Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

107

kels Frøken Løwenhjelm ogsaa maa tro-

ste sig . . . .-

..Mon Dieu, tvivler De derom? Man

behover jo kun at se paa hende og den

smukke Aksel Fersen!"

..Nej, nu bliver De paa Ære for slem,

Grevinde, han er jo kun en Dreng endnu."

„En Dreng, bah — han er gammel nok

til at være en smuk Kvindes Elsker, kan

jeg forsikre Dem, spørg De kun vor kjære

Grev Hamilton her. Han er altid forarget,

altid malcontent, og — han siger altid

Sandhed! X'est ce pas, Monsieur?"

Grev Hamilton, Dronningens Hofchef,

smilede med sit tørre, ironiske Smil. ..Jeg

vilde i alt Fald aldrig driste mig til at

benægte noget, som De forsikrer, min

Xaadige, og allermindst i dette Tilfælde

— jeg bøjer mig for Deres Erfaring!"

..Fi done, nu er De uartig," la belle

Hopken slog ham over Armen med sin

Elfenbensvifte, ..og Ulykken er, at De selv

er usaarlig ligesom Achilles, De har ikke

engang hans Hæl — ikke et eneste svagt

Punkt, hvor man kan angribe Dem! I

himmelske Guder, dersom De maatte

raade blev det et horribelt kjedsommeligt

Hof

I hi mil ton lo. ..Maaske! Nu er det i alt

More magazines by this user
Similar magazines