Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

103

i Ansigtet. ..Men Fru du Rietz selv er

maaske aldeles ikke tilfreds med Byttet?"

sagde han.

„Naturligvis, jeg er jo stedse Deres

Majestæts og Prinsessens lydige Tjenerinde,

jeg beklager kun den arme Grev-

inde !"

..Det mener De jo slet ikke, Madame —

et nyt Blik vilde ligesom sænke sig i hen-

des, men Lolotte tog Øjnene til sig og fik

travlt med sin Kaabe.

..Fryser De?" spurgte Kongen, og drog

Kaaben tættere sammen om hende med

den Haand, han havde fri.

..Ak, mon Dieu, nej!" Og hun saa

virkelig heller ikke ud til det, med denne

friske Rødme i Kinderne.

Hvilken herlig Kanefart!

Hestene travede prustende hen over

den hvide, knitrende Flade, og Dampen

fra deres varme Aande hvirvlede som

smaa Røgsøjler ud i den kolde, klare Luft;

Bjælderne klang lystigt om Kap med glade,

ungdomsfriske Stemmer og høje Piskeknald,

klare Øjne straalede med stærkere

og stærkere Glans, og Kinder blussede i

varmere og varmere * Glød. Raskere og

raskere gik Kjørselen — man lo og talte

i Munden

paa hinanden, raabte fra den

ene Kane til (\ci\ anden; hvert lille Ind-

"

More magazines by this user
Similar magazines