatænkte

Formæling nu ikke længere var

en Hemmelighed, skulde kjore for Dronningens

Overhofmesterinde, og Kongen

selv vilde kjore for sin Søster. Da han

kom ned ad Trappen, endnu i Færd med

at trække de gule Hjorteskinds Handsker

paa, smilende og nikkende til højre og

venstre, saa han Sofie Albertine, frisk og

blomstrende som en Hose, sidde i Kanen,

indhyllet i sit Pelsværk, og ved Siden af

hende — Lolotte.

Han smilede behagelig overrasket, og

Prinsessen lo overgivent. „Jeg fik det

indrettet saaledes," sagde hun og nikkede.

„Det var saa behageligt og ugenert at

have Lolotte her i Stedet for en af de

andre, og saa fik jeg la belle Høpken til

at fortrække; hun sidder nu hos sin kjære

Veninde Froken Løvenhjelm, og har Grev

Hamilton til Kavaler. Men nun var rasende,

hun laante Lolotte nogle sande

Basilisk-Øjne!"

Gustav lo ogsaa, og idet han bojede

sig frem tor at gribe Silketømmerne, som

Lakajen rakte ham, saa han Lolotte ind

More magazines by this user
Similar magazines